info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Därför är svenskt byggmaterial så dyrt: "Risk för högre priser"

Under de senaste åren har kostnaden för byggmaterial brakat i höjden. Konkurrensverket har nu tagit reda på varför.

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om den dramatiska prisutvecklingen på byggmaterial flera gånger. Blanda annat om plåtslagaren Peter Lundmark som anser att de högre kostnaderna på material slår hårt mot branschen. Tidningen har även berättat om Clabbes Bygg i Hudiksvall där ägaren Clabbe Johansson avstod från att dra i gång ett byggprojekt på grund av skenande materialpriser.

För att ta reda på vad de här prisökningarna beror på gav regeringen under våren 2020 ett uppdrag till Konkurrensverket. Myndigheten skulle utreda konkurrensen inom svensk byggmaterialindustri med anledning av prisuppgången. Och nu är rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” klar.

Konkurrensverket konstaterar i rapporten att Sverige sticker ut när det gäller prisrusningen för byggmaterial. Uppgången har varit större här hemma i förhållande till andra jämförbara länder. Därför slår myndigheten fast att ”kostnadsutvecklingen för byggmaterial förefaller bero på nationella marknadsförhållanden snarare än omvärldsfaktorer”.

Det absoluta huvudproblemet är att det inom flera områden råder en hög marknadskoncentration. Det finns för få företag som är aktiva och som säljer en och samma vara. Där är cementindustrin ett exempel. Där finns det enligt Konkurrensverket en hög marknadskoncentration. Det är dessutom svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden då det krävs omfattande investeringar och tillstånd från myndigheter för brytning av kalksten. Det är även ett omfattande regelverk kring import av cement. Tillsammans innebär det en svag konkurrenssituation.

Myndigheten lyfter även fram andra marknader där det är dålig konkurrens. Det gäller bland annat grossistmarknaden för installationsmaterial inom vvs och el.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Därför är svenskt byggmaterial så dyrt: "Risk för högre priser"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig