info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Så här hög var lönen för ställningsbyggare 2017

Hur mycket tjänade egentligen en ställningsbyggare förra året? Här har du svaret.

Foto: Rebecka Jungstedt

Föga överraskande hade ställningsbyggare i region Skåne den högsta tidlönen under 2017. Regionen har under flera år legat högst bland ställningsbyggarna och försvarade alltså den positionen även under förra året.

Medellönen för hela landet hamnade på 180:88 kronor i timmen. En ökning med drygt 2 kronor jämfört med 2016.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Skåne i topp alltså med 188:96 kronor i timmen. Följt av region Mälardalen och Stockholm-Gotland. Totalt ingår det 1,7 miljoner timmar i statistiken.

Fakta

Lönesnitt tidlön

1. Skåne: 188:96
2. Mälardalen: 185:52
3. Stockholm-Gotland: 183:91
4. Västerbotten: 183:63
5. Hela riket: 180:98
6. Småland-Blekinge: 180:95
7. Norrbotten: 180:15
8. MellanNorrland: 180:19
9. GävleDala:179:77
10. Öst: 178:92
11. Väst: 176:82
12. Örebro-Värmland: 169:69

Källa: Byggnads

Kolla här - månadslönen för maskinförare 2017

Månadslönen för maskinförare steg med 3,14 procent under förra året.

Foto: Colourbox

Snittlönen för maskinförare med månadslön hamnade på 29 876 kronor under 2017. Jämfört med 2016 så ökade lönen med 910 kronor i månaden. Vilket alltså motsvarar 3,14 procent.

I topp ligger region Skåne med 30 803 kronor i månaden. Totalt antal arbetstimmar som ingår i siffrorna är 507 000.

Läs också Axels bild – månadens byggmiss: "Är faktiskt på riktigt"

Omräknat till en timlön – som utgår från en arbetstid på 172 arbetstimmar i månaden – motsvarar 29 876 kronor en timlön på 173:63 kronor.

Lönerna gäller alla som går på Entreprenadmaskinavtalet. Löneökningar för det avtalet kommer att genomföras den 1 juni i år. Då ska utgående lön höjas med 3:64 kr/tim eller 633 kr/mån.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Läs i faktarutan här under hur hög lönen är i din region.

Fakta

Månadslön för maskinförare 2017

1. Skåne: 30 803
2. MellanNorrland: 30 726
3. Hela riket: 29 876
4. Småland-Blekinge: 29 833
5. GävleDala : 29 777
6. Öst: 29 667
7. Väst: 29 591
8. Stockholm-Gotland: 29 157
9. Mälardalen: 28 904
10. Örebro-Värmland: 27 455
11. Västerbotten: 27 440
12. Norrbotten: 26 851

Källa: Byggnads 

Resultatlön ger sämre med pengar

Genomsnittet för TBM-gruppens resultatlön var under 2017 lägre än medellönen för samtliga prestationslöner. Region Öst ligger högst upp i resultatlönetoppen.

Foto: Colourbox

Under 2017 blev snittet för TBM-gruppens resultatlön 208:06 kronor i timmen. Det innebär att resultatlönen steg med 2,98 procent jämfört med 2016. I kronor räknat handlar det om ett lyft med 5:01 kronor i timmen.

I topp ligger region Öst där medellönen hamnade på 213:76 kronor. I botten Mälardalen med 199:34 kronor. Totalt ingår 3,5 miljoner timmar i statistiken. Noterbart är att region Väst står för 2,4 miljoner timmar.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Resultatlönen ligger generellt lägre än andra prestationslöneformer som bygger på inarbetning av tid och/eller olika parametrar. Genomsnittet för samtliga prestationslöner för TBM landade på 215:13 kronor i timmen under 2017. Alltså 7 kronor högre än resultatlönen.

