info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Golvläggarna har limmat ackordet

Golvläggare på tidlön kan snart bli historiska. För ackordet har utvecklingen varit sämre.

Foto: Mostphotos

Siffrorna denna gång gäller för årets andra kvartal. Medellönen för ackordsarbetare hamnade på 245:14 kronor i timmen. Det är en uppgång med 0,52 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Siffrorna visar att prestationslönen för golvläggarna har utvecklats svagt det senaste året. Genomsnittet för hela landet har under en längre period legat och pendlat mellan 240 och 248 kronor i timmen.

Läs också Så här åker golvläggaren Björn till jobbet

Högst upp på listan denna gång hittar vi region Öst med ett ackordssnitt på 307:41 kronor i timmen. Antalet prestationslönetimmar som ingår i underlaget för hela landet stannade på 41 700 under perioden.

Golvläggarna har goda chanser att bli den första yrkesgruppen som får ett tidlönesnitt för hela riket på över 200 kronor i timmen. Men det kommer troligen dröja några månader till. Snittet nu ligger på 197:20 kronor. En uppgång med 2,66 procent det senaste året.

Under årets första kvartal hade fyra regioner ett snitt över 200 kronor. Det handlade om region Västerbotten, Väst, Öst och Norrbotten. Samma regioner ligger över den nivån även under andra kvartalet.

Förhoppningsvis lyckas ytterligare någon region ta steget nästa kvartal. Närmast på tur står GävleDala som hade ett snitt på 198:53 under kvartal 2.

573 600 timmar ingår i statistiken för tidlönen.

Läs också Axels bild – månadens byggmiss: "Är faktiskt på riktigt"

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt ackord 2 kvartalet 2018

1. Öst: 307:41
2. Örebro-Värmland: 252:32
3. Stockholm-Gotland: 250:29
4. Mälardalen: 248:55
5. Väst: 247:89
6. Hela riket: 245:14
7. Västerbotten: 242:34
8. MellanNorrland: 240:21
9. Skåne: 228:62
10. Småland-Blekinge: 224:38
11. GävleDala:*
12. Norrbotten: *

Lönesnitt tidlön 2 kvartalet 2018

1. Väst: 206:96
2. Västerbotten: 206:73
3. Norrbotten: 202:09
4. Öst: 201:23
5. GävleDala: 198:53
6. Skåne: 197:45
7. Hela riket: 197:20
8. Småland-Blekinge: 195:51
9. Mälardalen: 194:93
10. Örebro-Värmland: 191:08
11. MellanNorrland: 191:05
12. Stockholm-Gotland: 188:83
Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Maskinförarlönen – snittet över magisk nivå

För första gången ligger nu medellönen för landets maskinförare över 30 000 kronor i månaden.

Foto: Mostphotos

Månadslönen för landets maskinförare har passerat 30 000 kronor. Siffran för årets andra kvartal landade på 30 339 kronor.

I topp hittar vi region Skåne med 31 310. I ytterligare fyra regioner ligger snittet över 30 000 kronor. Det innebär att det är sex regioner som ännu inte kommit upp till den nivå.

Läs också Tusentals nya byggjobb på storbygget

Mellan toppen och botten i tabellen skiljer det knappt 4 000 kronor.

Lönerna gäller alla som går på entreprenadmaskinavtalet.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Månadslön för maskinförare 2 kvartalet 2018

1. Skåne: 31 310
2. Örebro-Värmland: 31 163
3. Väst: 30 990
4. MellanNorrland: 30 866
5. Småland-Blekinge: 30 771
6. Hela riket: 30 339
7. GävleDala : 29 737
8. Mälardalen: 29 334
9. Stockholm-Gotland: 28 883
10. Västerbotten: 27 728
11. Norrbotten: 27 460
12. Öst: *
Källa: Byggnads

Några kronor upp för TBM-lönen

Lönerna under det andra kvartalet ligger på ungefär samma nivå som under årets första kvartal. Jämfört med för ett år sedan tickar däremot lönerna upp några kronor.

Foto: Colourbox

Under årets andra kvartal var genomsnittslönen för TBM:are med prestationslön 217:78 kronor i timmen. Motsvarande siffra för andra kvartalet 2017 var 214:37 kronor i timmen. Medellönen har alltså ökat med drygt tre kronor det senaste året.

I topp bland ackordsarbetarna hittar vi som vanligt region Stockholm-Gotland. Där ligger snittet på 228:97. Samtliga regioner ligger nu över 210 kronor i timmen. För ett år sedan låg sex regioner under den nivån.

Noterbart är att flera regioner som låg i botten under andra kvartalet 2017 har lyft lönen rejält senaste året. De verkar som att de högre ackordslönerna i främst Stockholm, men även på andra tillväxtorter, har spridit sig ut över landet. Exempelvis så har region MellanNorrland ökat prestationslönen med nästan tio kronor i timmen det senaste året. Alltså betydligt mer än uppgången på dryga tre kronor som gäller för snittet över hela landet.

Denna gång ingår knappt fem miljoner ackordstimmar i underlaget.

Medellönen för tidlönen blev 192:09 under årets andra kvartal. Det innebär att lönen ökat med nästan fyra kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017. Högst är tidlönen i region Västerbotten med 197:22.

Antal arbetstimmar som ingår i siffrorna landade denna gång på 11,9 miljoner.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

TBM prestationslön 2 kvartalet 2018

1. Stockholm-Gotland: 228:97
2. Västerbotten: 221:19
3. Mälardalen: 220:38
4. Hela riket: 217:78
5. Öst: 217:07
6 .Norrbotten: 216:56
7. GävleDala: 214:36
8. Skåne: 214:02
9. Småland-Blekinge: 213:92
10. MellanNorrland: 213:16
11. Väst: 213:05
12. Örebro-Värmland: 212:07

 

TBM Tidlön 2 kvartalet 2018

 1. Västerbotten: 197:22
  2. Väst: 194:37
  3. Mälardalen: 194:06
  4. Öst: 194:00
  5: Norrbotten: 193:66
  6. Småland-Blekinge: 193:62
  7. Hela riket: 192:09
  8. Skåne: 191:88
  9. Stockholm-Gotland: 190:51
  10. MellanNorrland: 189:84
  11. Örebro-Värmland: 188:23
  12. GävleDala: 187:18
  Källa: Byggnads 

Tronskifte på ställningstoppen

En ny region ligger nu högst när det gäller tidlönen för ställningsbyggare. En plats som Skåne abonnerat på under lång tid.

Foto: Cenneth Niklasson

Lönestatistiken denna gång gäller för det andra kvartalet 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare med tidlön blev 187:40 kronor i timmen. Det är några kronor högre än första kvartalet då medellönen låg på 184:87 kronor i timmen.

Jämfört med andra kvartalet 2017 har lönen ökat med 4,38 procent. I kronor räknat handlar det om en uppgång med 7:87 kronor.

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med ett snitt på 192:24. Det innebär att Skåne nu blivit av med förstaplatsen som de haft under det senaste året.

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 633 600.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön 2 kvartalet 2018

1. Stockholm-Gotland: 192:24
2. Skåne: 192:06
3. Mälardalen: 189:44
4. Norrbotten: 187:88
5. Hela riket: 187:40
6. Småland-Blekinge: 186:93
7. Öst: 184:47
8. Västerbotten: 184:33
9. MellanNorrland: 184:18
10. GävleDala: 182:05
11. Väst: 179:21
12. Örebro-Värmland: 176:19
Källa: Byggnads

 

Raketbränsle i dieseltanken

Lönen för maskinförarna skjuter i höjden. Genomsnittet för yrkesgruppen tar därmed ett stort steg närmare drömgränsen.

Foto: Colourbox

Medellönen för maskinförare med timlön hamnade under perioden mars till och med maj i år på 189:20 kronor i timmen. Uppgången det senaste året är stark. Det handlar om ökning på något över 5 procent jämfört med mars till maj 2017.  I en del regioner börjar genomsnittslönen närma sig 200 kronor i timmen.

En region som är nära den nivån är denna omgångens vinnare – Stockholm-Gotland. De hade under tremånadersperioden ett lönesnitt på 196:17 kronor i timmen. För er som har månadslön så motsvarar 196:17 kronor i timmen en månadslön på 33 152 kronor. Det gäller vid en arbetstid på 169 timmar i månaden.

Läs också Läget är ansträngt – nästan omöjligt hitta maskinförare

Antalet arbetstimmar som ingår i statistiken denna gång var 153 000.

Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Snittlönen för maskinförare på tidlön mars – maj 2018

1. Stockholm-Gotland: 196:17
2. Skåne: 196:04
3.Örebro-Värmland: 190:34
4. Hela riket: 189:20
5. Västerbotten: 188:09
6. Väst: 187:21
7. Mellannorrland: 183:49
8. GävleDala: 179:84
9. Småland-Blekinge: 179:33
10. Mälardalen: 178:87
11. Öst: 177:78
Källa: Byggnads

Ställningsbyggarna hissar lönen ett bomlag

Tidlönen fortsätter klättra. Ökar med 3,41 procent.

Foto: Colourbox

Denna gång gäller lönestatistiken för perioden mars till och med maj 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare hamnade på 185:51 kronor i timmen. Det är en uppgång med 3,41 procent jämfört med motsvarande period 2017. I kronor räknat handlar det om en ökning med 6:12 kronor i timmen.

 I topp denna gång region Skåne med ett snitt på 193:15 kronor. I två regioner ligger snittet fortfarande under 180 kronor i timmen. Det handlar om region Väst och Örebro-Värmland.

Läs också Utbrett fusk på kurser för ställningsbyggare

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 446 000 vilket är några tusen fler än under årets första kvartal.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt tidlön mars – maj 2018

1. Skåne: 193:15
2. Mälardalen: 188:41
3. Stockholm-Gotland: 187:76
4. Småland-Blekinge: 187:53
5. Norrbotten: 186:92
6. Hela riket: 185:51
7. Västerbotten: 183:80
8. GävleDala: 181:17
9. Öst: 181:08
10. MellanNorrland: 180:74
11. Väst: 178:04
12. Örebro-Värmland: 176:38
Källa: Byggnads

 

Ackordet för plattsättare upp tre procent

Genomsnittlönen för plattsättare på ackord ligger nu på 245:25 kronor i timmen.

Foto: Colourbox

Efter ett 2017 där snittlönen för plattsättare på ackord fastnade kring nivån 240 kronor i timmen så lyfte förtjänsten några kronor under årets första kvartal. Ny statistik visar att den nya högra förtjänsten håller i sig även under våren.

Den här gången gäller lönestatistiken för perioden mars till och med maj. Under de tre månaderna låg medellönen på ackord för plattsättare i hela riket på 245:25 kronor. Det är en uppgång med 2,99 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Läs också Fick inte betalt – förstörde miljonvillor med skopan: "Ett bombnedslag"

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med 272:36 kronor.

Antal timmar som ingår i underlaget stannade på 56 130.

Tyvärr fattas tidlönen denna gång på grund av fel i statistiken.

Fakta

Lönesnitt ackord mars – maj 2018

1. Stockholm-Gotland: 272:36
2. Västerbotten: 256:91
3. Mälardalen: 247:62
4. Hela riket: 245:24
5. MellanNorrland: 244:27
6. Örebro-Värmland: 243:96
7. Småland-Blekinge: 235:74
8. Skåne: 231:24
9. GävleDala: 225:36

Golvläggarna nära bryta ny lönenivå

Nu fattas det bara 2:12 kronor i timmen. Sedan har golvläggarna på tidlön sprängt 200-kronors vallen.

Foto: Colourbox

Siffrorna denna gång gäller för perioden mars till och med maj i år. Genomsnittslönen för de som arbetar på ackord hamnade på 245:47 kronor i timmen. Det är en uppgång med 91 öre eller 0,37 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I topp denna gång region Öst med ett snitt på 304:18 kronor i timmen. Antalet timmar som ingår i underlaget för hela landet stannade på 38 970.

Läs också Golvläggarna tog hem medaljligan: "Vi tillhör egentligen svältbältet"

När det gäller tidlönen borde utvecklingen göra alla golvläggare glada. Fyra regioner av elva har nu ett snitt över 200 kronor i timmen. De regioner som tagit steget över är Västerbotten, Väst, Öst och Norrbotten. Medellönen för hela landet blev 197:88 kronor i timmen vilket innebär att det nu bara fattas ett par kronor innan rikssnittet tar klivet över den psykologiskt viktiga nivån.

570 800 timmar ingår i statistiken för tidlönen. Läs i faktarutan hur du ligger till.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt ackord mars – maj 2018

1. Öst: 304:18
2. Mälardalen: 264:05
3. Väst: 251:51
4. Örebro-Värmland: 247:51
5. Stockholm-Gotland: 247:14
6. Hela riket: 245:37
7. Västerbotten: 243:80
8. MellanNorrland: 238:20
9. Småland-Blekinge: 230:49
10. Skåne: 228:86

Lönesnitt tidlön mars – maj 20181. Västerbotten: 207:32
2. Väst: 204:49
3. Öst: 201:79
4. Norrbotten: 201:32
5. Hela riket: 197:88
6. Skåne: 197:75
7. Stockholm-Gotland: 195:83
8. GävleDala: 194:05
9. Örebro-Värmland: 193:99
10. MellanNorrland: 193:97
11. Mälardalen: 193:19
12. Småland-Blekinge: 193:06
Källa: Byggnads

TBM - tidlönen ökar snabbare än ackordet

Ackordet upp med 1,87 procent. Tidlönen med 3,16. Kolla in hur du ligger till i din region.

Foto: Cenneth Niklasson

Genomsnittslönen för ackordet under tremånadersperioden mars till maj i år blev 218:27 kronor i timmen för TBM-gruppen. Det innebär att lönen gått upp med 4:02 kronor i timme, 1,87 procent, det senaste året.

För första gången ligger ackordslönen över 210 kronor i timmen i samtliga regioner. Stockholm-Gotland ligger som vanligt i topp. Denna gång med ett snitt på 227:38 kronor. På andra plats hittar vi Mälardalen med ett snitt på 221:70 kronor. Två regioner har tagit hissen upp i löneligan. Det handlar om Småland-Blekinge och MellanNorrland som vanligtvis brukar parkera i botten.

Läs också Golvläggarna tog hem medaljligan: "Vi tillhör egentligen svältbältet"

Antalet ackordstimmar som ingår under tremånadersperioden landade på drygt fem miljoner.

Trenden med att tidlönen ökar något snabbare än ackordet fortsätter. Medellönen under mars till maj blev 194:22 kronor. Det är en uppgång med 3,16 procent jämfört med motsvarande period förra året.

I topp region Västerbotten med 198:31 kronor. I botten Gävle Dala med 189:30.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Antal arbetstimmar som ingår i underlaget denna gång stannade på tolv miljoner.

Läs också Förlikning efter konflikt och uppsägningar i Timrå

Fakta

Prestationslön TBM mars – april 2018

1. Stockholm-Gotland: 227:38
2. Mälardalen: 221:70
3. Snitt riket: 218:27
4. Västerbotten: 216:90
5. Öst: 216:18
6. Småland-Blekinge: 215:43
7. MellanNorrland: 214:95
8. Skåne: 214:29
9. Norrbotten: 214:17
10. GävleDala: 213:02
11. Väst: 212:96
12. Örebro-Värmland: 211:72

Tidlön TBM mars – april 2018

1. Västerbotten: 198:31
2. Norrbotten: 198:24
3. Stockholm-Gotland: 197:32
4. Mälardalen: 195:43
5. Väst: 194:81
6. Öst: 194:68
7. Snitt riket: 194:22
8. Småland-Blekinge: 192:88
9. Skåne: 192:34
10. MellanNorrland: 191:54
11. Örebro-Värmland: 189:69
12. GävleDala: 189:30

Lönerna för 2017 - alla yrken och region för region

Golvläggare, plattsättare och rörmokare har högst lön på bygget. Det visar lönestatistiken för 2017.

Här kan du läsa hur du ligger till när det gäller lönen. Alla löneformer är med. Längst ner månadslöner för maskinförare och rikssnittet för alla yrken för tidlön och prestationslön.
Vill du hänga med när det gäller lönen och andra förmåner på bygget så gå med i Din lön på bygget. En FB-grupp med fokus på just lön och ersättningar.

Löner region för region

pl = prestationslön     tl = tidlön     rl = resultatlön      a = ackord

GävleDala

 1. Plattsättare pl 254:36
 2. Takläggare pl 237:38
 3. Rörmokare pl 235:49
 4. Murare pl 226:60
 5. Anläggare pl 216:24
 6. TBM a 206:43
 7. TBM rl 201:89
 8. TBM tl 196:18
 9. Golvläggare tl 185:65
 10. Plattsättare tl 181:13
 11. Takläggare tl 180:63
 12. Ställningsbyggare tl 179:77
 13. Undertaksmontör tl 177:26
 14. Maskinförare tl 177:26

MellanNorrland

 1. Golvläggare pl 242:70
 2. Plattsättare pl 238:22
 3. Industrirörmontör pl 232:75
 4. Rörmokare pl 218:04
 5. TBM rl 210:64
 6. TBM a 208:19
 7. Anläggare pl 204:87
 8. Takläggare tl 191:01
 9. Undertaksmontör tl 188:30
 10. TBM tl 188:07
 11. Golvläggare tl 187:02
 12. Plattsättare tl 183:56
 13. Ställningsbyggare tl 180:91

Mälardalen

 1. Golvläggare pl 258:62
 2. Plattsättare pl 245:65
 3. Murare pl 243:42
 4. Rörmokare pl 230:93
 5. Anläggare pl 226:82
 6. TBM a 220:26
 7. Takläggare pl 217:72
 8. TBM rl 199:34
 9. Plattsättare tl 197:17
 10. Golvläggare tl 191:82
 11. TBM tl 191:80
 12. Takläggare tl 188:27
 13. Ställningsbyggare tl 185:52
 14. Undertaksmontör tl 185:47
 15. Maskinförare tl 174:45

Norrbotten

 1. TBM a 215:83
 2. Anläggare pl 213:98
 3. TBM rl 204:75
 4. Golvläggare tl 201:01
 5. TBM tl 181:70
 6. Ställningsbyggare tl 180:15

Skåne

 1. Rörmokare pl 248:07
 2. Plattsättare pl 227:47
 3. Golvläggare pl 224:86
 4. Murare pl 223:71
 5. TBM a 212:59
 6. Anläggare pl 210:65
 7. TBM rl 209:87
 8. Takläggare pl 202:06
 9. Golvläggare tl 196:52
 10. Plattsättare tl 193:86
 11. Undertaksmontör tl 192:08
 12. Ställningsbyggare tl 188:96
 13. TBM tl 188:65
 14. Takläggare tl 182:33
 15. Maskinförare tl 181:82

Småland-Blekinge

 1. Rörmokare pl 248:99
 2. Plattsättare pl 229:37
 3. Takläggare pl 227:35
 4. Murare pl 215:46
 5. TBM a 212:25
 6. Anläggare pl 207:81
 7. TBM rl 206:76
 8. Golvläggare pl 226:18
 9. Golvläggare tl 189:62
 10. TBM tl 187:71
 11. Plattsättare tl 191:56
 12. Takläggare tl 191:51
 13. Undertaksmontör tl 189:92
 14. Ställningsbyggare tl 180:95
 15. Maskinförare tl 173:41

Stockholm-Gotland

 1. Plattsättare pl 251:84
 2. Murare pl 241:80
 3. Golvläggare pl 241:03
 4. Rörmokare pl 239:43
 5. Anläggare pl 227:94
 6. TBM pl 225:84
 7. TBM tl 192:53
 8. Golvläggare tl 188:05
 9. Maskinförare tl 185:92
 10. Ställningsbyggare tl 183:91
 11. Plattsättare tl 181:82
 12. Undertaksmontör tl 170:00
 13. Takläggare tl 168:11

Väst

 1. Rörmokare pl 272:45
 2. Plattsättare pl 264:64
 3. Anläggare pl 250:52
 4. Golvläggare pl 245:27
 5. Murare pl 240:69
 6. TBM a 218:21
 7. Industrirörmontör pl 209:11
 8. TBM rl 207:62
 9. Plattsättare tl 199:42
 10. Golvläggare tl 199:31
 11. Undertaksmontör tl 191:67
 12. Glasmästeri pl 189:61
 13. TBM tl 188:49
 14. Takläggare tl 187:18
 15. Maskinförare tl 177:28
 16. Ställningsbyggare tl 176:82

Västerbotten

 1. Plattsättare pl 248:86
 2. Golvläggare pl 239:58
 3. TBM a 216:80
 4. Anläggare pl 214:14
 5. TBM rl 205:89
 6. Golvläggare tl 200:25
 7. TBM tl 193:43
 8. Undertaksmontör tl 170:29
 9. Takläggare tl 185:06
 10. Ställningsbyggare tl 183:63

Örebro-Värmland

 1. Golvläggare pl 242:63
 2. Plattsättare pl 238:91
 3. Anläggare pl 229:27
 4. Murare pl 223:62
 5. TBM a 210:33
 6. Rörmokare pl 210:26
 7. TBM rl 204:91
 8. Plattsättare tl 196:65
 9. Takläggare tl 194:07
 10. Golvläggare tl 189:79
 11. TBM tl 184:76
 12. Undertaksmontör tl 181:89
 13. Ställningsbyggare tl 169:69

