info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Skåne sänker plåtsnittet

206:82 kronor i timmen. Det blev lönesnittet för landets plåtslagare på ackord under sista kvartalet förra året.

Det fjärde kvartalet 2016 blev det sämsta under förra året när det gäller snittlönen för plåtslagare som körde på ackord. Trots det var förtjänsten hög i flera län under perioden. Bland annat snittade plåtslagarna i Södermanland och Värmland över 300 kronor i timmen. Och i ytterligare två län låg lönen över 250 kronor i timmen. Att snittet trots det var lägre än tidigare beror främst på ett enda län – nämligen Skåne. Där gick fem av de 14 ackordsräkningar som gjordes i länet under årets sista kvartal riktigt dåligt. Snittet för de fem avstämningarna landade på 122:84 kronor i timmen. Det är den nivån som redovisas i statistiken, vilket innebär att snittet dras ner rejäl. Dessutom handlade det om 4 372 timmar. Men i verkligheten fick plåtslagarna på de här projekten ut en högre lön. Garantinivån ligger på 153:50 kronor i timmen, men i många fall ligger utbetalningsnivån högre än så.

Lägre än 2015

Rikssnittet blev under det fjärde kvartalet alltså 206:82 kronor i timmen. Det är 73 öre lägre jämfört med fjärde kvartalet 2015. Antalet ackordstimmar under kvartalet var 24 579.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Ackordslön
1. Södermanland
Lön:303:21 Timmar: 452
2. Värmland
Lön: 302:99  Timmar: 927
3.Västra Götaland
Lön: 286:06  Timmar: 164
4. Gävleborg
Lön: 275:77  Timmar: 217
5. Jönköping
Lön: 234:68  Timmar: 5 011
6. Västerbotten
Lön:225:08 Timmar: 5 184
7. Östergötland
Lön: 221:87 Timmar:474
8. Hela riket
Lön: 206:82 Timmar: 24 579
9. Örebro
Lön:190:02 Timmar: 3 151
10. Skåne
Lön: 168:02 Timmar: 8 999Källa: Byggnads

Årets avtalslyft 4,09 kronor enligt spåkulan

Nytt år och nya möjligheter när det gäller bygglönen. En titt i spåkulan skvallrar om att avtalsrörelsen kommer ge ett lönelyft med 4,09 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 143 kB)

Avtalsrörelsen är redan igång. LO-facken har beslutat om samordning och det innebär att alla fackförbund kommer att ta rygg på de löneökningar som industrin kommer fram till – det så kallade märket. Något som är säkrare än någonsin med tanke på förra året då LO-förbunden trots splittring ändå hamnade på samma nivå.
Industrin bytte lönekrav redan före jul och industrifacken begärde 2,8 procent. Arbetsgivarnas bud var att ”löneökningstakten måste understiga 1,5 procent”. De senaste åren har löneökningen vid avtalsförhandlingarna hamnat på 75 procent av fackens bud. Det skulle i så fall innebära att det centrala lönelyftet 2017 blir 2,1 procent. Möjligen kan det bli något högre denna gång med tanke på att industriparterna måste ta hänsyn till att marknaden tuffar på starkt i andra sektorer och då inte minst i byggbranschen. Så min gissning blir 2,2 procent. Det innebär att en byggnadsarbetare med en tidlön på 185 kronor i timmen kan se fram emot en löneökning med 4,09 kronor i timmen.
Är du missnöjd? Då får du förlita dig på att marknaden har en annan uppfattning om ditt värde. Historiskt har bygglönerna styrts mer efter tillgång och efterfrågan på byggnadsarbetare än något procenttal som värkts fram efter en nattmangling mellan trötta och svettiga skjortor. Goda tider har för byggnadsarbetare inneburit rejäla löneökningar. Men som ni kunnat läsa om tidigare i Byggnadsarbetaren (nr 13/2016) så har ni på bygget inte fått så mycket extra det senaste åren trots en het arbetsmarknad. Löneglidningen har försvunnit. Frågan är om den trenden kommer att fortsätta eller om 2017 blir ett guldår för er på bygget. För en sak är säker – hammarskallarna kommer att glöda.
Lönestatistiken denna gång. TBM på ackord i region Stockholm-Gotland går för första gången över 225 kronor i timmen. Är det möjligen ett gott tecken?

