info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v32 Blimedlem

Öst och Väst är bäst – under taket

Tre regioner är nära att klivet över till andra sidan.

Foto: Mostphotos

Genomsnittslönen för undertaksmontörer var 194:65 kronor i timmen under perioden september till och med november förra året. Det är 3:18 kronor mer än motsvarande period 2017.

Högst var lönen i region Öst där snittet hamnade på 199:43 kronor. Ytterligare två regioner är nära att ta steget över 200 kronor.

Läs också Rösta fram roligaste byggmissen 2018

De här siffrorna gäller enbart tidlön. Väldigt få undertaksmontörer arbetar på ackord. Under den här tremånadersperioden registrerades enbart 1 870 timmar för hela landet. Förtjänsten hamnade på 227:26 kronor i timmen.

Antalet timmar som ingår i underlaget för tidlönen stannade på 195 000.

Fakta

Lönesnitt tidlön 3 kvartalet 2018

1. Öst: 199:43
2. Väst: 199:16
3. Skåne: 198:01
4. Stockholm-Gotland: 195:20
5. Hela riket: 194:65
6. Småland-Blekinge: 192:35
7. Mälardalen: 188:52
8.Örebro-Värmland: 186:75
9. GävleDala: 180:79
10. MellanNorrland: *
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Ackordet glöder för takläggarna

Ackordet hoppade upp ett snäpp under slutet av förra året. Det visar den senaste lönestatistiken.

Foto: Mostphotos

Vi börjar med tidlönen. Siffrorna denna gång gäller för perioden september till och med november förra året. Genomsnittet landade på 191:72 kronor. Det innebär att lönen ökat med 3,16 procent jämfört med samma period 2017. I kronor räknat handlar det om en ökning med 5:87 kronor i timmen.

I topp denna gång Örebro-Värmland. I sju regioner ligger medellönen nu över 190 kronor.

Läs också Få ut din lön med nya lagen – så funkar det

Antal timmar som ingår i underlaget var 165 700.

Prestationslönen lyfter rejält. Ökningen är 8 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod 2017. Genomsnittet blev 232:97 kronor. Högst blev förtjänsten i Gävle-Dala där takläggarna tjänade 257:54 kronor. Men notera – det handlar om få timmar. Totalt endast 11 000 i hela landet.

Fakta

Löner takläggare sep – nov 2018

Prestationslön

1. GävleDala: 257:54
2. Småland-Blekinge: 240:67
3. Örebro-Värmland: 238:05
4. Hela riket: 232:97
5. Öst: 221:49

Tidlön

1. Örebro-Värmland: 205:09
2. Västerbotten: 197:90
3. Småland-Blekinge: 195:82
4. Öst: 195:73
5. Mälardalen: 193:07
6. Stockholm-Gotland: 192:17
7. Hela riket: 191:72
8. MellanNorrland: 190:36
9. Väst: 189:42
10. Skåne: 188:13
11. GävleDala: 184:40
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Ännu en yrkesgrupp snittar över 200 spänn

Förra månaden var det plattsättarna. Nu är det golvläggarnas tur – att få ett tidlönesnitt på över 200 kronor i timmen.

Foto: Mostphotos

Statistiken där här gången gäller för perioden september till och med november 2018. Och för första gången kliver alltså golvläggare på tidlön över 200 kronor. Medellönen under perioden blev 200:67 kronor. Det innebär att lönen ökat med 2,42 procent, 4,74 kronor, jämfört med samma månader 2017.

I topp region Väst med 209:20 kronor tätt följt av regionerna Öst och Västerbotten. Antal timmar som ingår under tremånadersperioden var 673 400.

När det gäller ackordet blev genomsnittet 247:72 kronor. Vilket är en dryg krona mer i timmen jämfört med motsvarande period förra året. I topp region Öst med 286:40 kronor. Antal timmar som ingår i ackordsunderlaget var 45 200.

