info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Building is covered with scaffolds and green mesh Foto: Colourbox

Uppgången innebär att lönen ökat med 1,67 procent under perioden. Högst genomsnitt noteras denna gång som vanligt för ställningsbyggarna i region Skåne. De orkade upp till 192:24 kronor i timmen. Övriga regioner ligger tätt samlade kring 182 kronor i timmen.

Antal timmar om ingår i statistiken under det fjärde kvartalet var 417 680.

Fakta

Lönesnitt tidlön

1. Skåne: 192:24
2. Småland-Blekinge: 184:13
3. Mälardalen: 184:05
4. Öst: 183:73
5. Västerbotten: 183:63
6. Hela riket: 183:46
7. MellanNorrland: 182:47
8. Norrbotten: 180:15
9. GävleDala:179:71
10. Väst: 179:42

Källa: Byggnads

Jämnt skägg mellan tidlön och ackord

Under det senaste året har tidlönen för landets golvläggare ökat med 2,51 procent. Ackordet har samtidigt stigit med 2,33 procent.

Foto: Colourbox

Här kommer golvläggarlöner för det sista kvartalet 2017. Snittet för prestationslönen stannade på 244:73 kronor. I kronor räknat handlar det om en uppgång med 5:57 kronor i timmen jämfört med motsvarande kvartal 2016. I topp denna gång region Öst med en medellön något under 300 kronor. Antal timmar som ingår i statistiken landade på 46 540.

När det gäller tidlönen så kryper förtjänsten för landets golvläggare allt oftare över 200 kronor i timmen. Denna gång ligger medellönen över den nivå i fyra av Byggnads elva regionerna. I topp hittar vi Mälardalen med 210:07 kronor. Snittet för hela riket blev 197:86 och antalet arbetstimmar stannade på 671 000.
Är inte din region med så saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Öst: 295:20
2. Mälardalen: 259:48
3. MellanNorrland: 249:17
4. Örebro-Värmland: 245:11
5. Hela riket: 244:73
6. Väst: 241:68
7. Västerbotten: 238:88
8. Småland-Blekinge: 237:69
9. Stockholm-Gotland: 233:24
10. Skåne: 225:35

Lönesnitt tidlön

1. Mälardalen: 210:07
2. Västerbotten: 205:13
3. Väst: 204:55
4. Norrbotten: 200:81
5. Skåne: 198:61
6. Hela riket: 197:86
7. Öst: 197:58
8. Örebro-Värmland: 194:87
9. MellanNorrland: 194:59
10. Småland-Blekinge: 192:87
11. GävleDala: 188:88

Källa: Byggnads

Alla regioner utom en har nu ett TBM-ackord över 210 kronor i timmen

Det senaste året har ackordet ökat något mer än tidlönen för TBM-gruppen.

Foto: Colourbox

Statistiken denna gång gäller för TBM-gruppen och sista kvartalet förra året. I prestationslönetoppen hittar vi som vanligt region Stockholm-Gotland. Denna gång med ett genomsnitt på 227:76 kronor i timmen. Ytterligare två regioner ligger över 220 kronor. Nämligen Västerbotten och Mälardalen.

Endast region GävleDala hamnar under 210 kronor. Men det är en tidsfråga innan de pressar sig över den nivån. Nu fattas det bara 18 öre.

Medellönen under perioden landade på 217:34 kronor. Jämfört med sista kvartalet 2016 är det en uppgång med 2,52 procent, vilket motsvarar 5:35 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar som ingår i underlaget under förra årets tre sista månader hamnade på 5,92 miljoner.

Tronskifte på tidlönetoppen

Högst snitt denna gång i Västerbotten med 194 kronor i timmen. Regionen tog sig därmed förbi Mälardalen som legat högst upp under några månader. Men det är tätt i toppen. Det skiljer bara 80 öre mellan ettan Västerbotten och fjärdeplacerade region Öst.

Snittet under perioden blev 191:38, vilket innebär att lönen ökat med 2,21 procent det senaste året.
Antalet arbetstimmar som ingår i statistiken var 12,1 miljoner.

