info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Takläggarlönen – tre regioner över 200

Tidlönen för landets takläggare har ökat med 2,83 procent det senaste året.

Det innebär att medellönen för samtliga nu ligger på 199:96 kronor i timmen. I topp region Gävle-Dala följt av Örebro-Värmland och Öst. De tre regionerna har samtliga en tidlön över 200 kronor.

Antal timmar som ingår i underlaget för den här tremånadersperioden var 166 000.

Läs också FILM: Här regnar sprängsten över villorna: "Sprang för sitt liv"

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget

Golvläggarsnitt klart över 200 kr

I alla regioner förutom två ligger nu medellönen för golvläggare på tidlön över 200 kronor i timmen.

Genomsnittet för samtliga som går på tidlön är nu 207 kronor. Det innebär att lönen ökat med 0,78 procent det senaste året. Högst tidlön hade golvläggarna i region Väst med 214 kronor.  I två regioner – Gävla-Dala och MellanNorrland – ligger snittet under 200 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 745 000.

När det gäller ackordet hamnade snittet på 259 kronor. Region Öst går bäst och där blev förtjänsten 315 kronor fördelat på 1 104 timmar. Totalt antal timmar för hela landet var 28 000.

Läs också Husbyggare pessimistiska – sticker ut negativt

Svagt upp för ställningsbyggarna

Tidlönen för ställningsbyggarna har ökat med 0,30 procent det senaste året.

Region Skåne ligger alltid högt upp när det gäller ställningsbyggarlönen. Även denna gång då de hade högst lön av samtliga regioner under perioden juni till och med augusti i år. Medellönen i Skåne var 201 kronor.

Genomsnittet för hela riket hamnade på 191:55.

Läs också Misstänkt jättebluff med rotavdrag: "Inget arbete har utförts"

Antal timmar som ingår i underlaget för tremånadersperioden var 528 000.

Missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget

Två i toppen både för tid och ackord

Ackordet för landets plattsättare ligger nu över 260 kronor i timmen. Tidlönen nära 200.

Medellönen för plattsättare med prestationslön är nu 264 kronor. Om vi håller oss till hela krontal så ligger två regioner i topp. Det gäller Stockholm-Gotland och Örebro-Värmland där förtjänsten låg på 273 kronor under perioden juni till och med augusti i år. Antalet ackordstimmar som ingår i sifforna för hela landet var 45 000.

Genomsnittet för tidlönen hamnade på 199:95 kronor. Även här ligger två regioner i topp. Det handlar om Småland-Blekinge och Öst där plattsättarna i snitt hade en lön på 207 kronor i timmen. Antalet timmar för tidlönen var 218 000.

Läs också Misstänkt jättebluff med rotavdrag: "Inget arbete har utförts"

Ackordssnittet nu 227 kronor

Snickare, betongarbetare och murare som går på ackord tjänar nu i medeltal 227 kronor i timmen.

Den senaste lönestatistiken gäller för perioden juni till och med augusti i år. Och den visar att lönen ökat med 1,87 procent för de som arbetar på ackord jämfört med motsvarande period förra året. Bäst betalt är det som vanligt i region Stockholm-Gotland där snittet nu ligger på 237 kronor. Totalt antal timmar denna gång var 4,8 miljoner för hela landet.

När det gäller tidlönen så kom genomsnittet in strax över 200 kronor. Högst lön har man i region Västerbotten med 204 kronor. Antalet timmar som ingår i underlaget för tidlönen var 13,3 miljoner

Läs också Jättebro över E4:an sprängd – kolla in smällen!

Tvingas ni ännu en gång anpassa er efter alla andra?

Det finns några grundläggande mekanismer som historiskt gjort byggnadsarbetarna till de, i alla fall tidigare, bäst betalda arbetarna.

Under goda tider har byggnadsarbetarna tryckt upp lönenivån och sedan gjort allt för att hålla kvar samma nivå när konjunkturen viker. Ett annat viktigt inslag har varit bygglagen och deras ackord. Via återkommande förhandlingar och avstämningar var tolfte vecka har man kunnat trissa upp lönen när som helst under året.

Men allt det där är historia. Det funkar inte på samma sätt längre. Inte sedan finanskrisen. Det spelar ingen roll att byggkonjunkturen varit relativt stark sedan dess. Inget extra till er på bygget. I stället har modellen där alla ska anpassa sig till industrins möjliga löneuttag blivit alltmer fundamental. Det har alltså inte spelat någon roll hur marknaden sett ut branschvis. Dessutom har det varit ett långvarigt lönebråk om ackordet på bygget som delvis stängt möjligheten till löneglidning den vägen.

Visst, det finns en del på bygget som tjänar riktigt bra. Så är det, men det finns även många som tragglar på i byggsvängen och går på en tidlön som inte når upp till samma höjder. De har under de senaste åren haft en skral löneutveckling. Samtidigt har det gjorts satsningar på andra branscher där man fått lönehöjningar med tusentals kronor i månaden.

Så frågan är om det blir några spontana brandtal på bygget i höst i samband med avtalsrörelsen? Helt säkert finns det pallar att stapla på hög. Frågan är om det finns förbannade byggnadsarbetare? Det är oklart, men rimligen måste den långvariga pyspunka som dränerat byggnadsarbetarnas löner till slut resultera i någon form av ilska. Och helt klart blir det inte bättre av att Svenskt Näringsliv gått ut med att de kan tänka sig att lägga ett nollbud i höstens avtalsförhandlingar. Förklaringen är den osäkra marknaden i spåren av corona. Återigen – hur har det sett ut för er på bygget? Trots full rulle kanske ni tvingas anpassa er efter alla andra ännu en gång.

Bygg går starkt – trots Corona.

