info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fyra regioner nu över 210 kronor

I fyra av Byggnads elva regioner ligger nu prestationslönesnittet för TBM-gruppen över 210 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 302 kB)

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Lönesnittet för hela landet hamnade för yrkesgruppen på 209:30 kronor vilket är 40 öre lägre än den tidigare rekordnivån.
Huvudorsaken till att snittet nu backar trots att fler regioner ligger över 210 kronor är att TBM-gruppen i Stockholm inte når lika högt som vid den senaste mätningen. Eftersom Stockholmsområdet står för cirka en fjärdedel av alla ackordstimmar så får förändringar där snabbt genomslag på snittet.
Tidlönerna för några av de mindre yrkesgrupperna har utvecklats bra det senaste året. Till exempel har lönen för ställningsbyggare ökat med 4,34 och för glasmästeriarbetarna med 3,94 procent. Men båda yrkesgrupperna ligger fortfarande på ett snitt som ligger under 180 kronor i timmen. Utvecklingen i procent har inte varit lika stark för TBM-gruppen men de ligger ändå en bit högre med ett tid-lönesnitt på 184 kronor i timmen. I topp bland tidlönarna är golvläggarna som börjar närma sig 200 kronor i timmen på allvar. Men än fattas det drygt fyra kronor.
Det mesta talar för att den goda löneutvecklingen kommer att fortsätta. Alla prognoser när det gäller byggandet fortsätter att vara positiva och byggbranschen har lyfts fram som en sektor där brist på personal riskerar att bli en flaskhals. För byggindustrins del gäller det för både tjänstemän och arbetare.
Ackordslönerna för TBM-gruppen ökade snabbt i flera delar av landet när de väl passerade det psykologiska motståndet vid 200 kronor. Nu är en nivå däröver helt accepterad av marknaden. 200 kronor får numer närmast betraktas som en botten. Frågan är vad som kommer att hända nu när tidlönerna börjar närmar sig motståndet på 200 kronor i timmen. Möjligen kommer löneutvecklingen bromsas upp något.
Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 380 kB)

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Lönen på 220:63 är en ny rekordnivå. Den tidigare toppnivån blev slagen med 23 öre i timmen. Att lönerna tickar uppåt är en konsekvens av att byggbranschen blir allt hetare.
Enligt Konjunkturinstitutet har temperaturen i byggsektorn nu varit hög i sju månader i rad. Och i rapporten för mars uppgav institutet att sex av tio byggföretag anser att brist på arbetskraft var det främsta hindret för ökat byggande. Samtidigt har andelen byggbolag som redovisar höjda anbudspriser ökat successivt sedan november förra året. Andelen ligger nu klart över det historiska genomsnittet.
Ont om arbetskraft och en allt högre prisbild i branschen spiller självklart över på bygglönerna. Mest i tillväxtområden där byggandet är mer intensivt och främst där det även finns ett starkt inslag av bostadsbyggande. Lönen vid bostadsbyggande ligger av tradition högt. Det finns flera förklaringar – men den viktigaste är kanske att det finns gott om duktiga arbetslag runt om i landet som gjort slimmandet vid bostadsbyggandet till en egen konstart. De går från kvarter till kvarter och slipar hela tiden på detaljer för att göra byggprocessen snabbare och bättre. Det handlar om ständig utveckling. De ackordslagen är värda sin egen vikt i guld för arbetsgivaren som kan luta sig tillbaka och veta att varan blir levererad. Och extra viktiga blir de här bygglagen i en tid då byggandet ser ut att ligga på en hög nivå under överskådlig framtid. Vem vill inte ha ett självspelande piano som får företagets konto att spela toner i dur.
Det finns en smittoeffekt när det gäller lönen från tillväxtorterna ut i övriga delar av landet. Det innebär att lönen stiger över hela landet. Snittet för TBM:are på ackord hamnade denna gång på 209:70 kronor i timmen, vilket även det är nytt rekord.
Denna gång finns det inte med några jämförande siffror med motsvarande period för ett år sedan. Det beror på att siffrorna sträcker sig över ett årsskifte, vilket gjorde en jämförelse omöjlig.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Det kan bli en blodig historia

Årets avtalsrörelse riskerar att bli långdragen.

