info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget lyft för ställningsbyggarna

Snittlönen ligger nu på 177:58 kronor i timmen.

Tidlönen för ställningsbyggarna börjar året med att lägga sig på samma nivå som under stora delar av förra året. Med andra ord ett par kronor under 180 i timmen. Snittet för hela riket har haft svårt att klättra över den nivån, men med årets avtalsrörelse kommer det bli verklighet. Frågan är hur ni ställningsbyggare kan få upp lönen ytterligare?

Västerbotten i topp – igen

Lönestatistiken denna gång gäller årets två första månader. Snittet blev alltså 177:58 och det är i princip oförändrat jämfört med samma period förra året. I topp hittar vi region Västerbotten med 184:44 kronor i timmen. En region som för övrigt ofta ligger på första plats. Tvåa kom region Mälardalen och trea region Skåne. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 234 000.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 184:44
2. Mälardalen: 183:58
3. Skåne: 182:52
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. MellanNorrland: 179:39
6. Hela riket: 177:58
7. Väst: 175:98
8. Öst: 174:83
9. GävleDala:171:59
10. Örebro-Värmland: 166:88Källa: Byggnads

Lönelyft för golvläggarna

Tidlön upp. Ackordet upp. Här siffror för golvläggarna sista kvartalet 2016.

Under förra årets sista kvartal hamnade tidlönesnittet på 191:14 kronor och ackordet på 238:99 kronor i timmen för golvläggarna. Jämfört med sista kvartalet 2015 har tidlönerna gått upp med 3,2 procent och ackordet har ökat med 3,49 procent. Uppgången ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget.
Region Öst toppar listan när det gäller prestationslön med ett snitt på 299:94 kronor. Där handlade det om drygt 5 000 arbetstimmar. Totala antalet arbetade timmar för löneformen över hela riket blev denna gång 55 000.
När det gäller tidlönen så toppar region Norrbotten. Snittet hamnade på 201:36 kronor i timmen och antalet arbetade timmar för hela riket uppgår till 599 000.
Är inte din region så saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 299:24
2. Väst: 251:58
3. Stockholm-Gotland: 247:40
4. Mälardalen: 242:68
5. MellanNorrland: 239:52
6. Hela riket: 238:99
7. Västerbotten: 231:27
8. Örebro-Värmland: 230:14
9. Skåne: 223:94
10. Småland-Blekinge: 213:13

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:36
3. Västerbotten: 199:84
4. Mälardalen: 197:69
5. Öst: 196:48
6. Stockholm-Gotland: 194:55
7. Skåne: 192:61
8. Hela riket: 191:14
9. Örebro-Värmland: 190:63
10. Småland-Blekinge: 186:68
11. GävleDala: 186:36
12. MellanNorrland: 182:08Källa: Byggnads

Osäker framtid för samordningen

Om några år riskerar avtalsrörelsens förhandlingsordning – den som säger att industrin ska sätta märket – att kollapsa. Detta om man får tro Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 124 kB)

Orsaken är följande: Den svenska exportindustrin går svagt och måste därför hålla nere lönepåslagen för att behålla konkurrenskraften. Samtidigt glöder flera branscher på hemmaplan. Enligt rådet kommer den här situationen bestå under flera år framöver och därför riskerar det att uppstå spänningar mellan förbunden som till slut leder till att samordningen rasar samman.
Är den utvecklingen möjlig? Ja, kanske, men ändå inte sannolik. I alla fall inte om förbundsledningarna får bestämma. De har visat sig att de ogärna vill splittra förbundens lönesamarbete. Inte ens förra året när det inte fanns någon samordning. Industrin satte ändå ett märke som alla följde.
Men om frågan börjar pyra bland medlemmarna kan utvecklingen gå åt ett annat håll. Då kan Arbetsmarknadsekonomiska rådets farhågor om en kollaps bli verklighet.
En av de branscher som går bäst nu är byggsektorn. Där flödar pengarna! Byggbolagen visar upp rejäla vinster, har orderstockar på rekordnivåer, höjer sina utdelningar till ägarna och det är gott om jobb. Det har gått bra för branschen i ett par år och utsikterna är utmärkta de närmaste åren. Ni på bygget har redan gjort vissa uppoffringar då ni inte fått löneökningar de senaste avtalsrörelserna som varit i paritet med konjunkturen. Orsaken är samordningen.
Ni på bygget är ju vana vid att driva på lönen när det är goda tider och är säkerligen inte nöjda med höjningar kring två procent mitt under en högkonjunktur. Om ni under ytterligare flera år måste ta hänsyn för att rädda jobben inom industrin finns det en uppenbar risk att det börjar knorras ute i byggbodarna. Detta kommer sätta press på förbundsledningen i Byggnads och i andra fack där konjunkturen är stark. Och det blir en delikat uppgift för de förhandlingsansvariga att förklara för medlemmarna varför en pressad industrin ska styra era löner. Hur det blir får framtiden utvisa och det är ni medlemmar i respektive förbund som har makten.
Lönerna denna gång. Sista kvartalet förra året. Och ja – det finns tendenser till att löneuppgången stannar av. Många ligger kvar på samma nivåer som tidigare under hösten 2016.

