info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer semester eller pension? Vad vill du göra med pengasäcken?

Nästa vår är det dags för avtalsrörelse. Då ska fack och byggarbetsgivare förhandla fram nya avtal för dig på bygget.

Foto: Mostphotos

Resultatet kommer som vanligt påverka er byggnadsarbetare tämligen omgående. Kanske allra tydligast via det efterföljande lönepåslaget.

Men parterna kommer prata om mycket annat än bara lönen. Om andra ersättningar, arbetstidsförkortning, speciella låglönesatsningar, ordning och reda med mera. Exakt vilka punkter som blir heta denna gång är svårt att sia om redan nu.

Läs också TBM: 7 regioner över 220 kronor

En sak som många förslag har gemensamt under en avtalsförhandling är att de kostar pengar. Naturligtvis går den största delen till lönen, men allt som till slut ingår i pengasäcken måste rymmas inom det totala avtalsvärdet som parterna enas om. Här kommer det bollas fram och tillbaka med förslag och procentsatser på tiondelsnivå.

För att checka av hur folk i byggbranschen vill dela upp pengarna i säcken denna gång ställde Byggnadsarbetaren frågan ”Vad tycker du byggfacket ska driva i avtalsrörelsen?” i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”. I början av september hade knappt 500 personer svarat.

Allra flest, 27 procent, tycker att facket ska lägga fokus på att få till en extra avsättning till pensionen. En liknande satsning har funnits med i det nuvarande treårsavtalet som skrevs 2017. Det har gett omkring 1 procent under hela perioden för de olika byggavtalen. Möjligen indikerar omröstningen en oro för pensionssystemet och att facket borde fortsätta att satsa på något liknande framöver för att trygga medlemmarna.

Näst flest röster fick en fråga som tyder på att byggnadsarbetarna längtar efter mer ledighet. På andra plats med 22 procent hamnade nämligen ”Sex veckors semester”.

På tredje plats kom ”Satsa allt på högre lön” med 18 procent. Är det ett tecken på att många på bygget är nöjda med sin lönenivå?

Läs också Tradition avgör din lön – Stockholm, Tidaholm, Frövi …

Vad tycker du? Gå in på ”Din lön på bygget” på Facebook och säg din mening!

Snart avtalsrörelse = nya möjligheter.

Sämre tider på ingång?

4 kronor upp för takläggare med tidlön

Under årets första kvartal hade takläggarna ett tidlönesnitt på 191:43 kronor i timmen. Under det andra kvartalet hamnade snittet på 194:08 kronor.

Medellönen för takläggare som arbetar på tidlön var drygt 194 kronor i timmen under årets andra kvartal. Foto: Mostphotos

Nästan alla takläggare har tidlön. Under årets andra kvartal bygger lönestatistiken för takläggarna på 149 000 timmar. Av dem gäller 138 000 takläggare med fast timlön.

Under det andra kvartalet blev tidlönesnittet 194:08 kronor. Vilket innebär att lönen ökat med 3:87 kronor jämfört med andra kvartalet förra året. Det motsvarar en uppgång med 2,03 procent.

Högst tidlön betalades ut i region Öst med 202 kronor. Lägst var lönen i region Stockholm-Gotland med 187 kronor.

Antalet timmar på ackord var som sagt lågt. Endast 11 000. Högst lön hade takläggarna i Gävle-Dala som jobbade in 257:03 konor i timmen fördelade på drygt 1 000 timmar. Flest timmar hade man i region Mälardalen med 3 600. Där blev lönen 228:36 kronor.

Medellönen för hela riket blev 219:54 kronor när det gäller ackordet. En ökning med 7,65 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Lön takläggare

Tidlön kvartal 2 2019

1. Öst: 202:04
2. Örebro-Värmland: 199:12
3. Småland-Blekinge: 196:88
4. Mälardalen: 194:60
5. Västerbotten: 194:42
6. Hela riket: 194:08
7. MellanNorrland: 194:04
8. Skåne: 192:39
9. GävleDala: 191:15
10. Väst: 188:11
11. Stockholm-Gotland: 187:36
12. Norrbotten: *

Prestationslön kvartal 2 2019

1. GävleDala: 257:03
2. Mälardalen: 228:36
3. Småland-Blekinge: 222:66
4. Hela riket: 219:54
5. Skåne: 202:01
6. Öst: 192:39

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Plattsättare – tidlön över 200 i fyra regioner

Allt fler plattsättare har en fast tidlön på mer än 200 kronor i timmen. Medellönen över hela landet ligger nu på 198 kronor.