I tabellen kan du se hur du ligger till i din region. Denna gång saknas uppgifter om tidlön för region Stockholm-Gotland och Norrbotten.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 227:76
2. Västerbotten: 223:86
3. Mälardalen: 221:87
4. Hela riket: 217:34
5. Skåne: 214:41
6. Öst: 214:33
7. Norrbotten: 213:16
8. Väst: 213:05
9. Småland-Blekinge: 211:78
10. MellanNorrland: 211:66
11. Örebro-Värmland: 211:48
12. GävleDala: 209:82

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 194:00
2. Mälardalen: 193:56
3. Väst: 193:46
4. Öst: 193:20
5. Snitt riket: 191:38
6. Skåne: 190:92
7. Småland-Blekinge: 189:47
8. MellanNorrland: 188:14
9. Örebro-Värmland: 187:80
10. Norrbotten: 182:40
11. Stockholm-Gotland: *
12. GävleDala: *

Källa: Byggnads

Lönen pekar upp för takläggarna

Under det senaste året har ackordet har gått upp med 5,79 procent och tidlönen med 2,38 procent.

Missa inte – Din lön på bygget – Faceooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Takläggarlönen upp över 5 procent

Denna gång gäller lönestatistiken perioden september till november förra året. Genomsnittet för takläggare på ackord blev 215:05 kronor i timmen. Det motsvarar en uppgång med 5,79 procent jämfört med motsvarande period 2016.
Ackordssiffror redovisas enbart från fyra regioner och antalet timmar stannade på blygsamma 12 920. I topp denna gång region Småland-Blekinge med en ett snitt på 231:44 kronor i timmen.

Alla regioner över 180 kr

Tidlönerna tuffar på i samma fart som för andra yrkesgrupper. I alla regioner ligger ny medellönenöver 180 kronor i timmen.
Under det senaste året har lönen ökat med 4:33 kronor. Snittet för hela riket ligger nu på 185:85 kronor. Antal timmar som ingår i siffrorna landade för perioden september till november på 153 440. Bäst gick det denna gång för Örebro-Värmland med en medellön på 195:44 kronor i timmen.

Finns inte din region med så saknas statistik.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Småland-Blekinge: 231:87
2. Hela riket: 215:05
3. GävleDala: 213:96
4. Skåne: 212:26
5. Öst: 210:44

Lönesnitt tidlön

1. Örebro-Värmland:195:44
2. Öst: 191:25
3. GävleDala: 191:15
4. Småland-Blekinge: 189:12
5. Västerbotten:188:88
6. MellanNorrland: 187:76
7. Mälardalen: 187:58
8. Hela riket: 185:85
9. Skåne: 183:15
10. Väst: 183:00

Källa: Byggnads

Lönegapet mellan ackord och tidlön krymper

Tidlönen fortsätter att klättra för plattsättarna. För ackordet går det trögare – nivån nu fixerad kring 240 kronor.

Foto: Colourbox

Under förra årets tredje kvartal föll ackordet för plattsättarna tillbaka med cirka 6 kronor i timmen till 239:95 kronor jämfört med motsvarande kvartal 2016. Nya siffror visar på en viss återhämtning. Under perioden sep-nov 2017 hamnade snittet något högre på 241:53 kronor. Men trots vändningen uppåt innebär nivån ändå att ackordslönen fallit med 0,4 procent jämfört med sep-nov 2016. Då låg förtjänsten på 242:50 kronor i timmen. Så utvecklingen har varit svag senaste året.

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med ett snitt på 247:73. Antal timmar som ingår i statistiken denna gång är 60 470. .

Tidlönen lyfter – lönegapet minskar

Genomsnittslönen för er med tidlön blev 192:97 kronor i timmen. Det innebär en uppgång med 6:29 kronor, 3.72 procent, jämfört med sep-nov 2016. Uppgången för tidlönen och den magrare utvecklingen för ackordet innebär att lönegapet mellan de två löneformerna minskat. För ett år sedan var gapet 56 kronor i timmen. Nu är skillnaden 48 kronor i timmen.

Denna gång omfattar statistiken 143 580 timmar. Och högst lön betalades ut i region Mälardalen.

