info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v20

Ackordssnittet nu 227 kronor

Snickare, betongarbetare och murare som går på ackord tjänar nu i medeltal 227 kronor i timmen.

Den senaste lönestatistiken gäller för perioden juni till och med augusti i år. Och den visar att lönen ökat med 1,87 procent för de som arbetar på ackord jämfört med motsvarande period förra året. Bäst betalt är det som vanligt i region Stockholm-Gotland där snittet nu ligger på 237 kronor. Totalt antal timmar denna gång var 4,8 miljoner för hela landet.

När det gäller tidlönen så kom genomsnittet in strax över 200 kronor. Högst lön har man i region Västerbotten med 204 kronor. Antalet timmar som ingår i underlaget för tidlönen var 13,3 miljoner

Läs också Jättebro över E4:an sprängd – kolla in smällen!

Tvingas ni ännu en gång anpassa er efter alla andra?

Det finns några grundläggande mekanismer som historiskt gjort byggnadsarbetarna till de, i alla fall tidigare, bäst betalda arbetarna.

Under goda tider har byggnadsarbetarna tryckt upp lönenivån och sedan gjort allt för att hålla kvar samma nivå när konjunkturen viker. Ett annat viktigt inslag har varit bygglagen och deras ackord. Via återkommande förhandlingar och avstämningar var tolfte vecka har man kunnat trissa upp lönen när som helst under året.

Men allt det där är historia. Det funkar inte på samma sätt längre. Inte sedan finanskrisen. Det spelar ingen roll att byggkonjunkturen varit relativt stark sedan dess. Inget extra till er på bygget. I stället har modellen där alla ska anpassa sig till industrins möjliga löneuttag blivit alltmer fundamental. Det har alltså inte spelat någon roll hur marknaden sett ut branschvis. Dessutom har det varit ett långvarigt lönebråk om ackordet på bygget som delvis stängt möjligheten till löneglidning den vägen.

Visst, det finns en del på bygget som tjänar riktigt bra. Så är det, men det finns även många som tragglar på i byggsvängen och går på en tidlön som inte når upp till samma höjder. De har under de senaste åren haft en skral löneutveckling. Samtidigt har det gjorts satsningar på andra branscher där man fått lönehöjningar med tusentals kronor i månaden.

Så frågan är om det blir några spontana brandtal på bygget i höst i samband med avtalsrörelsen? Helt säkert finns det pallar att stapla på hög. Frågan är om det finns förbannade byggnadsarbetare? Det är oklart, men rimligen måste den långvariga pyspunka som dränerat byggnadsarbetarnas löner till slut resultera i någon form av ilska. Och helt klart blir det inte bättre av att Svenskt Näringsliv gått ut med att de kan tänka sig att lägga ett nollbud i höstens avtalsförhandlingar. Förklaringen är den osäkra marknaden i spåren av corona. Återigen – hur har det sett ut för er på bygget? Trots full rulle kanske ni tvingas anpassa er efter alla andra ännu en gång.

Bygg går starkt – trots Corona.

Blir det någon lönehöjning i höst?

Takläggarlönen – region i söder i topp

Medellönen för takläggare som har tidlön ligger nu på 190:55 kronor i timmen.

Lönen gäller för årets andra kvartal. Bäst betalt under perioden hade takläggarna i region Småland-Blekinge med ett snitt på 204 kronor i timmen. Regionerna kring Mälardalen ligger i botten.

Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 150 000

Läs också Takjobb framför mobilantenn?  ”Bäst att stänga av stationen”

Golvläggarna – rekordhög tidlön

Tidlönen för landets golvläggare ligger nu  i genomsnitt på 210 kronor i timmen.

Nivån gäller för samtliga golvläggare under årets andra kvartal. Allra högst tidlön har man i region Stockholm-Gotland med 220 kronor. I botten ligger region MellanNorrland med 190 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget för tidlönen under tremånadersperioden är 802 000.

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget

När det gäller ackordet fortsätter region Öst att dominera. För andra kvartalet redovisar regionen en medellön på 346 kronor i timmen. Antalet timmar där var 4 900. Snittet för hela landet hamnade på 266 kronor och antalet ackordstimmar totalt var 46 700.

Plattsättare – ackordet taggar till

Landets plattsättare som går på prestationslön tjänar nu i snitt 266 kronor i timmen.

Det var under årets andra kvartal som plattsättarna kom upp i den nivån. Bäst gick det för plattsättarna i region Småland-Bleking där lönen låg på 278 kronor. Lägst ackordslön hade plattsättarna i region Skåne med 251 kronor. Regionerna låg alltså väl samlade, vilket indikerar att ackordet för plattsättarna möjligen nått upp till en ny nivå.

Den nya medellönen på 266 kronor innebär att ackordet ökade med 6 procent jämfört med 2 kvartalet 2019. Antal arbetstimmar som ingår i statistiken var denna gång 52 000.

Missa inte Facebookgrupen – Din lön på bygget

Medellönen för tidlönen blev 202 kronor under andra kvartalet. I sex av de elva regionerna låg snittet över 200 kronor i timmen. 319 000 timmar ingår i underlaget för tidlönen

Regionen där lönen spirar för ställningsbyggarna

Under årets andra kvartal ligger ställningsbyggarna i region Norrbotten i topp när det gäller tidlön. De hade ett lönesnitt på över 200 kronor i timmen.

Medellönen för samtliga ställningsbyggare i landet blev under perioden 192:36. Det innebär att tidlönen ökat med 2,15 procent de senaste året. (4,06 kronor)

663 000 arbetstimmar ingår i underlaget denna gång.

