info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Taklönen gasar på – drar in en Bergman i timmen

Trenden med att tidlönen kliver över en tvåhundring sprider sig till allt fler yrkesgrupper.

I två av Byggnads regioner ligger tidlönen för takläggarna nu över 200 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Det ser lite olika ut när det gäller tidlönen för yrkesgrupperna på bygget. För vissa ligger tidlönen över 200 kronor i timmen över stora delar av landet. För andra yrkesgrupper går det trögare. Men för nästan alla är det på gång i en eller ett par av Byggnads regioner.

Ett exempel på det senare är takläggarna. Där låg snittet för tidlönen över hela riket på 188 kronor i timmen under årets tredje kvartal. Men i två av regionerna Örebro-Värmland och Västerbotten hamnade genomsnittet över 200 kronor. Att medellönen för riket ligger så pass mycket lägre beror till stora delar på region Stockholm-Gotland. Regionen stod för nästan hälften av alla arbetstimmar under perioden och snittet i regionen var 185:28 kronor. Något som naturligtvis starkt påverkar rikssnittet. Det totala antalet tidlönetimmar som ingår i underlaget denna gång var 234 000.

Läs också Byggyrken högst upp på frånvarotoppen – kolla hur du ligger till

I några regioner arbetar takläggarna på ackord. Genomsnittet under det tredje kvartalet blev 216:05 kronor. I topp hittar vi Gävle-Dala med en medellön på 250:32 kronor. Totala antalet arbetstimmar som ingår under perioden var låga 12 900. Flest ackordstimmar utfördes av takläggarna i region Skåne. De stod ensamma för 7 100 av samtliga timmar.

Löner takläggare kvartal 3 2018

Prestationslön

1. GävleDala: 250:32
2. Småland-Blekinge: 231:01
3. Öst: 221:60
4. Hela riket: 216:05
5. Skåne: 202:97

Tidlön

1. Örebro-Värmland: 201:58
2. Västerbotten: 200:07
3. Småland-Blekinge: 196:07
4. Mälardalen: 190:32
5. MellanNorrland: 190:04
6. Öst: 189:055.
7. Väst: 188:73
8. Skåne: 188:17
9. Hela riket: 188:00
10. Stockholm-Gotland: 185:28
11. GävleDala: 184:66
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Skåne fortsätter att regera

Det finns ingen tvekan om vilken region som sitter på tronen när det gäller tidlönen för ställningsbyggare.

Under årets tredje kvartal blev tidlönesnittet 184:83 i timmen för ställningsbyggarna. Foto: Mostphotos

Region Skåne har under många år legat högt upp på lönetoppen för ställningsbyggare. För det mesta allra längst upp. Den här gången är inget undantag.

Under årets tredje kvartal tjänade ställningsbyggarna i Skåne i snitt 195:41 kronor i fast timlön. Det är drygt tio kronor mer i timmen än medellönen för hela landet som hamnade på 184:33 kronor.

Läs också Så tvättade falska byggbolag 16 miljoner i jättehärva

Och lika länge som Skåne legat i topp har Örebro-Värmland tillhört botten. Där var förtjänsten 172:83 kronor under kvartal tre.

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 588 000. Det är något färre timmar än normalt och förklaringen är att semestermånaden juli ingår i perioden. En stor del av arbetstimmarna utfördes i Stockholmsområdet. Region Stockholm-Gotland stod för 246 000 timmar.

Missa inte  – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla där du får mycket mer än bara lönestatistik. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön kvartal 3 2018

1. Skåne: 195:41
2. Småland-Blekinge: 193:16
3. Mälardalen: 192:28
4. Norrbotten: 189:00
5. Västerbotten: 186:30
6. GävleDala: 186:20
7. MellanNorrland: 185:21
8. Hela riket: 184:83
9. Stockholm-Gotland: 182:91
10. Väst: 180:64
11. Öst: 177:93
12. Örebro-Värmland: 172:83
Källa: Byggnads

Här ligger snickarackordet över 230 kronor

Foto: Mostphotos

Lönestatistiken denna gång gäller för TBM, alltså snickare, betongarbetare och murare. Medellönen för samtliga som arbetar på prestationslön blev under det tredje kvartalet 218:51 kronor. I topp Stockholm-Gotland som för första gången passerade 230 kronor under ett helt kvartal.