Fakta

Lönesnitt prestationslön sep – nov 2018

1. Öst: 286:40
2. Mälardalen: 269:55
3. Västerbotten: 251:53
4. Stockholm-Gotland: 251:34
5. MellanNorrland: 248:34
6. Väst: 248:33
7. Hela riket: 247:72
8. Örebro-Värmland: 242:11
9. Småland-Blekinge: 233:82
10. Skåne: 230:22
11. GävleDala: *
12. Norrbotten: *

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

 

Lönesnitt tidlön sep – nov 2018

1. Väst: 209:20
2. Öst: 208:41
3. Västerbotten: 207:79
4. Småland-Blekinge: 204:63
5. Norrbotten: 203:49
6. Skåne: 202:52
7. Hela riket: 200:67
8. GävleDala: 196:98
9. Mälardalen: 196:41
10. MellanNorrland: 194:11
11. Örebro-Värmland: 193:93
12. Stockholm-Gotland: 193:41

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Fler kliver över 220 spänn

Snickarnas ackord avslutade förra året starkt. I flera regioner hamnade ackordet över 220 kronor i timmen.

Foto: Mostphotos

Löneuppgifterna denna gång gäller för TBM och perioden september till och med november 2018. Tre månader där arbetsrytmen tuffar på med 40 timmar vecka efter vecka. Dessutom var arbetsvädret bra under hösten. Ingen direkt kyla, sparsamt med nederbörd och för det mesta måttliga vindar. Förutsättningar som naturligtvis påverkar prestationslönen positivt.

Medellönen för alla med prestationslön blev 221:48 kronor i timmen. En uppgång med 4:77 kronor jämfört med motsvarande period 2017.

Läs också Skåne petas från tronen – två regioner passerar

Som vanligt var ackordsförtjänsten högst i region Stockholm–Gotland. Där blev snittet 232:23, vilket är en ny toppnivå. Antal timmar i regionen var 1,2 miljoner.

I ytterligare tre regioner hamnade ackordslönen över 220 kronor. Det handlar om Mälardalen, Norrbotten och Västerbotten.

Antalet ackordstimmar för hela landet var 5,15 miljoner.

Genomsnittet för tidlön blev 194:55 kronor. En ökning med 3:59 kronor det senaste året. Bland tidlönerna ligger region Norrbotten bäst till med 198:32 kronor. 14,1 miljoner timmar ingår i underlaget.

Fakta

TBM prestationslön sep – nov 2018

1. Stockholm-Gotland: 232:24
2. Mälardalen: 225:05
3. Norrbotten: 222:80
4. Västerbotten: 220:67
5. Hela riket: 221:48
6. Skåne: 218:57
7. Öst: 218:57
8. Väst: 217:30
9. GävleDala: 216:33
10. Småland-Blekinge: 215:93
11. Örebro-Värmland: 213:47
12. MellanNorrland: 212:70

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

TBM tidlön sep – nov 2018

1. Norrbotten: 198:32
2. Mälardalen: 198:08
3. Väst: 195:98
4. Öst: 194:86
5. Hela riket: 194:55
6. Skåne: 194:26
7. Stockholm-Gotland: 193:19
8. Småland-Blekinge: 192:41
9. Örebro-Värmland: 192:30
10. MellanNorrland: 191:65
11. GävleDala: 189:26
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Skåne petas från tronen – två regioner passerar

Plötsligt händer det. Region Skåne har tvingats abdikerar från lönetoppen för ställningsbyggare.

Foto: Mostphotos

Tidlönen för landets ställningsbyggare har ökat med 1,87 procent senaste året, vilket motsvarar 3:43 kronor i timmen. Det visar statistik som gäller för perioden september till november 2018.

Medellönen blev 187:04 kronor. I topp denna gång region Småland-Blekinge med ett snitt på 194:62. Skåne som under lång tid haft högst lön bland ställningsbyggarna har halkat ner till tredje plats. Men avståndet upp är litet. Det fattas bara en dryg krona. På andra plats hittar vi region Mälardalen.

Läs också Alfrida: Ställningsras och förödelse i stormens spår

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 472 000.

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Taklönen gasar på – drar in en Bergman i timmen

Trenden med att tidlönen kliver över en tvåhundring sprider sig till allt fler yrkesgrupper.

I två av Byggnads regioner ligger tidlönen för takläggarna nu över 200 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Det ser lite olika ut när det gäller tidlönen för yrkesgrupperna på bygget. För vissa ligger tidlönen över 200 kronor i timmen över stora delar av landet. För andra yrkesgrupper går det trögare. Men för nästan alla är det på gång i en eller ett par av Byggnads regioner.