Det är skillnad på avtalsrörelser och avtalsrörelser. Årets riskerar att bli utdragen. Arbetsgivarna har kört in en kniv rakt i hjärtat på Byggnads grundläggande fundament – makten över lönesystemet. För facket är den frågan oerhört viktig. Och det handlar absolut inte om storleken på lönen, om hur mycket byggnadsarbetarna i slutändan får in på lönekontot. Något båda parter i konflikten är väl medvetna om.
Istället handlar det om det engagemang och den lagkänsla som ackordet skapar ute på byggarbetsplatserna. Byggnadsarbetare arbetar som bekant på lagackord. De håller ihop. Ofta jobbar de med samma arbetskamrater under stora delar av livet. Alla gör sitt bästa på jobbet och sedan delar alla i laget solidariskt på de överskott de arbetat ihop tillsammans.
Får att nå dit krävs flera saker. Ackordsarbetarna måste ha kontroll på bygget, de vill kunna vara med och styra och planera. Vara med och bestämma och hela tiden försöka utveckla byggprocessen. Med andra ord – de blir engagerade. Och just engagemang, där flera gör något solidariskt tillsammans, leder till en högre grad av facklig medvetenhet. I grund och botten är ackordsarbetarna runt om i landet stommen i Byggnads. De driver på hela förbundet. Bland ackordsarbetarna är den fackliga anslutningen i princip hundraprocentig, betydligt högre än vad den är bland de som har tidlön.
Men om ackordet försvinner skulle engagemanget minska. På sikt skulle lagkänslan förtvinas. Gemenskapen försvinna. Detta skulle försvaga Byggnads då facket inte är starkare än deras egna medlemmar. Just därför är årets avtalsrörelse så viktig för facket. Varslet som kom idag är en signal till arbetsgivarna – en signal om att de måste dra ut kniven. Om inte kommer den här avtalsrörelsen bli blodig på allvar.

Grattis alla byggnadsarbetare

Arbetsmarknaden ser bra ut framöver. Frågan är hur lönerna kommer att påverkas.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 308 kB)

Det behöver byggas knappt 80 000 bostäder om året fram till 2025. Nästan en fördubbling mot i dag. Samtidigt satsas det stora belopp på infrastruktur. Inte minst ”Förbifart Stockholm” som är en ny sträckning för E4:an väster om Stockholm. Slutsats – en god arbetsmarknad framöver. Något som även bekräftas av Arbetsförmedlingens färska jobbprognos där många byggyrken anses vara heta både i närtid och på fem och tio års sikt.

För att få koll på din lön – gå med i Facebookgruppen
”Din lön på bygget”.

Byggnadsarbetarna sitter alltså fast förankrade i förarsätet. Förr – före tillsvidareanställningens tid – då det var objektsanställning – hade en liknande period med stor efterfrågan på arbetskraft inneburit att arbetslaget gått till den byggmästare som betalade bäst. Ackordslagen var då en enhet och yrkesarbetarna följde med sin lagbas från bygge till bygge. Och att en byggmästare riskerade att förlora hela laget under goda tider fick naturligtvis även den snålaste att öppna plånboken.
Men i dag med fast anställning är det inte lika enkelt att utnyttja den stora efterfrågan. Finns naturligtvis massor av fördelar med att vara fast anställd, men det blir svårare att sätta press på arbetsgivaren som inte riskerar att förlora hela arbetslag i ett nafs.
Möjligen kommer efterfrågan ändå kunna utnyttjas – om den blir tillräckligt stor. För en sak är helt säker – precis som byggmästaren förr i tiden vill även dagens byggföretag tjäna pengar. Något som enbart är möjligt om de har tillgång till arbetarna som gör jobbet. Och måhända har striden om arbetskraften redan börjat …
Noterbart för lönerna denna gång är nämligen: TBM-gruppen på ackord ny toppnivå, golvläggarna på tid ny toppnivå, plattsättarna på ackord ny toppnivå …

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Samtliga över 200 kronor

Nu har TBM-gruppen på ackord krossat nivån på 200 kronor i samtliga Byggnads regioner.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 312 kB)

Uppgången det senaste året motsvarar en ökning på 2,8 procent. Med andra ord något över vad löneavtalen gett de senaste åren. I topp ligger region Stockholm-Gotland där medellönen nu är uppe i 219:53 kronor i timmen. I botten region Väst med 200:95 kronor i timmen. Därmed måste en lönenivå på över 200 kronor anses vara helt accepterad i branschen vilket innebär att de som fort-farande ligger under den gränsen snabbt kommer ta klivet över.
När det gäller tidlönen så stiger den i nästan samma takt som prestationslönerna. Och fortsätter den goda byggkonjunkturen så lär snittlönen för vissa regioner när det gäller TBM:are på tidlön passera 200 kronor lagom till kräftorna 2017. Kan nog sätta en flaska Skåne på den prognosen.
Även för övriga yrkesgrupper är löneutvecklingen god. Golvläggarna på prestation närmar sig snabbt ett snitt över hela landet på 250 kronor i timmen. Deras lön har stigit med 4,52 procent det senaste året. Golvläggare på tidlön har haft en betydligt sämre utveckling och krongapet upp till dem på ackord är nu en dryg femtiolapp i timmen.
En annan yrkesgrupp som står för ett rejält lönelyft är plåtslagarna på ackord. Yrkesgruppen har visat dåligt intresse för att arbeta på prestationslön. Byggnads har därför åkt riket runt under det senaste halvåret och kört en utbildning för att få upp intresset. Och möjligen kan ackordssiffrorna för perioden juli–september förra året ge extra draghjälp. De landade på 223:25 kronor i timmen. En nivå som borde få plåtslagare på tidlön att börja drägla rejält. I procent så motsvarar uppgången en ökning med 8,51 procent jämfört med samma period 2014. Plåtslagare på tidlön ligger ofta kring 50 kronor lägre.
Snart är det dags för avtalsrörelse. En förhandling som kan bli mer dramatisk än på länge. Bland annat beroende på att det inte finns någon samordning inom LO.

För att få koll på din lön – gå med i ”Din lön på bygget”

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Tänk på procenten LO

På Kanarieöarna med några spritflaskor på bordet hade Olle en pedagogisk genomgång för Helge om procentens betydelse i humorklassikern Nöjesmassakern på 80-talet. "Tänk på pocenten Helge!"

Olle insåg att det var ett jävla slöseri med att inte tänka på ”pocenten”. Sammantaget skulle deras gemensamma semesterresa bli sämre om de inte tog denna hänsyn.
Samma sak gäller för LO-förbunden och den havererade samordningen. Resan mot nya löneavtal 2016 har precis börjat. Och resan har redan gått i stå. Från en ljuvlig paradisöresa med samordning om en låglönesatsning på bland annat undersköterskor till en enkel biljett till Säffle där varje LO-förbund ska gå fram individuellt. Tveklöst har vissa förbund i det läget en starkare position än andra.
När det gäller just lönepåslagen i kommande avtalsrörelse finns det nu två spår. Det ena handlar om att lönen höjs lika mycket för alla – i procent räknat. Sannolikt, efter lite käbbel, kommer industrin även denna gång gå först och sätta det så kallade märket trots att det inte blir någon samordning. Allt annat skulle vara överraskande. Sedan blir det som vanligt för de andra förbunden. De får bara hänga på. Det är då Helge och procenten kommer in i bilden. Istället för en låglönesatsning som jämnar ut lönerna kommer de som redan idag tjänar mest i kronor – företrädelsevis mansdominerade yrken – att dra ifrån ytterligare. Jag tror inte att den utvecklingen är någon stämningshöjare för AB Sveriges gemensamma resa.
Vi växlar över på spår två. Det går till en värld där inte alla fackförbund anpassar sig till industrins märke. För vissa förbund ser det bättre ut än för andra. Ett av dem är Byggnads, ett förbund med många män och där lönen ligger i topp inom LO-kollektivet. Byggkonjunkturen är stark redan i dag och en dagsfärsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar att bygginvesteringarna fortsätter uppåt nästa år. Lägg sedan till att regeringens satsning i budgeten för 2016 på 5,5 miljarder kronor på bostäder följs av ett belopp som stiger till 6,1 miljarder åren därpå. Målet är 250 000 nya bostäder fram till 2020. Sedan finns det flera stora infrastruktursatsningar på ingång. Det innebär att efterfrågan på byggnadsarbetare kommer att fortsätta att vara hög framöver. Frågan är om Byggnads, som var för en låglönesatsning, då tar chansen och pressar på lite extra när det gäller lönen – nu när de inte behöver bry sig om någon samordning inom LO. Traditionellt så har ju tillgång och efterfrågan på arbetskraft en starkt påverkan på lönen i branschen. För byggnadsarbetarna är detta utmärkta nyheter – en hög LO-lön blir högre och byggnadsarbetarna kan beställa en biljett till varmare vatten. För undersköterskorna, som får sin lön av skattekakan som naggats allt mer i kanten de senaste åren, gäller följande:
”En enkel till Säffle, tack”.

Vem vill inte ha en Bergman?

Vilka regerar nu? Jo, snickarna på ackord i Stockholm och golvläggarna på tidlön över hela landet.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 339 kB)

Riksbanken släppte nya sedlar den första oktober. Byggnadsarbetare som tillhör TBM-gruppen och arbetar på prestationslön bör lära sig att känna igen regissören Ingmar Bergman. Han är nämligen avbildad på den nya tvåhundrasedeln. En nivå som nu nio av Byggnads elva regioner passerat i genomsnitt. De två som inte når upp till Ingmar Bergman-nivå är Örebro-Värmland och Småland-Blekinge. De får tills vidare hålla tillgodo med en Greta Garbo (100 kronor), en Evert Taube (50 kronor), två Astrid Lindgren (20 kronor) och till det ett gäng småmynt. Men det är bara tillfälligt – inom kort kommer de med största sannolikhet kunna växla in hela klabbet mot en ny fräsch Bergman.
I topp ligger Stockholmarna. Deras prestationslönesnitt är nu uppe på 217:51 kronor och det motsvarar en månadslön på 36 759 kronor. Beräknat på 169 arbetstimmar i månaden.
En region som utvecklats bra den senaste tiden är Gävle-Dala. Där är förtjänsten nu 207:32 kronor i timmen för TBM:are på prestationslön. Uppgången beror enligt regionens avtalsansvarige Fredrik Jansson på att de hade en dipp tidigare som de nu tagit igen och att byggmarknaden blivit bättre i Gävle. Möjligen har det även blivit fler projekt som lämpar sig för ackord.
Bland de på tidlön så ligger golvläggarna högst med ett snitt över hela landet på 186:72 kronor i timmen. Tätt följt av plattsättarna med 184:32 kronor och TBM-gruppen med 181:69.I botten som vanligt glasmästeriarbetarna på 164:78 kronor och byggstädarna med 129:34 kronor i timmen.
Avtalsrörelsen börjar så sakta dra i gång och någon gång under våren landar ett nytt färskt Byggavtal på matbordet i landets byggbodar. Vilka frågor om lön och andra ersättningar tycker du borde tas upp i avtalsförhandlingarna? Vad är du inte nöjd med? Vilka lönefrågor ska Byggnads driva? Hör av dig med dina synpunkter.

Telefon: 070-607 56 92.

Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Val av byggyrke avgör lönen

Tidlön eller ackord? Valet spelar stor roll för tjockleken på plånboken. Men det handlar också om val av yrke

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 304 kB)

Lönegapet beroende på löneform skiljer sig nämligen markant mellan olika yrkesgrupper. För den största, TBM-gruppen, där snickare, betongarbetare och murare ingår var skillnaden mellan prestationslön och tidlön 24:55 kronor i timmen under de senaste tre månaderna. En blygsam skillnad jämfört med en del andra yrkesgrupper. Exempelvis så är lönegapet 51:55 kr i timmen för golvläggarna och 41:86 kronor för plattsättarna. Och även om det ännu inte finns några tillförlitliga uppgifter om hur det ser ut för rörmokarna (siffror kommer från början av nästa år) så skvallrar de lönenivåer det pratas om på ackordssidan att även de har ett betydligt större gap mellan prestationslön och tidlön än TBM-gruppen.
Frågan är vad detta beror på.
När det gäller TBM-gruppen så har de en tidlönenivå som ligger i nivå med flera andra yrkesgrupper. Snittet i dag ligger på 181:81 kronor i timmen. Golvläggare och plattsättare ligger bara några kronor högre. Alltså är det TBM:arnas ackordsförtjänst som inte når samma höjder som för flera andra yrkesgrupper. Det blir helt enkelt inget större gap ner till tidlönarna.
Varför inte är då en relevant fråga. Svaren går att hitta i förra numret av Byggnadsarbetaren. Enligt arbetsgivarnas förhandlingschef Mats Åkerlind så är den ”generella byggnadsarbetaren i dag inte lika viktig, inte tillräckligt produktiv och tappar därmed i värde”.
I övrigt värt att notera. En klar majoritet av dem som i dag arbetar på ackord ligger nu över 200 kronor i timmen. Omvänt är det för dem med tidlön där de allra flesta ligger under. Den stora massan, oavsett yrke, ligger kring eller några kronor över 180 kronor i timmen. Men det finns eftersläntrare och det handlar om de gamla vanliga yrkesgrupperna. Främst glasmästeriarbetare och byggstädare.

Cenneth Niklasson, lönereporter
Följ mig på twitter för det senaste om bygglönerna @CeNiklasson

Det är läge för extra allt

Konjunkturen i byggsektorn fortsätter åt rätt håll. Och då är vi ändå bara i början av den enorma mängd av bostäder som enligt politikerna ska byggas i landet fram till 2020.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 580 kB)

Det kan bli hett i byggbranschen, men det gäller ju bara om deras ord blir verklighet. Regeringen har ett mål på 250 000 nya bostäder fram till 2020. Enligt Boverket krävs det mer än så – 70 000 varje år– för att behovet ska täckas.
Förra året byggdes det 38 500 lägenheter. Att därifrån näst intill dubblera bostadsbyggandet för att täcka efterfrågan är inte helt lätt. Inte minst med tanke på att siffran för förra året var den högsta sedan 1994.
Bostadsbyggandet ligger alltså redan på en hög nivå jämfört med de senaste 20 åren. Det innebär att många av de resurser som krävs vid bostadsbyggande redan används.
Fler än regeringens mål på 50 000 lägenheter har det inte byggts sedan början av 1970-talet. För att nå dit kommer det krävas mycket då aktiviteten i byggsektorn redan är hög. För att nå Boverkets siffra på 70 000 bostäder kommer det krävas ännu mer – vi snackar extra allt av allt.
Extra allt gäller inte minst byggnadsarbetarna själva. Att bygga bostäder är personalintensivt. Så frågan är vilka som ska bygga de nya lägenheterna. Det kan knappast hämtas mängder av folk från anläggningssidan. Visserligen går anläggningsbyggandet lite svagare just nu men samtidigt är flera stora projekt på gång och inte minst – politikerna har annonserat om satsningar även här. En del kan täckas av dem som är arbetslösa och en del av arbetskraft från andra länder. Men ändå – det luktar brist på byggnadsarbetare lång väg. Redan i dag hävdar 40 procent av byggbolagen att problem med att få tag på personal är det största hindret för att öka byggandet. Så med stor sannolikhet – för byggnadsarbetarna väntar några goda år och deras krav vid löneuppgörelser på bygget bli enkelt:
– Extra allt!

Cenneth Niklasson, lönereporter
Följ mig på twitter för det senaste om bygglönerna @CnNiklasson

Över 100 kronor i löneskillnad på bygget

Under första kvartalet i år fortsatte bygglönerna som helhet upp ett par tre procent jämfört med motsvarande period förra året.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 343 kB)

TBM-gruppen som arbetar på ackord noterar en uppgång med 2,43 procent. De med tidlön en ökning med 3,21 procent. Men åter till ackordet där samtliga regioner förutom fyra nu har ett snitt på över 200 kronor i timmen – en lönenivå som inte får någon i branschen att lyfta på ögonbrynet. Fronttrupperna – ofta vvs:are, golvläggare eller murare – ligger betydligt högre – i många fall mellan 250 och 300 kronor i timmen. Vissa högre än så.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även om toppen är hög så är den väldigt smal. Endast 20 procent av byggjobben utförs på ackord och bara en liten del av dem ligger på nivåer över 250 kronor i timmen.

Den stora massan på bygget arbetar på tidlön. Och där snackar vi helt andra nivåer. För den stora TBM-gruppen ligger tidlönesnittet på 180 kronor i timmen. Och för flera mindre yrkesgrupper är nivån lägre än så. Visserligen har avtalshöjningen gett några kronor i lönepåslag i april i år, men avståndet upp till de med prestationslön är oändligt lång. Ett exempel: mellan glasmästeriarbetarnas tidlön – 163:44 kronor i timmen under årets första tre månader – och snittet för TBM-gruppen på ackord skiljer det över 40 kronor i timmen. Och en jämförelse med fronttrupperna är hisnande. Då ligger skillnaden på över 100 kronor i timmen eller mer. Och här pratar vi alltså om yrkesmän som ofta arbetar sida vid sida ute på bygget.

De stora löneskillnaderna riskerar att växa. Helt naturligt så vill ju alla vara en vinnare och de som tjänar på att köra sitt eget lönerace kommer att göra det även i framtiden. Byggena styckas upp där varje yrkesgrupp gör ett nedslag och sköter sig själva för att maximera förtjänsten. Det finns då risk för att det byggs vattentäta skott mellan låg- och höginkomsttagare i byggsvängen. De arbetar på samma bygge, sitter möjligen i samma matbod, men har för övrigt inte så mycket gemensamt.­­

Cenneth Niklasson, lönereporter
Följ mig på twitter för det senaste om bygglönerna @CnNiklasson

Goda chanser till fortsatt klirr i plånkan

Västerbotten utmärker sig denna gång genom att snabbt klättra i löneläge för flera yrkesgrupper. Förklaringen är enkel – det är "jävligt bra med jobb" och "vi har en stor andel ackordsarbete".

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN (PDF-dokument, 296 kB)

Mannen bakom orden är ordföranden i regionen Thomas Rolén. Han berättar att det under hösten varit svårt att få tag på flera olika typer av yrkesgrupper och då bland annat träarbetare. Det har även varit en del byggnadsarbetare som bytt förtag då de inte varit nöjda med vad den tidigare arbetsgivaren erbjudit. Verkar således vara arbetarnas marknad i Västerbotten för tillfället.
Löneåret 2014 för hela landet slutade i dur. Och det finns ingen anledning att tro att det inte fortsätter i samma spår framöver. De närmsta åren ser ut att bjuda byggnadsarbetarna på en möjlighet att förbättra sin realekonomi mer än många andra. Inflationen förväntas ligga lågt och samtidigt lär byggandetoch då framför allt bostadsbyggandet öka framöver. Medan andra fackförbund i avtalsrörelsen kommer få fightas hårt för varje krona att addera till månadslönen då inflationen är obefintlig kommer byggnadsarbetarna kunna utnyttja fördelen med en ökad byggaktivitet. Detta är ett klassiskt upplägg för byggnadsarbetarna. I goda tider försöker de få lönen att glida iväg och sedan när marknaden viker gäller det att hålla emot en nedgång av förtjänsten med alla tillgängliga medel.
I sju av Byggnads elva regioner tjänar nu TBM-gruppen som arbetar på ackord över 200 kronor i timmen. I flera fall handlar det om lönelyft på mellan fyra och fem procent det senaste året. Ytterligare tre regioner ligger strax under 200 kr. Det har även börjat röra sig när det gäller TBM-gruppen och tidlön där den snabba uppgången på ackordssidan nu kommer trycka upp tidlönen mot i första hand 190 kr i timmen. Precis som för ackordsarbetarna kommer sedan 200 kronor i timmen bli ett psykologiskt motstånd för dem som arbetar på tid.

Cenneth Niklasson, lönereporter
Följ mig på twitter @CnNiklasson

Köparna har gödslat både aktieägare och byggjobbare

Det har troligen aldrig varit så höga bygglöner vid bostadsbyggande i förhållande till antalet bostäder som byggs. I alla fall i landets tillväxtområden där bostadsbristen är hög.

KLICKA HÄR OCH KOLLA BYGGLÖNESTATISTIK FÖR HELA LANDET (PDF-dokument, 306 kB)

Och nu lovas det brett från höger till vänster om att bostadsbyggandet ska öka väsentligt. Hur ska detta sluta?

Att bygga bostäder kräver personal – mycket personal. Det doftar het byggmarknad och lönerally lång väg. Men det kan bli annorlunda denna gång. Marknaden är redan het – bostadsmarknaden. Orsaken är bristen på lägenheter.

Visst, det har byggts bostäder även de senaste åren, men det har som av en händelse varit på en ”lagom” nivå för att hålla priserna på en hög nivå. Det har gett de få bygg- bolag som dominerar bostadsmarknaden möjlighet till höga marginaler och stora vinster på bostadsprojekten. De höga vinsterna har sedan underlättat för ackordslagen när det varit dags för uppgörelser. Med andra ord – bostadsköparna har gödslat såväl aktieägare som byggnads- arbetare.

Om nu bostadsbyggandet genom politiska initiativ ökar kommer marginalerna och vinsterna på bostadsprojekten sannolikt att sjunka. Det är en naturlig följd av att det på lång sikt blir bättre balans på bostadsmarknaden. Kakan som aktieägare och byggnadsarbetare ska dela på blir då mindre, vilket skulle leda till en press nedåt på lönen. Det kommer till viss del kompenseras av större efterfrågan på byggnadsarbetare vilket leder till lönepress uppåt. Men de dämpade vinsterna vid projekten riskerar att förgöra drömmen om bygglöner på all time high. I stället riskerar det att bli bråk om kakan. Frågan är vem som tar den största tuggan eller kanske ännu viktigare – första tuggan …

När det gäller lönestatistiken denna gång är det bara att konstatera att allt fler ackordsarbetare tar sig in i 200-klubben. Och för alla er plåtslagare och vvs-are som undrar var era siffror är så är svaret – det dröjer.

CENNETH NIKLASSON, lönereporter

Annons
Annons