Som vanligt skiljer det flera kronor i timmen ner till nästa region. På andra plats hittar vi Mälardalen där förtjänsten stannade på 223:16 kronor i timmen.

Läs också Fler kliver över 220 spänn

3,8 miljoner timmar ingår i underlaget för prestationslönen.

För er på tidlön hamnade medellönen på 194:85 kronor i timmen. Det är exakt 5 kronor högre än snittet för ett år sedan. Högst lön hittar vi i region Västerbotten följt av Norrbotten. 13,5 miljoner timmar ingår i underlaget för tidlönen.

Fakta

TBM prestationslön kvartal 3 2018

1. Stockholm-Gotland: 230:92
2. Mälardalen: 223:16
3. Västerbotten: 221:66
4. Skåne: 218:71
5. Hela riket: 218:51
6. Öst: 217:67
7. Norrbotten: 217:13
8. GävleDala: 215:81
9. Örebro-Värmland: 213:87
10. Väst: 213:00
11. MellanNorrland: 212:28
12. Småland-Blekinge: 211:12

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

TBM tidlön kvartal 3 2018

1. Västerbotten: 201:18
2. Väst: 197:15
3. Mälardalen: 197:00
4. Stockholm-Gotland: 195:22
5. Öst: 194:98
6. Hela riket: 194:85
7. MellanNorrland: 194:45
8. Skåne: 194:17
9. Norrbotten: 193:66
10. Småland-Blekinge: 190:60
11. Örebro-Värmland: 190:36
12. GävleDala: 186:70
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Lönen som lyfter – ny rekordnivå

Både tidlön och ackord fortsätter uppåt efter en lång period av stiltje.

Foto: Mostphotos

Tendensen sedan före sommaren håller i sig. Ackordet för landets plattsättare klättrar uppåt. För första gången under ett helt kvartal ligger nu nivån över 250 kronor i timmen.

Medellönen över hela riket blev 250:49 kronor under det tredje kvartalet. En uppgång med 11 kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Läs också Fler kliver över 220 spänn

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med 264:45 kronor. Men det var tätt i toppen. I region MellanNorrland låg förtjänsten på 264:38 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var denna gång 44 300.

Tidlönen passerar en historisk nivå. Genomsnittslönen för plattsättare på tidlön ligger nu över 200 kronor i timmen. Och nu när allt fler når ”drömgränsen” kommer många som ligger under också vilja ha en tvåhundring. Något som kan få tidlönesnittet att öka lite snabbare framöver. Möjligen får vi se lite löneglidning.

Snittet för hela riket blev 201:85 kronor, vilket är sju kronor högre än för det tredje kvartalet 2017.

I tidlönetoppen hittar vi region Mälardalen där genomsnittet var 207:76 kronor. Grannregionen Stockholm-Gotland hamnade på andra plats med 206:41 kronor. Antal timmar som ingår var 275 900.

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Fakta

 Prestationslönesnitt kvartal 3 2018

1. Stockholm-Gotland: 264:45
2. MellanNorrland: 264:38
3. Mälardalen: 255:43
4. Örebro-Värmland: 251:15
5. Hela riket: 250:49
6. Skåne: 241:87
7. GävleDala: 236:23
8. Småland-Blekinge: 235:18
9. Väst: 230:10
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Tidlönesnitt kvartal 3 2018

1. Mälardalen: 207:76
2. Stockholm-Gotland: 206:41
3. Öst: 204:57
4. Hela riket: 201:85
5. Småland-Blekinge: 201:58
6. Skåne: 199:32
7. Väst: 194:05
8. MellanNorrland: 186:15
9. GävleDala: 185:34
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Örebro-Värmland: *
Källa: Byggnads

Ackord eller tid – så stort är lönegapet

Både ackordsförtjänsten och tidlönen steg under det tredje kvartalet för landets golvläggare. Bäst gick det för ackordet.

