info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mälardalen håller ställningen – kvar i toppen

Lönen för landets ställningsbyggare har ökat med 1,48 procent det senaste året.

Snittlönen för ställningsbyggarna var 186:83 kronor under fjärde kvartalet 2018. Foto: Mostphotos

Tidlönen för landets ställningsbyggare var 186:83 kronor under fjärde kvartalet 2018. Det innebär att lönen steg med 2:83 kronor jämfört med det sista kvartalet 2017, vilket alltså motsvarar en uppgång med 1,48 procent.

I topp denna gång region Mälardalen som hade ett snitt på 195:88 kronor. På andra plats hittar vi Skåne med 191:58.

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 553 290.

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Lön ställningsbyggare kvartal 4 2018

Tidlön

1. Mälardalen: 195:88
2. Skåne: 191:58
3. Småland-Blekinge: 191:01
4. Norrbotten: 189:50
5. Västerbotten: 187:12
6. Hela riket: 186:83
7. Stockholm-Gotland: 186:15
8. GävleDala: 185:44
9. MellanNorrland: 183:29
10. Väst: 182:93
11. Örebro-Värmland: 174:01
12. Öst: 171:91
Källa: Byggnads

Yrket som golvar 200 spänn i timmen

Under det sista kvartalet förra året hamnade tidlönesnittet för landets golvläggare på 200:04 kronor i timmen.

Tidlönen för golvläggare ligger nu över 200 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Siffrorna denna gång gäller alltså för det fjärde kvartalet 2018. Att golvläggarna nu tar steget över 200 kronor i förtjänst när det gäller den fasta lönen är ingen överraskning. Medellönen på 200:04 kronor innebär att lönen ökat med 2,09 procent, 4:09 kronor, jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Högst timlön betalades ut i region Väst med 209:79 kronor. På andra plats hittar vi region Västerbotten med 207:28. Antal timmar som ingår under tremånadersperioden var 659 860.

För alla som går på ackord landade lönesnittet över hela landet på 247:64 kronor. Och det är 2:20 kronor, 0,90 procent, mer än kvartal fyra 2018. Alltså en relativt svag löneutveckling. I topp region Öst med 296:34 kronor. Antal timmar som ingår i ackordsunderlaget var 48 970.

Löner golvläggare kvartal 4 2018

Prestationslön kvartal 4 2018

1. Öst: 296:34
2. Mälardalen: 264:29
3. Västerbotten: 254:21
4. Väst: 251:95
5. Stockholm-Gotland: 248:84
6. Hela riket: 247:64
7. MellanNorrland: 241:33
8. Örebro-Värmland: 241:03
9. Småland-Blekinge: 232:37
10. Skåne: 232:01
11. GävleDala: *
12. Norrbotten: *

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Tidlön kvartal 4 2018

1. Väst: 209:79
2. Västerbotten: 207:28
3. Norrbotten: 204:78
4. Skåne: 201:71
5. Hela riket: 200:04
6. Småland-Blekinge: 198:91
7. GävleDala: 197:45
8. Öst: 197:18
9. Mälardalen: 196:92
10. Stockholm-Gotland: 195:37
11. Örebro-Värmland: 194:53
12. MellanNorrland: 193:83

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Gå till chefen och få mer än pizzor och ett par starköl

Hur mycket kommer plånboken att svälla 2019? Har gluttat i spåkulan som skvallrar om att ni på bygget måste kliva fram.

Vi börjar med avtalshöjningen den 1 maj. Påslaget blir ungefär lika stort för alla. För att ni ska få en känsla för hur mycket kommer här sifforna för byggavtalet. Utgående lön ökar med 3,73 kr i timmen eller 649 kr i månaden. Den fasta delen på premieackordet ska höjas lika mycket – alltså 3:73 kr. Vad ger då detta totalt i månaden? Tja, efter skatt bör det räcka till två pizzor och lika många starköl.

Mer då, förutom ordinarie löneökning, finns det något att hämta? Det mest uppenbara och det som ger mest gäller alla på tidlön. Och det är att växla över till ackord. Det är inte möjligt för alla men om det går kan pizzerian bytas ut mot vita dukar, kandelabrar och en fin flaska vin.