Grunden i en resultatlön är en hög fast del och en rörlig del som styrs av projektets ekonomi eller av själva bolagets resultat. Vid ett bättre utfall än väntat blir lönen högre.  Löneformen har funnits med sedan 1990-talet.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som 6 000 andra byggnadsarbetare – gå med i gruppen.

Fakta

Resultatlön 2017 TBM (snickare, betongarbetare och murare)

1. Öst: 213:76
2. MellanNorrland: 210:64
3. Skåne: 209:87
4. Hela riket: 208:06
5. Väst: 207:62
6. Småland-Blekinge: 206:76
7. Västerbotten: 205:89
8. Örebro-Värmland: 204:91
9. Norrbotten: 204:75
10. GävleDala: 201:89
11. Mälardalen: 199:34
12. Stockholm-Gotland: –

Källa: Byggnads

Drygt fem kronor upp för anläggare

Under förra året steg prestationslönen för anläggningsarbetare med 2,56 procent. Högst lön hade anläggarna i region Väst.

Foto: Colourbox

Under 2017 tjänade en anläggare som går på prestationslön i genomsnitt 223:63 kronor i timmen. Det är en ökning med 5:58 kronor jämfört med 2016. Uppgången motsvarar 2,56 procent.

Medellönen på dryga 223 kronor innebär att anläggarna ligger något över genomsnittet för prestationslön för samtliga yrkesgrupper under 2017. Men det är ändå en bit upp till exempelvis plattsättare och golvläggare där snittet är en till två guldpengar högre, men samtidigt över genomsnittet för exempelvis TBM-gruppen.

Läs också Tony Rådberg, snickare, Örebro: ”Vi kör på 60/40”

Antal timmar som ingår i underlaget är 403 000.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Prestationslön genomsnitt 2017 fördelat på region

1. Väst: 250:52
2. Örebro-Värmland: 229:27
3. Stockholm-Gotland: 227:94
4. Mälardalen: 226:82
5. Hela riket: 223:63
6. GävleDala: 216:24
7. Västerbotten: 214:14
8. Norrbotten: 213:98
9. Öst: 211:00
10. Skåne: 210:65
11. Småland-Blekinge: 207:81
12. MellanNorrland: 204:87

Källa: Byggnads

Ackordslöner för landets murare 2017

Här är lönenivån för murare som arbetade på ackord förra året.

Foto: Colourbox

Förr ingick murarna traditionellt i TBM-lagets ackord. Men det blir allt vanligare att murarna kör själva. Dessutom är de ju ensamma på många projekt som exempelvis vid renoveringsarbeten då gamla fasader putsas om. Det är ofta vid de tillfällena som lönen ligger som allra högst.

Men här redovisas snittet för ackordet för 2017. I topp hamnade region Öst med en medellön på 248:29 kronor i timmen. Genomsnittet för hela landet blev 236 kronor. Totalt omfattar statistiken 550 000 timmar.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Genomsnittlönen för samtliga på Byggavtalet som gick på prestationslönen under 2017 hamnade på 215:99 kronor i timmen. För ackordlag där snickare, betongarbetare och murare ingår blev snittet 213:04 kronor i timmen.

Finns inte din region med är förklaringen att inga timmar redovisats.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Prestationslön

1. Öst: 248:29
2. Mälardalen: 243:42
3. Stockholm-Gotland: 241:80
4. Väst: 240:69
5. Hela riket: 236:00
6. GävleDala: 226:60
7. Skåne: 223:71
8. Örebro-Värmland: 223:62
9. Småland-Blekinge: 215:46

Källa: Byggnads

Trots heta arbeten – inget glöd för ackordet

Ackordet backar svagt, men tidlönen pekar uppåt. Läs om senaste lönerna för takläggarna.

Foto: Colourbox

Denna gång gäller lönestatistiken perioden januari och februari i år. Genomsnittet för takläggare på ackord blev 210:13 kronor i timmen. Det innebär en marginell nedgång jämfört med motsvarande period 2017 då snittet låg på 212:19 kronor i timmen.

