info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Öst rattar maskinlönen bäst

Snittet för maskinförare på tidlön ligger nu på 175:10 kronor i timmen.

Statistiken gäller för perioden april till och med juni i år. Byggnads region Öst ligger i topp med 182:49 kronor i timmen. På andra plats hamnade region Skåne med 180:86 kronor och på tredje Mälardalen med 179:16 kr. Omräknat till månadsvis utbetalning så hamnade snittet för perioden för samtliga maskinförare på knappt 29 000 kronor i månaden. Totalt ingår 191 000 timmar i statistiken. Här följer hela listan:

Region Tidlön

1. Öst: 182:49
2. Skåne: 180:86
3. Mellannorrland: 179:16
4. Mälardalen: 178:95
5. Hela riket: 175:10
6. Småland-Blekinge: 174:75
7. GävleDala: 172:76
8. Stockholm-Gotland: 169:42
9. Västerbotten: 165:51
10. Väst: *
11. Norrbotten: *
12. Örebro-Värmland: *

Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Ackordrekord för TBM

Den goda arbetsmarknaden har nu pågått under en längre period vilket lett till upprepade lönerekord. Så även denna gång.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 315 kB)

Vill du ha den här statistiken och annat matnyttigt om ersättningar på jobbet direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Konjunkturen för byggsektorn är fortsatt stark. Enligt Konjunkturinstitutet tyder byggbolagens anställningsplaner på att sysselsättningen i byggsektorn under hösten kommer öka i större omfattning än normalt. Det innebär att byggföretagen även fortsättningsvis kommer ha problem med att få tag på arbetskraft, vilket i sin tur kommer bidra till att den gynnsamma löneutvecklingen för byggnadsarbetarna fortsätter.
För tremånadersperioden april till juni hamnar ackordssnittet för TBM-gruppen för första gången över 210 kronor i timmen. Närmare bestämt 210:64. Region Stockholm-Gotland ligger fortsatt i topp med 219:87 kronor i timmen. En nivå regionen legat på under nästan ett helt år vilket tyder på att det för tillfället verkar vara svårt att nå högre höjder i huvudstaden. I alla andra regioner har TBM-ackordssnittet däremot stigit under det senaste året. I flera fall med upp mot tio kronor i timmen. Region Västerbotten närmar sig nu med sina 213:31 kronor i timmen stockholmarna.
Även för plattsättarna fortsätter den goda utvecklingen för dem som arbetar på ackord. Nytt rekord med 235:78 kronor i timmen. Toppar gör plattsättarna i region Mälardalen med 255:82 kronor. För ett år sedan låg snittet för yrkesgruppen drygt tio kronor lägre, vilket innebär att lönen ökat med nästan fem procent på ett år. Samtidigt ökar gapet ner till plattsättarna på tidlön. Nu är skillnaden hela 50 kronor i timmen.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

En guldpeng upp för plattsättarna

Snittet för plattsättare på prestationslön hamnade under perioden april till juni i år på 235:78 kronor i timmen.

Uppgången är i runda slängar tio kronor mer i timmen jämfört med samma period förra året. Bäst tjänade ackordsarbetarna i Byggnads region Mälardalen med 255:82 kronor i timmen. Därefter kom grannregionen Stockholm-Gotland med 252:16 kronor i timmen. Det totala antalet ackordstimmar för hela riket var 120 000 timmar.
Högst upp i toppen för de med tidlön ligger region Öst med ett snitt på 192:71. På andra plats hamnade region Småland-Blekinge med 189:32 kronor i timmen.
Nedan kan du se hur det gick för din region. De som inte är med har för få – mindre än 1000 timmar – registrerade för perioden eller så saknas det uppgifter helt.

Lönesnitt ackord
1. Mälardalen: 255:82
2. Stockholm-Gotland: 252:16
3. Hela riket: 235:78
4. Skåne: 228:15
5. Småland-Blekinge: 223:91
6. GävleDala: 222:65
7. Örebro-Värmland: 221:22

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 192:71
2. Småland-Blekinge: 189:32
3. Skåne: 188:61
4. Stockholm-Gotland: 187:19
5. Hela riket: 185:94
6. Mälardalen: 180:59
7. Väst: 178:54
8. MellanNorrland: 178:11
9. GävleDala: 174:75Källa: Byggnads

Stabilt ackord för plåtslagarna

Ackordsförtjänsten för landets plåtslagare hamnade på 213:13 kronor i timmen under årets andra kvartal.

Snittet på 213 kronor i timmen innebär en uppgång med drygt sju kronor i timmen jämfört med andra kvartalet förra året. De sju kronorna motsvarar en ökning med 3,6 procent. Antalet ackordstimmar under perioden landade på 45 956. Motsvarande siffra för andra kvartalet 2015 var 29 494.
Jämfört med årets första kvartal så halkade ackordsförtjänsten ner med 44 öre i timmen.
Plåtslagarna i Uppsala län hamnade längts upp under kvartal två med en notering på 247 kronor i timmen. Näst bäst var de i Gävleborg med 241 kronor.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Plåt och Ventforum. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Uppsala
Lön:247:90  Timmar:3 595
Gävleborg
Lön:241:40  Timmar:666
Halland
Lön:237:18  Timmar:1 823
Västerbotten
Lön:221:53 Timmar:12 839
Södermanland
Lön:220:36 Timmar:584
Värmland
Lön:218:97  Timmar:1 073
Skåne
Lön:214:05  Timmar:14 448
Jönköping
Lön:190:91  Timmar:5 188
Västra Götaland
Lön:179:02  Timmar:2 553
Örebro
Lön:178:19  Timmar:2 223
Kalmar
Lön:172:41  Timmar:964Källa: Plåt och Ventforum

Stor löneskillnad bland plattsättarna

Nästan 50 kronor. Så stor är löneskillnaden mellan plattsättare på ackord och tidlön.

Snittet för plattsättare på prestationslön hamnade under perioden februari till mars i år på 231:39 kronor i timmen. Tidlönen landade på 183:50 kronor, vilket ger en skillnad på 47:89 kronor i timmen.
Bäst tjänar ackordsarbetarna i Byggnads region Mälardalen med 242:72 kronor i timmen. Därefter kommer kollegorna i region Örebro-Värmland som snittade på 237:89 kronor. Det totala antalet ackordstimmar för hela riket blev 38 400 för perioden.
Högst upp i toppen för de med tidlön ligger region Småland-Blekinge med ett snitt på 189:75. På andra plats hamnade region Skåne med 188:07 kronor i timmen.

Lönesnitt ackord*

1. Mälardalen: 242:72
2. Örebro-Värmland:
237:89
3. Småland-Blekinge:
235:54
4. Hela riket: 231:39
5. Stockholm-Gotland: 225:20
6. Skåne: 220:92
7. GävleDala: 205:44

Vill du ha den här statistiken framöver direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Lönesnitt tidlön*

1. Småland-Blekinge: 189:75
2. Skåne: 188:07
3. Mälardalen: 186:83
4. Stockholm-Gotland: 184:24
5. Hela riket: 183:50
6. MellanNorrland: 182:70
7. GävleDala: 176:75
8. Väst: 169:22

Källa: Byggnads
* De regioner som inte är med har för få – mindre än 1000 timmar – registrerade för perioden eller så saknas det uppgifter helt.

Skåne i topp bland maskinförarna

Snittet för hela riket ligger på 177:18 kronor i timmen.

Snittet för tidlönen bland maskinförarna över hela riket låg för perioden februari till april 2016 på 177:18 kronor i timmen. I Skåne som ligger i topp var förtjänsten 191:43 kronor i timmen. På andra plats hamnade region Öst med 182:68 kronor i timmen och på tredje Västerbotten med 182:13 kronor. Lägst lön bland maskinförarna har de som tillhör region Norrbotten. Här följer hela listan:

Vill du ha den här statistiken framöver direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Region Tidlön

1. Skåne: 191:43
2. Öst: 182:68
3. Västerbotten:
182:13
4. Mellannorrland:
176:01
5. Stockholm-Gotland: 174:22
6. Väst: 173:99
7. GävleDala: 173:76
8. Mälardalen: 171:09
9. Småland-Blekinge: 169:73
10. Norrbotten: 169:22
11. Örebro-Värmland: *

Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Och här hittar vårens avtal för maskinförarna

Fyra regioner nu över 210 kronor

I fyra av Byggnads elva regioner ligger nu prestationslönesnittet för TBM-gruppen över 210 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 302 kB)