Om din region inte finns med saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 247:73
2. Örebro-Värmland: 245:56
3. Västerbotten: 244:73
4. Mälardalen: 243:09
5. Hela riket: 241:53
6. MellanNorrland: 237:88
7. Skåne: 236:54
8. GävleDala: 226:12
9. Småland-Blekinge: 223:35

Lönesnitt tidlön

1. Mälardalen: 195:66
2. Skåne: 193:67
3. Hela riket: 192:97
4. GävleDala: 192:94
5. Öst: 192:86
6. Väst: 191:00
7. Småland-Blekinge: 190:36
8. MellanNorrland: 189:48
9. Örebro-Värmland: 188:11

Källa:Byggnads

Ett bomlag upp för ställningsbyggarna

Tidlönen för yrkesgruppen fortsätter att klättra uppåt i makligt tempo.

Foto: colourbox

Under perioden september till och med november förra året hamnade rikssnittet för tidlönen på 183:59 kronor i timmen. Det är en uppgång med 3:50 kronor, 1,94 procent, i timmen jämfört med motsvarande period 2016. Uppgången ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget. Ställningsbyggarna ligger dock något lägre jämfört med flera andra. Exempelvis golvläggarna som nu närmar sig 200 kronor i tidlönesnitt.

Skåne i topp – igen

Region Skåne brukar ligga högst upp på lönetoppen för ställningsbyggarna. Så även denna gång. Snittet i regionen landade på 192:14 kronor i timmen, vilket var en ökning med 2,09 procent jämfört med sep-nov 2016.
Antalet arbetade timmar som ingår i statistiken denna gång hamnade på 354 000.
Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Golvläggare på tidlön nära magisk nivå

Med största säkerhet kommer golvläggarna bli den första yrkesgruppen på bygget som kan räkna hem ett tidlönesnitt över 200 kronor i timmen.

Under förra årets sista kvartal orkade golvläggarna upp till ett tidlönesnitt på 198:06 kronor i timmen. Det fattas nu knappt två kronor. Alla regioner ligger tätt samlade kring 200-kronorsnivån.
I topp denna gång hamnade region Västerbotten med en tidlön på 204:60 kronor i timmen. I ytterligare fyra regioner tjänade golvläggarna över 200 kronor i timmen. Antal arbetstimmar som ingår i underlaget för perioden landade på 621 000.

Ackordet upp en dryg femma

Genomsnittet för ackordet hamnade på 246:63 kronor i timmen. Vilket är en ökning med 2,26 procent jämfört med sista kvartalet 2016. I rena pengar handlar det om en uppgång på 5:45 kronor i timmen. Bäst gick det i region Öst med en förtjänst på 302:12 kronor i timmen. Totalt denna gång ingår 47 790 timmar i prestationslönestatistiken. Är inte din region med så saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord
1. Öst: 302:13
2. Mälardalen: 254:77
3. Örebro-Värmland: 247:38
4. Hela riket: 246:63
5. MellanNorrland: 245:50
6. Småland-Blekinge: 240:88
7. Stockholm-Gotland: 238:60
8. Västerbotten: 236:77
9. Väst: 235:05
10. Skåne: 222:35

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 204:60
2. Mälardalen: 203:93
3. Väst: 203:57
4. Norrbotten: 201:56
5. Öst: 200:23
6. Skåne: 198:48
7. Hela riket: 198:04
8. MellanNorrland: 195:54
9. Örebro-Värmland: 194:30
10. Småland-Blekinge: 192:82
11. GävleDala: 188:88

Källa: Byggnads

Plötsligt händer det – är trenden bruten för TBM-gruppen?

Nu kommer vissa tecken på att lönepressen för TBM-gruppen är över. Siffrorna för årets tredje kvartal hoppar upp ett snäpp.

