info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

All time high för plattsättarna

Årets andra kvartal var starkt för plattsättarna. En snabb blick på statistiken visar att just plattsättarna har haft bäst löneutveckling av samtliga på bygget under perioden.

Snittet i hela landet för plattsättare med prestationslön är nu uppe i 246:06 kronor i timmen, vilken är den högsta nivån någonsin. Totalt handlar det om 39 560 ackordstimmar under perioden, vilket är 3 000 fler jämfört med årets första kvartal. I tre regioner ligger snittet nu över 260 kronor.

Å tidlönerna hänger med…

Även de med tidlön har haft ett bra andra kvartal. Årets avtalslyft påverkar samt att de som arbetar på ackord drar med sig även tidlönerna. Snittet denna gång blev 191:79 kronor.
Om din region inte finns med saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 268:41
2. Stockholm-Gotland: 269:10
3. Västerbotten: 263:29
4. Mälardalen: 253:28
5. Småland-Blekinge: 241:11
6. Hela riket: 246:06
7. MellanNorrland: 238:60
8. Örebro-Värmland: 241:23
9. Skåne: 224:43

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 194:74
2. Skåne: 194:56
3. Småland-Blekinge: 191:70
4. Mälardalen: 191:70
5. Hela riket: 191:79
6. Örebro-Värmland:186;87
7. GävleDala: 179:91
8. MellanNorrland: 179:21Källa: Byggnads

Svag utveckling för TBM

Lönerna har gått starkt för takläggare och plattsättare, samtidigt som TBM-gruppen tappar. Här är förklaringen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 176 kB)

Löneskillnaden mellan olika yrkesgrupper på bygget ligger relativt fast år efter år. Ett yrke som ligger lågt i lön har en tendens att ligga kvar fastgjutna i botten. Ett exempel är glasmästeriarbetarna.
De har legat lågt länge och det finns i dag inga tecken på att de
ska börja klättra i löneligan. Samma sak gäller för dem som tjänar bäst. Rörmokarna har tillhört toppen under många år. För deras del finns det mycket som talar för en fortsatt bra löneutveckling. Många vvs-montörer jobbar på ackord som i sin tur lyfter tidlönen. Sedan har vi certifieringen Säkert Vatten som innebär höga trösklar in i branschen och till detta så tycks det ständigt vara brist på duktiga rörmokare.
Med det sagt – på flera års sikt sker det ändå förändringar i löneläge mellan yrkesgrupperna. Och den tydligaste rörelsen just nu är nog den nedåtgående trenden för den stora TBM-gruppen. Deras löneutveckling har under de senaste åren varit svagare än för många andra.
Exempelvis så lyftes ackordet för TBM:arna med 4,19 procent mellan 2014 och 2016. Under samma period steg takläggarnas ackord med 8,23 procent och plattsättarnas med 5,53 procent. Men TBM-gruppens dåliga utveckling har pågått längre än så. Det finns flera förklaringar då förutsättningarna för att tjäna pengar har förändrats. Bland annat har den internationella konkurrensen ökat och byggen styckas numer alltmer i mindre bitar som sedan säljs ut till underentreprenörer. Det innebär att inarbetade bygglag blir blåsta på godbitar i ackordet.
Samtidigt har det under många år pågått en lönekonflikt mellan arbetsgivarna och facket om vilken löneform som ska gälla för bygglagen. Allt detta har gjort att TBM-lönen tagit stryk. I stället har det gått något bättre för några av de förhållandevis små yrkesgrupper där konkurrensen är något lägre och trösklarna in i branschen är högre. Speciellt gäller det yrkesgrupper som har en högre andel som arbetar på prestationslön. Bästa exemplet där är plattsättarna som haft en starkare löneutveckling än många andra på bygget under de senaste tio åren.

Stort lönegap mellan ackord och tidlön

Hur mycket måste du tjäna för att ligga över lönesnittet för en byggnadsarbetare oavsett löneform och yrke? Här har du svaret.

Ni som gillar statistik – håll till godo. Enligt Byggnads lönesiffor för 2016 hamnade genomsnittslönen för samtliga byggnadsarbetare i landet på 191 kronor. I den siffran är alla yrken, löneformer och avtal inräknade förutom byggnadsarbetare med månadslön.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 132 kB)

Byggnadsarbetare med prestationslön nådde upp till 212 kronor i timmen och de med tidlön 184 kronor. Även här gäller det samtliga yrkesgrupper och löneformer. Snittet för alla med månadslön landade på 30 218 kronor.
Antalet timmar som ingår i statistiken är 82,5 miljoner där prestationslönetimmarna står för 22 procent och tidlönetimmarna för 78 procent. Med andra ord utgörs cirka en femtedel av arbetstimmarna på bygget av prestationslön. Fördelningen har legat stadigt kring den nivån under flera år, men det finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna. Exempelvis så arbetar rörmokarna gärna på ackord med en andel på nära femtio procent samtidigt som flera mindre yrkesgrupper som glasmästeriarbetare och plåtslagare knappt har några ackordstimmar alls. För den stora TBM-gruppen ligger ackordsnivån kring 20 procent.
Slående för siffrorna för 2016 är det enorma lönegapet i byggbranschen. Statistiken visar att det i snitt för samtliga byggnadsarbetare skiljer 28 kronor i timmen mellan dem med prestationslön och tidlön. I verkligheten är skillnaden många gånger betydligt större. Det är i dag inte ovanligt med ackordsjägare som gör löpande avstämningar på över 250 kronor i timmen. Nivån gäller till exempel rörmokare och vissa TBM-lag. Samtidigt finns det tidlönare i vissa yrken, exempelvis glasmästeriarbetare och maskinförare, som ligger långt under snittet på 184 kronor i timmen.
I lönestatistiken för 2016 ingår löneuppgifter från 5 211 olika byggföretag. 43 procent av dem har centrala avtal och 57 procent har hängavtal. Det finns även siffror på hur många personer som omfattas. Totalt handlar det om 91 482 personer. Av dem är 61 procent med i Byggnads och 39 procent är inte medlemmar.

Ett par kronor upp för TBM

Bra start på året för ackordsgängen.

Lönen för de som tillhör TBM steg under det första kvartalet med cirka två kronor i timmen jämfört med sista kvartalet förra året. Det gäller både för ackord och tidlön.
Snittet över hela riket för de med prestationslön blev 214:42 kronor i timmen. Motsvarande siffra för sista kvartalet förra året var 212:03 kronor. Det totala antalet ackordstimmar hamnade på 4,4 miljoner.
I topp denna gång som vanligt Stockholm-Gotland med ett snitt på 224:98 kronor, vilket var några ören lägre än förra kvartalet. Region Skåne lyckades för första gången nå upp till ett snitt på minst 210 kronor i timmen.

Tätt i tidlönetoppen

Lönesnittet för TBM:are med tidlön närmar sig nu 190 kronor. Alla regioner har nu ett snitt på minst 180 kronor och fyra regioner har tagit steget över 190 kronor i timmen. Snittet under det första kvartalet blev 188:42, vilket var knappt två kronor mer än för sista kvartalet förra året. Antal timmar på tidlön var 14,5 miljoner.
I topp Norrbotten följt av Stockholm-Gotland och Västerbotten.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 224:98
2. Mälardalen: 216:30
3. Norrbotten: 215:10
4. Hela riket: 214:42
5. Västerbotten: 214:20
6. Öst: 210:03
7. Skåne: 210:00
8. Småland-Blekinge: 209:77
9. Örebro-Värmland: 208:81
10. Väst: 208:81
11. MellanNorrland: 208:25
12. GävleDala: 207:28

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 194:46
2. Stockholm-Gotland: 194:05
3. Västerbotten: 192:55
4. Öst: 190:36
5. Mälardalen: 189:89
6. Väst: 189:10
7. Snitt riket: 188:42
8. MellanNorrland: 188:25
9. Skåne: 187:81
10. Småland-Blekinge: 186:41
11. Örebro-Värmland: 185:11
12. GävleDala: 182:71Källa: Byggnads

Stabilt för plattsättarna

Snittet på ackord => 235 kronor i timmen.

Plattsättarna har haft en hygglig löneutveckling de senaste två åren. Främst är det ackordet som lyft. Under årets första kvartal hamnade snittet över hela landet på 235:94 kronor i timmen. Totalt ingår 36 340 timmar i statistiken. I topp denna gång hittar vi GävleDala där plattsättarna skramlade ihop 247:85 kronor i timmen.

Tidlönen hänger på

Tidlönen för plattsättarna ligger några kronor högre än för många andra yrkesgrupper på bygget. En rimlig förklaring är att de som arbetar på ackord hjälper till att lyfta lönen för de som går på tidlön. Snittet under årets tre första månader blev snittet för de med tidlön 190:99 kronor. Totala antalet arbetstimmar landade på 251 000.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 247:85
2. Stockholm-Gotland: 246:35
3. Västerbotten: 245:79
4. Mälardalen: 244:19
5. Småland-Blekinge: 236:97
6. Hela riket: 235:94
7. MellanNorrland: 227:10
8. Örebro-Värmland: 225:39
9. Skåne: 224:36

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 193:90
2. Stockholm-Gotland: 193:86
3. Skåne: 192:16
4. Småland-Blekinge: 191:67
5. Mälardalen: 191:08 
6. Hela riket: 190:99
7. Örebro-Värmland:187:70
8. GävleDala: 178:48Källa: Byggnads

188:36 i snitt första kvartalet

Lönen spirar i region Stockholm-Gotland.

Ställningsbyggarnas tidlönesnitt över hela landet blev 178:61 kronor under årets första kvartal. Det innebär att lönen ligger kvar på ungefär samma nivå som under det senaste kvartalet och i linje med snittet för helåret 2016. Antalet timmar under årets tre första månader stannade vid 421 890.
Högst snittlön under perioden betalades ut till ställningsbyggarna i region Stockholm-Gotland där förtjänsten hamnade på 188:36 kronor i timmen. Västerbotten som brukar ligga högst har denna gång ramlat ner till fjärde plats på listan.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Stockholm-Gotland: 188:36
2. Mälardalen: 187:01
3. Skåne: 184:05
4. Västerbotten: 182:90
5. GävleDala:180:88
6. Småland-Blekinge: 181:19
7. MellanNorrland: 178:67
8. Hela riket: 178:61
9. Väst: 176:34
10. Öst: 174:30
11. Örebro-Värmland: 168:48Källa: Byggnads

Snittet för tidlön nu över 190 kronor

Öst toppar ackordet och Västerbotten tidlönen.

Landets golvläggare tillhör toppen när det gäller lönen på bygget. Ackordet ligger högt jämfört med många andra yrkesgrupper. Ackordsförtjänsten smittar sedan av sig och ger i sin tur mer pengar på kontot även för de som arbetar på tidlön. Men skillnaden i förtjänst mellan de två löneformerna är ändå rejäl. Under första kvartalet i år handlar det i snitt om nästan 50 kronor i timmen.

Öst i topp igen

Byggnads region Öst ligger som vanligt i topp när det gäller golvläggarackordet. Denna gång med ett snitt på 288:85 kronor i timmen. Snittet för hela riket hamnade på 214:43 kronor och det totala antalet timmar som ingår är 46 310.
I toppen bland de med tidlön hittar vi region Västerbotten med 202:80 kronor i timmen. Snittet över hela landet blev 192:64 kronor. Antal timmar denna gång 778 280. Är inte din region så saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 288:85
2. Mälardalen: 261:71
3. Väst: 259:48
4. Västerbotten: 246:89
5. Stockholm-Gotland: 244:76
6. Hela riket: 241:43
7. MellanNorrland: 234:98
8. Örebro-Värmland: 229:91
9. Småland-Blekinge: 222:93
10. Skåne: 222:23

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 202:80
2. Väst: 197:62
3. Skåne: 196:61
4. Öst: 193:57
5. Hela riket: 192:64
6. Örebro-Värmland: 191:97
7. Mälardalen: 189:46
8. Småland-Blekinge: 188:71
9. Stockholm-Gotland: 188:22
10. GävleDala: 184:35
11. MellanNorrland: 181:02Källa: Byggnads

Avtal på tre - lär sluta med två

Byggavtalet är i hamn och till skillnad från de senaste årens ettårsavtal blev det denna gång ett treårsavtal.

Det ger parterna i byggbranschen lite lugn och ro och en möjlighet att ta tag i den mängd problemfrågor som finns i byggsektorn. De har redan i avtalet reglerat att de ska tillsätta arbetsgrupper för att försöka lösa några av dem.
Själva byggavtalet innehåller förändringar som visar att parterna även denna gång både fått ge och ta. Där finns allt från förändrade arbetstider till att de med sex års yrkeserfarenhet i ett yrke ska få fördelningstal 1,0. Men i år är inte själva avtalet det viktigaste – utan vägen dit. Under avtalsrörelsen har Byggnads och Sveriges Byggindustrier förbättrat sina relationer avsevärt. Detta efter många år med ständiga konflikter och bråk. Inte minst under avtalsrörelser där det hela ofta slutat med varsel om stridsåtgärder med påföljande strejk. Något som i det långa loppet inte gynnar någon och framförallt inte byggföretagen och byggnadsarbetarna. Men nu verkar parterna vilja hjälpa istället för att stjälpa varandra, vilket på sikt kommer att vara positivt för alla på bygget. Till exempel via bättre ordning och reda ute på arbetsplatserna.

Lönehöjning klart i underkant

Men det finns ett stort men i året byggavtal. Nivån på lönehöjningarna. Det finns knappast någon byggnadsarbetare därute som tycker att 6,5 procent på tre år är godkänt. Något som med största säkerhet även gäller ledningen på Byggnads. Inte minst med tanke på rådande högkonjunktur där byggbolagen skriker efter arbetskraft. Möjligen hoppas förbundet på en viss löneglidning.
Det hela blir inte bättre av att inflationen nu börjat ticka uppåt och på 36 månader hinner det hända mycket när det gäller prishöjningar. Så frågan är hur stor reallöneökningen blir det sista året under avtalsperioden. Möjligen kommer det handla om enbart några ören. Vid en sådan utveckling kommer, med all säkerhet, byggnadsarbetarna skicka en tydlig signal till de förtroendevalda. Ett budskap om att avtalet måste sägas upp inför det tredje året, med uppdraget att lyfta lönen.

Plåtackordet rusar

Ackordet för landets plåtslagare steg rejält under årets första kvartal.

Löneåret börjar starkt för plåtslagare som mäter sina jobb via Byggnads. Lönesnittet för årets tre första månader hamnade på 232:27 kronor i timmen. Det är betydligt högre än nivån kring 210 kronor i timmen där ackordsförtjänsten för plåtslagarna legat under det senaste året. Antalet ackordstimmar under första kvartalet hamnade på 17 746 vilket är något färre jämfört med första kvartalet förra året.

Ett län över 300 kronor

I topp denna gång hittar vi Västra Götaland med ett snitt på 307:31 kronor i timmen. Men notera att det handlar om endast 216 timmar. Även Västerbotten nådde högt med 289:42 kronor i timmen och där var timmarna betydligt fler. Nämligen 1 952. Även Skåne redovisar en bra förtjänst och många timmar. Flest ackordstimmar hittar vi i Örebro och där blev snittet 198:52 kronor.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Byggnads. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Ackordslön
1. Västra Götaland
Lön: 307:31  Timmar: 216
2. Västerbotten
Lön:289:42 Timmar: 1 952
3. Skåne
Lön: 278:29 Timmar: 1 554
4. Jönköping
Lön: 251:01  Timmar: 2 762
5. Uppsala
Lön: 246:36 Timmar: 1 988
6. Hela riket
Lön: 232:27 Timmar: 17 746
7. Halland
Lön: 228:77 Timmar: 2 479
8. Örebro
Lön: 198:52 Timmar: 5 523
9. Blekinge
Lön: 191:25 Timmar: 1 006
10. Gävleborg
Lön: 71:52  Timmar: 266Källa: Byggnads

Trögt 2016 men i år släpper det

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen under 2016 varit trög. Men i år kan proppen släppa och lönerna lyfta.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 142 kB)

Förra året var det milt uttryckt bra drag i byggbranschen. Historiskt hade det inneburit en rejäl skjuts uppåt för lönerna. Visst – löneutvecklingen för dem som arbetar på ackord har varit god – speciellt för några av de mindre yrkesgrupperna – men någon hallelujastämning à la Klondike har det knappast varit. Under det sista kvartalet förra året tenderade uppgången dessutom att tappa tempo.
Frågan är då hur det kommer att gå med lönerna 2017? Konjunkturen kommer fortsätta att vara het, vilket innebär en god arbetsmarknad. Speciellt inom det personalkrävande bostadsbyggandet som dessutom är lönedrivande då det lämpar sig utmärkt för ackordsarbete. Det finns många bygglag runt om i landet som under lång tid förfinat lagarbetet för att maximera lönen. Men samtidigt har vi en avtalsrörelse där Byggnads sitter i klorna på LO-samordningen där industrin sätter märket för hur höga löneökningarna blir. Ett faktum som hämmar löneutvecklingen.
Jag tror ändå att lönerna i år kommer att utvecklas starkare än de senaste åren. Vi har haft ett par år av intensivt byggande och en situation med arbetskraftsbrist som knappt gett något avtryck i form av högre löner. Till slut släpper den proppen och lönerna lyfter. Därför tror jag att årets avtalsuppgörelse kommer spela mindre roll för löneutvecklingen under året.
2017 börjar starkt för TBM-gruppen på ackord. För flera regioner noteras nya rekordnivåer och i region Stockholm-Gotland ligger snittet nu på 224:19 kronor i timmen. Snittet över hela landet är uppe i 214:15 kronor i timmen och jag skulle bli förvånad om vi inte når ett rikssnitt på över 220 kronor under året. På tidlönesidan är snittet nu 186:68 kronor i timmen för TBM-gruppen.
Bland övriga yrken fortsätter plattsättarna att sticka ut. För dem har den starka konjunkturen de senaste två åren verkligen gett genomslag på lönen. Och utvecklingen verkar fortsätta 2017. De börjar året med ett ackordssnitt på 239:94 kronor i timmen och de med tidlön tjänade 193:90 kronor.

Hård kubbning om prispallen

Plattsättarsnittet för de med ackord ligger nu på 239:94 kronor i timmen.

Under januari och februari i år var det tätt i toppen bland plattsättare som arbetar på ackord. Mellan de fyra regioner med högst förtjänst skiljer det endast 5:40 kronor i timmen. Högst upp denna gång region GävleDala med 251:19 kronor i timmen. Antal timmar denna gång blev 23 000.

193:90 för de med tidlön

Tidlönen kryper upp lite jämfört med sista kvartalet förra året. Då låg snittet på 189:32 mot snittet på 193:90 för årets två första månader. I toppen som vanligt Skåne. Denna gång med en genomsnittsförtjänst på 196:18 kronor i timmen.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 251:19
2. Stockholm-Gotland: 247:96
3. Örebro-Värmland: 246:90
4. Västerbotten: 245:79
5. Hela riket: 239:94
6. Mälardalen: 239:70
7. Småland-Blekinge: 237:72
8. Skåne: 225:06
9. MellanNorrland: 221:47

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 196:18
2. Mälardalen: 195:15
3. Öst: 194:12
4. Hela riket: 193:90
5. Småland-Blekinge: 191:56
6. Örebro-Värmland:183:18
7. Stockholm-Gotland: 181:82
8. GävleDala: 180:47Källa: Byggnads

Skiljer 5 papp i månaden

Stor löneskillnad mellan ackord och tidlön för takläggare.

Här lönestatistik för takläggarna för årets två första månader. Snittet för ackordet hamnade på 212:19 kronor i timmen. En uppgång med 1,03 procent jämfört med motsvarande period 2016. Antal ackordstimmar stannade på 22 380.
I topp denna gång region Småland-Blekinge med ett snitt på 230:43 kronor i timmen. Antalet timmar där var dock väldigt få. Flest timmar på ackord redovisas från Skåne med 12 000 timmar. Snittet där blev 209:51 kronor i timmen.
Rikssnittet när det gäller tidlönen blev denna gång 184:03 kronor. En ökning med 3,68 procent jämfört med januari och februari förra året. Antal redovisade arbetstimmar var 127 290.

Skiljer 5 000 kronor i månaden

Detta innebär att lönegapet mellan takläggare på ackord och de med tidlön under denna period var 28:16 kronor per timme. Utslaget på en månad med en arbetstid på 173 timmar så innebär det en skillnad i förtjänst på 4 871 kronor.

Lönesnitt ackord
1. Småland-Blekinge: 230:43
2. Mälardalen: 217:72
3. GävleDala: 215:72
4. Hela riket: 212:19
5. Skåne: 209:51
6. Öst: 208:72

Lönesnitt tidlön
1. Örebro-Värmland:193:54
2. Småland-Blekinge: 193:15
3. Mälardalen: 192:66
4. MellanNorrland: 185:87
5. Hela riket: 184:03
6. Väst: 183:84
7. Västerbotten: 181:74
8. Skåne: 179:80
9. Öst: 179:25
10. GävleDala: 177:66
11. Stockholm-Gotland: 176:69Källa: Byggnads

Annons
Annons