För alla andra står hoppet till att det blir någon löneglidning. Men det ser inte bra ut. Inflationen kommer att ligga kvar på en låg nivå, konkurrensen från utlandet lär fortsätta och det finns strukturella problem med osunda villkor och lönedumpning. Tillsammans bidrar de till att pressa lönen. Samtidigt, det är svårt som enskild byggnadsarbetare att göra något åt inflationen och den utländska arbetskraften. Det är bara att gilla läget. Men när det gäller oschyssta villkor finns det något att göra. All heder åt parterna, lagstiftare och myndigheter som gör sitt för att få till en sund konkurrens. Men de är, om vi ska vara ärliga, kontorsnissar. De som har ögon och öron på bygget är ni byggnadsarbetare! Ni är de enda som på allvar möter arbetare där det går att misstänka oschyssta villkor.

Gissar att många inte bryr sig. Men om alla gjorde tvärtom – vore besvärliga och gick in till platschefen och ställde frågor: Vad har de för villkor, hur mycket tjänar de, vad är det för företag, betalar de skatt?  – så skulle det på sikt leda till en högre lön för alla.

Trots kyla och snö – ännu inget glid i sikte

För första gången ligger nu genomsnittslönen för ackordsarbetande TBM:are i region Stockholm-Gotland över 230 kronor i timmen för ett helt kvartal. I början av året var förtjänsten och nosade på den nivån. Men lönen under det första kvartalet stannade på 229:98 kronor i timmen.

Är det då läge att fira att snittet klättrat över 230 kronor? Ja, en tårta är aldrig fel men det finns egentligen ingen anledning att tokjubla.

Läs också Ser du byggfel på jobbet? Bli visselblåsare

Prestationslönen har gått svagt i Stockholmsområdet en längre tid. Redan under sommaren 2017, alltså för mer än ett år sedan, låg snittet på 228:28 kronor i timmen. Det innebär att lönen ökat med 2:64 kronor i timmen sedan dess. Det är en klen utveckling inte minst med tanke på att det passerat en avtalshöjning på vägen där den fasta delen i premieackordet höjdes med 3:64 kronor.

Det är lätt att tro att det är nedgången i bostadsbyggandet i huvudstaden som hämmat löneutvecklingen. Men icke – det ser magert ut över hela landet. Detta trots att bostadsbyggandet på flera håll fortfarande är intensivt.

För samtliga TBM:are med prestationslön har lönen ökat med 1:59 kronor i timmen från sommaren 2017 fram till i dag. Med andra ord har rikssnittet en ännu sämre utveckling än Stockholmsområdet. Det tyder på att aktiviteten i bostadsbyggandet inte påverkar i någon större grad, varken upp eller ner.

Däremot går det att slå fast att den långvariga perioden utan löneglidning ser ut att fortsätta. Den inleddes redan 2014 och sedan dess har byggnadsarbetarna inte fått många ören utöver den årliga avtalshöjningen i lönelyft. Detta trots att byggkonjunkturen varit mycket stark – något som historiskt brukar ge byggnadsarbetare några kronor extra per timme förutom avtalet. Frågan nu är vad som händer med bygglönerna om byggkonjunkturen viker samtidigt som den allt hårdare internationella konkurrensen om jobben fortsätter. En gissning som knappt behöver garderas är att den långa perioden utan löneglidning fortsätter. Sedan får vi se vad som händer nästa högkonjunktur.

 Allt fler med tidlön ligger över 200 kronor i timmen.

 När får vi se avtalsenliga löner för alla på bygget?

Öst och Väst är bäst – under taket

Tre regioner är nära att klivet över till andra sidan.

Foto: Mostphotos

Genomsnittslönen för undertaksmontörer var 194:65 kronor i timmen under perioden september till och med november förra året. Det är 3:18 kronor mer än motsvarande period 2017.

Högst var lönen i region Öst där snittet hamnade på 199:43 kronor. Ytterligare två regioner är nära att ta steget över 200 kronor.

Läs också Rösta fram roligaste byggmissen 2018

De här siffrorna gäller enbart tidlön. Väldigt få undertaksmontörer arbetar på ackord. Under den här tremånadersperioden registrerades enbart 1 870 timmar för hela landet. Förtjänsten hamnade på 227:26 kronor i timmen.

Antalet timmar som ingår i underlaget för tidlönen stannade på 195 000.