Snittlönen för plattsättare på tidlön ligger nu nära 200 kronor. Foto: Mostphotos

I takt med att fler och fler plattsättare får en fast tidlön över 200 kronor kommer det bli lättare för de som ligger under att följa efter. Plattsättarna är just nu inne i en period då det dragspelet är i full gång. Fyra regioner – Mälardalen, Skåne, Småland-Blekinge och Öst – har redan sprängt 200-kronors vallen.

I topp denna gång Mälardalen. Antal timmar som ingår under det andra kvartalet var 130 000.

Läs också TBM: 7 regioner över 220 kronor

Genomsnittsförtjänsten för alla som arbetar på ackord var 251:51 kronor, vilket var 3:38 kronor mer än andra kvartalet 2018.

Antal timmar här var 51 000. Bäst gick ackordet i region GävleDala där det gav 277 kronor. Men timmarna var få – knappt tusen timmar. Stockholm-Gotland på andra plats skrapade ihop 276 kronor i timmen på nästan 8 000 timmar.

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Löner plattsättare

Tidlön kvartal 2 2019

1. Mälardalen: 210:08
2. Öst: 205:71
3. Skåne: 201:39
4. Småland-Blekinge: 200:08
5. Hela riket: 198:54
6. Väst: 196:76
7. Stockholm-Gotland: 193:47
8. GävleDala: 192:79
9. Örebro-Värmland: 190:13
10. MellanNorrland: 187:26
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *

Prestationslön kvartal 2 2019

1. GävleDala: 277:32
2. Stockholm-Gotland: 276:90
3. Väst: 252:80
4. Hela riket: 251:52
5. Mälardalen: 250:90
6. Örebro-Värmland: 246:60
7. MellanNorrland: 243:59
8. Skåne: 239:60
9. Småland-Blekinge: 238:29
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Källa: Byggnads
*Uppgift saknas

Småland-Blekinge högst upp på ställningstoppen

Medellönen för ställningsbyggare med tidlön blev 188 kronor under årets andra kvartal.

Tidlönen för ställningsbyggare ligger nu på 188 kronor i timmen. Foto: Cenneth Niklasson

De södra delarna av landet fortsätter att ligga bäst till när det gäller lönen för ställningsbyggare. I topp denna gång region Småland-Blekinge med en snittlön på 198:01 kronor. På andra plats hamnade region Skåne.

I botten denna gång region Örebro-Värmland.

Läs också Tradition avgör din lön – Stockholm, Tidaholm, Frövi …

Antalet arbetstimmar som ingår i underlaget stannade på 434 000.

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Lön ställningsbyggare

Tidlön 2 kvartalet 2019

1. Småland-Blekinge: 198:01
2. Skåne: 197:20
3. Stockholm-Gotland: 196:21
4. Mälardalen: 195:35
5. Norrbotten: 188:96
6. GävleDala: 188:50
7. Västerbotten: 188:39
8. Hela riket: 188:31
9. MellanNorrland: 186:58
10. Väst: 182:91
11. Öst: 181:20
12. Örebro-Värmland: 174:57
Källa: Byggnads

Tidlönen lyfter med sex kronor

Tidlön och ackord tickar på för landets golvläggare.

Snittlönen för golvläggare som har tidlön ligger nu på 203 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Ny lönestatistik för golvläggare visar att medellönen när det gäller tidlön ligger klart över 200 kronor i timmen. Siffrorna den här gången gäller för årets andra kvartal.

Tidlönen har ökat med sex kronor det senaste året. Det motsvarar en uppgång med 3,05 procent.

Läs också TBM: 7 regioner över 220 kronor

Genomsnittet för hela landet hamnade under perioden på 203:22 kronor i timmen. I sex av de elva regionerna ligger snitet nu över 200 kronor. I topp region Väst och Västerbotten med en förtjänst över 210 kronor.

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 703 000.

När det gäller ackordet så hamnade snittet på 256 kronor i timmen. Det är en uppgång med 4,59 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

I topp region Öst med en lön på 333 kronor i timmen fördelat på 4 600 timmar. Totala antalet ackordstimmar för hela landet stannade på 47 000.

