info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Endast en region med tidlön under 200: Är det din?

Medellönen för golvläggare ligger nu på nästan 207 kronor i timmen. En region ligger under 200.

Det är region Gävle-Dala som inte orkar upp till en tvåhundralapp. Tidlönesnittet där var under perioden augusti till och med oktober 198 kronor i timmen. Högst lön hade golvläggarna i region Västerbotten med 216 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget för tidlönen var denna gång 843 000.

När det gäller ackordet så ligger region Öst i topp med 312 kronor fördelat på 3 700 timmar. Snitt förtjänsten för hela landet landade på 258 kronor och antalet timmar på 42 000.

Litet lönespann för ställningsbyggare

Det är små skillnader mellan Byggnads regioner när det gäller tidlönen för landets ställningsbyggare.

Under perioden augusti till och med oktober i år låg medellönen för ställningsbyggare med tidlön på 191:44 kronor i timmen. De flesta av Byggnads regioner ligger kring 190 kronor.

Läs mer: Här är det nya byggavtalet

Två regioner, Skåne med en förtjänst på 200 och Småland-Blekinge med 198 kronor, sticker ut på uppsidan. Nedåt är det region Örebro-Värmland och Öst med 185 respektive 183 kronor i timmen som avviker. Övriga alltså väl samlade kring 190 spänn.

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång var 570 000.

Ackordet nu över 260 kronor för plattsättarna

Region Stockholm-Gotland ligger i topp med 287 kronor i timmen.

Medellönen för landets plattsättare som går på prestationslön ligger nu på 263 kronor. Siffran gäller för perioden augusti till och med oktober i år. Ackordet har ökat med 1,87 procent jämfört med motsvarande period 2019. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång var 47 700. Antal timmar i region Stockholm-Gotland var 9 000.

Läs mer: Byggavtalet klart – här är din nya lön

Missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget

Tidlönesnittet under perioden var 201:70 kronor. Högst lön hade man i region Öst med 208 kronor. Antal timmar för hela landet var 219 000.

TBM-ackordet – stort lönegap mellan regionerna

Att det skiljer mycket i förtjänst mellan ackord och tidlön är ingen nytt. Inom TBM-gruppen finns det även stora skillnader när det gäller ackordet.

Region Stockholm-Gotland har nu en snittlön på 242 kronor i timmen när det gäller prestationslön. Det innebär att skillnaden är rejäl ner till botten av ackordsligan. Där ligger region MellanNorrland som har en medelförtjänst på 214 kronor. Det innebär ett lönegap på nästan 30 kronor i timmen.

Skillnaden mellan toppen av ackordet och regionen med lägst tidlön blir naturligtvis ännu större. Lägst tidlön hade man i GävleDala med 195 kronor. Här är avståndet upp till stockholmarnas ackordsnitt 47 kronor i timmen.

Läs också Därför är de nöjda med avtalet – ”Firar med en öl i kväll”

Statistiken den här gången gäller för augusti till och med oktober. Medellönen för TBM:are med prestationslön hamnade på 224 kronor. 4,6 miljoner timmar ingår i underlaget.

Genomsnittet för tidlönen var 200:85 kronor. Där var antalet arbetstimmar 14 miljoner.

Missa inte Facebookgruppen – Snickare på bygget

Skåne håller ställningarna – kvar i toppen

Tidlönen för ställningsbyggarna var i snitt 191:81 under årets tredje kvartal.

Region Skåne har under många år legat högt upp på lönelistan när det gäller ställningsbyggare. Så även denna gång. Med ett snitt på 200:61 kronor hamnade de högst upp även under detta kvartal.

I fyra regioner ligger medellönen under 190 kronor. Allra lägst var den i region Öst med 184 kronor.

Läs också Stor utryckning efter larm om kranras: ”Låg nedmonterad”

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång var 508 000.

Alla utom en över 200 pix

Medellönen för golvläggare som går på tidlön är nu 207 kronor i timmen.

Högst tidlön under det tredje kvartalet hade golvläggarna i Västerbotten med 216 kronor. I 10 av Byggnads 11 regioner ligger tidlönen nu på minst 200 kronor. Enda regionen som ligger under den nivån är Gävle-Dala. Totala antalet tidlönetimmar som ingår i statistiken var denna gång 710 000.
I topp när det gäller ackordet ligger region Öst med en förtjänst på 306 kronor i timmen. För deras del handlar det om 2 950 ackordstimmar. Antalet timmar för hela landet var 31 000 och snittet där blev 257 kronor.

Läs också Misstänkt härva: Köpte skåp för 1 000 kr – fakturerade 10 000 kr

Tillgång och efterfrågan på byggjobbare – men till vilket pris?

Man brukar säga att utbud och efterfrågan styr priset på en vara. Vid stort utbud och liten efterfrågan faller priset. Är förhållandena omvända stiger priset.

Foto: Mostphotos

För de flesta varor råder en slags marknadsjämvikt där tillverkare av exempelvis tandkräm säljer tuben till ett pris som kunderna är villiga att betala samtidigt som de själva gör en vinst så att produktionen kan fortsätta. För de flesta varor är den här marknadsjämvikten hyfsat stabil. Men ibland händer det saker som ruskar om. Till exempel kan en ny aktör gå in som leder till att priset pressas.