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Här kommer maskinförarlönerna för det sista kvartalet förra året. Det handlar om tidlön och snittet hamnade på 177:17 kronor i timmen. Det är ungefär samma nivå som tidigare under hösten 2016. Men jämfört med sista kvartalet 2015 så är det en uppgång med 5 procent.
I topp även denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 186:38 kronor. Totalt antal timmar denna gång var 53 000.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

1. Stockholm-Gotland: 186:38
2. Öst: 183:68
3. Väst: 183:55
4. Skåne: 180:83
5. Hela riket: 177:17
6. GävleDala: 175:63
7. Småland-Blekinge: 170:15
8. Mälardalen: 168:81Källa: Byggnads

Ackordet flyger för två regioner

Lönenivån för TBM-gruppen som helhet ligger i princip stilla. I sex av de elva regionerna är TBM-snittet nu över 210 kronor i timmen.

Denna gång redovisas lönenivåer för det sista kvartalet förra året. Först ackordet och där ligger snittet för riket i princip stilla jämfört med tidigare under sensommaren och hösten 2016. Noteringen denna gång stannade på 212:03 kronor i timmen, vilket är en uppgång med 1,42 procent jämfört med sista kvartalet 2015.
Två regioner sticker ändå ut. Det handlar om region Öst som lyfter från åttonde till femte plats i lönetoppen. Även region MellanNorrland går starkt och avancerar från plats tolv till sex.
Antal arbetade ackordstimmar stannade denna gång på 5,44 miljoner.

Västerbotten tar spets bland tidlönarna

Västerbotten ligger med en snittlön på 193 kronor i timmen bäst till när det gäller tidlönen. Snittet för hela landet 186:47 kronor. En uppgång med 3 procent jämfört med samma period 2015. Antal timmar denna gång summerades till 8,6 miljoner. Region Stockholm-Gotland ingår inte denna gång när det gäller tidlönerna på grund av fel i statistiken.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 225:19
2. Västerbotten: 215:48
3. Mälardalen: 215:18
4. Hela riket: 212:03
5. Öst: 212:01
6. MellanNorrland: 210:26
7. Norrbotten: 209:90
8. Skåne: 208:46
9. Örebro-Värmland: 208:06
10. GävleDala: 206:26
11. Småland-Blekinge: 206:22
12. Väst: 204:95

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 193:13
2. Mälardalen: 189:90
3. Norrbotten: 188:77
4. Öst: 188:06
5. Skåne: 186:90
6. Snitt riket: 186:47
7. Småland-Blekinge: 185:46
8. Väst: 185:14
9. MellanNorrland: 185:12
10. Örebro-Värmland: 183:46
11. GävleDala: 182:02Källa: Byggnads

6 kronor upp för takläggarna

Både ackordslön och tidlön pekar uppåt.

Här kommer lönestatistik för det sista kvartalet förra året. Snittet för takläggare med tidlön blev 182:88 kronor i timmen. Det innebär att timpengen gått upp med 6,05 kronor jämfört med sista kvartalet 2015, vilket motsvarar en uppgång med 3,42 procent. I topp när det gäller tidlönen ligger även denna gång region Västerbotten med 190:96 kronor i timmen. Antal arbetade timmar stannade på 188 000.

Stabilt ackord

Ackordssnittet ligger stabilt på lite över 200 kronor i timmen. Snittet blev 204:93 vilket motsvarer en uppgång med 1,63 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Även här toppar samma region som senast. Nämligen GälveDala som nådde upp till 230:66 kronor. Antalet ackordstimmar summerades denna gång till 32 000.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:96
2. Örebro-Värmland:189:71
3. Mälardalen: 185:88
4. MellanNorrland: 185:17
5. Väst: 184:74
6. Hela riket: 182:88
7. Småland-Blekinge: 182:41
8. Stockholm-Gotland: 180:82
9. Öst: 178:35
10. Skåne: 179:69
11. GävleDala: 177:51

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 230:66
2. Småland-Blekinge: 230:18
3. Öst: 210:74
4. Hela riket: 204:93
5. Skåne: 200:19Källa: Byggnads

Toppen nådd för denna gång?

Efter en starkt utveckling för ackordet det senaste året så vänder lönenivån nu ner för plattsättarna.