Löner golvläggare

Tidlön kvartal 2 2019

1. Väst: 213:39
2. Västerbotten: 210:19
3. Öst: 209:37
4. Norrbotten: 205:81
5. Hela riket: 203:22
6. Mälardalen: 202:32
7. Skåne: 201:68
8. Småland-Blekinge: 199:93
9. Stockholm-Gotland: 199:62
10. GävleDala: 198:01
11. MellanNorrland: 195:38
12. Örebro-Värmland: 191:08

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Prestationslön kvartal 2 2019

1. Öst: 333:28
2. Norrbotten: 297:33
3. Mälardalen: 263:58
4. Västerbotten: 260:34
5. Hela riket: 256:35
6. Örebro-Värmland: 256:30
7. Stockholm-Gotland: 250:14
8. Väst: 246:27
9. MellanNorrland: 239:99
10. Småland-Blekinge: 230:70
11. Skåne: 230:04
12. GävleDala: *

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

TBM: 7 regioner över 220 kronor

Medellönen för landets snickare som kör på ackord hamnade på 223 kronor under årets andra kvartal. Tidlönen ligger på knappa 197 kronor i timmen.

Här kommer färsk statistik när det gäller lönen för den stora TBM-gruppen. Alltså snickare/träarbetare, betongarbetare och murare. Siffrorna gäller för andra kvartalet i år.
Genomsnittet för de som har prestationslön blev 223:10 kronor i timmen. Det innebär att lönen ökat med drygt 5 kronor i timmen det senaste året, vilket motsvarar en uppgång med 2,33 procent.
I topp region Stockholm-Gotland med 233:40 kronor. Ytterligare sex av Byggnads elva regioner har ett snitt över 220 kronor.
En region som sticker ut denna gång är Småland-Blekinge. Där har man tagit ett rejält skutt uppåt och uppgången det senaste året ligger på knappt 10 kronor i timmen. Alltså dubbelt upp mot vad hela riket orkat med.

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång stannade på 3,8 miljoner.

Läs också Konkurserna ökar bland byggföretag

Genomsnittet för de med tidlön blev 196:79 kronor i timmen. Det innebär att lönen ökat med 4,88 kronor i timmen det senaste året, vilket motsvarar 2,54 procent.
Två av regionerna har ett snitt över 200 kronor. Det gäller Stockholm-Gotland och Västerbotten.
Statistiken för tidlönen bygger på 10 miljoner arbetstimmar.

Löner TBM

Kvartal 2 2019 Prestationslön

1. Stockholm-Gotland: 233:40
2. Västerbotten: 225:59
3. Mälardalen: 224:23
4. Småland-Blekinge: 224:28
5. Hela riket: 223:10
6. Norrbotten: 221:13
7. Öst: 221:07
8. Skåne: 220:79
9. GävleDala: 216:74
10. Väst: 215:90
11. Örebro-Värmland: 213:93
12. MellanNorrland: 210:88

Är du med i Facebookgruppen ”Snickare på bygget”? Om inte kan du gå med här.

Kvartal 2  2019 Tidlön

1. Stockholm-Gotland: 201:51
2. Västerbotten: 201:38
3. Norrbotten: 199:07
4. Mälardalen: 198:90
5. Öst: 198:76
6. Väst: 198:03
7. Hela riket: 196:97
8. Småland-Blekinge: 196:55
9. Skåne: 195:22
10. Örebro-Värmland: 193:53
11. MellanNorrland: 192:95
12. GävleDala: 190:94
Källa: Byggnads

Tradition avgör din lön – Stockholm, Tidaholm, Frövi …

Säg mig var du bor så ska jag säga din bygglön. Ja, riktigt så enkelt är det kanske inte, men var du är bosatt spelar stor roll för om just du är en lönevinnare.

I huvudsak är det tre saker som avgör hur hög bygglön du har.

  • För det första – yrkesvalet. En plattsättare tjänar normalt mer än en glasarbetare och en rörmokare drar in mer stålar än en maskinförare.
  • För det andra – löneform. De flesta som arbetar på någon form av prestationslön har en högre lön än de som har tidlön.
  • Och för det tredje – din hemort. En punkt som betyder mer än vad många tror.

För de flesta yrken oavsett bransch gäller följande: bäst betalt har stockholmarna och sedan är det en fallande lönenivå via tillväxtorter, bruksorter och landsbygd. Exempelvis Stockholm – Linköping – Grängesberg – Gotland. Men den principen stämmer inte alls för byggbranschen. Där kan du vara en lönevinnare även om du bor i Höör eller i Holmsund.