Foto: Mostphotos

Golvläggare på ackord drog i genomsnitt in 249:37 kronor i timmen under årets tredje kvartal. Det är drygt fem kronor mer än motsvarande period 2017. Två regioner ligger lite bättre till. Det handlar om region Öst och region Mälardalen som båda hade ett snitt över 260 kronor i timmen. Övriga regioner ligger hyfsat tätt samlat kring 245 kronor i timmen. 37 300 timmar ingår i underlaget.

Tidlönen har stigit något mindre än ackordet. Medellönen under årets tredje kvartal hamnade på 199:25 kronor i timmen. Det är knappt fyra kronor mer än motsvarande period förra året.

Läs också Nya larmsiffror – så många dör av asbest

I topp hittar vi region Väst med 210:11 kronor. Antal timmar som ingår stannade på 645 000.

Statistiken visar att löneskillnaden mellan de som arbetar på ackord och de på tidlön nu är 50:12 kronor i timmen.

Fakta

Lönesnitt ackord kvartal 3 2018

1. Öst: 263:88
2. Mälardalen: 262:44
3. Hela riket: 249:37
4. Västerbotten: 248:61
5. Örebro-Värmland: 247:89
6. Småland-Blekinge: 246:23
7. Stockholm-Gotland: 245:51
8. Väst: 244:64
9. MellanNorrland: 238:22
10. Skåne: 230:87
11. GävleDala:*
12. Norrbotten: *

Lönesnitt tidlön kvartal 3 2018

1. Väst: 210:11
2. Norrbotten: 207:94
3. Västerbotten: 206:42
4. Öst: 205:22
5. Skåne: 201:28
6. Småland-Blekinge: 200:85
7. Hela riket: 199:25
8. MellanNorrland: 196:10
9. Stockholm-Gotland: 195:89
10. Mälardalen: 195:11
11. Örebro-Värmland: 194:87
12. GävleDala: 194:23
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Hög tidlön utan draghjälp från loket

En hög ackordslön brukar dra upp tidlönen. Den effekten är tydlig för flera yrkesgrupper på bygget. Men det finns undantag – ett är landets undertaksmontörer.

Foto: Mostphotos

195:33 kronor i timmen. Det blev medellönen för undertaksmontörer på tidlön under årets tredje kvartal. Med den genomsnittslönen ligger undertaksmontörerna hyfsat bra till jämfört med många andra yrkesgrupper. Speciellt med tanke på att väldigt få undertaksmontörer arbetar på ackord. En löneform som vanligtvis smittar av sig på tidlönen. Den smittoeffekten är tydlig för exempelvis golvläggare och plattsättare. Där arbetar fler på ackord med en bra förtjänst, vilket bidrar till att lyfta även tidlönerna. Den effekten finns inte hos undertaksmontörerna som trots det alltså ligger bra till.

I flera regioner ligger tidlönen för undertakmontörerna nära 200 kronor i timmen. Högst är den i region Väst med 199:26 kronor i timmen. Genomsnittet för hela landet blev alltså 195:33 kronor vilket är en uppgång med knappt 3 kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017. Antal timmar som ingår i underlaget stannade på 75 000.

Läs också Kolla in Mikaels farliga rörjobb i Australien

Fakta

Lönesnitt tidlön 3 kvartalet 2018

1. Väst: 199:26
2. Öst: 198:29
3. Småland-Blekinge: 198:07
4. Skåne: 197:88
5. Stockholm-Gotland: 196:68
6. Hela riket: 195:33
7. Mälardalen: 188:50
8. MellanNorrland: 186:72
9.Örebro-Värmland: 184:74
10. GävleDala: 181:84
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Lönen upp 2,16 procent för ställningsbyggare

3:94 kronor i timmen. Så mycket har lönen ökat för landets ställningsbyggare under det senaste året.

Foto: Cenneth Niklasson

Lagom inför helgen får ni löner för ställningsbyggare för perioden juni till och med augusti i år. Siffrorna visar att den genomsnittslönen, 186:31 kronor i timmen, ökat med drygt två procent jämfört med motsvarande period 2017. En uppgång som ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget.