Ett exempel på det senare är takläggarna. Där låg snittet för tidlönen över hela riket på 188 kronor i timmen under årets tredje kvartal. Men i två av regionerna Örebro-Värmland och Västerbotten hamnade genomsnittet över 200 kronor. Att medellönen för riket ligger så pass mycket lägre beror till stora delar på region Stockholm-Gotland. Regionen stod för nästan hälften av alla arbetstimmar under perioden och snittet i regionen var 185:28 kronor. Något som naturligtvis starkt påverkar rikssnittet. Det totala antalet tidlönetimmar som ingår i underlaget denna gång var 234 000.

Läs också Byggyrken högst upp på frånvarotoppen – kolla hur du ligger till

I några regioner arbetar takläggarna på ackord. Genomsnittet under det tredje kvartalet blev 216:05 kronor. I topp hittar vi Gävle-Dala med en medellön på 250:32 kronor. Totala antalet arbetstimmar som ingår under perioden var låga 12 900. Flest ackordstimmar utfördes av takläggarna i region Skåne. De stod ensamma för 7 100 av samtliga timmar.

Löner takläggare kvartal 3 2018

Prestationslön

1. GävleDala: 250:32
2. Småland-Blekinge: 231:01
3. Öst: 221:60
4. Hela riket: 216:05
5. Skåne: 202:97

Tidlön

1. Örebro-Värmland: 201:58
2. Västerbotten: 200:07
3. Småland-Blekinge: 196:07
4. Mälardalen: 190:32
5. MellanNorrland: 190:04
6. Öst: 189:055.
7. Väst: 188:73
8. Skåne: 188:17
9. Hela riket: 188:00
10. Stockholm-Gotland: 185:28
11. GävleDala: 184:66
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Skåne fortsätter att regera

Det finns ingen tvekan om vilken region som sitter på tronen när det gäller tidlönen för ställningsbyggare.

Under årets tredje kvartal blev tidlönesnittet 184:83 i timmen för ställningsbyggarna. Foto: Mostphotos

Region Skåne har under många år legat högt upp på lönetoppen för ställningsbyggare. För det mesta allra längst upp. Den här gången är inget undantag.

Under årets tredje kvartal tjänade ställningsbyggarna i Skåne i snitt 195:41 kronor i fast timlön. Det är drygt tio kronor mer i timmen än medellönen för hela landet som hamnade på 184:33 kronor.

Läs också Så tvättade falska byggbolag 16 miljoner i jättehärva

Och lika länge som Skåne legat i topp har Örebro-Värmland tillhört botten. Där var förtjänsten 172:83 kronor under kvartal tre.

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 588 000. Det är något färre timmar än normalt och förklaringen är att semestermånaden juli ingår i perioden. En stor del av arbetstimmarna utfördes i Stockholmsområdet. Region Stockholm-Gotland stod för 246 000 timmar.

Missa inte  – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla där du får mycket mer än bara lönestatistik. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön kvartal 3 2018

1. Skåne: 195:41
2. Småland-Blekinge: 193:16
3. Mälardalen: 192:28
4. Norrbotten: 189:00
5. Västerbotten: 186:30
6. GävleDala: 186:20
7. MellanNorrland: 185:21
8. Hela riket: 184:83
9. Stockholm-Gotland: 182:91
10. Väst: 180:64
11. Öst: 177:93
12. Örebro-Värmland: 172:83
Källa: Byggnads

Här ligger snickarackordet över 230 kronor

Foto: Mostphotos

Lönestatistiken denna gång gäller för TBM, alltså snickare, betongarbetare och murare. Medellönen för samtliga som arbetar på prestationslön blev under det tredje kvartalet 218:51 kronor. I topp Stockholm-Gotland som för första gången passerade 230 kronor under ett helt kvartal.

Som vanligt skiljer det flera kronor i timmen ner till nästa region. På andra plats hittar vi Mälardalen där förtjänsten stannade på 223:16 kronor i timmen.

Läs också Fler kliver över 220 spänn

3,8 miljoner timmar ingår i underlaget för prestationslönen.

För er på tidlön hamnade medellönen på 194:85 kronor i timmen. Det är exakt 5 kronor högre än snittet för ett år sedan. Högst lön hittar vi i region Västerbotten följt av Norrbotten. 13,5 miljoner timmar ingår i underlaget för tidlönen.