Visst, TBM-gruppen är klart löneledande i Stockholm. Där tjänar en snickare på ackord i runda slängar minst 10 kronor mer i timmen i genomsnitt än i övriga landet. Men för många andra byggyrken finns vinnarna på helt andra platser i landet. I Skåne har rörmokare och ställningsbyggare under många år haft en bra lön. Och i Västerbotten har golvläggarna under lång tid tjänat bra med pengar.

Varför finns då dessa öar av högre löner just inom byggbranschen? Förklaringen är att byggandet är utspritt över hela landet. Sektorn kan vara överhettad även på minsta lilla ort. Plötsligt ska det byggas både en bro och bostäder samtidigt. Något som kan lyfta lönen till nya höjder. Men det är bara första steget till ett högt löneläge i området. Den stora utmaningen kommer när hammarslagen tystnat. Då gäller det för lagbasar/ledande montörer/förhandlare eller om ni så vill – eldsjälar –  att hålla i den nya lönenivån. Och där finns det helt klart stora skillnader runt om i landet. Vissa lyckas bättre än andra. De som varit framgångsrika det senaste decenniet är de som säger –  ”av tradition tjänar vi bra här”.

Södra Sverige håller ställningen

Genomsnittslönen för ställningsbyggarna blev under perioden februari till och med april 188:57 kronor i timmen. Det är 1,67 procent högre jämfört med motsvarande period 2018.

Medellönen för landets ställningsbyggare var 188:57 kronor. Foto: Cenneth Niklasson

Som så många gånger förr är det ställningsbyggarna i region Skåne som har högst lön av alla ställningsbyggare i landet. Denna gång med ett snitt på drygt 201 kronor. Och möjligen har det högre löneläget börjat sprida sig i grannskapet. Näst bäst tjänar nämligen ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge.

Antalet arbetstimmar som ingår i underlaget denna gång var 459 200.

Läs också Utbytta av Svartjobbsfabriken: "Jobbade och försvann"

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Lön ställningsbyggare feb - april 2019

Tidlön

1. Skåne: 201:38
2. Småland-Blekinge: 197:23
3. Mälardalen: 195:46
4. Hela riket: 188:57
5. Norrbotten: 188:30
6. GävleDala: 187:87
7. Västerbotten: 187:76
8. Stockholm-Gotland: 184:53
9. Väst: 183:69
10. MellanNorrland: 182:63
11. Öst: 179:18
12. Örebro-Värmland: 175:10
Källa: Byggnads

 

Timlönen för TBM nära 200 pix

Det fattas ännu drygt två kronor, men under året kommer medellönen för snickare och betongarbetare med tidlön gå över 200 kronor i timmen.

När väl snittet når den nivån kommer alla som ligger under den nivån vilja tjäna lika mycket. Det kommer leda till ett tryck uppåt. Något som kommer putta upp medellönen ett par kronor till. Ska vi gissa på 203 kronor under det sista kvartalet i år?

Statistiken denna gång gäller för perioden februari till och med april. Medellönen för alla med tidlön blev 197:31 kronor, vilket innebär att lönen ökat med 2,62 procent det senaste året. I kronor räknat handlar det om 5:03.

I topp hittar vi region Stockholm-Gotland med 201 kronor. Flera regioner ligger tätt samlade något under 200 kronor, men fyra släpar efter något. Det handlar om Skåne, Örebro-Värmland, MellanNorrland och GävleDala.

Antal timmar som ingår i underlaget för tidlönen denna gång stannade på 11,5 miljoner.

Prestationslönen har stigit lika mycket som tidlönen under det senaste året. Uppgången är 2,6 procent vilket i snitt innebär att ackordet ökat med 5:67 kronor i timme.

Genomsnittet för hela riket hamnade på 223:67. I topp som vanlig Stockholm-Gotland där förtjänsten låg på 233 kronor under februari till och med april.

I sex regioner ligger nu prestationslönesnittet över 220 kronor i timmen.

I ackordsunderlaget ingår det denna gång 3,8 miljoner timmar.

Löner TBM

Feb – apr 2019 Prestationslön

1. Stockholm-Gotland: 233:47
2. Västerbotten: 227:67
3. Mälardalen: 224:47
4. Hela riket: 223:67
5. Norrbotten: 222:04
6. Väst: 220:88
7. Öst: 220:51
8. Skåne: 219:44
9. MellanNorrland: 218:45
10. Småland-Blekinge: 218:13
11. Örebro-Värmland: 216:78
12. GävleDala: 216:52

Är du med i Facebookgruppen ”Snickare på bygget”? Om inte kan du gå med här.