Gäller då samma princip för arbetskraft? Svaret är både ja och nej. I grunden är det samma mekanismer men arbetsmarknaden fungerar inte riktigt som vid försäljning av varor. En orsak är att det finns kollektivavtal som skyddar de anställda. Även om det finns ett stort överutbud av arbetskraft i en bransch får de som redan har ett jobb behålla samma lön. Men trots det – lönen och anställningen påverkas ändå – på sikt. Ett sätt är att plocka in nya arbetare till ett lägre pris via en underentreprenör utan kollektivavtal och säga upp de gamla med motiveringen att det råder arbetsbrist på firman.

Byggbranschen i Sverige har ruskats om de senaste 15 åren. Och det är den fria rörligheten inom EU som agerat prispressare. Utbudet av byggföretag och byggnadsarbetare har ökat. Priset trycks neråt, vilket i sin tur fått efterfrågan att öka då fler vill bygga till den nya lägre kostnaden. Det hela blir ett självspelande piano där de som inte anpassar sig till den nya prisbilden riskerar att slås ut.

Ingen vet hur länge den här obalansen i byggbranschen kommer att fortsätta och jag vet inte om det är någon tröst att det till slut ändå kommer att uppstå en marknadsjämvikt när det gäller tillgång och efterfrågan på byggnadsarbetare. Den stora frågan då är – till vilket pris?

Snart åker adventsstjärnan upp i byggboden!

Blir det någon större coronadipp för byggandet?

Byggyrket med ett lönegap på 65 kronor

Det är stor löneskillnad mellan plattsättare som går på tidlön och de som kör på ackord. Under årets tredje kvartal var lönegapet 65 kronor i timmen.

Plattsättare som har prestationslön tjänade under årets tredje kvartal i genomsnitt 266 kronor i timmen. Det innebär att ackordslönen ökat med nästan tre procent det senaste året.

Bäst betalt hade plattsättarna i Region Stockholm-Gotland med ett ackordssnitt på 287 kronor.

Läs också DOM STÅR FAST: "Upphandlande myndigheter kan hålla Belstroj utanför"

Antal timmar som ingår i underlaget för hela riket var denna gång 33 000.

Genomsnittslönen för de med tidlön hamnade på 201 kronor. Högst tidlön hade region Öst med 207 kronor. I fyra av de 11 regionerna låg snittet under 200 kronor.

177 000 timmar ingick i underlaget för tidlön.

Rekordhög lön för snickare

Det är TBM:are, främst snickare och betongarbetare, i region Stockholm-Gotland som nått nya höjder när det gäller lönen.

Den nya rekordnivån, 242 kronor i genomsnitt, gäller ackordsarbete under årets tredje kvartal. Alltså de många ackordslag i huvudstaden som kör på något prestationslönesystem, inte sällan i samband med bostadsbyggande.

I ytterligare fyra regioner låg ackordslönen över 225 kronor i timmen. Medellönen för hela riket var 224:69. Antal timmar som ingår i underlaget var 3,49 miljoner under tremånadersperioden.

Läs också Byggnads frågande efter industrifackens besked: "Får inte ihop det"

Missa inte Facebookgruppen – Snickare på Bygget

Snittet för alla på tidlön var 200:47 kronor. Den lönen bygger på totalt 12,6 miljoner tidlönetimmar.

Högst tidlön hade man i region Västerbotten med 204 kronor.

Takläggarlönen – tre regioner över 200

Tidlönen för landets takläggare har ökat med 2,83 procent det senaste året.

Det innebär att medellönen för samtliga nu ligger på 199:96 kronor i timmen. I topp region Gävle-Dala följt av Örebro-Värmland och Öst. De tre regionerna har samtliga en tidlön över 200 kronor.

Antal timmar som ingår i underlaget för den här tremånadersperioden var 166 000.

Läs också FILM: Här regnar sprängsten över villorna: "Sprang för sitt liv"

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget

Golvläggarsnitt klart över 200 kr

I alla regioner förutom två ligger nu medellönen för golvläggare på tidlön över 200 kronor i timmen.

Genomsnittet för samtliga som går på tidlön är nu 207 kronor. Det innebär att lönen ökat med 0,78 procent det senaste året. Högst tidlön hade golvläggarna i region Väst med 214 kronor.  I två regioner – Gävla-Dala och MellanNorrland – ligger snittet under 200 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 745 000.

När det gäller ackordet hamnade snittet på 259 kronor. Region Öst går bäst och där blev förtjänsten 315 kronor fördelat på 1 104 timmar. Totalt antal timmar för hela landet var 28 000.

Läs också Husbyggare pessimistiska – sticker ut negativt

Svagt upp för ställningsbyggarna

Tidlönen för ställningsbyggarna har ökat med 0,30 procent det senaste året.

Region Skåne ligger alltid högt upp när det gäller ställningsbyggarlönen. Även denna gång då de hade högst lön av samtliga regioner under perioden juni till och med augusti i år. Medellönen i Skåne var 201 kronor.

Genomsnittet för hela riket hamnade på 191:55.

Läs också Misstänkt jättebluff med rotavdrag: "Inget arbete har utförts"

Antal timmar som ingår i underlaget för tremånadersperioden var 528 000.

Missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget

Annons
Annons