info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads 980×240 v21

Ackordet flyger för två regioner

Lönenivån för TBM-gruppen som helhet ligger i princip stilla. I sex av de elva regionerna är TBM-snittet nu över 210 kronor i timmen.

Denna gång redovisas lönenivåer för det sista kvartalet förra året. Först ackordet och där ligger snittet för riket i princip stilla jämfört med tidigare under sensommaren och hösten 2016. Noteringen denna gång stannade på 212:03 kronor i timmen, vilket är en uppgång med 1,42 procent jämfört med sista kvartalet 2015.
Två regioner sticker ändå ut. Det handlar om region Öst som lyfter från åttonde till femte plats i lönetoppen. Även region MellanNorrland går starkt och avancerar från plats tolv till sex.
Antal arbetade ackordstimmar stannade denna gång på 5,44 miljoner.

Västerbotten tar spets bland tidlönarna

Västerbotten ligger med en snittlön på 193 kronor i timmen bäst till när det gäller tidlönen. Snittet för hela landet 186:47 kronor. En uppgång med 3 procent jämfört med samma period 2015. Antal timmar denna gång summerades till 8,6 miljoner. Region Stockholm-Gotland ingår inte denna gång när det gäller tidlönerna på grund av fel i statistiken.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 225:19
2. Västerbotten: 215:48
3. Mälardalen: 215:18
4. Hela riket: 212:03
5. Öst: 212:01
6. MellanNorrland: 210:26
7. Norrbotten: 209:90
8. Skåne: 208:46
9. Örebro-Värmland: 208:06
10. GävleDala: 206:26
11. Småland-Blekinge: 206:22
12. Väst: 204:95

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 193:13
2. Mälardalen: 189:90
3. Norrbotten: 188:77
4. Öst: 188:06
5. Skåne: 186:90
6. Snitt riket: 186:47
7. Småland-Blekinge: 185:46
8. Väst: 185:14
9. MellanNorrland: 185:12
10. Örebro-Värmland: 183:46
11. GävleDala: 182:02Källa: Byggnads

6 kronor upp för takläggarna

Både ackordslön och tidlön pekar uppåt.

Här kommer lönestatistik för det sista kvartalet förra året. Snittet för takläggare med tidlön blev 182:88 kronor i timmen. Det innebär att timpengen gått upp med 6,05 kronor jämfört med sista kvartalet 2015, vilket motsvarar en uppgång med 3,42 procent. I topp när det gäller tidlönen ligger även denna gång region Västerbotten med 190:96 kronor i timmen. Antal arbetade timmar stannade på 188 000.

Stabilt ackord

Ackordssnittet ligger stabilt på lite över 200 kronor i timmen. Snittet blev 204:93 vilket motsvarer en uppgång med 1,63 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Även här toppar samma region som senast. Nämligen GälveDala som nådde upp till 230:66 kronor. Antalet ackordstimmar summerades denna gång till 32 000.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:96
2. Örebro-Värmland:189:71
3. Mälardalen: 185:88
4. MellanNorrland: 185:17
5. Väst: 184:74
6. Hela riket: 182:88
7. Småland-Blekinge: 182:41
8. Stockholm-Gotland: 180:82
9. Öst: 178:35
10. Skåne: 179:69
11. GävleDala: 177:51

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 230:66
2. Småland-Blekinge: 230:18
3. Öst: 210:74
4. Hela riket: 204:93
5. Skåne: 200:19Källa: Byggnads

Toppen nådd för denna gång?

Efter en starkt utveckling för ackordet det senaste året så vänder lönenivån nu ner för plattsättarna.

Ackordet för plattsättarna hamnade på 239:59 kronor i timmen under förra årets sista kvartal. Det är förvisso en ökning med 4,46 procent jämfört med samma period 2015. Men samtidig har snittet fallit tillbaka något jämfört med månaderna direkt efter semestern förra året. Under perioden augusti till oktober 2016 låg snittet på 246 kronor i timmen.
I topp denna gång region MellanNorrland med 300:94 kronor i timmen. Dock var timmarna få där – endast 700. Totalt under hela perioden var antalet ackordstimmar 50 160.

Tidlönesnitt nära 190 kr

Snittet för tidlönen blev 189:32 kronor i timmen, vilket motsvarar en uppgång med 1,8 procent jämfört med sista kvartalet 2015. I toppen hittar vi regionerna Skåne och Mälardalen och i botten MellanNorrland och GävleDala. För övrigt så ligger plattsättarna tillsammans med golvläggarna högst när det gäller tidlönen. Exempelvis så ligger snittet för TBM-gruppen på 186 kronor i timmen
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. MellanNorrland: 300:94
2. Stockholm-Gotland: 247:07
3. Västerbotten: 246:36
4. Mälardalen: 243:29
5. Örebro-Värmland: 242:63
6. GävleDala: 235:65
7. Hela riket: 239:59
8. Småland-Blekinge: 227:99
9. Skåne: 217:90
10. Öst: 192:03

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 199:77
2. Mälardalen: 199:06
3. Öst: 196:75
4. Småland-Blekinge: 190:58
5. Hela riket: 189:32
6. Väst: 185:03
7. Örebro-Värmland:183:32
8. MellanNorrland: 179:75
9. GävleDala: 179:10
Källa: Byggnads


Skåne sänker plåtsnittet

206:82 kronor i timmen. Det blev lönesnittet för landets plåtslagare på ackord under sista kvartalet förra året.

Det fjärde kvartalet 2016 blev det sämsta under förra året när det gäller snittlönen för plåtslagare som körde på ackord. Trots det var förtjänsten hög i flera län under perioden. Bland annat snittade plåtslagarna i Södermanland och Värmland över 300 kronor i timmen. Och i ytterligare två län låg lönen över 250 kronor i timmen. Att snittet trots det var lägre än tidigare beror främst på ett enda län – nämligen Skåne. Där gick fem av de 14 ackordsräkningar som gjordes i länet under årets sista kvartal riktigt dåligt. Snittet för de fem avstämningarna landade på 122:84 kronor i timmen. Det är den nivån som redovisas i statistiken, vilket innebär att snittet dras ner rejäl. Dessutom handlade det om 4 372 timmar. Men i verkligheten fick plåtslagarna på de här projekten ut en högre lön. Garantinivån ligger på 153:50 kronor i timmen, men i många fall ligger utbetalningsnivån högre än så.

Lägre än 2015

Rikssnittet blev under det fjärde kvartalet alltså 206:82 kronor i timmen. Det är 73 öre lägre jämfört med fjärde kvartalet 2015. Antalet ackordstimmar under kvartalet var 24 579.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Ackordslön
1. Södermanland
Lön:303:21 Timmar: 452
2. Värmland
Lön: 302:99  Timmar: 927
3.Västra Götaland
Lön: 286:06  Timmar: 164
4. Gävleborg
Lön: 275:77  Timmar: 217
5. Jönköping
Lön: 234:68  Timmar: 5 011
6. Västerbotten
Lön:225:08 Timmar: 5 184
7. Östergötland
Lön: 221:87 Timmar:474
8. Hela riket
Lön: 206:82 Timmar: 24 579
9. Örebro
Lön:190:02 Timmar: 3 151
10. Skåne
Lön: 168:02 Timmar: 8 999Källa: Byggnads

Årets avtalslyft 4,09 kronor enligt spåkulan

Nytt år och nya möjligheter när det gäller bygglönen. En titt i spåkulan skvallrar om att avtalsrörelsen kommer ge ett lönelyft med 4,09 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 143 kB)