Fakta

TBM prestationslön kvartal 3 2018

1. Stockholm-Gotland: 230:92
2. Mälardalen: 223:16
3. Västerbotten: 221:66
4. Skåne: 218:71
5. Hela riket: 218:51
6. Öst: 217:67
7. Norrbotten: 217:13
8. GävleDala: 215:81
9. Örebro-Värmland: 213:87
10. Väst: 213:00
11. MellanNorrland: 212:28
12. Småland-Blekinge: 211:12

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

TBM tidlön kvartal 3 2018

1. Västerbotten: 201:18
2. Väst: 197:15
3. Mälardalen: 197:00
4. Stockholm-Gotland: 195:22
5. Öst: 194:98
6. Hela riket: 194:85
7. MellanNorrland: 194:45
8. Skåne: 194:17
9. Norrbotten: 193:66
10. Småland-Blekinge: 190:60
11. Örebro-Värmland: 190:36
12. GävleDala: 186:70
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Lönen som lyfter – ny rekordnivå

Både tidlön och ackord fortsätter uppåt efter en lång period av stiltje.

Foto: Mostphotos

Tendensen sedan före sommaren håller i sig. Ackordet för landets plattsättare klättrar uppåt. För första gången under ett helt kvartal ligger nu nivån över 250 kronor i timmen.

Medellönen över hela riket blev 250:49 kronor under det tredje kvartalet. En uppgång med 11 kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Läs också Fler kliver över 220 spänn

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med 264:45 kronor. Men det var tätt i toppen. I region MellanNorrland låg förtjänsten på 264:38 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 44 300.

Tidlönen passerar en historisk nivå. Genomsnittslönen för plattsättare på tidlön ligger nu över 200 kronor i timmen. Och nu när allt fler når ”drömgränsen” kommer många som ligger under också vilja ha en tvåhundring. Något som kan få tidlönesnittet att öka lite snabbare framöver. Möjligen får vi se lite löneglidning.

Snittet för hela riket blev 201:85 kronor, vilket är sju kronor högre än för det tredje kvartalet 2017.

I tidlönetoppen hittar vi region Mälardalen där genomsnittet var 207:76 kronor. Grannregionen Stockholm-Gotland hamnade på andra plats med 206:41 kronor. Antal timmar som ingår var 275 900.

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Fakta

 Prestationslönesnitt kvartal 3 2018

1. Stockholm-Gotland: 264:45
2. MellanNorrland: 264:38
3. Mälardalen: 255:43
4. Örebro-Värmland: 251:15
5. Hela riket: 250:49
6. Skåne: 241:87
7. GävleDala: 236:23
8. Småland-Blekinge: 235:18
9. Väst: 230:10
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Tidlönesnitt kvartal 3 2018

1. Mälardalen: 207:76
2. Stockholm-Gotland: 206:41
3. Öst: 204:57
4. Hela riket: 201:85
5. Småland-Blekinge: 201:58
6. Skåne: 199:32
7. Väst: 194:05
8. MellanNorrland: 186:15
9. GävleDala: 185:34
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Örebro-Värmland: *
Källa: Byggnads

Ackord eller tid – så stort är lönegapet

Både ackordsförtjänsten och tidlönen steg under det tredje kvartalet för landets golvläggare. Bäst gick det för ackordet.

Foto: Mostphotos

Golvläggare på ackord drog i genomsnitt in 249:37 kronor i timmen under årets tredje kvartal. Det är drygt fem kronor mer än motsvarande period 2017. Två regioner ligger lite bättre till. Det handlar om region Öst och region Mälardalen som båda hade ett snitt över 260 kronor i timmen. Övriga regioner ligger hyfsat tätt samlat kring 245 kronor i timmen. 37 300 timmar ingår i underlaget.

Tidlönen har stigit något mindre än ackordet. Medellönen under årets tredje kvartal hamnade på 199:25 kronor i timmen. Det är knappt fyra kronor mer än motsvarande period förra året.

Läs också Nya larmsiffror – så många dör av asbest

I topp hittar vi region Väst med 210:11 kronor. Antal timmar som ingår stannade på 645 000.

Statistiken visar att löneskillnaden mellan de som arbetar på ackord och de på tidlön nu är 50:12 kronor i timmen.