I topp Skåne, Byggnads sydligaste region, där snittet för tidlönen låg på 194:32 kronor under de tre månaderna. Ytterligare två regioner, Mälardalen och Småland-Blekinge, har en medellön över 190 kronor.

Läs också "Vi höll på att skratta ihjäl oss"

Totalt ingick det 774 900 arbetstimmar i underlaget.

Missa inte  – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla där du får mycket mer än bara lönestatistik. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Jag vill även pusha för –  Byggmissar – klantigast i Byggsverige – inför Allhelgonahelgen. En grupp som bjuder på bilder och filmer som ibland leder till skräckfyllda rysningar längs ryggraden.  Men för det mesta bara skratt i mängder.

Trevlig helg!

Fakta

Lönesnitt tidlön juni – aug 2018

1. Skåne: 194:32
2. Mälardalen: 192:69
3. Småland-Blekinge: 190:98
4. Norrbotten: 189:88
5. Stockholm-Gotland: 186:54
6. Hela riket: 186:31
7. Västerbotten: 186:30
8. MellanNorrland: 185:78
9. GävleDala: 183:86
10. Väst: 181:45
11. Öst: 181:35
12. Örebro-Värmland: 172:71
Källa: Byggnads

Tidlönen på taket nära 190 kr

Nästan alla takläggare arbetar på fast tidlön. Och lönenivån ligger hyfsat samlad över hela landet.

Foto: Mostphotos

Lönestatistiken denna gång gäller takläggare och perioden juni till och med augusti i år. Vi börjar med tidlönen. Snittet för hela landet blev 189:22 kronor i timmen. En region, Örebro-Värmland, redovisar en tidlön över 200 kronor. Även region Västerbotten sticker ut. Övriga regioner ligger samlat nära rikssnittet.

Antal timmar som ingår i underlaget för denna tremånadersperiod stannade vid 353 900.

I en handfull regioner kör några takläggare på ackord. Denna gång har det kommit in ackordssiffror från fem regioner. I topp region Småland-Blekingen med ett lönesnitt på 227 kronor i timmen. Rikssnittet hamnade på 209:62 kronor i timmen. Antal timmar som ingår i underlaget var 15 000.

Fakta

Lönesnitt ackord juni – aug 2018

1. Småland-Blekinge: 227:00
2. GävleDala: 223:53
3. Öst: 212:19
4. Hela riket: 209:652
5. Örebro-Värmland: 203:49
6. Skåne: 202:97

Lönesnitt tidlön juni – aug 2018

1. Örebro-Värmland: 201:17
2. Västerbotten: 196:58
3. Småland-Blekinge: 194:23
4. MellanNorrland: 192:59
5. Väst: 190:11
6. Mälardalen: 189:37
7. Hela riket: 189:22
8. Skåne: 187:80
9. Stockholm-Gotland: 187:76
10. Öst: 186:88
11. GävleDala: 186:18
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Full fart på blandare och visp – ackordet lyfter

Prestationslönen för plattsättarna har äntligen börjat röra sig uppåt. Detta efter en långt period med svag löneutveckling.

Foto: Mostphotos

Under perioden juni till och med augusti i år hamnade plattsättarnas ackordsgenomsnitt för hela riket på 249:52 kronor i timmen. Snittet stärker den trend som vi sett tidigare under året och är en tydlig indikation på att förtjänsten nu äntligen börjat lyfta från sirapsnivån kring 240 kronor. Redan vid lönestatistiken för årets första kvartal visade siffrorna att en rörelse uppåt var på gång och än tydligare blev under andra kvartalet. Då landade prestationslönesnittet på 245:25 kronor,

I ackordstoppen denna gång region Stockholm-Gotland med 272:98 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget stannade på 45 500.

Läs också Efter knöllarmet – här är lösningen för plattsättarna

Tidlönesnittet blev 192:86 kronor i timmen. I fyra regioner ligger lönen över 200 kronor. Timantalet som ingår under denna tremånadersperiod var 385 000.