Avtalsrörelsen är redan igång. LO-facken har beslutat om samordning och det innebär att alla fackförbund kommer att ta rygg på de löneökningar som industrin kommer fram till – det så kallade märket. Något som är säkrare än någonsin med tanke på förra året då LO-förbunden trots splittring ändå hamnade på samma nivå.
Industrin bytte lönekrav redan före jul och industrifacken begärde 2,8 procent. Arbetsgivarnas bud var att ”löneökningstakten måste understiga 1,5 procent”. De senaste åren har löneökningen vid avtalsförhandlingarna hamnat på 75 procent av fackens bud. Det skulle i så fall innebära att det centrala lönelyftet 2017 blir 2,1 procent. Möjligen kan det bli något högre denna gång med tanke på att industriparterna måste ta hänsyn till att marknaden tuffar på starkt i andra sektorer och då inte minst i byggbranschen. Så min gissning blir 2,2 procent. Det innebär att en byggnadsarbetare med en tidlön på 185 kronor i timmen kan se fram emot en löneökning med 4,09 kronor i timmen.
Är du missnöjd? Då får du förlita dig på att marknaden har en annan uppfattning om ditt värde. Historiskt har bygglönerna styrts mer efter tillgång och efterfrågan på byggnadsarbetare än något procenttal som värkts fram efter en nattmangling mellan trötta och svettiga skjortor. Goda tider har för byggnadsarbetare inneburit rejäla löneökningar. Men som ni kunnat läsa om tidigare i Byggnadsarbetaren (nr 13/2016) så har ni på bygget inte fått så mycket extra det senaste åren trots en het arbetsmarknad. Löneglidningen har försvunnit. Frågan är om den trenden kommer att fortsätta eller om 2017 blir ett guldår för er på bygget. För en sak är säker – hammarskallarna kommer att glöda.
Lönestatistiken denna gång. TBM på ackord i region Stockholm-Gotland går för första gången över 225 kronor i timmen. Är det möjligen ett gott tecken?

Västerbotten i topp

Snittlönen för ställningsbyggare med tidlön ligger nu på 179:56 kronor i timmen.

Lönen för ställningsbyggarna ligger i princip stilla. Snittet för tidlön över hela riket har pendlat kring 180 kronor i timmen sedan sommaren 2016. Denna gång är inget undantag. För perioden september-november förra året så hamnade snittet på 179:56 kronor. Men trots den något svaga utvecklingen det senaste halvåret så har lönen ändå gått upp det senaste året. Totalt handlar det om 2,44 procent, vilket motsvarar drygt 4 kronor i timmen.
I topp denna gång region Västerbotten med 190:60 kronor. I botten Örebro-Värmland med 168:33 kronor. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 490 860.
Kolla nedan hur du ligger till i din region.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:60
2. Mälardalen: 188:99
3. Skåne: 188:21
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. GävleDala:181:09
6. Stockholm-Gotland: 179:92
7. Hela riket: 179:56
8. Norrbotten: 178:37
9. MellanNorrland: 176:69
10. Väst: 174:00
11. Öst: 173:29
12. Örebro-Värmland: 168:33Källa: Byggnads

Det rullar på för maskinförarna

Landets maskinförare har nu ett tidlönesnitt på drygt 177 kronor i timmen.

Foto: Colourbox

Maskinförarnas löner följer i stort den löneuppgång vi kunnat se för andra yrkesgrupper på bygget under det senaste halvåret. Snittet för den senaste perioden – september till och med november förra året – hamnade på 177:66 kronor i timmen vilket motsvarar en månadslön på 30 000 kronor. Det gäller vid en månadsarbetstid på 169 timmar.
I topp denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 187:91 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

Fakta

1. Stockholm-Gotland: 187:91
2. Öst: 183:68
3. Skåne: 180:17
4. Väst: 179:70
5. Hela riket: 177:66
6. GävleDala: 175:70
7. Mälardalen: 169:11
8. Småland-Blekinge: 168:78

Källa: Byggnads

Stabilt uppåt för golvläggarna

Norrbotten i tidlönetopp och Öst regerar på ackordslistan.

Under det senaste året har golvläggarnas tidlöner gått upp med 3,10 procent. Samtidigt har ackordet ökat med 2,39 procent. Jämförelsen gäller mellan september till november i år och motsvarande period förra året.
När det gäller tidlöner så toppar Norrbotten med ett snitt på 201:77 kronor i timmen. Genomsnittet för hela riket hamnade på 191:14 kronor. Totalt antal arbetstimmar summerades till 663 000 under perioden.
Ackordet gav ett snitt över hela riket på 241,17 kronor och antalet ackordstimmar landade på 48 000. I topp Öst med ett snitt på 293:50 kronor i timmen.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 293:50
2. Väst: 250:40
3. Stockholm-Gotland: 247:90
4. Hela riket: 241:17
5. MellanNorrland: 239:48
6. Mälardalen: 237:22
7. Örebro-Värmland: 232:03
8. Västerbotten: 224:85
9. Skåne: 224:45
10. Småland-Blekinge: 220:00

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:77
2. Öst: 196:99
3. Västerbotten: 196:90
4. Mälardalen: 195:23
5. Skåne: 193:17
6. Hela riket: 191:14
7. Väst: 190:98
8. Örebro-Värmland: 188:59
9. Småland-Blekinge: 187:96
10. Stockholm-Gotland: 187:52
11. GävleDala: 185:27
12. MellanNorrland: 184:02Källa: Byggnads

3 procent upp för takläggarna

Både tid- och ackordslönen för takläggarna har gått upp med drygt 3 procent det senaste året.

Denna gång börjar vi med tidlönerna. Snittet för landets takläggare hamnade på 182:02 kronor i timmen under perioden augusti till och med oktober i år. Det är en uppgång med 3,18 procent jämfört med samma period förra året.
I topp ligger Västerbotten som med 191:42 kronor var den enda regionen som hamnade över 190 kronor i timmen. Antal arbetstimmar för hela riket under perioden landade på 247 780.

Fyra regioner kör ackord

För den här perioden har det gjorts avstämningar i fyra av Byggnads elva regioner när det gäller ackord som mäts mot parternas gemensamma riksprislista. I topp ligger region GävleDala med ett snitt på 253:42 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar för riket totalt blev 18 100.
Kolla i tabellerna hur du ligger till. Timlönerna som anges är bruttolön.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 191:42
2. Örebro-Värmland:189:79
3. Småland-Blekinge: 189:03 
4. Öst: 186:50
5. MellanNorrland: 185:29
6. Hela riket: 182:02
7. Skåne: 179:07
8. GävleDala: 178:79
9. Väst: 178:52
10. Stockholm-Gotland: 178:23
11. Mälardalen: 175:47

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 253:42
2. Småland-Blekinge: 233:74
3. Öst: 205:36
4. Hela riket: 203:84
5. Skåne: 190:36Källa: Byggnads

Ackordet sticker för plattsättarna

Lönerna för plattsättarna fortsätter stabilt uppåt. Det visar den senaste statistiken.

Ackordet lyfter 9,74 procent och tidlönen 3,45 procent. Siffrorna gäller en jämförelse mellan augusti till och med oktober i år och motsvarande period 2015.
Först ackordet som under höstmånaderna gav ett genomsnitt på 246:48 kronor i timmen över hela riket. I topp hamnade region MellanNorrland med en förtjänst på 287:60 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar under perioden var 24 440.
Tidlönesnittet blev 189:41 kronor, vilket alltså motsvarar en ökning med 3,45 procent. Antalet arbetstimmar som ingår var 159 000. När det gäller tidlönerna var omkastningarna små jämfört med förra månaden. I topp även denna gång Småland-Blekingen med en tidlön på drygt 200 kronor i timmen.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. MellanNorrland: 287:60
2. Stockholm-Gotland: 255:28
3. Örebro-Värmland: 251:93
4. Mälardalen: 248:47
5. Hela riket: 246:48
6. Småland-Blekinge: 237:02
7. GävleDala: 233:76
8. Skåne: 216:91

Lönesnitt tidlön
1. Småland-Blekinge: 200:18
2. Mälardalen: 192:87
3. Skåne: 192:76
4. Stockholm-Gotland: 192:34
5. Hela riket: 189:41
6. Väst: 185:10
7. Örebro-Värmland:183:37
8. MellanNorrland: 180:19
9. GävleDala: 179:30Källa: Byggnads

Ackordet upp en 50-öring

Prestationslönerna för TBM-gruppen fortsätter att knapra sig uppåt. Två nya regioner lyckade för första gången stämma av till ett snitt på över 215 kronor i timmen.

Siffrorna denna gång gäller de tre senaste månaderna – från augusti fram till sista oktober. Först ackordet där Stockholm-Gotland fortsätter att vara landets ledande region när det gäller TBM. Denna gång blev genomsnittet 223 kronor i timmen. Ytterligare två regioner – Västerbotten och Mälardalen – tog sig över 215 kronor. Antalet ackordstimmar för hela riket blev denna gång 3,69 miljoner och lönesnittet för hela landet blev 212:76 kronor. Jämfört med förra året har ackordslönerna stigit med 1,54 procent.

Mälardalen i tidlönetopp

Tidlönerna för TBM-gruppen ligger väl samlat. Det skiljer endast drygt tio kronor i timmen mellan den region med högst snitt och den med lägst. På ackordssidan är skillnaden 19 kronor i timmen.
Högst tidlön denna gång har Mälardalen med ett snitt på 188:95 kronor. Därefter kommer Skåne och Öst. Antalet timmar denna gång var drygt nio miljoner. Region Stockholm-Gotland ingår inte denna gång när det gäller tidlönerna på grund av fel i statistiken.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 223:00
2. Västerbotten: 215:96
3. Mälardalen: 215:35
4. Hela riket: 212:76
5. Norrbotten: 212:37
6. Skåne: 209:39
7. Väst: 208:46
8. Öst: 207:72
9. Örebro-Värmland: 206:50
10. Småland-Blekinge: 206:16
11. GävleDala: 205:64
12. MellanNorrland: 204:78


Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som tusentals andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 188:95
2. Skåne: 187:10
3. Öst: 186:77
4. Väst: 186:77
5. Norrbotten: 185:46
6. Snitt riket: 185:26
7. Småland-Blekinge: 185:20
8. MellanNorrland: 184:67
9. Västerbotten: 182:09
10. GävleDala: 181:37
11. Örebro-Värmland: 178:12Källa: Byggnads

Lönen ner ett bomlag

Förra månaden klev ställningsbyggarnas tidlönesnitt över 180 kronor i timmen. Men ny statiskt visar att snittet hamnat under den nivån igen.

Ställningsbyggarnas genomsnittslön över hela riket är nu 179:86 kronor i timmen. Siffran gäller för perioden augusti till med oktober i år.
Det är samma regioner som senast på prispallen, men Skåne har denna gång tvingats vika ner sig för region Mälardalen. Där tjänade ställningsbyggarna i snitt 193:57 kronor i timmen under perioden. Tvåa kom Västerbotten och trea Skåne.
Totalt ingår 405 000 arbetstimmar i statistiken för de tre senaste månaderna.

Högre lön än förra året

Jämfört med augusti till med oktober förra året har ställningsbyggarnas löner gått upp med 3,42 procent. Förra året var snittet 173:91 kronor i timmen.
Kolla nedan hur du ligger till i din region.

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 193:57
2. Västerbotten: 191:04
3. Skåne: 188:64
4. Norrbotten: 183:29
5. Småland-Blekinge: 182:18
6. GävleDala:181:13
7. Hela riket: 179:86
8. Stockholm-Gotland: 179:15
9. Öst: 177:11
10. MellanNorrland: 178:15
11. Väst: 174:58
12. Örebro-Värmland: 166:84Källa: Byggnads

Annons
EHRAB 250×600 v21 version B
EHRAB 250×600 v21 version C
EHRAB 250×600 v21 version A