Feb – apr  2019 Tidlön

1. Stockholm-Gotland: 201:36
2. Västerbotten: 199:79
3. Mälardalen: 199:49
4. Norrbotten: 198:32
5. Öst: 198:23
6. Småland-Blekinge: 197:51
7. Hela riket: 197:31
8. Väst: 197:22
9. Skåne: 194:50
10. Örebro-Värmland: 192:97
11. MellanNorrland: 192:44
12. GävleDala: 189:30
Källa: Byggnads

 

Tidlönen för takläggare över 190 kronor

Under årets första kvartal hade takläggarna ett tidlönesnitt på 191:43 kronor i timmen.

Snittlönen för takläggare som har tidlön var 191:43 kronor under årets första kvartal. Foto: Mostphotos

Det innebär att lönen ökat med 2,42 procent det senaste året, vilket motsvarar en löneuppgång på 4:53 kronor i timmen. Högst tidlön betalades ut i Västerbotten med drygt 200 kronor. Lägst i Skåne med 187 konor. Antalet timmar som ingår i underlaget för de tre månaderna stannade på 140 000.

Antalet timmar på ackord fortsätter att vara lågt för takläggarna. Alltså de timmar som mäts mot en prislista. Visserligen rapporterar fler regioner än vanligt in tid denna gång men det handlar alltså om få timmar. Totalt endast 25 000 under årets första kvartal. Region Skåne står för nära hälften av dessa timmar. Där låg förtjänsten på 220 kronor i timmen

Läs också Byggbikten: Här är våra värsta misstag

Ackordslönen då? Jo, snittet hamnade på 223 kronor vilket är en uppgång med 5:73 procent jämfört med kvartal 1 2018.  Bäst gick det för takläggarna i region GävleDala där ackordet gav 244:24 kronor. Men notera det låga antalet timmar, endast 1 250.

Lön takläggare kvartal 1 2019

Tidlön

1. Västerbotten: 200:69
2. Örebro-Värmland: 199:89
3. Öst: 197:57
4. MellanNorrland: 192:97
5. Småland-Blekinge: 192:03
6. Mälardalen: 191:77
7. Hela riket: 191:43
8. Stockholm-Gotland: 189:61
9. GävleDala: 187:93
10. Väst: 187:66
11. Skåne: 187:44
12. Norrbotten: *

Prestationslön

1. GävleDala: 244:24
2. Småland-Blekinge: 233:82
3. Norrbotten: 231:60
4. Mälardalen: 228:05
5. Hela riket: 223:11
6. Skåne: 220:72
7. Öst: 209:29

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Uppåt både för tid och ackord

Plattsättarnas löner fortsätter att stiga med en årstakt på drygt 3 procent.

Högst tidlön för plattsättare betalas nu ut i region Mälardalen. Foto: Mostphotos

Medellönen för plattsättare som har tidlön blev 197:93 kronor i timmen under årets första kvartal. Det är en ökning med 3,03 procent jämfört med motsvarande period förra året. I kronor och ören handlar det om en uppgång med 5:82 i timmen.

Högst var tidlönen i region Mälardalen följt av region Öst. Där låg förtjänsten på 207 respektive 205 kronor.

Läs också Här är timlönen i Bygg-Europa – land för land

Antalet timmar med tidlön som ingår i statistiken denna gång var 208 000.

Mängden arbetstimmar på ackord var som vanligt betydligt lägre. Endast 42 000 timmar för hela riket under hela kvartalet. Högst blev snittet i region Mälardalen med 284 kronor. Antalet timmar där var 9 000.

Snittet i hela landet var 253 kronor, vilket innebär att förtjänsten på ackord ökat med 3,46 procent det senaste året.

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Löner plattsättare kvartal 1 2019

Tidlön

1. Mälardalen: 207:41
2. Öst: 205:46
3. Väst: 201:43
4. Småland-Blekinge: 199:48
5. Skåne: 198:18
6. Örebro-Värmland: 197:97
7. Hela riket: 197:93
8. GävleDala: 191:78
9. Stockholm-Gotland: 190:93
10. MellanNorrland: 186:15
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *

Prestationslön

1. Mälardalen: 284:32
2. Stockholm-Gotland: 263:82
3. MellanNorrland: 260:21
4. Örebro-Värmland: 255:79
5. Hela riket: 253:76
6. Skåne: 238:81
7. Småland-Blekinge: 229:19
8. GävleDala:*
9. Väst: *
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Källa: Byggnads
*Uppgift saknas

Annons
Annons