Fakta

Lönesnitt ackord kvartal 3 2018

1. Öst: 263:88
2. Mälardalen: 262:44
3. Hela riket: 249:37
4. Västerbotten: 248:61
5. Örebro-Värmland: 247:89
6. Småland-Blekinge: 246:23
7. Stockholm-Gotland: 245:51
8. Väst: 244:64
9. MellanNorrland: 238:22
10. Skåne: 230:87
11. GävleDala:*
12. Norrbotten: *

Lönesnitt tidlön kvartal 3 2018

1. Väst: 210:11
2. Norrbotten: 207:94
3. Västerbotten: 206:42
4. Öst: 205:22
5. Skåne: 201:28
6. Småland-Blekinge: 200:85
7. Hela riket: 199:25
8. MellanNorrland: 196:10
9. Stockholm-Gotland: 195:89
10. Mälardalen: 195:11
11. Örebro-Värmland: 194:87
12. GävleDala: 194:23
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Hög tidlön utan draghjälp från loket

En hög ackordslön brukar dra upp tidlönen. Den effekten är tydlig för flera yrkesgrupper på bygget. Men det finns undantag – ett är landets undertaksmontörer.

Foto: Mostphotos

195:33 kronor i timmen. Det blev medellönen för undertaksmontörer på tidlön under årets tredje kvartal. Med den genomsnittslönen ligger undertaksmontörerna hyfsat bra till jämfört med många andra yrkesgrupper. Speciellt med tanke på att väldigt få undertaksmontörer arbetar på ackord. En löneform som vanligtvis smittar av sig på tidlönen. Den smittoeffekten är tydlig för exempelvis golvläggare och plattsättare. Där arbetar fler på ackord med en bra förtjänst, vilket bidrar till att lyfta även tidlönerna. Den effekten finns inte hos undertaksmontörerna som trots det alltså ligger bra till.

I flera regioner ligger tidlönen för undertakmontörerna nära 200 kronor i timmen. Högst är den i region Väst med 199:26 kronor i timmen. Genomsnittet för hela landet blev alltså 195:33 kronor vilket är en uppgång med knappt 3 kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017. Antal timmar som ingår i underlaget stannade på 75 000.

Läs också Kolla in Mikaels farliga rörjobb i Australien

Fakta

Lönesnitt tidlön 3 kvartalet 2018

1. Väst: 199:26
2. Öst: 198:29
3. Småland-Blekinge: 198:07
4. Skåne: 197:88
5. Stockholm-Gotland: 196:68
6. Hela riket: 195:33
7. Mälardalen: 188:50
8. MellanNorrland: 186:72
9.Örebro-Värmland: 184:74
10. GävleDala: 181:84
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Lönen upp 2,16 procent för ställningsbyggare

3:94 kronor i timmen. Så mycket har lönen ökat för landets ställningsbyggare under det senaste året.

Foto: Cenneth Niklasson

Lagom inför helgen får ni löner för ställningsbyggare för perioden juni till och med augusti i år. Siffrorna visar att den genomsnittslönen, 186:31 kronor i timmen, ökat med drygt två procent jämfört med motsvarande period 2017. En uppgång som ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget.

I topp Skåne, Byggnads sydligaste region, där snittet för tidlönen låg på 194:32 kronor under de tre månaderna. Ytterligare två regioner, Mälardalen och Småland-Blekinge, har en medellön över 190 kronor.

Läs också "Vi höll på att skratta ihjäl oss"

Totalt ingick det 774 900 arbetstimmar i underlaget.

Missa inte  – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla där du får mycket mer än bara lönestatistik. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Jag vill även pusha för –  Byggmissar – klantigast i Byggsverige – inför Allhelgonahelgen. En grupp som bjuder på bilder och filmer som ibland leder till skräckfyllda rysningar längs ryggraden.  Men för det mesta bara skratt i mängder.

Trevlig helg!

Fakta

Lönesnitt tidlön juni – aug 2018

1. Skåne: 194:32
2. Mälardalen: 192:69
3. Småland-Blekinge: 190:98
4. Norrbotten: 189:88
5. Stockholm-Gotland: 186:54
6. Hela riket: 186:31
7. Västerbotten: 186:30
8. MellanNorrland: 185:78
9. GävleDala: 183:86
10. Väst: 181:45
11. Öst: 181:35
12. Örebro-Värmland: 172:71
Källa: Byggnads