Ackordet för plattsättarna hamnade på 239:59 kronor i timmen under förra årets sista kvartal. Det är förvisso en ökning med 4,46 procent jämfört med samma period 2015. Men samtidig har snittet fallit tillbaka något jämfört med månaderna direkt efter semestern förra året. Under perioden augusti till oktober 2016 låg snittet på 246 kronor i timmen.
I topp denna gång region MellanNorrland med 300:94 kronor i timmen. Dock var timmarna få där – endast 700. Totalt under hela perioden var antalet ackordstimmar 50 160.

Tidlönesnitt nära 190 kr

Snittet för tidlönen blev 189:32 kronor i timmen, vilket motsvarar en uppgång med 1,8 procent jämfört med sista kvartalet 2015. I toppen hittar vi regionerna Skåne och Mälardalen och i botten MellanNorrland och GävleDala. För övrigt så ligger plattsättarna tillsammans med golvläggarna högst när det gäller tidlönen. Exempelvis så ligger snittet för TBM-gruppen på 186 kronor i timmen
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. MellanNorrland: 300:94
2. Stockholm-Gotland: 247:07
3. Västerbotten: 246:36
4. Mälardalen: 243:29
5. Örebro-Värmland: 242:63
6. GävleDala: 235:65
7. Hela riket: 239:59
8. Småland-Blekinge: 227:99
9. Skåne: 217:90
10. Öst: 192:03

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 199:77
2. Mälardalen: 199:06
3. Öst: 196:75
4. Småland-Blekinge: 190:58
5. Hela riket: 189:32
6. Väst: 185:03
7. Örebro-Värmland:183:32
8. MellanNorrland: 179:75
9. GävleDala: 179:10
Källa: Byggnads


Skåne sänker plåtsnittet

206:82 kronor i timmen. Det blev lönesnittet för landets plåtslagare på ackord under sista kvartalet förra året.

Det fjärde kvartalet 2016 blev det sämsta under förra året när det gäller snittlönen för plåtslagare som körde på ackord. Trots det var förtjänsten hög i flera län under perioden. Bland annat snittade plåtslagarna i Södermanland och Värmland över 300 kronor i timmen. Och i ytterligare två län låg lönen över 250 kronor i timmen. Att snittet trots det var lägre än tidigare beror främst på ett enda län – nämligen Skåne. Där gick fem av de 14 ackordsräkningar som gjordes i länet under årets sista kvartal riktigt dåligt. Snittet för de fem avstämningarna landade på 122:84 kronor i timmen. Det är den nivån som redovisas i statistiken, vilket innebär att snittet dras ner rejäl. Dessutom handlade det om 4 372 timmar. Men i verkligheten fick plåtslagarna på de här projekten ut en högre lön. Garantinivån ligger på 153:50 kronor i timmen, men i många fall ligger utbetalningsnivån högre än så.

Lägre än 2015

Rikssnittet blev under det fjärde kvartalet alltså 206:82 kronor i timmen. Det är 73 öre lägre jämfört med fjärde kvartalet 2015. Antalet ackordstimmar under kvartalet var 24 579.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Ackordslön
1. Södermanland
Lön:303:21 Timmar: 452
2. Värmland
Lön: 302:99  Timmar: 927
3.Västra Götaland
Lön: 286:06  Timmar: 164
4. Gävleborg
Lön: 275:77  Timmar: 217
5. Jönköping
Lön: 234:68  Timmar: 5 011
6. Västerbotten
Lön:225:08 Timmar: 5 184
7. Östergötland
Lön: 221:87 Timmar:474
8. Hela riket
Lön: 206:82 Timmar: 24 579
9. Örebro
Lön:190:02 Timmar: 3 151
10. Skåne
Lön: 168:02 Timmar: 8 999Källa: Byggnads

Årets avtalslyft 4,09 kronor enligt spåkulan

Nytt år och nya möjligheter när det gäller bygglönen. En titt i spåkulan skvallrar om att avtalsrörelsen kommer ge ett lönelyft med 4,09 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 143 kB)

Avtalsrörelsen är redan igång. LO-facken har beslutat om samordning och det innebär att alla fackförbund kommer att ta rygg på de löneökningar som industrin kommer fram till – det så kallade märket. Något som är säkrare än någonsin med tanke på förra året då LO-förbunden trots splittring ändå hamnade på samma nivå.
Industrin bytte lönekrav redan före jul och industrifacken begärde 2,8 procent. Arbetsgivarnas bud var att ”löneökningstakten måste understiga 1,5 procent”. De senaste åren har löneökningen vid avtalsförhandlingarna hamnat på 75 procent av fackens bud. Det skulle i så fall innebära att det centrala lönelyftet 2017 blir 2,1 procent. Möjligen kan det bli något högre denna gång med tanke på att industriparterna måste ta hänsyn till att marknaden tuffar på starkt i andra sektorer och då inte minst i byggbranschen. Så min gissning blir 2,2 procent. Det innebär att en byggnadsarbetare med en tidlön på 185 kronor i timmen kan se fram emot en löneökning med 4,09 kronor i timmen.
Är du missnöjd? Då får du förlita dig på att marknaden har en annan uppfattning om ditt värde. Historiskt har bygglönerna styrts mer efter tillgång och efterfrågan på byggnadsarbetare än något procenttal som värkts fram efter en nattmangling mellan trötta och svettiga skjortor. Goda tider har för byggnadsarbetare inneburit rejäla löneökningar. Men som ni kunnat läsa om tidigare i Byggnadsarbetaren (nr 13/2016) så har ni på bygget inte fått så mycket extra det senaste åren trots en het arbetsmarknad. Löneglidningen har försvunnit. Frågan är om den trenden kommer att fortsätta eller om 2017 blir ett guldår för er på bygget. För en sak är säker – hammarskallarna kommer att glöda.
Lönestatistiken denna gång. TBM på ackord i region Stockholm-Gotland går för första gången över 225 kronor i timmen. Är det möjligen ett gott tecken?

Västerbotten i topp

Snittlönen för ställningsbyggare med tidlön ligger nu på 179:56 kronor i timmen.

Lönen för ställningsbyggarna ligger i princip stilla. Snittet för tidlön över hela riket har pendlat kring 180 kronor i timmen sedan sommaren 2016. Denna gång är inget undantag. För perioden september-november förra året så hamnade snittet på 179:56 kronor. Men trots den något svaga utvecklingen det senaste halvåret så har lönen ändå gått upp det senaste året. Totalt handlar det om 2,44 procent, vilket motsvarar drygt 4 kronor i timmen.
I topp denna gång region Västerbotten med 190:60 kronor. I botten Örebro-Värmland med 168:33 kronor. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 490 860.
Kolla nedan hur du ligger till i din region.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:60
2. Mälardalen: 188:99
3. Skåne: 188:21
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. GävleDala:181:09
6. Stockholm-Gotland: 179:92
7. Hela riket: 179:56
8. Norrbotten: 178:37
9. MellanNorrland: 176:69
10. Väst: 174:00
11. Öst: 173:29
12. Örebro-Värmland: 168:33Källa: Byggnads

Det rullar på för maskinförarna

Landets maskinförare har nu ett tidlönesnitt på drygt 177 kronor i timmen.

Foto: Colourbox

Maskinförarnas löner följer i stort den löneuppgång vi kunnat se för andra yrkesgrupper på bygget under det senaste halvåret. Snittet för den senaste perioden – september till och med november förra året – hamnade på 177:66 kronor i timmen vilket motsvarar en månadslön på 30 000 kronor. Det gäller vid en månadsarbetstid på 169 timmar.
I topp denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 187:91 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

Fakta

1. Stockholm-Gotland: 187:91
2. Öst: 183:68
3. Skåne: 180:17
4. Väst: 179:70
5. Hela riket: 177:66
6. GävleDala: 175:70
7. Mälardalen: 169:11
8. Småland-Blekinge: 168:78

Källa: Byggnads

Stabilt uppåt för golvläggarna

Norrbotten i tidlönetopp och Öst regerar på ackordslistan.

Under det senaste året har golvläggarnas tidlöner gått upp med 3,10 procent. Samtidigt har ackordet ökat med 2,39 procent. Jämförelsen gäller mellan september till november i år och motsvarande period förra året.
När det gäller tidlöner så toppar Norrbotten med ett snitt på 201:77 kronor i timmen. Genomsnittet för hela riket hamnade på 191:14 kronor. Totalt antal arbetstimmar summerades till 663 000 under perioden.
Ackordet gav ett snitt över hela riket på 241,17 kronor och antalet ackordstimmar landade på 48 000. I topp Öst med ett snitt på 293:50 kronor i timmen.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 293:50
2. Väst: 250:40
3. Stockholm-Gotland: 247:90
4. Hela riket: 241:17
5. MellanNorrland: 239:48
6. Mälardalen: 237:22
7. Örebro-Värmland: 232:03
8. Västerbotten: 224:85
9. Skåne: 224:45
10. Småland-Blekinge: 220:00

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:77
2. Öst: 196:99
3. Västerbotten: 196:90
4. Mälardalen: 195:23
5. Skåne: 193:17
6. Hela riket: 191:14
7. Väst: 190:98
8. Örebro-Värmland: 188:59
9. Småland-Blekinge: 187:96
10. Stockholm-Gotland: 187:52
11. GävleDala: 185:27
12. MellanNorrland: 184:02Källa: Byggnads

Annons
Annons