Fakta

Lönesnitt ackord juni – aug 2018

1. Stockholm-Gotland: 272:98
2. Västerbotten: 260:24
3. Mälardalen: 255:03
4. Örebro-Värmland: 251:00
5. Hela riket: 249:52
6. GävleDala: 247:01
7. MellanNorrland: 242:28
8. Skåne: 241:23
9. Väst: 220:07
10. Småland-Blekinge: 219:89

Tidlönesnitt juni – aug 2018

1. Mälardalen: 207:20
2. Småland-Blekinge: 205:65
3. Öst: 205:27
4. Skåne: 201:22
5. Väst: 195:25
6. Örebro-Värmland: 194:01
7. Hela riket: 192:36
8. Stockholm-Gotland: 189:80
9. GävleDala: 186:25
10. MellanNorrland: 186:15
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *

Golvläggare – vinn tårta för att fira 200 kronor

Nu handlar det om ören. Närmare bestämt om 87 ören innan riksgenomsnittet för golvläggare på tidlön passerar 200 kronor.

Foto: Mostphotos

Lönestatistiken för perioden juni till och med augusti visar att det är nära nu. Mycket nära att medellönen för alla golvläggare i landet som arbetar på tidlön passerar 200 kronor. Men som sagt – det fattas ännu 87 öre.

När det väl händer kommer golvläggarna vara den första yrkesgruppen som går på något av Byggnads avtal som får en tidlön över 200 kronor. Det gäller alltså snittet över hela riket.

Denna händelsen måste firas när den inträffar. Därför kommer den första golvläggaren som skickar ett sms med texten: ”Jag älskar tårta” till 0706075692 uppvaktas med en tårta på jobbet – när 200 kronor passeras. Det kan hända före årsskiftet men det kan även inträffa efter nyår. Det får framtiden utvisa.

Alla golvläggare får naturligtvis vara med och tävla. Vilken löneform du arbetar på eller om lönen för just dig ligger under eller över 200 kronor spelar ingen roll. Det här är ett kollektivt firande där vinnaren helt enkelt får ta en för laget. I det här fallet en tårta.

Nu till siffrorna. Tidlönen för perioden juni till augusti blev 199:13 kronor. Det motsvarar en uppgång med 1,87 procent det senaste året. I topp denna gång region Väst med 208:79 kronor i timmen. I ytterligare fem regioner ligger snittet över 200 kronor.

783 000 timmar ingår i underlaget för tidlönen.

Ackordet har ökat med 1,62 procent det senaste året. Genomsnittet för hela landet är nu uppe på 247:49 kronor. I topp denna gång region Öst med 281:40 kronor i timmen.

Antal timmar som ingår i prestationslönestatistiken stannade på 36 000.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt ackord juni – aug 2018

1. Öst: 281:40
2. Mälardalen: 257:99
3. Örebro-Värmland: 252:90
4. Hela riket: 247:49
5. Stockholm-Gotland: 245:76
6. Västerbotten: 243:78
7. Väst: 242:65
8. MellanNorrland: 240:75
9. Skåne: 233:06
10. Småland-Blekinge: 218:41
11. GävleDala:*
12. Norrbotten: *

Lönesnitt tidlön juni – aug 2018

1. Väst: 208:79
2. Västerbotten: 207:89
3. Norrbotten: 206:52
4. Öst: 202:09
5. Småland-Blekinge: 202:05
6. Skåne: 202:42
7. MellanNorrland: 199:42
8. Hela riket: 199:13
9. GävleDala: 198:02
10. Mälardalen: 197:16
11. Stockholm-Gotland: 194:68
12. Örebro-Värmland: 191:95
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

TBM-ackordet – ett par regioner jagar Stockholm-Gotland

En del ackordsarbetande TBM:are runt om i landet börjar nu närma sig stockholmarnas löneläge.

