info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads 980×240 v21

Maskinlönen upp med 3,63 procent

Lönen för maskinförarna följer i stort sett uppgången som gäller för flera andra yrkesgrupper.

Genomsnittslönen för hela riket för perioden augusti till och med oktober i år hamnade på 179:82 kronor per timme. Det innebär en löneökning med 3,63 procent jämfört med motsvarande period 2015. Omräknat till en månadslön blir det 30 400 kronor. Detta gäller vid en månadsarbetstid på 169 timmar.
Maskinförarna i region Stockholm-Gotland ligger i topp med en lön på 188:58 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden. Listan är ovanligt ihålig denna gång beroende på att vissa regioner lämnat in ett underlag med väldigt få timmar.
Här följer hela listan:

1. Stockholm-Gotland: 188:58
2. Öst: 183:68
3. Hela riket: 179:82
4. Skåne: 178:56
5. Väst: 177:10
6. GävleDala: 175:52
7. Småland-Blekinge: 173:40
Källa: Byggnads


Drygt tre procent på ett år

Jämfört med augusti till oktober förra året har tidlönen för golvläggarna ökat med 3,32 procent. Samtidigt har ackordslönen stigit med 3,35 procent.

Här är de senaste lönenivåerna för golvläggarna. Lönerna omfattar alltså perioden augusti till och med oktober i år.
När det gäller prestationslönen så ligger region Öst i topp även denna gång. Nu med ett snitt på 292:96 kronor i timmen. Genomsnittet för hela riket hamnade på 242 kronor och antalet timmar som ingår i statistiken är 37 930. Löneuppgången motsvarar 3,35 procent jämfört med motsvarande period 2015.
På tidlönesidan hittar vi region Väst på förstaplatsen med ett snitt på 202:70 kronor i timmen. I ytterligare fyra regioner ligger tidlönen nu över 190 kronor i timmen. Snittlönen över hela landet blev 192:57 kronor, vilket är en uppgång med 3,32 procent. Antalet timmar för tidlönen hamnade denna gång på 646 580.

Fortsatt stort gap

Siffrorna visar att det fortsatt är stora skillnader i förtjänst mellan de två löneformer. Under den senaste tremånadersperioden tjänade de som arbetade på ackord i snitt nästan 50 kronor mer i timmen.
Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 292:96
2. Väst: 250:74
3. Stockholm-Gotland: 249:26
4. Hela riket: 242:34
5. MellanNorrland: 240:13
6. Mälardalen: 238:41
7. Örebro-Värmland: 233:61
8 Skåne: 226:97
9. Småland-Blekinge: 226:84
10. Västerbotten: 220:97

Lönesnitt tidlön
1. Väst: 202:70
2. Öst: 199:09
3. Västerbotten: 195:72
4. Skåne: 193:17
5. Hela riket: 192:57
6. Mälardalen: 191:81
7. Småland-Blekinge: 187:98
8. Stockholm-Gotland: 185:11
9. GävleDala: 183:50
10. Örebro-Värmland: 182:59
11. MellanNorrland: 181:96Källa: Byggnads

Så maxar du lönen på bygget

Är du ute efter pengar? Jobba på ackord. Då kan du kanske uppfylla drömmen om en långresa eller få råd med en egen lya.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 359 kB)

Den eviga frågan – tidlön eller prestationslön. Varje löneform har väl sin charm med fördelar och nackdelar. Men för den som vill tjäna pengar är möjligheten att arbeta på ackord en utmärkt chans att dryga ut hushållskassan. Lönestatistiken talar sitt tydliga språk. Ackordsarbetarna är mer än någonsin byggets lönevinnare.
Det är inte lika lätt i alla yrken – att få till det med ackordsarbete. Traditionen att jobba på prestationslön kanske inte finns, kunskapen om hur det går till är låg, det är inte rätt typ av projekt, kroppen säger nej tack och arbetsgivaren är kanske negativt inställd. Att under de förutsättningarna försöka växla över från tidlön till ackord kan innebära både uppförsbacke och motvind på samma gång. Och för vissa är det inte ens möjligt. Men för dem som lyckas ta sig upp över krönet väntar en dal som skimrar av guld. Kolla bara på de här siffrorna som gäller för de tre senaste månaderna. Gapet mellan plattsättare på ackord och dem på tidlön är 52:77 kronor i timmen. För golvläggarna är skillnaden 57:38 kronor och bland takläggarna utklassar ackordsbetarna tidlönarna med 31:44 kronor i timmen. För den stora TBM-gruppen är avståndet 25:70 kronor i timmen. Så här ser det ut i yrkesgrupp efter yrkesgrupp. Vid en löneskillnad på 40 kronor i timmen och med en årsarbetstid på 2 000 timmar så handlar det om 80 000 kronor före skatt på ett år. Vad den slanten räcker till kan du ju fundera på själv och om det är värt att försöka ta sig över krönet.

”Din lön på bygget” är en facebookgrupp för alla som vill få totalkoll på bygglönen och andra ersättningar. Gör som tusentals andra och gå med du med och få lönetips direkt i ditt flöde.

Lite siffror då för denna period. Plattsättarna går från klarhet till klarhet och har nu ett ackordssnitt på 242 kronor i timmen. Även takläggarna står för ett bra lyft upp till 215 kronor i timmen.
Tidlönerna då. Ja, de flesta ligger en bit under 200 kronor i timmen och det kommer, precis som det var för många på ackord, bli lite trögt att passera den nivån. Finns säkert ett motstånd hos arbetsgivarna att ta klivet över och betala en timpeng på rätt sida om det strecket.

Toppen och botten för plåt

214:51 kronor i timmen. Det blev snittet för landets plåtslagare på ackord under årets tredje kvartal.

Ackordsnittet för det tredje kvartalet steg något jämfört med kvartal två. Från 213 kronor till 214:51 kronor i timmen. Jämfört med tredje kvartalet 2015 har ackordslönerna däremot fallit. Förra årets snitt var 223,25 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar under det senaste kvartalet var 20 714.

Snitt över 300 kronor

I topp denna gång ligger Västra Götaland med ett ackordssnitt på 313 kronor i timmen. Antalet redovisade timmar där var 1 409. Även i Södermanland, Gävleborg och Jönköping lyckades plåtslagarna mäta ihop höga löner. Att snittet ändå hamnade så låg under kvartalet beror på den lägre förtjänsten i Örebro. Där gav ackordet drygt 160 kronor i timmen och antalet timmar var förhållandevis många. Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden eller att siffrorna av någon anledning inte redovisats.

1. Västra Götaland
Lön: 313:07  Timmar: 1 409
2. Södermanland
Lön:277:49Timmar: 643
3. Gävleborg
Lön: 257:61  Timmar: 195
4. Jönköping
Lön:254:96  Timmar:954
5. Västerbotten
Lön:230:17 Timmar:3 207
6. Värmland
Lön: 216:31  Timmar: 2 432
7. Hela riket
Lön: 214:51 Timmar: 20 714
8. Östergötland
Lön: 213:24 Timmar:1 825
9. Norrbotten
Lön: 209:75 Timmar: 5 226
10. Örebro
Lön:161:89 Timmar: 4 823Källa: Byggnads

Siktet inställt på högre höjder

En lön under 200 kronor är nu definitivt historia för majoriteten av TBM:are på ackord.

De nya lönesiffrorna för TBM:are på ackord visar klart och tydligt att nivåer på under 200 kronor i snitt för en enskild region nu är passé. Region Gävle-Dala ligger i botten i den senaste mätningen – juli till och med september – med ett snitt på drygt 205 kronor i timmen. Senast en region hamnade under 200 kronor i timmen under en tremånadersperiod var under sommaren 2015. Tror knappast vi kommer komma dit igen. Tvärtom är det mer troligt att den starka byggkonjunkturen istället driver botten upp över 210 kronor i timmen. En nivå som sex av elva regioner redan passerat.
I topp denna gång ligger som vanligt Stockholm-Gotland med 223:28 kronor i timmen. Rikssnittet hamnade på 212:22 kronor och antalet ackordstimmar som ingår i statistiken är 3,55 miljoner.

Små förändringar för tidlönen

Förändringarna när det gäller tidlönerna är inte någon omskakande historia. De har knappt rört sig alls sen senast. Stockholm-Gotland var enda regionen som orkade upp över 190 kronor. Snittet för hela riket hamnade på 186:52 kronor i timmen. Totalt ingår nästan 11 miljoner arbetstimmar i statistiken.
Kolla i tabellerna här under hur det ser ut i din region.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 223:28
2. Västerbotten: 214:17
3. Mälardalen: 213:50
4. Hela riket: 212:22
5. Norrbotten: 210:67
6. MellanNorrland: 210:32
7. Örebro-Värmland: 208:20
8. Skåne: 207:81
9. Småland-Blekinge: 207:03
10. Väst: 206:96
11. Öst: 206:67
12. GävleDala: 205:20

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som tusentals andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön
1. Stockholm-Gotland: 191:89
2. Öst: 188:70
3. Skåne: 187:10
4. Väst: 187:10
5. Mälardalen: 186:74
6. Snitt riket: 186:52
7. Småland-Blekinge: 185:79
8. Norrbotten: 185:13
9. MellanNorrland: 185:12
10. GävleDala: 181:30
11. Örebro-Värmland: 178:36
12. Västerbotten: 176:98
Källa: Byggnads

Lönen spirar för ställningsbyggarna

Snittet för landets ställningsbyggare som arbetar på tidlön är nu uppe i 182:48 kronor i timmen.

Ännu en yrkesgrupp på bygget tar nu steget över ett lönesnitt på över 180 kronor i timmen när det gäller tidlönen. Denna gång är det ställningsbyggarna.
Statistiken gäller för de tre senaste månaderna – juli till och med september. I topp ligger, precis som senast, region Skåne med ett snitt på 190:33 kronor i timmen. På andra plats ligger Västerbotten som även de orkade passera över 190 kronor.

Rikssnittet upp med 5,81 procent
Totalt redovisades det 346 000 arbetstimmar för perioden och snittet för hela riket steg med 10:03 kronor i timmen jämfört med för ett år sedan till 182:48 kronor. Det motsvarar en uppgång med 5,81 procent.
Endast en region, Örebro –Värmland, har redovisat ackordstimmar. 4 000 timmar som gav ett ackordssnitt på 193:02 kronor.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Om din region inte finns med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 190:33
2. Västerbotten: 190:25
3. Mälardalen: 187:35
4 Stockholm-Gotland: 185:40
5. MellanNorrland: 184:27
6. Norrbotten: 183:29
7. Hela riket: 182:48
8. Småland-Blekinge: 181:68
9. GävleDala:180:59
10. Väst: 174:87
11. Örebro-Värmland: 164:19Källa: Byggnads

Mälardalen i topp bland takläggarna

Tidlönesnittet för landets takläggare under de tre senaste månaderna blev 184:14 kronor i timmen.

Takläggarna är en yrkesgrupp som till stor del arbetar på tidlön. Det finns en del som grundar sin lön på prestation och som har en egen uppgörelse med företaget. Sedan finns det ett antal som mäter jobben efter ackordsprislistan. Den sistnämnda gruppen hade under perioden juli till och med september i år ett ackordslönesnitt på 215:58 kronor i timmen. En uppgång med elva procent jämfört med samma period förra året. Totalt handlade det om nästan 10 000 arbetstimmar.

Vill du få de bästa tipsen om hur du höjer din lön? Gå med i den här gruppen på Facebook: Din lön på bygget

Tidlöner upp med fem procent

I topp bland takläggare med tidlön hamnade Mälardalen med 198:58 kronor i timmen. Snittet för hela riket under perioden blev 184:14 kronor. Det motsvarar en uppgång med 5,22 procent jämfört med förra året. Totalt ingår 254 000 timmar i statistiken.
Kolla i tabellerna hur du ligger till. Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas. Timlönerna som anges är bruttolön.


Lönesnitt tidlön1. Mälardalen: 198:58
2. Västerbotten: 191:57
3. Örebro-Värmland:189:73
4. Småland-Blekinge: 188:75 
5. MellanNorrland: 185:65
6. Hela riket: 184:14
7. Stockholm-Gotland: 179:28
8. Väst: 178:40
9. GävleDala: 178:33
10. Skåne: 177:43
Lönesnitt ackord1. GävleDala: 257:01
2. Småland-Blekinge: 239:08
3. Hela riket: 215:58
4. Öst: 211:23
5. Skåne: 204:87
Källa: Byggnads

Klang och jubel för plattsättarna

Plattsättarna har varit något av herre på täppan när det gäller löneutvecklingen på bygget de senaste åren.

Men trots löneframgången – plattsättarna verkar inte vara nöjda än. Den senaste lönestatistiken visar nämligen att uppgången fortsätter.
Det kan finnas flera orsaker till den snabba löneutvecklingen men i grunden handlar det om en hög efterfrågan på välutbildade yrkesarbetare. Plattsättarna har varit eftertraktade under flera år. En efterfrågan som drivits av rotavdraget och renoveringshysterin av badrum och kök. Att få klinker i både hall och kök och därtill ett helkaklat badrum har blivit Svenssons våta dröm. Krydda med lite nya regler om tätskikt i våtutrymmen så har du en perfekt storm för en löneuppgång för plattsättarna. Läs mer om det här från ett tidigare reportage i Byggnadsarbetaren.

Vill då få totalkoll på din bygglön. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook. Då får du förutom de senaste lönenivåerna lite annat gott&blandat som rör lön och andra ersättningar på bygget. Din lön på bygget

Ackordssnitt på 242 kronor

Nu till de senaste lönesifforna. Det handlar om perioden juli till och med september. Ackordssnitten hamnade på 242:91 kronor i timmen. Det motsvarar en uppgång på 8,22 procent jämfört med samma period förra året. Antalet arbetade ackordstimmar hamnade på 21 000. I toppen hittar vi region Stockholm-Gotland med 271 kronor i timmen.
Ackordet lyfter även tidlönerna. Uppgången där blev 4,39 procent. Snittet för hela landet blev drygt 190 kronor i timmen. Antalet inrapporterade timmar var 143 000.
Kolla hur du ligger till i din region. Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 271:16
2. MellanNorrland: 252:92
3. Mälardalen: 246:33
4. Örebro-Värmland: 246:33
5. Hela riket: 242:91
6. GävleDala: 237:60
7. Skåne: 228:37

Lönesnitt tidlön
1. Småland-Blekinge: 203:32 
2. Mälardalen: 193:69 
3. Stockholm-Gotland: 193:20
4. Skåne: 193:04
5. Hela riket: 190:14
6. Väst: 185:19
7. Örebro-Värmland:185:11
8. MellanNorrland: 181:29
9. GävleDala: 178:53
Källa: Byggnads

Öst och Väst golvar resten

Lönerna för landets golvläggare ligger väl samlat. Men två regioner sticker ut.

Här är nya lönsiffor för perioden juli till och med september för golvläggare. En period som innehåller en del semesterveckor, vilket innebär att underlaget när det gäller antalet timmar är lägre än vanligt. Ackordssnittet hamnade på 248:85 kronor i timmen under perioden. Och antalet ackordstimmar för hela landet var 29 000. I topp hamnade region Öst med en lön på lite drygt 300 kronor i timmen. I övrigt låg de andra regionerna nära varandra kring 240 kronor i timmen.

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Väst bäst på tidlön

När det gäller tidlönen så toppar golvläggarna i Väst med 203:71 kronor i timmen. I botten hittar vi MellanNorrland med en tidlön på 181:37 kronor. Snittet för de tre månaderna för hela landet blev 192:61 kronor och antalet timmar som ingår i statistiken landade på 610 000. Kolla nedan hur du ligger till i din region. Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 309:36
2. Stockholm-Gotland: 254:79
3. Småland-Blekinge: 252:50
4. Hela riket: 248:85
5. Väst: 245:52.
6. Mälardalen: 239:31
7. MellanNorrland: 238:84
8. Örebro-Värmland: 235:31
9. Västerbotten: 229:22
10. Skåne: 227:59

Lönesnitt tidlön
1. Väst: 203:71
2. Västerbotten: 194:54
3. Skåne: 194:31
4. Hela riket: 192:61
5. Stockholm-Gotland: 191:11
6. Mälardalen: 189:71
7. Småland-Blekinge: 186:95
8. GävleDala: 183:41
9. Örebro-Värmland: 183:01
10. MellanNorrland: 181:37 Källa: Byggnads

Tåget skenar för TBM på ackord

Ackordsloket rullar snabbt nu så i vissa regioner har tidlönevagnarna spårat ur.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 359 kB)

222:73 kronor i timmen i snitt. Det är nivån för TBM på ackord
i region Stockholm-Gotland för tillfället. Men det är inte bara de
i den regionen som kan glädjas, ackordet går starkt över hela landet. Snittet för perioden hamnade på 211:97. Det som driver på är bland annat det personalintensiva bostadsbyggandet. Och många ackordslag har som bekant lång erfarenhet och är väl intrimmade för att bygga just bostäder.
TBM på tidlön då? Ja, de ligger tätt samlade i en grupp betydligt längre ner. I topp region Stockholm-Gotland med 189:90 kronor i timmen och i botten Västerbotten med 177:88 kr. Och snittet landade på 186:25 kronor.

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Vagnarna ramlar av

En närmare granskning visar att det i vissa regioner nu är ett stort gap mellan de två löneformerna för TBM:arna. Kopplingen mellan det frustande ackordsloket och tidlönevagnarna har stretchats ut. Uttänjningen gäller stora delar av landet, men i vissa regioner verkar vagnarna till och med sladdat av i någon skarp kurva. Det gäller bland annat Stockholm. Där skiljer det nu nästan 33 kronor i timmen. Helt klart är att tidlönerna inte hänger med överallt för tillfället. Möjligen finns det en fördröjningseffekt som kan komma senare.

Stabilt upp för plattsättarna

Det går bra för plattsättarna. De har under det senaste året lyft prestationslönen med nästan tio procent och har nu en snittlön på 245 kronor i timmen. De har verkligen seglat upp som eventuella nya lönekungar på bygget. Även här har tidlönen svårt att hänga med. För ett år sedan var gapet mellan de två löneformerna 40 kronor i timmen. Nu är det uppe i hela 54 kronor i timmen.
I övrigt kan noteras att det är fortsatt problem när det gäller lönestatistiken för vissa yrkesgrupper. De är därför som just ditt yrke eller din löneform kanske inte finns med. Men håll ut – det kommer att bli bättre.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Nya höjder för TBM-ackordet

Lönesnittet för TBM-gruppen på ackord fortsätter uppåt. Tidlönen ligger 25 kronor lägre

Lönesiffrorna gäller för perioden juni till och med augusti i år. Först ackordslönerna. Snittet för hela landet hamnade på 211:97 kronor i timmen.
Region Stockholm-Gotland som under en längre tid legat och stampat precis under 220 kronor i timmen tar nu ett litet skutt uppåt till nästan 223 kronor i timmen. Därmed befäster de rollen som lönekungar när det gäller ackord för TBM-gruppen. Avståndet är långt ner till Västerbotten på andra plats som noterar en snittförtjänst på 214 kronor under sommarmånaderna.
Det totala antalet ackordsarbetstimmar under perioden hamnade på 3,97 miljoner och jämfört med förra året så har ackordslönerna ökat med 1,94 procent.

Stockholm i topp även för tidlön

Tidlönesnittet ligger kring 25 kronor lägre än snittet för de med prestationslön. Region Stockholm-Gotland toppar med 189:90 kronor i timmen, men här är avståndet ner till de andra regionerna betydligt mindre. Det handlar om några kronor. På andra plats Norrbotten med 188:98 kronor i timmen och på tredje region Väst med 188:21 kronor.
Här följer hela listan:

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 222:73
2. Västerbotten: 214:86
3. Mälardalen: 212:37
4. Hela riket: 211:97
5. MellanNorrland: 209:93
6. Norrbotten: 208:76
7. Skåne: 207:18
8. Öst: 207:03
9. Väst: 206:31
10. GävleDala: 205:72
11. Örebro-Värmland: 204:30
12. Småland-Blekinge: 203:75

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön
1. Stockholm-Gotland: 189:90
2. Norrbotten: 188:98
3. Väst: 188:21
4. Öst: 187:38
5. Mälardalen: 186:44
6. Örebro-Värmland: 186:41
7. Snitt riket: 186:25
8. MellanNorrland: 185:09
9. Småland-Blekinge: 184:84
10. GävleDala: 181:50
11. Västerbotten: 177:88
12. Skåne: *
Källa: Byggnads

Lönen på tomgång för maskinförarna

Lönesnittet för maskinförare som arbetar på tidlön är nu uppe i 180:19 kronor i timmen.

Statistiken gäller för perioden juni till och med augusti i år. För första gången tar maskinförarna klivet över 180 kronor i timmen. Snittet hamnade på 180:16 kronor och det totala antalet arbetstimmar i underlaget var 124 000. En timpeng på 180 kronor motsvarar en månadslön på 30 500 kronor beräknat på 169 arbetstimmar per månad.
Trots en ny nivå över 180 kronor så har utvecklingen för maskinförarnas tidlöner varit svag det senaste två åren. Uppgången jämfört med juni till augusti förra året är endast 1,52 procent. Det tickar på uppåt, men i långsam takt jämfört med flera andra yrkesgrupper på bygget.

Skåne hoppar upp ett pinnhål

Under våren var det maskinförarna i region Öst som tjänade bäst. Skåne låg då på andra plats men har nu tagit över förstaplatsen. Deras förtjänst hamnade på 186:16 kronor i timmen. Därefter kommer MellanNorrland och sedan region Öst.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet.
Här följer hela listan:

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gå med i den här gruppen: Din lön på bygget

1. Skåne: 186:16
2. Mellannorrland: 185:45
3. Öst: 184:65
4. Småland-Blekinge: 183:45
5. Mälardalen: 181:70
6. Hela riket: 180:19
7. GävleDala: 176:43
8. Västerbotten: 173:94
9. Stockholm-Gotland: 173:47
10. Väst: 173:20
11. Örebro-Värmland: 168:75
12. Norrbotten: *Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Annons
EHRAB 250×600 v21 version C
EHRAB 250×600 v21 version B
EHRAB 250×600 v21 version A