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Lönesnittet för hela landet hamnade för yrkesgruppen på 209:30 kronor vilket är 40 öre lägre än den tidigare rekordnivån.
Huvudorsaken till att snittet nu backar trots att fler regioner ligger över 210 kronor är att TBM-gruppen i Stockholm inte når lika högt som vid den senaste mätningen. Eftersom Stockholmsområdet står för cirka en fjärdedel av alla ackordstimmar så får förändringar där snabbt genomslag på snittet.
Tidlönerna för några av de mindre yrkesgrupperna har utvecklats bra det senaste året. Till exempel har lönen för ställningsbyggare ökat med 4,34 och för glasmästeriarbetarna med 3,94 procent. Men båda yrkesgrupperna ligger fortfarande på ett snitt som ligger under 180 kronor i timmen. Utvecklingen i procent har inte varit lika stark för TBM-gruppen men de ligger ändå en bit högre med ett tid-lönesnitt på 184 kronor i timmen. I topp bland tidlönarna är golvläggarna som börjar närma sig 200 kronor i timmen på allvar. Men än fattas det drygt fyra kronor.
Det mesta talar för att den goda löneutvecklingen kommer att fortsätta. Alla prognoser när det gäller byggandet fortsätter att vara positiva och byggbranschen har lyfts fram som en sektor där brist på personal riskerar att bli en flaskhals. För byggindustrins del gäller det för både tjänstemän och arbetare.
Ackordslönerna för TBM-gruppen ökade snabbt i flera delar av landet när de väl passerade det psykologiska motståndet vid 200 kronor. Nu är en nivå däröver helt accepterad av marknaden. 200 kronor får numer närmast betraktas som en botten. Frågan är vad som kommer att hända nu när tidlönerna börjar närmar sig motståndet på 200 kronor i timmen. Möjligen kommer löneutvecklingen bromsas upp något.
Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 380 kB)

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Lönen på 220:63 är en ny rekordnivå. Den tidigare toppnivån blev slagen med 23 öre i timmen. Att lönerna tickar uppåt är en konsekvens av att byggbranschen blir allt hetare.
Enligt Konjunkturinstitutet har temperaturen i byggsektorn nu varit hög i sju månader i rad. Och i rapporten för mars uppgav institutet att sex av tio byggföretag anser att brist på arbetskraft var det främsta hindret för ökat byggande. Samtidigt har andelen byggbolag som redovisar höjda anbudspriser ökat successivt sedan november förra året. Andelen ligger nu klart över det historiska genomsnittet.
Ont om arbetskraft och en allt högre prisbild i branschen spiller självklart över på bygglönerna. Mest i tillväxtområden där byggandet är mer intensivt och främst där det även finns ett starkt inslag av bostadsbyggande. Lönen vid bostadsbyggande ligger av tradition högt. Det finns flera förklaringar – men den viktigaste är kanske att det finns gott om duktiga arbetslag runt om i landet som gjort slimmandet vid bostadsbyggandet till en egen konstart. De går från kvarter till kvarter och slipar hela tiden på detaljer för att göra byggprocessen snabbare och bättre. Det handlar om ständig utveckling. De ackordslagen är värda sin egen vikt i guld för arbetsgivaren som kan luta sig tillbaka och veta att varan blir levererad. Och extra viktiga blir de här bygglagen i en tid då byggandet ser ut att ligga på en hög nivå under överskådlig framtid. Vem vill inte ha ett självspelande piano som får företagets konto att spela toner i dur.
Det finns en smittoeffekt när det gäller lönen från tillväxtorterna ut i övriga delar av landet. Det innebär att lönen stiger över hela landet. Snittet för TBM:are på ackord hamnade denna gång på 209:70 kronor i timmen, vilket även det är nytt rekord.
Denna gång finns det inte med några jämförande siffror med motsvarande period för ett år sedan. Det beror på att siffrorna sträcker sig över ett årsskifte, vilket gjorde en jämförelse omöjlig.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Det kan bli en blodig historia

Årets avtalsrörelse riskerar att bli långdragen.