Foto: Cenneth Niklasson

Bostadsproduktionen i huvudstaden har under det senaste året tappat tempo. Möjligen är den relativt kraftiga nedgången förklaringen till att ackordslönerna i stan stannat upp. Ett effektivt bostadsbyggandet där framtidsoptimismen är stor är som bekant en bra möjlighet att lyfta löneläget. Men nu när vindarna vänt, färre bostäder blir sålda och det finns en del osäkerhet om framtiden, sänks humöret. Det blir inte lika bråttom att komma igång med nya projekt, vilket kan leda till att det blir lite för många arbetstimmar på de ackordsprojekt som är igång.

Preliminära siffror för TBM:lönerna för perioden juni till och med augusti visar tydligt att en del regioner närmat sig huvudstadslönerna det senaste året.

Läs också "Vi höll på att skratta ihjäl oss"

Region Stockholm-Gotland ligger fortfarande i topp med ett prestationslönesnitt på 228:66 kronor i timmen under perioden. Det innebär att lönen ökat med 1,2 procent det senaste året. Bara två av Byggnads elva regioner har haft en sämre utveckling för ackordet under det senaste året.

Både region Västerbotten och Mälardalen har nu ett snitt över 223 kronor. Där har ackordet ökat med 2,29 respektive 1,81 procent det senaste året.

Genomsnittet för samtliga TBM:are på ackord blev under de sommarmånaderna 218:18 kronor. Antal prestationslönetimmar som ingår stannade denna gång på 4,66 miljoner.

För er på tidlön hamnade medellönen på 195:75 kronor i timmen. Det innebär att lönen gått upp med 2,29 procent det senaste året. I topp denna gång region Västerbotten följt av Norrbotten. 16,4 miljoner timmar ingår i underlaget för tidlönen.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

TBM prestationslön juni-aug 2018

1. Stockholm-Gotland: 228:66
2. Västerbotten: 223:62
3. Mälardalen: 223:40
4 .Norrbotten: 219:84
5. Hela riket: 218:18
6. Öst: 216:40
7. Skåne: 215:72
8. GävleDala: 215:04
9. Väst: 212:61
10. Örebro-Värmland: 212:30
11. Småland-Blekinge: 211:57
12. MellanNorrland: 210:34

TBM Tidlön 2 juni-aug 2018

1.Västerbotten: 202:65
2. Norrbotten: 200:29
3. Väst: 198:20
4. Småland-Blekinge: 197:88
5. Mälardalen: 195:93
6. Stockholm-Gotland: 195:82
7. MellanNorrland: 195:78
8. Hela riket: 195:75
9. Skåne: 195:06
10. Öst: 194:91
11. Örebro-Värmland: 189:54
12. GävleDala: 188:24
Källa: Byggnads 

Yrket som får tidlönen att klättra

Tidlönen för ställningsbyggare fortsätter att utvecklas bättre än för många andra yrkesgrupper på bygget.

Foto: Cenneth Niklasson

Denna gång gäller lönestatistiken för andra kvartalet 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare med tidlön blev 187:40 kronor i timmen. Det är en uppgång med 4,38 procent jämfört med andra kvartalet 2017. Omräknat till kronor och ören handlar det om en uppgång med 7:87 kronor i timmen.

Uppgången innebär att ställningsbyggarna är en av de yrkesgrupper som haft bäst utveckling för tidlönen under det senaste året. Exempelvis så har tidlönen för samtliga som går på det stora Byggavtalet – där ställningsbyggare, hela TBM-gruppen, plattsättare, golvläggare med flera ingår – ökat med 2,46 procent under samma period.

Läs också Låga löneökningar trots högkonjunktur

I topp denna gång region Stockholm–Gotland med ett snitt på 192:24. Antal timmar som ingår i underlaget för det andra kvartalet stannade på 633 600.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön 2 kvartalet 2018

1. Stockholm-Gotland: 192:24
2. Skåne: 192:05
3. Mälardalen: 189:44
4. Norrbotten: 187:88
5. Hela riket: 187:40
6. Småland-Blekinge: 186:93
7. Öst: 184:47
8. Västerbotten: 184:33
9. MellanNorrland: 184:18
10. GävleDala: 182:05
11. Väst: 179:21
12. Örebro-Värmland: 176:19
Källa: Byggnads

 

Annons
Annons