Västerbotten i topp

Snittlönen för ställningsbyggare med tidlön ligger nu på 179:56 kronor i timmen.

Lönen för ställningsbyggarna ligger i princip stilla. Snittet för tidlön över hela riket har pendlat kring 180 kronor i timmen sedan sommaren 2016. Denna gång är inget undantag. För perioden september-november förra året så hamnade snittet på 179:56 kronor. Men trots den något svaga utvecklingen det senaste halvåret så har lönen ändå gått upp det senaste året. Totalt handlar det om 2,44 procent, vilket motsvarar drygt 4 kronor i timmen.
I topp denna gång region Västerbotten med 190:60 kronor. I botten Örebro-Värmland med 168:33 kronor. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 490 860.
Kolla nedan hur du ligger till i din region.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:60
2. Mälardalen: 188:99
3. Skåne: 188:21
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. GävleDala:181:09
6. Stockholm-Gotland: 179:92
7. Hela riket: 179:56
8. Norrbotten: 178:37
9. MellanNorrland: 176:69
10. Väst: 174:00
11. Öst: 173:29
12. Örebro-Värmland: 168:33Källa: Byggnads

Det rullar på för maskinförarna

Landets maskinförare har nu ett tidlönesnitt på drygt 177 kronor i timmen.

Foto: Colourbox

Maskinförarnas löner följer i stort den löneuppgång vi kunnat se för andra yrkesgrupper på bygget under det senaste halvåret. Snittet för den senaste perioden – september till och med november förra året – hamnade på 177:66 kronor i timmen vilket motsvarar en månadslön på 30 000 kronor. Det gäller vid en månadsarbetstid på 169 timmar.
I topp denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 187:91 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

Fakta

1. Stockholm-Gotland: 187:91
2. Öst: 183:68
3. Skåne: 180:17
4. Väst: 179:70
5. Hela riket: 177:66
6. GävleDala: 175:70
7. Mälardalen: 169:11
8. Småland-Blekinge: 168:78

Källa: Byggnads

Stabilt uppåt för golvläggarna

Norrbotten i tidlönetopp och Öst regerar på ackordslistan.

Under det senaste året har golvläggarnas tidlöner gått upp med 3,10 procent. Samtidigt har ackordet ökat med 2,39 procent. Jämförelsen gäller mellan september till november i år och motsvarande period förra året.
När det gäller tidlöner så toppar Norrbotten med ett snitt på 201:77 kronor i timmen. Genomsnittet för hela riket hamnade på 191:14 kronor. Totalt antal arbetstimmar summerades till 663 000 under perioden.
Ackordet gav ett snitt över hela riket på 241,17 kronor och antalet ackordstimmar landade på 48 000. I topp Öst med ett snitt på 293:50 kronor i timmen.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 293:50
2. Väst: 250:40
3. Stockholm-Gotland: 247:90
4. Hela riket: 241:17
5. MellanNorrland: 239:48
6. Mälardalen: 237:22
7. Örebro-Värmland: 232:03
8. Västerbotten: 224:85
9. Skåne: 224:45
10. Småland-Blekinge: 220:00

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:77
2. Öst: 196:99
3. Västerbotten: 196:90
4. Mälardalen: 195:23
5. Skåne: 193:17
6. Hela riket: 191:14
7. Väst: 190:98
8. Örebro-Värmland: 188:59
9. Småland-Blekinge: 187:96
10. Stockholm-Gotland: 187:52
11. GävleDala: 185:27
12. MellanNorrland: 184:02Källa: Byggnads

3 procent upp för takläggarna

Både tid- och ackordslönen för takläggarna har gått upp med drygt 3 procent det senaste året.