Det är skillnad på avtalsrörelser och avtalsrörelser. Årets riskerar att bli utdragen. Arbetsgivarna har kört in en kniv rakt i hjärtat på Byggnads grundläggande fundament – makten över lönesystemet. För facket är den frågan oerhört viktig. Och det handlar absolut inte om storleken på lönen, om hur mycket byggnadsarbetarna i slutändan får in på lönekontot. Något båda parter i konflikten är väl medvetna om.
Istället handlar det om det engagemang och den lagkänsla som ackordet skapar ute på byggarbetsplatserna. Byggnadsarbetare arbetar som bekant på lagackord. De håller ihop. Ofta jobbar de med samma arbetskamrater under stora delar av livet. Alla gör sitt bästa på jobbet och sedan delar alla i laget solidariskt på de överskott de arbetat ihop tillsammans.
Får att nå dit krävs flera saker. Ackordsarbetarna måste ha kontroll på bygget, de vill kunna vara med och styra och planera. Vara med och bestämma och hela tiden försöka utveckla byggprocessen. Med andra ord – de blir engagerade. Och just engagemang, där flera gör något solidariskt tillsammans, leder till en högre grad av facklig medvetenhet. I grund och botten är ackordsarbetarna runt om i landet stommen i Byggnads. De driver på hela förbundet. Bland ackordsarbetarna är den fackliga anslutningen i princip hundraprocentig, betydligt högre än vad den är bland de som har tidlön.
Men om ackordet försvinner skulle engagemanget minska. På sikt skulle lagkänslan förtvinas. Gemenskapen försvinna. Detta skulle försvaga Byggnads då facket inte är starkare än deras egna medlemmar. Just därför är årets avtalsrörelse så viktig för facket. Varslet som kom idag är en signal till arbetsgivarna – en signal om att de måste dra ut kniven. Om inte kommer den här avtalsrörelsen bli blodig på allvar.

Grattis alla byggnadsarbetare

Arbetsmarknaden ser bra ut framöver. Frågan är hur lönerna kommer att påverkas.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 308 kB)

Det behöver byggas knappt 80 000 bostäder om året fram till 2025. Nästan en fördubbling mot i dag. Samtidigt satsas det stora belopp på infrastruktur. Inte minst ”Förbifart Stockholm” som är en ny sträckning för E4:an väster om Stockholm. Slutsats – en god arbetsmarknad framöver. Något som även bekräftas av Arbetsförmedlingens färska jobbprognos där många byggyrken anses vara heta både i närtid och på fem och tio års sikt.

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Byggnadsarbetarna sitter alltså fast förankrade i förarsätet. Förr – före tillsvidareanställningens tid – då det var objektsanställning – hade en liknande period med stor efterfrågan på arbetskraft inneburit att arbetslaget gått till den byggmästare som betalade bäst. Ackordslagen var då en enhet och yrkesarbetarna följde med sin lagbas från bygge till bygge. Och att en byggmästare riskerade att förlora hela laget under goda tider fick naturligtvis även den snålaste att öppna plånboken.
Men i dag med fast anställning är det inte lika enkelt att utnyttja den stora efterfrågan. Finns naturligtvis massor av fördelar med att vara fast anställd, men det blir svårare att sätta press på arbetsgivaren som inte riskerar att förlora hela arbetslag i ett nafs.
Möjligen kommer efterfrågan ändå kunna utnyttjas – om den blir tillräckligt stor. För en sak är helt säker – precis som byggmästaren förr i tiden vill även dagens byggföretag tjäna pengar. Något som enbart är möjligt om de har tillgång till arbetarna som gör jobbet. Och måhända har striden om arbetskraften redan börjat …
Noterbart för lönerna denna gång är nämligen: TBM-gruppen på ackord ny toppnivå, golvläggarna på tid ny toppnivå, plattsättarna på ackord ny toppnivå …

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Samtliga över 200 kronor

Nu har TBM-gruppen på ackord krossat nivån på 200 kronor i samtliga Byggnads regioner.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 312 kB)

