info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

100 byggen i ny myndighetsrazzia – "Täcker utgångarna"

Jobbet stoppades på 30 arbetsplatser, misstänkt brott mot utstationeringslagen och misstänkt bidragsbrott. Det är några av resultaten efter en myndighetsrazzia mot 150 företag.

150 arbetsplatser inspekterades under två veckor av åtta myndigheter. Bland annat stoppades flera byggen. Foto: Arbetsmiljöverket

Det är inom ramen för samarbetet mellan åtta olika myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, som det under två veckor genomförts oanmälda kontroller på över 150 företag. En klar majoritet av besöken, 100 stycken, riktades mot byggbranschen.

Polisen hittade ett 20-tal fall där de misstänker brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige. Man omhändertog även 30 personer som saknade rätt att arbeta i Sverige.

Läs också Satsning mot kriminalitet på jobbet: ”Framgångsrikt”

– Rent polisiärt så ser vi på byggena att det finns de som arbetar utan arbetstillstånd. Det handlar alltså om svart arbetskraft. Vi har även hittat sängar och hygienartiklar på bland annat byggen som är tydliga tecken på att någon bor på arbetsplatserna, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten och fortsätter:

– När vi omhändertar en person så håller vi dem ett tag för att utreda läget. Det kan handla om att de får gå ut från arbetsplatsen och sätta sig i en polisbil eller åka ner till polisstationen. I det läget är de inte gripna, men det kan ju leda till det i ett senare skede, säger Johan Winberg.

Under razzian hittades fem personer som bedömts vara potentiella brottsoffer för människohandel.

– Vi ser tecken på att det kan vara människohandel i de här fem fallen, men vi har i dagsläget inte full bevisning för att det är så. Några av fallen rör byggbranschen, säger Johan Winberg.

Totalt kontrollerades närmare 600 personer över hela landet. Myndigheterna har slagit till mot såväl mindre som större byggarbetsplatser.

Vid den här typen av oanmälda inspektioner har det tidigare hänt att personer som jobbar på bygget springer från platsen. Hur var det den här gången?

– Det inträffade den här gången också. Det är vanligt att det händer, men jag kan inte säga hur många byggen det gäller.

Vad gör ni för att förhindra detta?

– Vi försöker placera ut oss runt arbetsplatsen och täcka utgångar. Men det är inte alltid det räcker till.

När det gäller arbetsmiljön var bristerna så omfattande på 30 arbetsplatser att Arbetsmiljöverket stoppade arbetet genom att sätta ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. Det var bland annat problem med fallskyddet, farliga maskiner och anställda som riskerade att andas in ohälsosamt damm.

Enligt Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket, kommer inspektionerna leda till flera nya utredningar framöver. Bland annat finns det flera fall av misstänkt bidragsbrott.

– Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som bryter mot regler eller ägnar sig åt ren arbetslivskriminalitet, säger Conny Svensson.

Resultat från razzian
  • Drygt 150 företag kontrollerades i insatsen. Av dessa hade drygt 70 företag brister i arbetsmiljön.
  • Cirka 230 arbetsmiljöbrister upptäcktes.
  • Cirka 30 förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades.
  • Drygt 50 sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 20-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige utreds.
  • Cirka 100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.
  • Cirka 30 personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.
Cenneth Niklasson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 100 byggen i ny myndighetsrazzia – "Täcker utgångarna"