Läs också Lyft för ställningsbyggare: ”Firman vill behålla folk”

Snickarlönen - en region nära 240 spänn

Här kommer de senaste lönenivåerna för snickare, betongarbetare och murare. Den så kallade TBM-gruppen.

Vi börjar med ackordet. Där ligger som vanligt region Stockholm-Gotland i topp. Under årets andra kvartal knegade bygglagen i huvudstaden i genomsnitt ihop 237 kronor i timmen. Näst högts lön hade TBM:arna i Västerbotten med 234 kronor.

Ackordsmedellönen för hela riket landade på 225:95 kronor och antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 5,2 miljoner.

Läs också Svenskt näringsliv öppnar för nollbud – så här svarar Byggnads

Missa inte Facebookgruppen – Snickare på bygget

I topp när det gäller tidlönen hittar vi region Västerbotten med 204 kronor. Ingen region ligger nu kvar under 190 kronor i timmen. Snittet för hela landet för andra kvartalet var 199:76. En siffra som bygger på 18,3 miljoner timmar.

Att slira lite på traditionen kan ge det lilla extra

”Freeeeeeeze”. Så lät det kanske i panik när fack och arbetsgivare tidigare i våras drog i handbromsen. Avtalsrörelsen avbröts. Orsaken var naturligtvis coronaviruset.

Foto: Mostphotos

Viruset vände snabbt upp och ner på alla ekonomiska kalkyler. Med tanke på det var det rätt att flytta fram förhandlingarna. Byggnads ingång i avtalsförhandlingarna var att driva frågor som ordning och reda, högre pensioner och bättre arbetsmiljö. Den inriktningen kommer förbundet ha kvar i höst.

När det gäller lönen bollades som vanligt mycket över till den kollektiva tanken inom LO-sfären. Den som innebär att industrin traditionsmässigt förhandlar först för att sätta lönenivån. Sedan ska alla andra förbund följa efter. Så kommer det bli även i höst, räkna med ett avtalsvärde som är lika för alla förbund.

Men trots detta – det finns en förhandlingsväg för de fack som vågar ge medlemmarna det lilla extra när det gäller lönen. Detta genom att slira lite på traditionen, utan att sänka LO-samarbetet.

Avtalen som förhandlas fram i höst gäller för kommande kollektivavtalsperiod. Hur tiden från 1 maj i år till att nya avtal tecknas ska behandlas är förhandlingsbar. Där finns det en öppning.
Ett extra tryck blir det naturligtvis på fack som har medlemmar som är sysselsatta i branscher där arbetsmarknaden i princip rullat på normalt. Något som definitivt gäller Byggnads. Byggnadsarbetarna har i stor utsträckning knegat på som vanligt och byggbolagen har hittills klarat krisen relativt bra. Skillnaden är stor mot vissa andra sektorer där arbetslösheten skenar och företagen blöder. Vissa branscher kämpar för att överleva. För deras del går det inte att utesluta att den retroaktiva lönen brinner inne helt och hållet. Frågan är – hur kommer Byggnads agera?

Snart semester – låt hammaren vila några veckor!

Hur kommer det att gå med bostadsbyggandet i höst?

Ställningsbyggarlönen – flest timmar i storstan

Under det senaste året har tidlönen ökat med 2,22 procent.

I kronor räknat innebär det att ställningsbyggarna fått 4:17 kronor mer i timmen jämfört med våren 2019. Medellönen ligger nu på 193:16.

Totalt ingår det 709 000 timmar i underlaget denna gång. Flest arbetstimmar har region Stockholm-Gotland med 284 000. Därefter kommer Skåne med 106 000 och Väst med 81

Läs också Serneke och Veidekke bryter med byggbolag

Löneformen som ökat 8 spänn för plattsättarna

Under det senaste året har prestationslönen för plattsättarna stigit med 3,37 procent. I kronor räknat handlar det om ett lyft på 8:57 konor i timmen.

I ackordstoppen denna gång region Stockholm-Gotland. Antalet timmar som ingår i sifrforna för ackordet var 44 800 för hela landet under tremånadersperioden.

Tidlönen har ökat med 2,94 procent. Det motsvarar nästan 6 kronor. I topp region Mälardalen. 319 000 timmar ingår i underlaget.

Läs också Byggbranschens företrädare: Överväg höja rotavdraget till 75 procent

Kolla på kartan hur du ligger till.

Snickare – det våras för tidlönen

Allt fler regioner kryper över 200 kronor.

I fem av Byggnads elva regioner har nu den stora TBM-gruppen där snickare, betongarbetare och murare ingår ett tidlönesnitt över 200 kronor. I topp ligger Västerbotten med nästan 206 kronor. Medellönen för hela landet ligger på 199:67 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget för perioden var 18,3 miljoner.

Genomsnittet för ackordet blev 224 kronor. I topp som vanligt Stockholm-Gotland. Den här gången med 238 spänn i timmen. Antalet arbetstimmar för hela landet stannade på 5,2 miljoner.

Läs också "Vi kommer säkert få pengar för hela perioden"

Missa inte – Snickare på bygget – en grupp på facebook

Takläggarlönen – två regioner över 200

Medellönen för landets takläggare som har tidlön är nu 192 kronor.

I region Örebro-Värmland och Småland-Blekinge ligger tidlönesnittet över 200 kronor i timmen. I botten hittar vi region Stockholm-Gotland. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 179 000.

När det gäller prestationslönen redovisas bara timmar från fyra regioner. Och det handlar om få timmar. Topplönen denna gång på 260 kronor i timmen som gäller för Gävle-Dala omfattar 1 600 arbetstimmar. Totalt ingår 19 640 timmar i underlaget för ackordet där medellönen hamnade på 216 kronor.

Läs också Alla undrar – vad är detta? ”Jag skrattade gott”