Uppgången det senaste året motsvarar en ökning på 2,8 procent. Med andra ord något över vad löneavtalen gett de senaste åren. I topp ligger region Stockholm-Gotland där medellönen nu är uppe i 219:53 kronor i timmen. I botten region Väst med 200:95 kronor i timmen. Därmed måste en lönenivå på över 200 kronor anses vara helt accepterad i branschen vilket innebär att de som fort-farande ligger under den gränsen snabbt kommer ta klivet över.
När det gäller tidlönen så stiger den i nästan samma takt som prestationslönerna. Och fortsätter den goda byggkonjunkturen så lär snittlönen för vissa regioner när det gäller TBM:are på tidlön passera 200 kronor lagom till kräftorna 2017. Kan nog sätta en flaska Skåne på den prognosen.
Även för övriga yrkesgrupper är löneutvecklingen god. Golvläggarna på prestation närmar sig snabbt ett snitt över hela landet på 250 kronor i timmen. Deras lön har stigit med 4,52 procent det senaste året. Golvläggare på tidlön har haft en betydligt sämre utveckling och krongapet upp till dem på ackord är nu en dryg femtiolapp i timmen.
En annan yrkesgrupp som står för ett rejält lönelyft är plåtslagarna på ackord. Yrkesgruppen har visat dåligt intresse för att arbeta på prestationslön. Byggnads har därför åkt riket runt under det senaste halvåret och kört en utbildning för att få upp intresset. Och möjligen kan ackordssiffrorna för perioden juli–september förra året ge extra draghjälp. De landade på 223:25 kronor i timmen. En nivå som borde få plåtslagare på tidlön att börja drägla rejält. I procent så motsvarar uppgången en ökning med 8,51 procent jämfört med samma period 2014. Plåtslagare på tidlön ligger ofta kring 50 kronor lägre.
Snart är det dags för avtalsrörelse. En förhandling som kan bli mer dramatisk än på länge. Bland annat beroende på att det inte finns någon samordning inom LO.

För att få koll på din lön – gå med i ”Din lön på bygget”

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Tänk på procenten LO

På Kanarieöarna med några spritflaskor på bordet hade Olle en pedagogisk genomgång för Helge om procentens betydelse i humorklassikern Nöjesmassakern på 80-talet. "Tänk på pocenten Helge!"

Olle insåg att det var ett jävla slöseri med att inte tänka på ”pocenten”. Sammantaget skulle deras gemensamma semesterresa bli sämre om de inte tog denna hänsyn.
Samma sak gäller för LO-förbunden och den havererade samordningen. Resan mot nya löneavtal 2016 har precis börjat. Och resan har redan gått i stå. Från en ljuvlig paradisöresa med samordning om en låglönesatsning på bland annat undersköterskor till en enkel biljett till Säffle där varje LO-förbund ska gå fram individuellt. Tveklöst har vissa förbund i det läget en starkare position än andra.
När det gäller just lönepåslagen i kommande avtalsrörelse finns det nu två spår. Det ena handlar om att lönen höjs lika mycket för alla – i procent räknat. Sannolikt, efter lite käbbel, kommer industrin även denna gång gå först och sätta det så kallade märket trots att det inte blir någon samordning. Allt annat skulle vara överraskande. Sedan blir det som vanligt för de andra förbunden. De får bara hänga på. Det är då Helge och procenten kommer in i bilden. Istället för en låglönesatsning som jämnar ut lönerna kommer de som redan idag tjänar mest i kronor – företrädelsevis mansdominerade yrken – att dra ifrån ytterligare. Jag tror inte att den utvecklingen är någon stämningshöjare för AB Sveriges gemensamma resa.
Vi växlar över på spår två. Det går till en värld där inte alla fackförbund anpassar sig till industrins märke. För vissa förbund ser det bättre ut än för andra. Ett av dem är Byggnads, ett förbund med många män och där lönen ligger i topp inom LO-kollektivet. Byggkonjunkturen är stark redan i dag och en dagsfärsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar att bygginvesteringarna fortsätter uppåt nästa år. Lägg sedan till att regeringens satsning i budgeten för 2016 på 5,5 miljarder kronor på bostäder följs av ett belopp som stiger till 6,1 miljarder åren därpå. Målet är 250 000 nya bostäder fram till 2020. Sedan finns det flera stora infrastruktursatsningar på ingång. Det innebär att efterfrågan på byggnadsarbetare kommer att fortsätta att vara hög framöver. Frågan är om Byggnads, som var för en låglönesatsning, då tar chansen och pressar på lite extra när det gäller lönen – nu när de inte behöver bry sig om någon samordning inom LO. Traditionellt så har ju tillgång och efterfrågan på arbetskraft en starkt påverkan på lönen i branschen. För byggnadsarbetarna är detta utmärkta nyheter – en hög LO-lön blir högre och byggnadsarbetarna kan beställa en biljett till varmare vatten. För undersköterskorna, som får sin lön av skattekakan som naggats allt mer i kanten de senaste åren, gäller följande:
”En enkel till Säffle, tack”.

Annons
Bluebeam 250×600 V42-43 PC