Denna gång börjar vi med tidlönerna. Snittet för landets takläggare hamnade på 182:02 kronor i timmen under perioden augusti till och med oktober i år. Det är en uppgång med 3,18 procent jämfört med samma period förra året.
I topp ligger Västerbotten som med 191:42 kronor var den enda regionen som hamnade över 190 kronor i timmen. Antal arbetstimmar för hela riket under perioden landade på 247 780.

Fyra regioner kör ackord

För den här perioden har det gjorts avstämningar i fyra av Byggnads elva regioner när det gäller ackord som mäts mot parternas gemensamma riksprislista. I topp ligger region GävleDala med ett snitt på 253:42 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar för riket totalt blev 18 100.
Kolla i tabellerna hur du ligger till. Timlönerna som anges är bruttolön.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 191:42
2. Örebro-Värmland:189:79
3. Småland-Blekinge: 189:03 
4. Öst: 186:50
5. MellanNorrland: 185:29
6. Hela riket: 182:02
7. Skåne: 179:07
8. GävleDala: 178:79
9. Väst: 178:52
10. Stockholm-Gotland: 178:23
11. Mälardalen: 175:47

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 253:42
2. Småland-Blekinge: 233:74
3. Öst: 205:36
4. Hela riket: 203:84
5. Skåne: 190:36Källa: Byggnads

Ackordet sticker för plattsättarna

Lönerna för plattsättarna fortsätter stabilt uppåt. Det visar den senaste statistiken.

Ackordet lyfter 9,74 procent och tidlönen 3,45 procent. Siffrorna gäller en jämförelse mellan augusti till och med oktober i år och motsvarande period 2015.
Först ackordet som under höstmånaderna gav ett genomsnitt på 246:48 kronor i timmen över hela riket. I topp hamnade region MellanNorrland med en förtjänst på 287:60 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar under perioden var 24 440.
Tidlönesnittet blev 189:41 kronor, vilket alltså motsvarar en ökning med 3,45 procent. Antalet arbetstimmar som ingår var 159 000. När det gäller tidlönerna var omkastningarna små jämfört med förra månaden. I topp även denna gång Småland-Blekingen med en tidlön på drygt 200 kronor i timmen.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. MellanNorrland: 287:60
2. Stockholm-Gotland: 255:28
3. Örebro-Värmland: 251:93
4. Mälardalen: 248:47
5. Hela riket: 246:48
6. Småland-Blekinge: 237:02
7. GävleDala: 233:76
8. Skåne: 216:91

Lönesnitt tidlön
1. Småland-Blekinge: 200:18
2. Mälardalen: 192:87
3. Skåne: 192:76
4. Stockholm-Gotland: 192:34
5. Hela riket: 189:41
6. Väst: 185:10
7. Örebro-Värmland:183:37
8. MellanNorrland: 180:19
9. GävleDala: 179:30Källa: Byggnads

Ackordet upp en 50-öring

Prestationslönerna för TBM-gruppen fortsätter att knapra sig uppåt. Två nya regioner lyckade för första gången stämma av till ett snitt på över 215 kronor i timmen.

Siffrorna denna gång gäller de tre senaste månaderna – från augusti fram till sista oktober. Först ackordet där Stockholm-Gotland fortsätter att vara landets ledande region när det gäller TBM. Denna gång blev genomsnittet 223 kronor i timmen. Ytterligare två regioner – Västerbotten och Mälardalen – tog sig över 215 kronor. Antalet ackordstimmar för hela riket blev denna gång 3,69 miljoner och lönesnittet för hela landet blev 212:76 kronor. Jämfört med förra året har ackordslönerna stigit med 1,54 procent.