Foto: Colourbox

DU KAN LÄSA HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 191 kB)

Vill du inte missa något om lönen? Gör som flera tusen andra – gå med i facebookgruppen DIN LÖN PÅ BYGGET

Det har gått knackigt i några år för de stora ackordslagen med snickare, betongarbetare och en och annan murare. Den så kallande TBM-gruppen. Ja, det gäller inte alla – vissa ackordslag har lyft förtjänsten rejält drivet av de goda tiderna. Men för gruppen som helhet har löneutvecklingen varit svagare än för många andra på bygget. Ett par förklaringar är det tuffa konkurrensläget och alltfler splittrade entreprenader där bygglagen blir av med godbitar som göder ackordet.
Nu ska vi inte göra en höna av en fjäder, men siffrorna för årets tredje kvartal visar att ett trendbrott möjligen är på gång. TBM-gruppens löneutveckling under perioden står sig bra jämfört med flera andra på bygget. Speciellt mot de senaste årens vinnare golvläggare och plattsättare. Förklaringen till uppryckningen är rimligen det intensiva bostadsbyggandet. En arbetsuppgift som normalt leder till en hyfsad förtjänst som nu får en extra skjuts uppåt av den starka konjunkturen.
Ackordet lyfter till 216:19 för hela landet och i tre regioner ligger snittet över 220 kronor i timmen. Region Stockholm-Gotland når upp till 226:58 kronor i timmen under perioden, vilket är den högsta nivån någonsin för en region under ett enskilt kvartal.
En blick i spåkulan för 2018 skvallrar om en stark och lokalt överhettad byggkonjunktur under året. Det innebär gott om jobb och möjligen lite löneglidning. En brasklapp i sammanhanget är oron på bostadsmarknaden som på sikt kan leda till minskat byggande. Men om det blir en nedgång så kommer den troligen först någon gång under 2019. När det gäller avtalshöjningar under året så kan du räkna med att timlönen hoppar upp några kronor. För alla som går på byggavtalet kommer utgående lön att höjas med 3:64 kronor i timmen eller 633 kronor per månad den 1 maj. Ungefär samma höjningar gäller även för de andra avtalen.

Tuff tuff tuff – ackordsloket ångar vidare

Prestationslönen ökar snabbare än tidlönen för TBM-gruppen. Det visar färsk lönestatistik som även innehåller nya toppnivåer.

Foto: Colourbox

För snickare, betongarbetare och murare – TBM – som går på prestationslön har förtjänsten ökat med 4:38 kronor i timmen under det senaste året. Det visar statistik som gäller för perioden sep-nov 2017.
I topp hittar vi som vanligt region Stockholm-Gotland där medellönen låg på 228:28 kronor i timmen, vilket är den högsta nivån hittills. Endast tre regioner har nu ett snitt under 210 kronor.
Lönesnittet för hela riket hamnade på rekordhöga 216:92 kronor och antalet ackordstimmar som ingår i underlaget denna gång var 4,7 miljoner.

Mälardalen fortsatt etta på tidlönetoppen

Genomsnittslönen för hela riket landade på 190:31 kronor under sep-nov 2016. Det är en uppgång med 2:32 kronor i timmen jämfört med motsvarande period 2016. Region Mälardalen toppar med ett snitt på 193:25 kronor i timmen. Antalet arbetstimmar som ingår i statistiken var 11,3 miljoner.
I tabellen kan du se hur du ligger till i din region. Denna gång saknas uppgifter om tidlön för region Stockholm-Gotland och Norrbotten.

Fakta

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 228:28
2. Mälardalen: 220:56
3. Västerbotten: 220:24
4. Hela riket: 216:92
5. Norrbotten: 213:89
6. Skåne: 213:61
7. Öst: 213:32
8. Väst: 212:56
9. Småland-Blekinge: 212:51
10. GävleDala: 209:94
11. Örebro-Värmland: 208:56
12. MellanNorrland: 206:50

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 193:25
2. Väst: 193:21
3. Öst: 193:21
4. Västerbotten: 192:58
5. Snitt riket: 190:31
6. Skåne: 190:05
7. MellanNorrland: 188:86
8. Örebro-Värmland: 188:35
9. GävleDala: 186:79
10. Småland-Blekinge: 186:23
11. Norrbotten: *
12. Stockholm-Gotland: *

Källa: Byggnads

Ackordet backar för plattsättarna

Tidlönen upp och ackordet ner under årets tredje kvartal.