Fakta

Lönesnitt tidlön 3 kvartalet 2018

1. Öst: 199:43
2. Väst: 199:16
3. Skåne: 198:01
4. Stockholm-Gotland: 195:20
5. Hela riket: 194:65
6. Småland-Blekinge: 192:35
7. Mälardalen: 188:52
8.Örebro-Värmland: 186:75
9. GävleDala: 180:79
10. MellanNorrland: *
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Ackordet glöder för takläggarna

Ackordet hoppade upp ett snäpp under slutet av förra året. Det visar den senaste lönestatistiken.

Foto: Mostphotos

Vi börjar med tidlönen. Siffrorna denna gång gäller för perioden september till och med november förra året. Genomsnittet landade på 191:72 kronor. Det innebär att lönen ökat med 3,16 procent jämfört med samma period 2017. I kronor räknat handlar det om en ökning med 5:87 kronor i timmen.

I topp denna gång Örebro-Värmland. I sju regioner ligger medellönen nu över 190 kronor.

Läs också Få ut din lön med nya lagen – så funkar det

Antal timmar som ingår i underlaget var 165 700.

Prestationslönen lyfter rejält. Ökningen är 8 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod 2017. Genomsnittet blev 232:97 kronor. Högst blev förtjänsten i Gävle-Dala där takläggarna tjänade 257:54 kronor. Men notera – det handlar om få timmar. Totalt endast 11 000 i hela landet.

Fakta

Löner takläggare sep – nov 2018

Prestationslön

1. GävleDala: 257:54
2. Småland-Blekinge: 240:67
3. Örebro-Värmland: 238:05
4. Hela riket: 232:97
5. Öst: 221:49

Tidlön

1. Örebro-Värmland: 205:09
2. Västerbotten: 197:90
3. Småland-Blekinge: 195:82
4. Öst: 195:73
5. Mälardalen: 193:07
6. Stockholm-Gotland: 192:17
7. Hela riket: 191:72
8. MellanNorrland: 190:36
9. Väst: 189:42
10. Skåne: 188:13
11. GävleDala: 184:40
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Ännu en yrkesgrupp snittar över 200 spänn

Förra månaden var det plattsättarna. Nu är det golvläggarnas tur – att få ett tidlönesnitt på över 200 kronor i timmen.

Foto: Mostphotos

Statistiken där här gången gäller för perioden september till och med november 2018. Och för första gången kliver alltså golvläggare på tidlön över 200 kronor. Medellönen under perioden blev 200:67 kronor. Det innebär att lönen ökat med 2,42 procent, 4,74 kronor, jämfört med samma månader 2017.

I topp region Väst med 209:20 kronor tätt följt av regionerna Öst och Västerbotten. Antal timmar som ingår under tremånadersperioden var 673 400.

När det gäller ackordet blev genomsnittet 247:72 kronor. Vilket är en dryg krona mer i timmen jämfört med motsvarande period förra året. I topp region Öst med 286:40 kronor. Antal timmar som ingår i ackordsunderlaget var 45 200.

Fakta

Lönesnitt prestationslön sep – nov 2018

1. Öst: 286:40
2. Mälardalen: 269:55
3. Västerbotten: 251:53
4. Stockholm-Gotland: 251:34
5. MellanNorrland: 248:34
6. Väst: 248:33
7. Hela riket: 247:72
8. Örebro-Värmland: 242:11
9. Småland-Blekinge: 233:82
10. Skåne: 230:22
11. GävleDala: *
12. Norrbotten: *

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

 

Lönesnitt tidlön sep – nov 2018

1. Väst: 209:20
2. Öst: 208:41
3. Västerbotten: 207:79
4. Småland-Blekinge: 204:63
5. Norrbotten: 203:49
6. Skåne: 202:52
7. Hela riket: 200:67
8. GävleDala: 196:98
9. Mälardalen: 196:41
10. MellanNorrland: 194:11
11. Örebro-Värmland: 193:93
12. Stockholm-Gotland: 193:41

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Fler kliver över 220 spänn

Snickarnas ackord avslutade förra året starkt. I flera regioner hamnade ackordet över 220 kronor i timmen.

Foto: Mostphotos

Löneuppgifterna denna gång gäller för TBM och perioden september till och med november 2018. Tre månader där arbetsrytmen tuffar på med 40 timmar vecka efter vecka. Dessutom var arbetsvädret bra under hösten. Ingen direkt kyla, sparsamt med nederbörd och för det mesta måttliga vindar. Förutsättningar som naturligtvis påverkar prestationslönen positivt.

