info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads 980×240 v21

Stabilt för plattsättarna

Snittet på ackord => 235 kronor i timmen.

Plattsättarna har haft en hygglig löneutveckling de senaste två åren. Främst är det ackordet som lyft. Under årets första kvartal hamnade snittet över hela landet på 235:94 kronor i timmen. Totalt ingår 36 340 timmar i statistiken. I topp denna gång hittar vi GävleDala där plattsättarna skramlade ihop 247:85 kronor i timmen.

Tidlönen hänger på

Tidlönen för plattsättarna ligger några kronor högre än för många andra yrkesgrupper på bygget. En rimlig förklaring är att de som arbetar på ackord hjälper till att lyfta lönen för de som går på tidlön. Snittet under årets tre första månader blev snittet för de med tidlön 190:99 kronor. Totala antalet arbetstimmar landade på 251 000.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 247:85
2. Stockholm-Gotland: 246:35
3. Västerbotten: 245:79
4. Mälardalen: 244:19
5. Småland-Blekinge: 236:97
6. Hela riket: 235:94
7. MellanNorrland: 227:10
8. Örebro-Värmland: 225:39
9. Skåne: 224:36

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 193:90
2. Stockholm-Gotland: 193:86
3. Skåne: 192:16
4. Småland-Blekinge: 191:67
5. Mälardalen: 191:08 
6. Hela riket: 190:99
7. Örebro-Värmland:187:70
8. GävleDala: 178:48Källa: Byggnads

188:36 i snitt första kvartalet

Lönen spirar i region Stockholm-Gotland.

Ställningsbyggarnas tidlönesnitt över hela landet blev 178:61 kronor under årets första kvartal. Det innebär att lönen ligger kvar på ungefär samma nivå som under det senaste kvartalet och i linje med snittet för helåret 2016. Antalet timmar under årets tre första månader stannade vid 421 890.
Högst snittlön under perioden betalades ut till ställningsbyggarna i region Stockholm-Gotland där förtjänsten hamnade på 188:36 kronor i timmen. Västerbotten som brukar ligga högst har denna gång ramlat ner till fjärde plats på listan.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Stockholm-Gotland: 188:36
2. Mälardalen: 187:01
3. Skåne: 184:05
4. Västerbotten: 182:90
5. GävleDala:180:88
6. Småland-Blekinge: 181:19
7. MellanNorrland: 178:67
8. Hela riket: 178:61
9. Väst: 176:34
10. Öst: 174:30
11. Örebro-Värmland: 168:48Källa: Byggnads

Snittet för tidlön nu över 190 kronor

Öst toppar ackordet och Västerbotten tidlönen.

Landets golvläggare tillhör toppen när det gäller lönen på bygget. Ackordet ligger högt jämfört med många andra yrkesgrupper. Ackordsförtjänsten smittar sedan av sig och ger i sin tur mer pengar på kontot även för de som arbetar på tidlön. Men skillnaden i förtjänst mellan de två löneformerna är ändå rejäl. Under första kvartalet i år handlar det i snitt om nästan 50 kronor i timmen.

Öst i topp igen

Byggnads region Öst ligger som vanligt i topp när det gäller golvläggarackordet. Denna gång med ett snitt på 288:85 kronor i timmen. Snittet för hela riket hamnade på 214:43 kronor och det totala antalet timmar som ingår är 46 310.
I toppen bland de med tidlön hittar vi region Västerbotten med 202:80 kronor i timmen. Snittet över hela landet blev 192:64 kronor. Antal timmar denna gång 778 280. Är inte din region så saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 288:85
2. Mälardalen: 261:71
3. Väst: 259:48
4. Västerbotten: 246:89
5. Stockholm-Gotland: 244:76
6. Hela riket: 241:43
7. MellanNorrland: 234:98
8. Örebro-Värmland: 229:91
9. Småland-Blekinge: 222:93
10. Skåne: 222:23

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 202:80
2. Väst: 197:62
3. Skåne: 196:61
4. Öst: 193:57
5. Hela riket: 192:64
6. Örebro-Värmland: 191:97
7. Mälardalen: 189:46
8. Småland-Blekinge: 188:71
9. Stockholm-Gotland: 188:22
10. GävleDala: 184:35
11. MellanNorrland: 181:02Källa: Byggnads

Avtal på tre - lär sluta med två

Byggavtalet är i hamn och till skillnad från de senaste årens ettårsavtal blev det denna gång ett treårsavtal.