Under ett par års tid har plattsättarna haft en stadigt stigande trend för ackordet. Därför är det inte förvånande att det kommer ett kvartal med en viss tillbakagång. Jämfört med årets andra kvartal så har snittet på prestationslönen gått ner från 246:06 kronor till 239:95 kronor i timmen. En nedgång med cirka 6 kronor i timmen.
Antal timmar som ingår i statistiken denna gång är 38 900. Och i topp för årets tredje kvartal hittar vi region Väst följt av region Gävle-Dala.

Tidlönen upp några kronor

Medellönen för er med tidlön har ökat med 2:79 kronor mellan årets andra och tredje kvartal. Snittet ligger nu på 194:70 kronor i timmen. Denna gång omfattar statistiken 130 000 timmar. Och högst lön betalades ut i region Mälardalen.
Om din region inte finns med saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord
1. Väst: 264:64
2. GävleDala: 261:97
3. Mälardalen: 254:28
4. Stockholm-Gotland: 248:98
5. Örebro-Värmland: 248:74
6. MellanNorrland: 241:15
7. Hela riket: 239:95
8. Skåne: 222:19
9. Småland-Blekinge: 216:20
Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 199:21
2. Småland-Blekinge: 197:22
3. Öst: 196:15
4. Skåne: 194:90
5. Hela riket: 194:70
6. Väst: 193:46
7. MellanNorrland: 185:31
8. GävleDala: 182:00

Källa: Byggnads

Ställningsbyggarna nu över 180 kronor

Medellönen för landets ställningsbyggare som arbetar på tidlön hamnade på 183:83 kronor i timmen under årets tredjekvartal.

Foto: Colourbox

I topp denna gång Skåne där snittet landade på 194:52 kronor i timmen. Även Mälardalen orkade upp över 190 kronor i timmen. Jämfört med tredje kvartalet förra året så har snittlönen ökat med drygt två procent.
Antalet arbetade timmar under årets tredje kvartal blev 334 000.
Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Fakta

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 194:52
2. Mälardalen: 190:91
3. Västerbotten: 184:68
4. Småland-Blekinge: 183:95
5. Hela riket: 183:33
6. MellanNorrland: 182:34
7. Öst: 180:73
8. Väst: 178:39
9. GävleDala:177:00
10. Örebro-Värmland: 169:45

Källa: Byggnads

Ackorden driver upp lönen för små yrkesgrupper på bygget

Plattsättare och golvläggare fortsätter att visa vägen när det gäller lönen. Båda yrkesgrupperna har haft en bra löneutveckling de senaste två åren. Och nya siffror för årets andra kvartal visar att trenden håller i sig.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 264 kB)

Snittet för plattsättare med prestationslön är nu uppe på 246:06 kronor i timmen. En ökning med 4,43 procent det senaste året. Motsvarande siffror för golvläggarna är 243:86 kronor och 8,54 procent.
Det som driver lönerna är den starka konjunkturen i kombination med att båda yrkesgrupperna har en förhållandevis stor andel som arbetar på ackord. Ni som tillhör något av de två skråna och arbetar på tidlön borde vid lämpligt tillfälle lyfta på hjälmen och säga tack till ackordsarbetarna. Deras insats har nämligen lyft tidlönerna till 195:97 kronor i timmen för plattsättarna och 192:77 för golvläggarna. Det är nivåer som står sig starkt mot övriga yrkesgrupper.
Den svaga löneutvecklingen för TBM-gruppen fortsätter. Trots bostadsbyggande i massor vilket lämpar sig väl för inarbetning så lyfter inte snittet. Medellönen för ackordsgängen blev under perioden 214:33 kronor, vilket endast är en uppgång med 1,78 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Det innebär inte att vissa gäng inte haft en stark utveckling. Redaktionen nås hela tiden av uppgifter om bygglag som ligger och plockar fina pengar på över 250 kronor i timmen. Något som i sin tur visar att det finns många arbetsplatser där lönen inte alls hängt med för TBM-gruppen.
Slutligen – Europarlamentets sysselsättningsutskott har röstat igenom ett förslag om samma lönenivå för utstationerade arbetare som för inhemska. Frågan ska upp för beslut i ministerrådet under våren. Möjligen kan en förändring på sikt påverka lönen för er på bygget här i Sverige.

Annons
Bluebeam 250×600 V42-43 PC