info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snart löneökning – men börja planera redan nu

Om förra året var ett ekonomiskt haveri för många löntagare så ser det något bättre ut i år.

Det finns mer att göra förutom den garanterade lönehöjningen. Foto: Mostphotos

Kostnaden för att snurra runt hushållet kommer att mildras. Speciellt mot slutet av året för dem som äger sitt boende. Då räknar merparten av alla finansexperter med att bolåneräntan börjat gå ner. Ljuset i tunneln alltså.

Till det kommer en avtalshöjning av lönen i vår. Om du arbetar på något av Byggnads kollektivavtal finns det redan svart på vitt hur mycket lönen ska upp. Så här ser det ut på respektive avtalsområde:

Byggavtalet: Lönen höjs med minst 7:06 kr/tim eller 1 228:50 kr/månad från maj månads löneperiod 2024.

Glasavtalet: Lönen höjs med minst 6:60 kr/tim eller 1 148 kr/månad den 1 maj 2024.

Plåt- och Ventilationsavtalet: Lönen höjs med minst 7,30 kr/tim eller 1 270 kr/månad från 1 maj 2024.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl: Lönen höjs med minst 7:39 kr/tim eller 1 286 kr/månad från 1 maj 2024.

Entreprenadmaskinavtalet: Lönen höjs med minst 6:60 kr/tim eller 1 148 kr/mån från 1 juni 2024.

Ingen missade väl ordet minst ovan? Det finns alltså mer att göra förutom den garanterade höjningen. Därför kan det vara idé att redan nu börja snacka ihop er på jobbet. På vissa avtalsområden är det laglön som gäller. På andra finns det möjligheter till individuella påslag.

5 snabba – höj din lön ännu mer

  • Jämför den egna lönen med andra bolag.
  • Lyft fram hur viktigt laget eller du själv är för företaget. Sätt ett värde på er själva.
  • Kolla om ni/du har möjlighet att byta firma för att sätta press på chefen.
  • Går du på tidlön så ger såklart en övergång till ackord mer pengar. Men bara genom att lyfta ackordsfrågan under förhandlingen kan få chefen att öppna plånkan för er med tidlön.
  • Går förhandlingen trögt – försök runda uppåt till närmast krona. Alla ören räknas.

Regionen som toppar plåtackordet: Snittar 381 kronor

Lönesnittet för samtliga plåtslagare som jobbar på ackord hamnade på 283 kronor i timmen under det sista kvartalet förra året.

Ackordet för plåtslagare.

Högst lön hade plåtslagarna i  Västerbotten. Där gav ackordet 381 kronor i timmen. Antal timmar i deras underlag var 1 813.

Ackord i 5 av 11 regioner

Totalt redovisas det ackordslöner för fem av Byggnads elva regioner. Det totala antalet timmar var 10 087.

Vill du ha koll på din lön – missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget.

Ackordet för ventilationsplåtslagarna gav 286 kronor i timmen (5 396 timmar) vilket var något mer än byggplåtslagarna som fick ihop 280 kronor (4 690 timmar).

Läs mer: Dags för 4-dagarsvecka?

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Plattsättarna kryssar vidare mot nya höjder

Både tidlönen och ackordet har utvecklats starkt för plattsättarna under det senaste året.

Löner för plattsättare.

Siffrorna denna gång gäller löner för plattsättare. Medelförtjänsten för tidlönen blev 224 kronor, vilket är en uppgång med 4,52 procent jämfört med motsvarande period 2022. Högst var tidlönen i region Öst med 234 kronor.

Det totala antalet tidlönetimmar under de tre månaderna var 237 000.

Vill du ha koll på din lön – missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget.

Ackordet går starkare

Ackordet har ökat något mer, 5,24 procent det senaste året. Snittet över hela landet ligger nu på 280 kronor. Bäst gick ackordet i region Mälardalen där plattsättarna knegade ihop 296 kronor i timmen.

Antalet timmar i ackordsunderlaget denna gång var 65 000.

Läs mer: Dags för 4-dagarsvecka?

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Tvärbroms för golvackordet

Ackordet för landets golvläggare har utvecklats svagt det senaste året. I princip ligger förtjänsten på samma nivå som för ett år sedan.

Lön för golvläggare

Under det sista kvartalet förra året gav avstämningarna i snitt 272 kronor i timmen för golvläggarna. En nivå som är en krona lägre jämfört med motsvarande period 2022. Ackordet har alltså backat något. Bäst gick ackordet i region Mälardalen där golvläggarna jobbade ihop lite över 300 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar för hela landet stannade på 47 000 denna gång.

Tidlönen då? Ja den har gått bättre. Plus 3,8 procent på ett år upp till ett genomsnitt på 225 kronor. Högst är tidlönen i region Norrbotten med 236 kronor i timmen.

