info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons

Över 190 spänn för ställningsbyggarna

Tidlönen för ställningsbyggarna har ökat med nära 3 kronor det senaste året.

I 6 av de 11 regionerna har ställningsbyggarna nu en tidlön över 190 kronor i timmen. Medellönen är 190:92.

Bäst lön har man i Småland-Blekinge med 199:04 kronor.

Läs också FILM: Här krossar snickarna flaskposten: "Lycklig bliver denna upphittare"

400 000 arbetstimmar ingår i underlaget denna gång.

Ackordet dippar för plattsättarna

Lönen faller med en procent för plattsättare som jobbar på prestationslön.

Den här gången gäller löneuppgifterna för perioden 1 november förra året till och med den sista januari i år. Ackordet backar alltså ett par kronor jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Medellönen nu blev 249 kronor. Men som vanligt är det viktigt att komma ihåg att det handlar om förhållandevis få timmar vilket gör att förtjänsten slår en del upp och ner. Antalet ackordstimmar som ingår i underlaget var denna gång 51 000.

Tidlönen däremot rör sig uppåt med nästan tre kronor till ett snitt på 202 kronor i timmen. Antal timmar där var 200 000.

Stockholm utmanas på ackordstoppen

Flera regioner ute i landet kryper allt närmare ackordslagen i region Stockholm-Gotland.

För Västerbottens del är avståndet upp till den tidigare ohotade regionen Stockholm-Gotland nu mindre än två kronor. Västerbottningarna hade en ackordsmedellön på 234:42 konor under perioden. Stockholmarna jobbade ihop drygt 236 spänn.

Missa inte den nya facebookgruppen:  Snickare på bygget

Läs också Byggavtalet – här är nya lönekravet

Snittet för samtliga i hela landet var nästan 227 kronor och antalet timmar stannade denna gång på 5,6 miljoner.

När det gäller tidlönen ligger region Västerbotten i topp med 203 kronor. Medellönen över hela landet var 199:74. Och antalet timmar som ingår i underlaget var 11,9 miljoner.

Avtalskraven är växlade – här måste Byggnads leverera

Fack och byggarbetsgivare har växlat avtalskrav. Lagom till valborg ska parterna ha knådat fram fem nya byggavtal.

Vad ingen vet i dag är hur de kommer att se ut, men det går ju alltid att spekulera om lönen, avtalets längd och vilket krav Byggnads kommer att slåss för.

Om lönen: Parterna är eniga om att industrin ska sätta märket. För några år sedan fanns det inom facket små opinionsyttringar mot den modellen. De rösterna har nu tystnat. Därför kommer det sluta så här: Industriarbetsgivarna har sagt 1,4 procent, motparten 3 procent. Efter ett klassiskt prutförfarande slutar det hela på högst 2,2 procent. Det innebär att en byggnadsarbetare kan se fram emot ett lönelyft på cirka 3:65 kronor i timmen eller 650
kronor i månaden.

Avtalets längd: Facket lutar åt ettårigt avtal. Byggarbetsgivarna vill även här ta rygg på industrin och håller sannolikt tummarna för ett flerårigt avtal. Byggnads anger som skäl för ett kort avtal att det är politiskt turbulent nu med bland annat januariavtalet. Samtidigt talar mycket för ett längre avtal. Läget med låg ränta och låg inflation är stabilt. Men kanske ännu viktigare, parterna behöver ägna tid åt annat. De riskerar att tappa en allt större del av byggmarknaden till oseriösa bolag som anställer arbetare för en spottstyver och lurar skjortan av Skatteverket. Osund konkurrens vrider jobben ur händerna på både medlemsföretag hos arbetsgivarna och fackmedlemmar. Att i det läget ägna månader åt en ny avtalsrörelse redan nästa år vill parterna undvika till varje pris. De har andra större utmaningar som måste fixas. Ska vi säga ett treårsavtal som går ut 31 maj 2023?

Kravet att slåss för: Den extra pensionsavsättningen kommer facket inte att släppa under förhandlingarna. Förbundet har ett hårt tryck på sig från oroliga medlemmar. Här har Byggnads ledning inget val – de måste leverera.

Lönehöjningen är bara några veckor bort.

Men hur mycket blir det?

Ackordslönen – GävleDala ”nockar” resten

Tidlönen har ökat med nästan tre kronor det senaste året för landets takläggare. Ackordet har backat med 4 kronor.

Siffrorna denna gång gäller för sista kvartalet 2019. Bäst när det gäller prestationslönen gick det för region Gävle-Dala. Där tjänade ackordsarbetarna 268 kronor i timmen. Men precis som för många av de mindre yrkesgrupperna är det få timmar på ackord. Speciellt om man tittar på enbart en region. För GävleDala handlar det om 1 680 timmar under kvartalet. Det totala antalet ackordstimmar över hela landet för prestationslön var 22 220.

Skillnaden är stor jämfört med tidlönen. Där ingår 118 000 timmar i statistiken. Högst var lönen i region Mälardalen med 201 kronor. Medellönen för samtliga som gick på tid var 1956 kronor.

Läs också Byggavtalet – här är nya lönekravet

Öst golvar resten – ackordslön över 300 kronor

Medellönen för golvläggare på tidlön var 203 kronor under sista kvartalet förra året.