Ackordssiffror redovisas denna gång från fem regioner och antalet timmar stannade på låga 6 900. Möjligen beroende på att siffrorna gäller årets kallaste och snöigaste period.  I topp denna gång region Småland-Blekinge med en ett snitt på 235:42 kronor i timmen.

Läs också Här är årets lönekungar

Medellönen för tidlönen stannade på 186:76 kronor i timmen, vilket är några kronor högre än för januari och februari 2017. Antal timmar som ingår i siffrorna landade för perioden på 121 800. Bäst gick det denna gång för Örebro-Värmland med en medellön på 196:29 kronor i timmen.

Finns inte din region med så saknas statistik.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Småland-Blekinge: 235:42
2. Stockholm-Gotland: 230:20
3. GävleDala: 213:19
4. Hela riket: 210:13
5. Skåne: 197:74
6. Öst: 197:61

Lönesnitt tidlön

1. Örebro-Värmland:196:29
2. Västerbotten:188:20
3. MellanNorrland: 187:76
4. Hela riket: 186:36
5. Mälardalen: 184:10
6. Skåne: 182:38
7. Väst: 181:34
8. Stockholm-Gotland: 180:29
9. Öst: 179:84
10. GävleDala: 178:10

Törnrosasömnen över för plattsättarlönen

Möjligen håller ackordet på att vända uppåt för plattsättarna. Förtjänsten stiger rejält under årets två första månader.

Foto: Colorbox

Under det senaste dryga året har förtjänsten för plattsättare som arbetar på ackord legat i princip helt stilla. Trots gott om jobb och bra ackordsmöjligheter vid nyproduktion av lägenheter har lyftet uteblivit. Istället har nivån legat och harvat kring 240 kronor i timmen.

Men under årets två första månader har lönen börjat röra sig uppåt och genomsnittet ligger nu på 248:14 kronor i timmen. Det innebär att ackordet ökat med 8:20 kronor i timmen jämfört med januari och februari förra året,  vilket motsvarar en uppgång med 3,42 procent.

Läs också Här är årets lönekungar

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med 305:89 kronor i timmen. Antal timmar som ingår i ackordsstatistiken denna gång är 26 860.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Medellönen för er med tidlön landade på 193:87 kronor under perioden. En uppgång med dryg 3 kronor – 1,54 procent – jämfört med januari och februari 2017. Denna gång omfattar statistiken 89 000 timmar.
Högst tidlön denna gång hittar vi som vanligt i region Mälardalen. Där blev genomsnittet 199:17 kronor i timmen.
Om din region inte finns med saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 305:89
2. MellanNorrland: 251:37
3. Hela riket: 248:14
4. Mälardalen: 247:83
5. Örebro-Värmland: 241:90
6. GävleDala: 233:38
7. Skåne: 233:06
8. Småland-Blekinge: 223:53

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 199:17
2. Väst: 194:98
3. Småland-Blekinge: 194:14
4. Hela riket: 193:87
5. Skåne: 193:70
6. Öst: 193:15
7. Örebro-Värmland: 189:14

Golvläggare – tidlön upp ackordet ner

Tidlönen för landets golvläggare har ökat med 1,93 procent det senaste året. Samtidigt har ackordet backat med över 2 procent.

Foto: Colourbox

Här kommer färska löner för golvläggare för det två första månaderna 2018. Medellönen för alla som arbetar på prestationslön blev 233,71 kronor. Det innebär att ackordet fallit tillbaka med 2,55 procent jämfört med januari och februari förra året. I topp denna gång region Öst med ett snitt på 297:35 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar denna gång stannade på 30 000.

Genomsnittslönen för tidlönen hamnade på 195:10 kronor i timmen under perioden, vilket innebär att lönen ökat med 1,93 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Tre regioner ligger över 200 kronor i timmen. Högst upp hittar vi region Västerbotten med ett snitt på 203:87 kronor. Även regionerna Väst och Öst orkade ta sig över 200 kronor. Antalet inrapporterade arbetstimmar denna gång var 499 000.