Mälardalen i tidlönetopp

Tidlönerna för TBM-gruppen ligger väl samlat. Det skiljer endast drygt tio kronor i timmen mellan den region med högst snitt och den med lägst. På ackordssidan är skillnaden 19 kronor i timmen.
Högst tidlön denna gång har Mälardalen med ett snitt på 188:95 kronor. Därefter kommer Skåne och Öst. Antalet timmar denna gång var drygt nio miljoner. Region Stockholm-Gotland ingår inte denna gång när det gäller tidlönerna på grund av fel i statistiken.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 223:00
2. Västerbotten: 215:96
3. Mälardalen: 215:35
4. Hela riket: 212:76
5. Norrbotten: 212:37
6. Skåne: 209:39
7. Väst: 208:46
8. Öst: 207:72
9. Örebro-Värmland: 206:50
10. Småland-Blekinge: 206:16
11. GävleDala: 205:64
12. MellanNorrland: 204:78


Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som tusentals andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 188:95
2. Skåne: 187:10
3. Öst: 186:77
4. Väst: 186:77
5. Norrbotten: 185:46
6. Snitt riket: 185:26
7. Småland-Blekinge: 185:20
8. MellanNorrland: 184:67
9. Västerbotten: 182:09
10. GävleDala: 181:37
11. Örebro-Värmland: 178:12Källa: Byggnads

Lönen ner ett bomlag

Förra månaden klev ställningsbyggarnas tidlönesnitt över 180 kronor i timmen. Men ny statiskt visar att snittet hamnat under den nivån igen.

Ställningsbyggarnas genomsnittslön över hela riket är nu 179:86 kronor i timmen. Siffran gäller för perioden augusti till med oktober i år.
Det är samma regioner som senast på prispallen, men Skåne har denna gång tvingats vika ner sig för region Mälardalen. Där tjänade ställningsbyggarna i snitt 193:57 kronor i timmen under perioden. Tvåa kom Västerbotten och trea Skåne.
Totalt ingår 405 000 arbetstimmar i statistiken för de tre senaste månaderna.

Högre lön än förra året

Jämfört med augusti till med oktober förra året har ställningsbyggarnas löner gått upp med 3,42 procent. Förra året var snittet 173:91 kronor i timmen.
Kolla nedan hur du ligger till i din region.

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 193:57
2. Västerbotten: 191:04
3. Skåne: 188:64
4. Norrbotten: 183:29
5. Småland-Blekinge: 182:18
6. GävleDala:181:13
7. Hela riket: 179:86
8. Stockholm-Gotland: 179:15
9. Öst: 177:11
10. MellanNorrland: 178:15
11. Väst: 174:58
12. Örebro-Värmland: 166:84Källa: Byggnads

Maskinlönen upp med 3,63 procent

Lönen för maskinförarna följer i stort sett uppgången som gäller för flera andra yrkesgrupper.

Genomsnittslönen för hela riket för perioden augusti till och med oktober i år hamnade på 179:82 kronor per timme. Det innebär en löneökning med 3,63 procent jämfört med motsvarande period 2015. Omräknat till en månadslön blir det 30 400 kronor. Detta gäller vid en månadsarbetstid på 169 timmar.
Maskinförarna i region Stockholm-Gotland ligger i topp med en lön på 188:58 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden. Listan är ovanligt ihålig denna gång beroende på att vissa regioner lämnat in ett underlag med väldigt få timmar.
Här följer hela listan:

1. Stockholm-Gotland: 188:58
2. Öst: 183:68
3. Hela riket: 179:82
4. Skåne: 178:56
5. Väst: 177:10
6. GävleDala: 175:52
7. Småland-Blekinge: 173:40
Källa: Byggnads


Drygt tre procent på ett år

Jämfört med augusti till oktober förra året har tidlönen för golvläggarna ökat med 3,32 procent. Samtidigt har ackordslönen stigit med 3,35 procent.

Här är de senaste lönenivåerna för golvläggarna. Lönerna omfattar alltså perioden augusti till och med oktober i år.
När det gäller prestationslönen så ligger region Öst i topp även denna gång. Nu med ett snitt på 292:96 kronor i timmen. Genomsnittet för hela riket hamnade på 242 kronor och antalet timmar som ingår i statistiken är 37 930. Löneuppgången motsvarar 3,35 procent jämfört med motsvarande period 2015.
På tidlönesidan hittar vi region Väst på förstaplatsen med ett snitt på 202:70 kronor i timmen. I ytterligare fyra regioner ligger tidlönen nu över 190 kronor i timmen. Snittlönen över hela landet blev 192:57 kronor, vilket är en uppgång med 3,32 procent. Antalet timmar för tidlönen hamnade denna gång på 646 580.