Det innebär att tidlönen ökat med 3:31 kronor det senaste året. Högst tidlön betalades ut i region Väst med 215 kronor. Antal arbetstimmar som ingår i statistiken under kvartalet var 801 000.

När det gäller ackordet var region Öst bäst med en förtjänst på 328 kronor. I sammanhanget är det bra att veta att antalet timmar som ingår i underlaget för regionen var 3 730, vilket innebär jobb för nästan sex golvläggare på heltid under kvartalet.

Läs också Byggföretagens avtalskrav – mer flexibel arbetstid

Totalt för hela landet orkade golvläggarna med 51 600 ackordstimmar och snittlönen landade på 256 kronor. En uppgång med 8:66 kronor jämfört med kvartal 4 2018.

Senaste året – tidlön straffar ackordet

Under sista kvartalet förra året hade plattsättarna ett genomsnitt för tidlönen på 204 kronor i timmen.

Men vi börjar med prestationslönen. Där blev medelförtjänsten nästan 254 kronor. I topp region Stockholm-Gotland med 285 spänn. Värt att notera är att ackordsförtjänsten låg lägre under kvartal 4 2019 jämfört med motsvarande period 2018. Nedgången är 0,09 procent. Samtidigt är det bra att ha i bakhuvudet att det är ganska få timmar det handlar om på den här löneformen, 68 000 timmar denna gång, vilket gör att lönen lätt kan slå upp och ner. Flest timmar hade man i region Mälardalen med 23 000.

Tidlönen har däremot gått upp och ligger nu 3,99 procent högre än för ett år sedan, vilket motsvarar en uppgång med nära 8 kronor. Här ingår 190 000 timmar i underlaget.

Läs också "Årets byggmiss" avgjord – Micke fick var fjärde röst

Missa inte den här gruppen på Facebook – Din lön på bygget

Upp fyra spänn för ställningsbyggarna

Medellönen för ställningsbyggarna ligger nu på drygt 190 kronor i timmen.

Det innebär att lönen ökat med 2,17 procent, 4 kronor, det senaste året.

Snickarnas nya topplön

Högst lön nu har ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge. För övrigt den enda regionen med en förtjänst över 200 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 366 000.

Snickarnas nya topplön – ny rekordnivå

Den stora TBM-gruppen där snickarna dominerar har satt ett nytt lönerekord.

Det var under det fjärde kvartalet förra året som TBM:arna på på ackord arbetade ihop till den högsta lönenivån någonsin. Snittet hamnade på 225 kronor för hela landet. Det på sammanlagt 5,7 miljoner arbetstimmar, vilket är något fler timmar än normalt. Bäst gick det i region Stockholm-Gotland där man gnetade ihop 236 spänn i timmen. Ytterligare en region hamnade över 230 kronor när det gäller ackordet.
Genomsnittet för de som gick på tidlön blev 199 kronor i timmen. I sex av de elva regionerna ligger tidlönen nu över 200 kronor i timmen. Antal timmar i underlaget för tidlön var under kvartal fyra 10,6 miljoner.

Missa inte Snickare på bygget

Takläggarna – tre regioner med tidlönesnitt över 200 spänn

I allt fler regioner närmar sig takläggare med tidlön en medellön på 200 kronor. Tre regioner har bränt på lite extra, de har redan passerat den magiska nivån.

Men vi börjar med prestationslönen. Fyra av Byggnads elva regioner redovisar timmar på ackord. Totalt handlar det om 22 000 arbetstimmar under tremånadersperioden. I topp Gävle-Dala där man mätte upp 262:65 kronor på drygt 2 000 timmar. Överlägset flest ackordstimmar hade man i region Öst med 12 300.

Tidlönen då? Ja där var antalet timmar 135 000 för hela landet och högst lön betalades ut i Örebro-Värmland med 203 kronor. Ytterligare två regioner, Mälardalen och MellanNorrland, hade en tidlön över 200 kronor.

Yrket med enorma lönegapet – så mycket mer ger ackordet

Plattsättarnas prestationslön ligger nu på 256 kronor i timmen. Medellönen på tidlön är 204 kronor.

Den här gången gäller lönestatistiken för perioden sep-nov 2019. Bäst när det gäller ackordet är region Stockholm-Gotland med ett snitt på 283 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar för hela landet som ingår i underlaget var lite mer än vanligt. Nämligen 60 000.

Högst tidlön hade plattsättarna i region Öst med 215 kronor. Totala antalet arbetstimmar på tid var 200 000.

Skillnaden mellan genomsnittslönen för prestations- och tidlön ligger nu på 52 kronor i timmen. Utslaget på en månad är skillnaden nästan 9 000 kronor.

Läs om ditt yrke här.

En region klättrar över 200 kronor

Lönen för ställningsbyggarna har ökat med 4:38 kronor i timmen det senaste året.

Medellönen för ställningsbyggare som går på tidlön ligger nu på 191 kronor i timmen. Bäst tjänar ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång, för perioden september till och med november förra året, var 373 000.

Läs också ID06-bytet: "De blir insläppta av kompisar, trycker ihop sig, blir uppgivna"

Annons
Henkel 250×600 v42