Statistiken bygger på 967 999 arbetstimmar.

Vill du ha koll på din lön – missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget.

Läs mer: Dags för 4-dagarsvecka?

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Två regioner lyfter tidlönen minst ett bomlag

Ställningsbyggarnas tidlön närmar sig nu snabbt en snittnivå på 220 kronor timmen. Mycket beroende på många timmar i två regioner med hög tidlön.

Löner för ställningsbyggare

Byggnads regioner Skåne och Väst står för över hälften av alla timmar som redovisas för ställningsbyggarnas tidlöner för det sista kvartalet 2023. Dessutom ligger förtjänsten högt i de två regionerna. Nästan 223 i Skåne och över 221 i Väst. Det lyfter såklart snittet i hela landet rejält som under perioden hamnade på 218 kronor. Uppgången innebär att ställningsbyggarna nu definitivt tagit sig över 200 kronor i timmen. Samtliga regioner ligger nu också över den nivån.

Vill du ha koll på din lön – missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget.

Statistiken denna gång bygger på 633 000 timmar.

Läs mer: Dags för 4-dagarsvecka?

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Snickarlyftet: 4 regioner över 250 spänn

TBM-gruppen, som till stor del består av snickare, når nu nya nivåer när det gäller ackordet. Snittet över hela landet ligger nu nära 244 kronor i timmen.

Snickare lön ackord

Under det sista kvartalet förra året hade TBM-gruppen i fyra av Byggnads elva regioner en prestationslön på över 250 kronor. Det handlar om Stockholm-Gotland, Västerbotten, Norrbotten och MellanNorrland. Medellönen för hela landet, som alltså hamnade nära 244 kronor, innebär att ackordet ökat med 2,69 procent det senaste året.

Avstämningarna bygger på 5,3 miljoner ackordstimmar.

Vill du ha koll på din lön? Missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget

Tidlönesnittet för hela landet var 219 kronor under perioden. Tre regioner lyckades ta sig över 220 kronor i timmen. Det gäller Västerbotten, Väst och Småland-Blekinge. Antal arbetstimmar denna gång var 19 miljoner.

Dags för 4-dagarsvecka?

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Högre i tak kan ge mer pengar i plånkan

För att ackordet ska gå ihop är det viktigt att planera och jobba på. Men för att nå de riktigt höga lönetopparna krävs det mycket mer än så.

Bygglag som har det högt i tak.
Ett bygglag som jobbar vid Södertälje kanal mätte ihop 340 kronor på den senaste avstämningen. Foto: Anders G Warne

Att planera arbetet och knega på är självklart viktigt för att ackordet ska gå ihop. Och de flesta byggnadsarbetare är skolade så. Att ta ansvar för att strukturera jobbet, kavla upp ärmarna och göra sitt dag efter dag för att få ihop till brödfödan. Gott så! Men för att nå de där riktigt höga lönetopparna på projekt som sträcker sig bortom några tusen arbetstimmar krävs det mer. Mycket mer! Det handlar om ett mycket bredare samarbete som går långt utanför bygglagets sfär.

Alla ska med

För att använda en sliten klyscha – alla ska med. Flaggvakten vid grinden, byggstädaren som sopar leriga golv, byggnadsarbetare, lagbasar, platschefer och alla andra tjänstemän upp till högsta projektchefen. Allamåste vara delaktiga, alla måste ta hänsyn och alla måste bjuda till.

Men tyvärr – det räcker inte där. Utan ännu mer krävs. En öppenhet där alla får säga sitt och en kamratskap där man lyfter varandra. Såväl mellan olika yrkesgrupper som arbetare och tjänstemän.

340 kronor i timmen

Byggnadsarbetaren skrev i förra numret om en sådan arbetsplats, ett bygglag som jobbade vid Södertälje kanal. Där finns allt detta. De mätte ihop 340 kronor på den senaste avstämningen.

Genom åren, när jag varit ute på reportage och pratat med folk på bygget, är det påfallande ofta en stel stämning när arbetare och arbetsledare står sida vid sida och pratar. Öppenheten och en god stämning som omfattar alla på bygget saknas, känslan av lågt i tak, vi och dom. Samma vi och dom-känsla kan gälla mellan yrkesgrupper: alla ska fram med sitt.

Lika mycket värda

I Södertälje var platschefen stolt över sina arbetare, lagbasar diskuterade alltid med laget om planeringen, allas röster och åsikter var lika mycket värda. Ung eller gammal spelade ingen roll. Platschef eller lärling spelade ingen roll. Kopiera det arbetssättet om även du vill tjäna mer pengar i framtiden.

Ny ackordslista – nya möjligheter.

Kommer varselvågen att pressa bygglönen?

