info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 v48

Takjobb framför mobilantenn?  ”Bäst att stänga av stationen”

Många byggnadsarbetare har hustaken som arbetsplats. Under de senaste 20 åren har en skog av basstationer växt upp. Så här undviker du att passera gränsvärdet.

På många hustak och fasader finns det idag basstationer med antenner som sänder och tar emot radiovågor från våra mobiler. De är monterade på platser där allmänheten inte kan komma för nära. Anledningen är att antennerna i sin närhet ger ifrån sig strålning som överskrider de gränsvärden som finns.

Men det finns en del som varje dag jobbar på tak där det kan finnas basstationer. Det gäller flera byggyrken, bland annat plåtslagare och takläggare.

Läs också Tidiga tecken på oväntad sväng – bostäder lyfter

I en informationsfolder, ”Yrkesmässigt arbete nära basstationer på hustak”, som flera telekomföretag tagit fram tillsammans anges det att det bara går att arbete i sex minuter framför en basstation innan gränsvärdet överskrids. Då måste man stå närmare än nio meter och rakt framför antennen. Ska någon jobba under längre tid inom detta ”skyddsområde” ska nätoperatören kontaktas.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att radiovågor från mobilmaster inte innebär några generella hälsorisker för befolkningen i stort då antenner som är placerade på tak inte överskrider några gränsvärden där allmänheten vistas. För de som i sitt jobb rör sig på hustak ser det annorlunda ut. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver att gränsvärdet överskrids om man befinner sig inom någon eller några meters avstånd rakt framför en antenn. Det gäller nästan alla antenner, men det finns en del med starkare signal och då kan gränsvärdet överskridas så långt bort som tio meter. Det gäller om du står mitt i den yta där signalen passerar och att stationen är maximalt belastad.

Torben Vincentsen, chef för regelavdelningen på Arbetsmiljöverket, tycker att man ska vara försiktig när det gäller jobb nära mobilantenner.

– Man bör absolut riskbedöma när man ska arbeta nära en basstation genom att se hur det ser ut på platsen. Och om man riskerar att utsättas för strålning tycker jag att man ska stänga av basstationen under själva arbetet.

Var antennen är placerad och hur den är riktad är helt avgörande. Själva strålningen går alltid vågrätt ut från antennen och styrkan i strålningen är starkast nära antennen för att sedan minska snabbt. Över, under och bakom antennen är strålningen relativt svag. Därför är många antenner monterade vid takkanten och strålningen går då bort från byggnaden. Samma sak gäller om antennen är monterad lite högre på taket i till exempel en mast. Då går signalerna över huvudet på de som arbetar på taket. Något annat som påverkar strålningen är hur många som är uppkopplade. Ju fler som pratar, desto starkare strålning.

Läs också Slog till mot cannabisfabrik – rörisens vittnesmål viktigt: "En pusselbit"

Det farliga är alltså att jobba mitt framför själva antennen. Men även där går det att passera om man bara ska gå förbi.

– Det går bra att göra ett snabbt jobb, lägga en takpanna på plats. Men ska man stå på platsen ett tag och kanske lägga papp är det bättre att stänga av stationen, säger Torben Vincentsen.

Under kommande år ska 5G installeras. Om strålningen då blir starkare är ännu inte klarlagt. Det här riktlinjerna gäller för 3G och 4G.

Det finns idag inga tydliga bevis för att radiovågor påverkar hälsan negativt. Men det finns en oro för att det kan vara negativt på längre sikt. WHO, Världshälsoorganisationen, genomförde 2011 en granskning när det gäller eventuell ökad risk för cancer genom att studerar forskningsrapporter. Då kom man fram till att radiovågor ”möjligen var cancerframkallande” vilket är lägsta möjliga graden av misstanke.  Och här finns det en osäkerhet då man inte vet vad som gäller för cancerformer som utvecklas under lång tid, mer än 20 år.

Det har även kommit rapporter om ökad oxidativ stress, alltså en ökad kemisk obalans i kroppen. Försök har gjorts på djur och det är oklart om den här typen av effekt skulle kunna leda till hälsoproblem hos människor.

Cenneth Niklasson, cn@byggarb.se

Annons
EHRAB 250×600 v48a
EHRAB 250×600 v48c
EHRAB 250×600 v48b

Du läser: Takjobb framför mobilantenn?  ”Bäst att stänga av stationen”