Läs också Välstädat bygge gav fetare plånbok

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Öst: 297:35
2. Mälardalen: 260:78
3. Väst: 247:27
4. MellanNorrland: 239:36
5. Örebro-Värmland: 235:37
6. Hela riket: 233:71
7. Skåne: 230:30
8. Stockholm-Gotland: 229:23
9. Västerbotten: 228:72
10. Småland-Blekinge: 204:59

Vill du få totalkoll på din lön och andra förmåner. Gå med i FB-gruppen Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 203:87
2. Väst: 203:25
3. Öst: 200:12
4. Norrbotten: 199:70
5. Skåne: 196:96
6. GävleDala: 195:25
7. Hela riket: 195:10
8. Mälardalen: 194:61
9. Småland-Blekinge: 193:83
10. MellanNorrland: 190:37
11. Örebro-Värmland: 189:23
12. Stockholm-Gotland: 188:29

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Foto: Colourbox

Här kommer lönesiffror för TBM. Alltså träarbetare, betongarbetare och murare. Statistiken denna gång gäller för de två första månaderna 2018.

Först prestationslöner. I topp och för första gången över 230 kronor i timmen hamnade region Stockholm-Gotland. Där landade snittet under perioden på 231:71 kronor.

Läs också Svag löneglidning trots högtryck i branschen

I två regioner, Småland-Blekinge och MellanNorrland, ligger förtjänsten kvar under 210 kronor i timmen.

Medellönen för hela riket blev 218:98, vilket motsvarar en uppgång med 2,36 procent det senaste året.

När det gäller rikssnittet så drar naturligtvis huvudstadsborna upp nivån en hel del. Bara en region till – Västerbotten (221:96 kr/tim) – har en lön som ligger över genomsnittet för hela landet.

Antal arbetade timmar under januari och februari stannade på 2,9 miljoner.

Västerbotten kvar i tidlönetoppen

Under det sista kvartalet förra året tog region Västerbotten över ledartröjan när det gäller tidlönen. Och västerbottningarna behåller den positionen i början av det här året med ett lönesnitt på 198:08. Medellönen för hela riket ligger nu på 193:37. Det innebär att tidlönen ökat med 2,78 procent det senaste året. I reda pengar pratar vi om en uppgång med 5:23 kronor i timmen. Antal timmar i underlaget denna gång blev 7,9 miljoner.

Fortsatt svag lönestegring

En löneutveckling på 2,38 procent för ackordet och 2,78 procent för tidlönen det senaste året skvallrar inte om någon högkonjunktur. Istället ligger uppgångarna i linje med avtalshöjningarna. Historiskt brukar goda tider ge några kronor extra i timmen i form av löneglidning. Men trots högtryck på bygget har löneglidningen i princip varit noll de senaste åren. Den tendensen verkar alltså fortsätta.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 231:37
2. Västerbotten: 221:96
3. Hela riket: 218:98
4. Mälardalen: 218:85
5. Öst: 217:51
6. Norrbotten: 216:69
7. Skåne: 214:06
8. Väst: 211:84
9. Örebro-Värmland: 211:59
10. GävleDala: 211:53
11. Småland-Blekinge: 209:07
12. MellanNorrland: 208:89

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 198:08
2. Väst: 195:24
3. Mälardalen: 194:58
4. Småland-Blekinge: 194:12
5. Snitt riket: 193:37
6. Stockholm-Gotland: 193:29
7. Öst: 192:42
8. Skåne: 192:27
9. Norrbotten: 192:21
10. MellanNorrland: 191:34
11. Örebro-Värmland: 189:98
12. GävleDala: 188:27

Källa: Byggnads

En femma upp för ställningsbyggarna

Under det senaste året har tidlönen för ställningsbyggarna ökat med 3,28 procent.