Medellönen för alla med prestationslön blev 221:48 kronor i timmen. En uppgång med 4:77 kronor jämfört med motsvarande period 2017.

Läs också Skåne petas från tronen – två regioner passerar

Som vanligt var ackordsförtjänsten högst i region Stockholm–Gotland. Där blev snittet 232:23, vilket är en ny toppnivå. Antal timmar i regionen var 1,2 miljoner.

I ytterligare tre regioner hamnade ackordslönen över 220 kronor. Det handlar om Mälardalen, Norrbotten och Västerbotten.

Antalet ackordstimmar för hela landet var 5,15 miljoner.

Genomsnittet för tidlön blev 194:55 kronor. En ökning med 3:59 kronor det senaste året. Bland tidlönerna ligger region Norrbotten bäst till med 198:32 kronor. 14,1 miljoner timmar ingår i underlaget.

Fakta

TBM prestationslön sep – nov 2018

1. Stockholm-Gotland: 232:24
2. Mälardalen: 225:05
3. Norrbotten: 222:80
4. Västerbotten: 220:67
5. Hela riket: 221:48
6. Skåne: 218:57
7. Öst: 218:57
8. Väst: 217:30
9. GävleDala: 216:33
10. Småland-Blekinge: 215:93
11. Örebro-Värmland: 213:47
12. MellanNorrland: 212:70

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

TBM tidlön sep – nov 2018

1. Norrbotten: 198:32
2. Mälardalen: 198:08
3. Väst: 195:98
4. Öst: 194:86
5. Hela riket: 194:55
6. Skåne: 194:26
7. Stockholm-Gotland: 193:19
8. Småland-Blekinge: 192:41
9. Örebro-Värmland: 192:30
10. MellanNorrland: 191:65
11. GävleDala: 189:26
12. Västerbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Skåne petas från tronen – två regioner passerar

Plötsligt händer det. Region Skåne har tvingats abdikerar från lönetoppen för ställningsbyggare.

Foto: Mostphotos

Tidlönen för landets ställningsbyggare har ökat med 1,87 procent senaste året, vilket motsvarar 3:43 kronor i timmen. Det visar statistik som gäller för perioden september till november 2018.

Medellönen blev 187:04 kronor. I topp denna gång region Småland-Blekinge med ett snitt på 194:62. Skåne som under lång tid haft högst lön bland ställningsbyggarna har halkat ner till tredje plats. Men avståndet upp är litet. Det fattas bara en dryg krona. På andra plats hittar vi region Mälardalen.

Läs också Alfrida: Ställningsras och förödelse i stormens spår

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 472 000.

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Taklönen gasar på – drar in en Bergman i timmen

Trenden med att tidlönen kliver över en tvåhundring sprider sig till allt fler yrkesgrupper.

I två av Byggnads regioner ligger tidlönen för takläggarna nu över 200 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Det ser lite olika ut när det gäller tidlönen för yrkesgrupperna på bygget. För vissa ligger tidlönen över 200 kronor i timmen över stora delar av landet. För andra yrkesgrupper går det trögare. Men för nästan alla är det på gång i en eller ett par av Byggnads regioner.

Ett exempel på det senare är takläggarna. Där låg snittet för tidlönen över hela riket på 188 kronor i timmen under årets tredje kvartal. Men i två av regionerna Örebro-Värmland och Västerbotten hamnade genomsnittet över 200 kronor. Att medellönen för riket ligger så pass mycket lägre beror till stora delar på region Stockholm-Gotland. Regionen stod för nästan hälften av alla arbetstimmar under perioden och snittet i regionen var 185:28 kronor. Något som naturligtvis starkt påverkar rikssnittet. Det totala antalet tidlönetimmar som ingår i underlaget denna gång var 234 000.

Läs också Byggyrken högst upp på frånvarotoppen – kolla hur du ligger till

I några regioner arbetar takläggarna på ackord. Genomsnittet under det tredje kvartalet blev 216:05 kronor. I topp hittar vi Gävle-Dala med en medellön på 250:32 kronor. Totala antalet arbetstimmar som ingår under perioden var låga 12 900. Flest ackordstimmar utfördes av takläggarna i region Skåne. De stod ensamma för 7 100 av samtliga timmar.