Fortsatt stort gap

Siffrorna visar att det fortsatt är stora skillnader i förtjänst mellan de två löneformer. Under den senaste tremånadersperioden tjänade de som arbetade på ackord i snitt nästan 50 kronor mer i timmen.
Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 292:96
2. Väst: 250:74
3. Stockholm-Gotland: 249:26
4. Hela riket: 242:34
5. MellanNorrland: 240:13
6. Mälardalen: 238:41
7. Örebro-Värmland: 233:61
8 Skåne: 226:97
9. Småland-Blekinge: 226:84
10. Västerbotten: 220:97

Lönesnitt tidlön
1. Väst: 202:70
2. Öst: 199:09
3. Västerbotten: 195:72
4. Skåne: 193:17
5. Hela riket: 192:57
6. Mälardalen: 191:81
7. Småland-Blekinge: 187:98
8. Stockholm-Gotland: 185:11
9. GävleDala: 183:50
10. Örebro-Värmland: 182:59
11. MellanNorrland: 181:96Källa: Byggnads

Så maxar du lönen på bygget

Är du ute efter pengar? Jobba på ackord. Då kan du kanske uppfylla drömmen om en långresa eller få råd med en egen lya.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 359 kB)

Den eviga frågan – tidlön eller prestationslön. Varje löneform har väl sin charm med fördelar och nackdelar. Men för den som vill tjäna pengar är möjligheten att arbeta på ackord en utmärkt chans att dryga ut hushållskassan. Lönestatistiken talar sitt tydliga språk. Ackordsarbetarna är mer än någonsin byggets lönevinnare.
Det är inte lika lätt i alla yrken – att få till det med ackordsarbete. Traditionen att jobba på prestationslön kanske inte finns, kunskapen om hur det går till är låg, det är inte rätt typ av projekt, kroppen säger nej tack och arbetsgivaren är kanske negativt inställd. Att under de förutsättningarna försöka växla över från tidlön till ackord kan innebära både uppförsbacke och motvind på samma gång. Och för vissa är det inte ens möjligt. Men för dem som lyckas ta sig upp över krönet väntar en dal som skimrar av guld. Kolla bara på de här siffrorna som gäller för de tre senaste månaderna. Gapet mellan plattsättare på ackord och dem på tidlön är 52:77 kronor i timmen. För golvläggarna är skillnaden 57:38 kronor och bland takläggarna utklassar ackordsbetarna tidlönarna med 31:44 kronor i timmen. För den stora TBM-gruppen är avståndet 25:70 kronor i timmen. Så här ser det ut i yrkesgrupp efter yrkesgrupp. Vid en löneskillnad på 40 kronor i timmen och med en årsarbetstid på 2 000 timmar så handlar det om 80 000 kronor före skatt på ett år. Vad den slanten räcker till kan du ju fundera på själv och om det är värt att försöka ta sig över krönet.

”Din lön på bygget” är en facebookgrupp för alla som vill få totalkoll på bygglönen och andra ersättningar. Gör som tusentals andra och gå med du med och få lönetips direkt i ditt flöde.

Lite siffror då för denna period. Plattsättarna går från klarhet till klarhet och har nu ett ackordssnitt på 242 kronor i timmen. Även takläggarna står för ett bra lyft upp till 215 kronor i timmen.
Tidlönerna då. Ja, de flesta ligger en bit under 200 kronor i timmen och det kommer, precis som det var för många på ackord, bli lite trögt att passera den nivån. Finns säkert ett motstånd hos arbetsgivarna att ta klivet över och betala en timpeng på rätt sida om det strecket.