Det ger parterna i byggbranschen lite lugn och ro och en möjlighet att ta tag i den mängd problemfrågor som finns i byggsektorn. De har redan i avtalet reglerat att de ska tillsätta arbetsgrupper för att försöka lösa några av dem.
Själva byggavtalet innehåller förändringar som visar att parterna även denna gång både fått ge och ta. Där finns allt från förändrade arbetstider till att de med sex års yrkeserfarenhet i ett yrke ska få fördelningstal 1,0. Men i år är inte själva avtalet det viktigaste – utan vägen dit. Under avtalsrörelsen har Byggnads och Sveriges Byggindustrier förbättrat sina relationer avsevärt. Detta efter många år med ständiga konflikter och bråk. Inte minst under avtalsrörelser där det hela ofta slutat med varsel om stridsåtgärder med påföljande strejk. Något som i det långa loppet inte gynnar någon och framförallt inte byggföretagen och byggnadsarbetarna. Men nu verkar parterna vilja hjälpa istället för att stjälpa varandra, vilket på sikt kommer att vara positivt för alla på bygget. Till exempel via bättre ordning och reda ute på arbetsplatserna.

Lönehöjning klart i underkant

Men det finns ett stort men i året byggavtal. Nivån på lönehöjningarna. Det finns knappast någon byggnadsarbetare därute som tycker att 6,5 procent på tre år är godkänt. Något som med största säkerhet även gäller ledningen på Byggnads. Inte minst med tanke på rådande högkonjunktur där byggbolagen skriker efter arbetskraft. Möjligen hoppas förbundet på en viss löneglidning.
Det hela blir inte bättre av att inflationen nu börjat ticka uppåt och på 36 månader hinner det hända mycket när det gäller prishöjningar. Så frågan är hur stor reallöneökningen blir det sista året under avtalsperioden. Möjligen kommer det handla om enbart några ören. Vid en sådan utveckling kommer, med all säkerhet, byggnadsarbetarna skicka en tydlig signal till de förtroendevalda. Ett budskap om att avtalet måste sägas upp inför det tredje året, med uppdraget att lyfta lönen.

Plåtackordet rusar

Ackordet för landets plåtslagare steg rejält under årets första kvartal.

Löneåret börjar starkt för plåtslagare som mäter sina jobb via Byggnads. Lönesnittet för årets tre första månader hamnade på 232:27 kronor i timmen. Det är betydligt högre än nivån kring 210 kronor i timmen där ackordsförtjänsten för plåtslagarna legat under det senaste året. Antalet ackordstimmar under första kvartalet hamnade på 17 746 vilket är något färre jämfört med första kvartalet förra året.

Ett län över 300 kronor

I topp denna gång hittar vi Västra Götaland med ett snitt på 307:31 kronor i timmen. Men notera att det handlar om endast 216 timmar. Även Västerbotten nådde högt med 289:42 kronor i timmen och där var timmarna betydligt fler. Nämligen 1 952. Även Skåne redovisar en bra förtjänst och många timmar. Flest ackordstimmar hittar vi i Örebro och där blev snittet 198:52 kronor.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Ackordslön
1. Västra Götaland
Lön: 307:31  Timmar: 216
2. Västerbotten
Lön:289:42 Timmar: 1 952
3. Skåne
Lön: 278:29 Timmar: 1 554
4. Jönköping
Lön: 251:01  Timmar: 2 762
5. Uppsala
Lön: 246:36 Timmar: 1 988
6. Hela riket
Lön: 232:27 Timmar: 17 746
7. Halland
Lön: 228:77 Timmar: 2 479
8. Örebro
Lön: 198:52 Timmar: 5 523
9. Blekinge
Lön: 191:25 Timmar: 1 006
10. Gävleborg
Lön: 71:52  Timmar: 266Källa: Byggnads

Trögt 2016 men i år släpper det

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen under 2016 varit trög. Men i år kan proppen släppa och lönerna lyfta.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 142 kB)

Förra året var det milt uttryckt bra drag i byggbranschen. Historiskt hade det inneburit en rejäl skjuts uppåt för lönerna. Visst – löneutvecklingen för dem som arbetar på ackord har varit god – speciellt för några av de mindre yrkesgrupperna – men någon hallelujastämning à la Klondike har det knappast varit. Under det sista kvartalet förra året tenderade uppgången dessutom att tappa tempo.
Frågan är då hur det kommer att gå med lönerna 2017? Konjunkturen kommer fortsätta att vara het, vilket innebär en god arbetsmarknad. Speciellt inom det personalkrävande bostadsbyggandet som dessutom är lönedrivande då det lämpar sig utmärkt för ackordsarbete. Det finns många bygglag runt om i landet som under lång tid förfinat lagarbetet för att maximera lönen. Men samtidigt har vi en avtalsrörelse där Byggnads sitter i klorna på LO-samordningen där industrin sätter märket för hur höga löneökningarna blir. Ett faktum som hämmar löneutvecklingen.
Jag tror ändå att lönerna i år kommer att utvecklas starkare än de senaste åren. Vi har haft ett par år av intensivt byggande och en situation med arbetskraftsbrist som knappt gett något avtryck i form av högre löner. Till slut släpper den proppen och lönerna lyfter. Därför tror jag att årets avtalsuppgörelse kommer spela mindre roll för löneutvecklingen under året.
2017 börjar starkt för TBM-gruppen på ackord. För flera regioner noteras nya rekordnivåer och i region Stockholm-Gotland ligger snittet nu på 224:19 kronor i timmen. Snittet över hela landet är uppe i 214:15 kronor i timmen och jag skulle bli förvånad om vi inte når ett rikssnitt på över 220 kronor under året. På tidlönesidan är snittet nu 186:68 kronor i timmen för TBM-gruppen.
Bland övriga yrken fortsätter plattsättarna att sticka ut. För dem har den starka konjunkturen de senaste två åren verkligen gett genomslag på lönen. Och utvecklingen verkar fortsätta 2017. De börjar året med ett ackordssnitt på 239:94 kronor i timmen och de med tidlön tjänade 193:90 kronor.

Hård kubbning om prispallen

Plattsättarsnittet för de med ackord ligger nu på 239:94 kronor i timmen.

Under januari och februari i år var det tätt i toppen bland plattsättare som arbetar på ackord. Mellan de fyra regioner med högst förtjänst skiljer det endast 5:40 kronor i timmen. Högst upp denna gång region GävleDala med 251:19 kronor i timmen. Antal timmar denna gång blev 23 000.

193:90 för de med tidlön

Tidlönen kryper upp lite jämfört med sista kvartalet förra året. Då låg snittet på 189:32 mot snittet på 193:90 för årets två första månader. I toppen som vanligt Skåne. Denna gång med en genomsnittsförtjänst på 196:18 kronor i timmen.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 251:19
2. Stockholm-Gotland: 247:96
3. Örebro-Värmland: 246:90
4. Västerbotten: 245:79
5. Hela riket: 239:94
6. Mälardalen: 239:70
7. Småland-Blekinge: 237:72
8. Skåne: 225:06
9. MellanNorrland: 221:47

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 196:18
2. Mälardalen: 195:15
3. Öst: 194:12
4. Hela riket: 193:90
5. Småland-Blekinge: 191:56
6. Örebro-Värmland:183:18
7. Stockholm-Gotland: 181:82
8. GävleDala: 180:47Källa: Byggnads

Skiljer 5 papp i månaden

Stor löneskillnad mellan ackord och tidlön för takläggare.

Här lönestatistik för takläggarna för årets två första månader. Snittet för ackordet hamnade på 212:19 kronor i timmen. En uppgång med 1,03 procent jämfört med motsvarande period 2016. Antal ackordstimmar stannade på 22 380.
I topp denna gång region Småland-Blekinge med ett snitt på 230:43 kronor i timmen. Antalet timmar där var dock väldigt få. Flest timmar på ackord redovisas från Skåne med 12 000 timmar. Snittet där blev 209:51 kronor i timmen.
Rikssnittet när det gäller tidlönen blev denna gång 184:03 kronor. En ökning med 3,68 procent jämfört med januari och februari förra året. Antal redovisade arbetstimmar var 127 290.

Skiljer 5 000 kronor i månaden

Detta innebär att lönegapet mellan takläggare på ackord och de med tidlön under denna period var 28:16 kronor per timme. Utslaget på en månad med en arbetstid på 173 timmar så innebär det en skillnad i förtjänst på 4 871 kronor.

Lönesnitt ackord
1. Småland-Blekinge: 230:43
2. Mälardalen: 217:72
3. GävleDala: 215:72
4. Hela riket: 212:19
5. Skåne: 209:51
6. Öst: 208:72

Lönesnitt tidlön
1. Örebro-Värmland:193:54
2. Småland-Blekinge: 193:15
3. Mälardalen: 192:66
4. MellanNorrland: 185:87
5. Hela riket: 184:03
6. Väst: 183:84
7. Västerbotten: 181:74
8. Skåne: 179:80
9. Öst: 179:25
10. GävleDala: 177:66
11. Stockholm-Gotland: 176:69Källa: Byggnads

Inget lyft för ställningsbyggarna

Snittlönen ligger nu på 177:58 kronor i timmen.

Tidlönen för ställningsbyggarna börjar året med att lägga sig på samma nivå som under stora delar av förra året. Med andra ord ett par kronor under 180 i timmen. Snittet för hela riket har haft svårt att klättra över den nivån, men med årets avtalsrörelse kommer det bli verklighet. Frågan är hur ni ställningsbyggare kan få upp lönen ytterligare?

Västerbotten i topp – igen

Lönestatistiken denna gång gäller årets två första månader. Snittet blev alltså 177:58 och det är i princip oförändrat jämfört med samma period förra året. I topp hittar vi region Västerbotten med 184:44 kronor i timmen. En region som för övrigt ofta ligger på första plats. Tvåa kom region Mälardalen och trea region Skåne. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 234 000.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 184:44
2. Mälardalen: 183:58
3. Skåne: 182:52
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. MellanNorrland: 179:39
6. Hela riket: 177:58
7. Väst: 175:98
8. Öst: 174:83
9. GävleDala:171:59
10. Örebro-Värmland: 166:88Källa: Byggnads

Lönelyft för golvläggarna

Tidlön upp. Ackordet upp. Här siffror för golvläggarna sista kvartalet 2016.

Under förra årets sista kvartal hamnade tidlönesnittet på 191:14 kronor och ackordet på 238:99 kronor i timmen för golvläggarna. Jämfört med sista kvartalet 2015 har tidlönerna gått upp med 3,2 procent och ackordet har ökat med 3,49 procent. Uppgången ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget.
Region Öst toppar listan när det gäller prestationslön med ett snitt på 299:94 kronor. Där handlade det om drygt 5 000 arbetstimmar. Totala antalet arbetade timmar för löneformen över hela riket blev denna gång 55 000.
När det gäller tidlönen så toppar region Norrbotten. Snittet hamnade på 201:36 kronor i timmen och antalet arbetade timmar för hela riket uppgår till 599 000.
Är inte din region så saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 299:24
2. Väst: 251:58
3. Stockholm-Gotland: 247:40
4. Mälardalen: 242:68
5. MellanNorrland: 239:52
6. Hela riket: 238:99
7. Västerbotten: 231:27
8. Örebro-Värmland: 230:14
9. Skåne: 223:94
10. Småland-Blekinge: 213:13

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:36
3. Västerbotten: 199:84
4. Mälardalen: 197:69
5. Öst: 196:48
6. Stockholm-Gotland: 194:55
7. Skåne: 192:61
8. Hela riket: 191:14
9. Örebro-Värmland: 190:63
10. Småland-Blekinge: 186:68
11. GävleDala: 186:36
12. MellanNorrland: 182:08Källa: Byggnads

Osäker framtid för samordningen

Om några år riskerar avtalsrörelsens förhandlingsordning – den som säger att industrin ska sätta märket – att kollapsa. Detta om man får tro Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 124 kB)

Orsaken är följande: Den svenska exportindustrin går svagt och måste därför hålla nere lönepåslagen för att behålla konkurrenskraften. Samtidigt glöder flera branscher på hemmaplan. Enligt rådet kommer den här situationen bestå under flera år framöver och därför riskerar det att uppstå spänningar mellan förbunden som till slut leder till att samordningen rasar samman.
Är den utvecklingen möjlig? Ja, kanske, men ändå inte sannolik. I alla fall inte om förbundsledningarna får bestämma. De har visat sig att de ogärna vill splittra förbundens lönesamarbete. Inte ens förra året när det inte fanns någon samordning. Industrin satte ändå ett märke som alla följde.
Men om frågan börjar pyra bland medlemmarna kan utvecklingen gå åt ett annat håll. Då kan Arbetsmarknadsekonomiska rådets farhågor om en kollaps bli verklighet.
En av de branscher som går bäst nu är byggsektorn. Där flödar pengarna! Byggbolagen visar upp rejäla vinster, har orderstockar på rekordnivåer, höjer sina utdelningar till ägarna och det är gott om jobb. Det har gått bra för branschen i ett par år och utsikterna är utmärkta de närmaste åren. Ni på bygget har redan gjort vissa uppoffringar då ni inte fått löneökningar de senaste avtalsrörelserna som varit i paritet med konjunkturen. Orsaken är samordningen.
Ni på bygget är ju vana vid att driva på lönen när det är goda tider och är säkerligen inte nöjda med höjningar kring två procent mitt under en högkonjunktur. Om ni under ytterligare flera år måste ta hänsyn för att rädda jobben inom industrin finns det en uppenbar risk att det börjar knorras ute i byggbodarna. Detta kommer sätta press på förbundsledningen i Byggnads och i andra fack där konjunkturen är stark. Och det blir en delikat uppgift för de förhandlingsansvariga att förklara för medlemmarna varför en pressad industrin ska styra era löner. Hur det blir får framtiden utvisa och det är ni medlemmar i respektive förbund som har makten.
Lönerna denna gång. Sista kvartalet förra året. Och ja – det finns tendenser till att löneuppgången stannar av. Många ligger kvar på samma nivåer som tidigare under hösten 2016.

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Här kommer maskinförarlönerna för det sista kvartalet förra året. Det handlar om tidlön och snittet hamnade på 177:17 kronor i timmen. Det är ungefär samma nivå som tidigare under hösten 2016. Men jämfört med sista kvartalet 2015 så är det en uppgång med 5 procent.
I topp även denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 186:38 kronor. Totalt antal timmar denna gång var 53 000.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

1. Stockholm-Gotland: 186:38
2. Öst: 183:68
3. Väst: 183:55
4. Skåne: 180:83
5. Hela riket: 177:17
6. GävleDala: 175:63
7. Småland-Blekinge: 170:15
8. Mälardalen: 168:81Källa: Byggnads

Annons
EHRAB 250×600 v21 version B
EHRAB 250×600 v21 version A
EHRAB 250×600 v21 version C