Löner takläggare kvartal 3 2018

Prestationslön

1. GävleDala: 250:32
2. Småland-Blekinge: 231:01
3. Öst: 221:60
4. Hela riket: 216:05
5. Skåne: 202:97

Tidlön

1. Örebro-Värmland: 201:58
2. Västerbotten: 200:07
3. Småland-Blekinge: 196:07
4. Mälardalen: 190:32
5. MellanNorrland: 190:04
6. Öst: 189:055.
7. Väst: 188:73
8. Skåne: 188:17
9. Hela riket: 188:00
10. Stockholm-Gotland: 185:28
11. GävleDala: 184:66
12. Norrbotten: *
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

 

Skåne fortsätter att regera

Det finns ingen tvekan om vilken region som sitter på tronen när det gäller tidlönen för ställningsbyggare.

Under årets tredje kvartal blev tidlönesnittet 184:83 i timmen för ställningsbyggarna. Foto: Mostphotos

Region Skåne har under många år legat högt upp på lönetoppen för ställningsbyggare. För det mesta allra längst upp. Den här gången är inget undantag.

Under årets tredje kvartal tjänade ställningsbyggarna i Skåne i snitt 195:41 kronor i fast timlön. Det är drygt tio kronor mer i timmen än medellönen för hela landet som hamnade på 184:33 kronor.

Läs också Så tvättade falska byggbolag 16 miljoner i jättehärva

Och lika länge som Skåne legat i topp har Örebro-Värmland tillhört botten. Där var förtjänsten 172:83 kronor under kvartal tre.

Antalet timmar som ingår i underlaget denna gång var 588 000. Det är något färre timmar än normalt och förklaringen är att semestermånaden juli ingår i perioden. En stor del av arbetstimmarna utfördes i Stockholmsområdet. Region Stockholm-Gotland stod för 246 000 timmar.

Missa inte  – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla där du får mycket mer än bara lönestatistik. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön kvartal 3 2018

1. Skåne: 195:41
2. Småland-Blekinge: 193:16
3. Mälardalen: 192:28
4. Norrbotten: 189:00
5. Västerbotten: 186:30
6. GävleDala: 186:20
7. MellanNorrland: 185:21
8. Hela riket: 184:83
9. Stockholm-Gotland: 182:91
10. Väst: 180:64
11. Öst: 177:93
12. Örebro-Värmland: 172:83
Källa: Byggnads

Här ligger snickarackordet över 230 kronor

Foto: Mostphotos

Lönestatistiken denna gång gäller för TBM, alltså snickare, betongarbetare och murare. Medellönen för samtliga som arbetar på prestationslön blev under det tredje kvartalet 218:51 kronor. I topp Stockholm-Gotland som för första gången passerade 230 kronor under ett helt kvartal.

Som vanligt skiljer det flera kronor i timmen ner till nästa region. På andra plats hittar vi Mälardalen där förtjänsten stannade på 223:16 kronor i timmen.

Läs också Fler kliver över 220 spänn

3,8 miljoner timmar ingår i underlaget för prestationslönen.

För er på tidlön hamnade medellönen på 194:85 kronor i timmen. Det är exakt 5 kronor högre än snittet för ett år sedan. Högst lön hittar vi i region Västerbotten följt av Norrbotten. 13,5 miljoner timmar ingår i underlaget för tidlönen.

Fakta

TBM prestationslön kvartal 3 2018

1. Stockholm-Gotland: 230:92
2. Mälardalen: 223:16
3. Västerbotten: 221:66
4. Skåne: 218:71
5. Hela riket: 218:51
6. Öst: 217:67
7. Norrbotten: 217:13
8. GävleDala: 215:81
9. Örebro-Värmland: 213:87
10. Väst: 213:00
11. MellanNorrland: 212:28
12. Småland-Blekinge: 211:12

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

TBM tidlön kvartal 3 2018

1. Västerbotten: 201:18
2. Väst: 197:15
3. Mälardalen: 197:00
4. Stockholm-Gotland: 195:22
5. Öst: 194:98
6. Hela riket: 194:85
7. MellanNorrland: 194:45
8. Skåne: 194:17
9. Norrbotten: 193:66
10. Småland-Blekinge: 190:60
11. Örebro-Värmland: 190:36
12. GävleDala: 186:70
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Annons
Annons