Blir det någon lönehöjning i höst?

Takläggarlönen – region i söder i topp

Medellönen för takläggare som har tidlön ligger nu på 190:55 kronor i timmen.

Lönen gäller för årets andra kvartal. Bäst betalt under perioden hade takläggarna i region Småland-Blekinge med ett snitt på 204 kronor i timmen. Regionerna kring Mälardalen ligger i botten.

Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 150 000

Läs också Takjobb framför mobilantenn?  ”Bäst att stänga av stationen”

Golvläggarna – rekordhög tidlön

Tidlönen för landets golvläggare ligger nu  i genomsnitt på 210 kronor i timmen.

Nivån gäller för samtliga golvläggare under årets andra kvartal. Allra högst tidlön har man i region Stockholm-Gotland med 220 kronor. I botten ligger region MellanNorrland med 190 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget för tidlönen under tremånadersperioden är 802 000.

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget

När det gäller ackordet fortsätter region Öst att dominera. För andra kvartalet redovisar regionen en medellön på 346 kronor i timmen. Antalet timmar där var 4 900. Snittet för hela landet hamnade på 266 kronor och antalet ackordstimmar totalt var 46 700.

Plattsättare – ackordet taggar till

Landets plattsättare som går på prestationslön tjänar nu i snitt 266 kronor i timmen.

Det var under årets andra kvartal som plattsättarna kom upp i den nivån. Bäst gick det för plattsättarna i region Småland-Bleking där lönen låg på 278 kronor. Lägst ackordslön hade plattsättarna i region Skåne med 251 kronor. Regionerna låg alltså väl samlade, vilket indikerar att ackordet för plattsättarna möjligen nått upp till en ny nivå.

Den nya medellönen på 266 kronor innebär att ackordet ökade med 6 procent jämfört med 2 kvartalet 2019. Antal arbetstimmar som ingår i statistiken var denna gång 52 000.

Missa inte Facebookgrupen – Din lön på bygget

Medellönen för tidlönen blev 202 kronor under andra kvartalet. I sex av de elva regionerna låg snittet över 200 kronor i timmen. 319 000 timmar ingår i underlaget för tidlönen

Regionen där lönen spirar för ställningsbyggarna

Under årets andra kvartal ligger ställningsbyggarna i region Norrbotten i topp när det gäller tidlön. De hade ett lönesnitt på över 200 kronor i timmen.

Medellönen för samtliga ställningsbyggare i landet blev under perioden 192:36. Det innebär att tidlönen ökat med 2,15 procent de senaste året. (4,06 kronor)

663 000 arbetstimmar ingår i underlaget denna gång.

Läs också Lyft för ställningsbyggare: ”Firman vill behålla folk”

Snickarlönen - en region nära 240 spänn

Här kommer de senaste lönenivåerna för snickare, betongarbetare och murare. Den så kallade TBM-gruppen.

Vi börjar med ackordet. Där ligger som vanligt region Stockholm-Gotland i topp. Under årets andra kvartal knegade bygglagen i huvudstaden i genomsnitt ihop 237 kronor i timmen. Näst högts lön hade TBM:arna i Västerbotten med 234 kronor.

Ackordsmedellönen för hela riket landade på 225:95 kronor och antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 5,2 miljoner.

Läs också Svenskt näringsliv öppnar för nollbud – så här svarar Byggnads

Missa inte Facebookgruppen – Snickare på bygget

I topp när det gäller tidlönen hittar vi region Västerbotten med 204 kronor. Ingen region ligger nu kvar under 190 kronor i timmen. Snittet för hela landet för andra kvartalet var 199:76. En siffra som bygger på 18,3 miljoner timmar.

Att slira lite på traditionen kan ge det lilla extra

”Freeeeeeeze”. Så lät det kanske i panik när fack och arbetsgivare tidigare i våras drog i handbromsen. Avtalsrörelsen avbröts. Orsaken var naturligtvis coronaviruset.

Foto: Mostphotos

Viruset vände snabbt upp och ner på alla ekonomiska kalkyler. Med tanke på det var det rätt att flytta fram förhandlingarna. Byggnads ingång i avtalsförhandlingarna var att driva frågor som ordning och reda, högre pensioner och bättre arbetsmiljö. Den inriktningen kommer förbundet ha kvar i höst.

När det gäller lönen bollades som vanligt mycket över till den kollektiva tanken inom LO-sfären. Den som innebär att industrin traditionsmässigt förhandlar först för att sätta lönenivån. Sedan ska alla andra förbund följa efter. Så kommer det bli även i höst, räkna med ett avtalsvärde som är lika för alla förbund.

Men trots detta – det finns en förhandlingsväg för de fack som vågar ge medlemmarna det lilla extra när det gäller lönen. Detta genom att slira lite på traditionen, utan att sänka LO-samarbetet.

Avtalen som förhandlas fram i höst gäller för kommande kollektivavtalsperiod. Hur tiden från 1 maj i år till att nya avtal tecknas ska behandlas är förhandlingsbar. Där finns det en öppning.
Ett extra tryck blir det naturligtvis på fack som har medlemmar som är sysselsatta i branscher där arbetsmarknaden i princip rullat på normalt. Något som definitivt gäller Byggnads. Byggnadsarbetarna har i stor utsträckning knegat på som vanligt och byggbolagen har hittills klarat krisen relativt bra. Skillnaden är stor mot vissa andra sektorer där arbetslösheten skenar och företagen blöder. Vissa branscher kämpar för att överleva. För deras del går det inte att utesluta att den retroaktiva lönen brinner inne helt och hållet. Frågan är – hur kommer Byggnads agera?

Snart semester – låt hammaren vila några veckor!

Hur kommer det att gå med bostadsbyggandet i höst?

Annons
Annons