Öst

 1. Golvläggare pl 297:34
 2. Murare pl 248:29
 3. Rörmokare pl 234:94
 4. TBM rl 213:76
 5. TBM a 211:48
 6. Anläggare pl 211:09
 7. Takläggare pl 209:58
 8. Golvläggare tl 195:74
 9. Plattsättare tl 194:66
 10. TBM tl 190:68
 11. Undertaksmontör tl 184:95
 12. Takläggare tl 184:05
 13. Maskinförare tl 179:61

Maskinförartoppen månadslön

1Skåne 30 803
2. MellanNorrland 30 726
3. Småland-Blekinge 29 833
4. GävleDala 29 777
5. Öst 29 667
6. Väst 29 591
7. Stockholm-Gotland 29 157
8. Mälardalen 28 904
9. Örebro-Värmland 27 455
10. Västerbotten 27 440
11. Norrbotten 26 851

Riket 29 876

 

Riket tidlön

1. Plattsättare 194:82
2. Golvläggare 193:43
3. TBM 189:50
4. Undertaksmontör 189:39
5. Takläggare 186:89
6. Ställningsbyggare 180:98
7. Maskinförare 176:74

Riket prestationslön

 1. Golvläggare 243:96
 2. Rörmokare 240:3
 3. Plattsättare 240:20
 4. Murare 236:00
 5. Industrirörmontör 228:33
 6. Anläggare 223:63
 7. TBM 215:53
 8. Takläggare 208:24
 9. Glasmästeri 189:61

  Källa: Byggnads

Nu lyfter lönen för ställningsbyggarna

Det är inte enbart i naturen det gror. Även lönerna för ställningsbyggarna har börjat spira.

Foto: Cenneth Niklasson

Lönestatistiken denna gång gäller för det första kvartalet 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare med tidlön blev 184:87 kronor i timmen. Det är en uppgång med 3,56 procent jämfört med första kvartalet 2017. I kronor räknat handlar det om en ökning med 6:35 kronor i timmen.

I topp denna gång region Skåne med ett snitt på 192:36. I nio av de elva regionerna ligger medellönen nu över 180 kronor i timmen. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 442 000.

Fakta

Lönesnitt tidlön 1 kvartalet 2018

1. Skåne: 192:36
2. Mälardalen: 191:11
3. Småland-Blekinge: 190:77
4. Stockholm-Gotland: 188:27
5. Norrbotten: 186:42
6. Hela riket: 184:87
7. Västerbotten: 183:73
8. MellanNorrland: 181:34
9. GävleDala: 181:24
10. Väst: 178:14
11. Öst: 175:22
12. Örebro-Värmland: 172:73
Källa: Byggnads

Tid golvar golvläggarackordet i årets första rond

Tidlönen tickar på uppåt. Ackordet fortsätter att slita med nivån kring 240 kronor.

Foto: Colourbox

Medellönen för landets golvläggare som arbetar på ackord blev under årets första kvartalet 236:53 kronor i timmen. Det innebär att prestationslönen backat med ett par procent jämfört med motsvarande period förra året. Det betyder också att det första kvartalet följer ett tidigare mönster där snittet för golvläggarnas ackord har svårt att bryta igenom 240 kronor i timmen.

I topp region Öst med en lön på över 300 kronor i timmen. 42 000 timmar ingår i statistiken denna gång.

Läs också Välstädat bygge gav fetare plånbok

Tidlönen har klättrat med 1,76 procent det senaste året, vilket motsvarar 3:38 kronor i timmen. Snittet ligger nu på 195:69 kronor. Högst tidlön har golvläggarna i region Västerbotten med 204:30 kronor i timmen. Denna gång bygger tidlönesnittet på 727 000 arbetstimmar.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta
Lönesnitt ackord

1. Öst: 301:46
2. Mälardalen: 261:92
3. Väst: 247:64
4. Örebro-Värmland: 238:91
5. MellanNorrland: 238:54
6. Hela riket: 236:53
7. Stockholm-Gotland: 231:17
8. Skåne: 231:13
9. Västerbotten: 230:29
10. Småland-Blekinge: 207:62

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 204:30
2. Väst: 203:45
3. Norrbotten: 201:86
4. Öst: 199:40
5. Skåne: 197:27
6. Hela riket: 195:69
7. Mälardalen: 194:19
8. GävleDala: 193:49
9. MellanNorrland: 193:45
10. Småland-Blekinge: 193:15
11. Stockholm-Gotland: 189:61
12. Örebro-Värmland: 189:40

Annons
Annons