Foto: Colourbox

Lönestatistiken gäller denna gång för januari och februari 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare som arbetar på tidlön hamnade på 183,41 kronor i timmen, vilket är drygt tre procent mer än för motsvarande period 2017.

I topp denna gång Mälardalen med en medellön på 192:22 kronor. En region till – Skåne – hade ett snitt på över 190 kronor i timmen. Antal timmar om ingår i statistiken under perioden landade på 269 000.

Läs också Dagen efter kontrollen: ”Det var uppstädat”

Denna gång saknas uppgift för ställningsbyggarna i region Stockholm-Gotland.

Anfäkta och anamma – har plattsättarnas ackord nått taket?

Vissa yrkesgrupper på bygget har varit skickligare än andra på att utnyttja högkonjunkturen för att höja lönen.

Foto: Colourbox

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 132 kB)

Det handlar om ackordet och om tiden från 2014 fram till nu. När det gäller tidlönen har eventuella konjunkturdrivna lönehöjningar däremot effektivt hållits tillbaka av parternas svångremsavtal.

Så tillbaka till ackordet där goda tider lättare gör avtryck i lönekuvertet. Plattsättarna är en yrkesgrupp som gått starkt under guldåren. De har haft bättre utveckling än många andra på bygget. Säkerligen har de varit flitiga, men de har även haft hjälp av den rot-avdragsponsrade bygga om hemma-vågen som rasat över landet, där det ofta handlat om nya kakel och klinkerbeklädda badrum och kök. Men nu finns det allt tydligare tecken på att pengaregnet för plattsättarna är över.

Lönestatistiken denna gång gäller sista kvartalet 2017. En jämförelse med sista kvartalet 2016 visar att ackordet för plattsättarna utvecklats svagare än tidlönen. Prestationslönen har backat med 0,5 procent samtidigt som tidlönen stigit med 5,92 procent.

Att ackordet för plattsättarna började närma sig toppen visade sig redan i början av förra året. Nivån nådde då 240 kronor i timmen och där har den blivit kvar. Samtidigt har ackordet för andra yrkesgrupper fortsatt att klättra även under 2017.

Så vad händer då med plattsättarnas ackord fram-över? Efter den snabba ökningstakten är det helt naturligt att det till slut tar stopp. Chefer muttrar och tycker att det räcker nu. Samtidigt känner sig nog plattsättarna rätt nöjda med situationen. På sikt kommer ändå nya uppgångar, men först måste marknaden vänja sig vid att en plattsättare på ackord i genomsnitt tjänar 240 kronor i timmen. Nivån måste bli helt accepterad av alla. Och hav förtröstan – ett år av denna lönens golgatavandring har redan passerat.

Sakta med säkert uppåt

Tidlönen för maskinförarna har gått upp med drygt tre kronor senaste året.

Foto: Colourbox

Medellönen under det fjärde kvartalet förra året blev 180:02 kronor. Det motsvarar en uppgång med 2,05 procent jämfört med sista kvartalet 2016. Antalet arbetstimmar som ingår i statistiken denna gång var 175 000.

Snittlönen på 180:02 kronor motsvarar en månadslön på 30 400 kronor vid en arbetstid på 169 timmar i månaden.

I topp denna gång region Öst med ett snitt på 189:13 kronor i timmen. I botten hittar vi region Mälardalen med 176:32. Flera regioner saknas denna gång på grund av bristfällig statistik.

Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet.

Fakta

1. Öst: 189:13
2. Mellannorrland: 184:68
3. Skåne: 184:23
4. Västerbotten: 183:66
5. GävleDala: 180:42
6. Hela riket: 180:02
7. Väst: 179:76
8. Småland-Blekinge: 177:85
9. Mälardalen: 176:32

Källa: Byggnads

Annons
Bluebeam 250×600 V42-43 PC