Plus 7 kr för takläggarnas tidlön

Takläggarna har samma utveckling för tidlönen som många andra yrkesgrupper har på bygget just nu. Rejält uppåt jämfört med tidigare år.

Plus 7 kr för takläggarnas tidlön

Under det senaste året har tidlönen för takläggarna ökat med drygt 7 kronor i timmen. Medellönen ligger nu på 214 kronor. Bäst betalt har takläggarna i region Öst med 227 kronor. Lägst i region Stockholm-Gotland med 207 kronor. Det är för övrigt den enda regionen med ett snitt under 210 kronor.

Takläggare allvarligt skadad på Volvo – trillade ner genom öppning

Få ackordstimmar

När det gäller ackordet så har det rapporterats in väldigt få timmar för det tredje kvartalet. Endast 3 700 fördelade på tre regioner. Snittförtjänsten där blev 283 kronor i timmen.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Vd-lön för plåtslagare i en region

Ackordet gav dunderlön för plåtslagare i en region. Samtidigt är det få av landets plåtslagare som kör på ackord.

Ackordet för plåtslagare.

Endast fem av Byggnads 11 regioner redovisar ackordssiffror för plåtslagare under årets tredje kvartal. Totalt handlar det om endast 8 813 timmar i hela landet.

Snittet för hela landet landade på 273 kronor i timmen. Det innebär att plåtslagare som kör på ackord ligger relativt  bra till jämfört med många andra yrkesgrupper på bygget. Så möjligheten att tjäna pengar finnas där.

Plåtslagare slarvade med fallskyddet – företaget får jättebot

Ackordet gav dunderlön

Extra bra gick det denna gång i region Skåne, men timmarna där var få vilket kan få förtjänsten att slå mycket åt båda håll. Endast 199 timmar redovisade, som motsvarar jobb för en plåtslagare i fem veckor. Där gav mätningen 517 kronor i timmen. Utslaget på en månadslön handlar det om 85 000 kronor.

Men som sagt – en svala gör ingen sommar. För att det ska bli pengar i längden måste plåtslagarna i första hand börja arbeta mer på ackord. Och det över hela landet.

För närvarande finns det ingen tillgänglig lönestatistik för plåtslagare med tidlön.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Fler golvläggare på tid snittar över 220

Genomsnittslönen för golvläggare med fast tidlön ligger nu på 217 kronor i timmen. I fem regioner ligger snittet över 220 kronor.

Golvläggare tid snittar över 220

Högst tidlön har golvläggarna i Västerbotten. Där ligger medellönen på 231 kronor. Sämst betalt har man i region Väst med 203 kronor.

Statistiken denna gång gäller för årets tredje kvartal och den visar att tidlönen ökat med cirka fyra kronor i timmen jämfört med för ett år sedan. En uppgång med 2,04 procent.

Antalet arbetade timmar på tid var 945 000 under kvartalet.

Ackordet faller

Medellönen för de som arbetar på ackord blev 270 kronor. I två regioner, Mälardalen och Öst, hade golvläggarna en snittlön på över 300 kronor i timmen. Underlaget denna gång bygger på 29 000 timmar.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Hantverkaren sågar miljözonen: Vi från övriga landet, då?

En "guldpeng" till för ställningsbyggarna

Det högre lönelyftet i våras skickar upp tidlönen för ställningsbyggarna till nya nivåer. Genomsnittet för en ställningsbyggare ligger nu på 211 kronor i timmen.

Löner för ställningsbyggare

Pippi Långstrump hade en hel kappsäck full med guldpengar. Nu får även ni ställningsbyggare ta del av pengaguldet men i form av en löneökning det senaste året med en ”guldpeng” i timmen. Så mycket har nämligen tidlönen ökat det senaste året. Närmare bestämt med 10:78 kronor i timmen, vilket motsvarar en uppgång med 5,36 procent.

En region under 200

Högst tidlön under det 3:e kvartalet hade ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge med 223 kronor i timmen. En region, Örebro-Värmland, ligger under 200 kronor.

Ställningsbyggare protesterar: ”Får ta oförtjänt mycket kritik”

Statistiken denna gång bygger på 797 000 timmar.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

14 kronor till på ackordet för plattsättare

Landets plattsättare som arbetar på ackord hade under det tredje kvartalet i år en medellön på 284 kronor i timmen.

Plattsättarnas löner. Både ackord och tidlön.

Det innebär att prestationslönen ökat med 14 kronor i timmen jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen i kronor motsvarar en uppgång med 5,31 procent. Statistiken bygger på drygt 38 000 ackordstimmar.

”Jag tror att vi tjänar bäst i Stockholm”

Tidlönen ligger på 218 kr

Betydligt fler plattsättare arbetar på en fast tidlön. De fick ihop 197 000 timmar under kvartal 3. Snittet där hamnade på 218 kronor i timmen.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig