info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Starkt första kvartal för plattsättarackordet

Prestationslönen för plattsättarna klättrade rejält under årets tre första månader.

Foto: Colourbox

Det ska sägas direkt. Prestationslönen för plattsättarna har inte rosat marknaden det senaste året. Snittet har knappt rört sig varken upp eller ner utan legat stilla kring 239 i timmen.

Men möjligen har marknaden nu börjat vänja sig vid förtjänster kring den nivån för under årets första kvartal hoppar lönen upp en bit.

Genomsnittet blev 244:82 kronor i timmen för ackordsarbetarna. Det motsvarar en uppgång med 4,16 procent jämfört med motsvarande period förra året. I topp region Stockholm-Gotland med en medellön på 307:60 kronor. Antalet ackordstimmar som ingår denna gång var 44 000.

Bäst när det gäller tidlöner gick det för region Mälardalen som med sina 198:48 kronor nu närmar sig den magiska nivån 200 kronor. Men segern var knapp. Yrkeskollegorna i region Öst tjänade 198:16 kronor.
Totalt omfattar statistiken för tidlönen 125 000 timmar.

Fakta

Lönesnitt ackord 1:a kvartalet 2017

1. Stockholm-Gotland: 307:60
2. MellanNorrland: 258:88
3. Västerbotten: 256:91
4. Hela riket: 245:82
5. Örebro-Värmland: 243:40
6. Mälardalen: 242:21
7. GävleDala: 233:38
8. Skåne: 231:80
9. Småland-Blekinge: 225:46

Lönesnitt tidlön 1:a kvartalet 2017

1. Mälardalen: 198:48
2. Öst: 198:16
3. Skåne: 195:85
4. Väst: 195:80
5. Småland-Blekinge: 194:75
6. Hela riket: 192:12
7. Örebro-Värmland: 189:14
8. Stockholm-Gotland: 184:30
9. MellanNorrland: 175:91
10. Gävle-Dala: 172:54

 

TBM - en region nära 230 kronor

Lönerna för den stora TBM-gruppen fortsätter uppåt med en årstakt på drygt två procent.

Foto: Colourbox

Medellönen för ackordet under årets första kvartal blev 218:70 kronor i timmen. Det innebär att lönen ökat med 4:46 kronor i timmen det senaste året, vilket motsvarar 2,08 procent.

Region Stockholm-Gotland ligger precis som tidigare i topp. Denna gång med ett snitt på 229:98 kronor. Lönegapet ner till näst bästa region – Mälardalen – är nu nära 8 kronor i timmen. I endast en region ligger genomsnittslönen nu under 210 kronor. Och det handlar om MellanNorrland där TBM-gruppen tjänade 209:33 kronor.

Läs också Håll stenhårt i byggets godbitar

Antalet ackordstimmar som ingår under tremånadersperioden landade på fem miljoner.

Tidlönen har ökat något mer än prestationslönen i årstakt. Snittet under första kvartalet hamnade på 193:28 kronor. Det motsvarar en uppgång med 2,4 procent, vilket innebär att timpengen gått upp med 4:52 kronor senaste året.

Region Västerbotten ligger i topp med 197:92 kronor. I botten hittar vi Gävle Dala med 188:55. Den sistnämnda regionen är för övrigt den enda med en medellön under 190 kronor i timmen.

Tidlönerna bygger denna gång på 12,1 miljoner timmar.

 

Läs också Svag löneglidning trots högtryck i branschen

 

 

 

Fakta

Prestationslön TBM 1:a kvartalet 2018

1. Stockholm-Gotland: 229:98
2. Mälardalen: 221:39
3. Västerbotten: 219:24
4. Snitt riket: 218:70
5. Öst: 216:20
6. Norrbotten: 215:50
7. Skåne: 213:53
8. GävleDala: 213:17
9. Väst: 212:91
10. Örebro-Värmland: 212:16
11. Småland-Blekinge: 211:34
12. MellanNorrland: 209:33

Tidlön TBM 1:a kvartalet 2018

1. Västerbotten: 197:92
2. Stockholm-Gotland: 194:83
3. Väst: 194:46
4. Mälardalen: 193:70
5. Småland-Blekinge: 193:59
6. Snitt riket: 193:28
7. MellanNorrland: 192:89
8. Öst: 192:79
9. Norrbotten: 192:63
10. Skåne: 192:06
11. Örebro-Värmland: 190:17
12. GävleDala: 188:55

 

Så här hög var lönen för ställningsbyggare 2017

Hur mycket tjänade egentligen en ställningsbyggare förra året? Här har du svaret.

Foto: Rebecka Jungstedt

Föga överraskande hade ställningsbyggare i region Skåne den högsta tidlönen under 2017. Regionen har under flera år legat högst bland ställningsbyggarna och försvarade alltså den positionen även under förra året.

Medellönen för hela landet hamnade på 180:88 kronor i timmen. En ökning med drygt 2 kronor jämfört med 2016.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Skåne i topp alltså med 188:96 kronor i timmen. Följt av region Mälardalen och Stockholm-Gotland. Totalt ingår det 1,7 miljoner timmar i statistiken.

Fakta

Lönesnitt tidlön

1. Skåne: 188:96
2. Mälardalen: 185:52
3. Stockholm-Gotland: 183:91
4. Västerbotten: 183:63
5. Hela riket: 180:98
6. Småland-Blekinge: 180:95
7. Norrbotten: 180:15
8. MellanNorrland: 180:19
9. GävleDala:179:77
10. Öst: 178:92
11. Väst: 176:82
12. Örebro-Värmland: 169:69

Källa: Byggnads

Kolla här - månadslönen för maskinförare 2017

Månadslönen för maskinförare steg med 3,14 procent under förra året.

Foto: Colourbox

Snittlönen för maskinförare med månadslön hamnade på 29 876 kronor under 2017. Jämfört med 2016 så ökade lönen med 910 kronor i månaden. Vilket alltså motsvarar 3,14 procent.

I topp ligger region Skåne med 30 803 kronor i månaden. Totalt antal arbetstimmar som ingår i siffrorna är 507 000.

Läs också Axels bild – månadens byggmiss: "Är faktiskt på riktigt"

Omräknat till en timlön – som utgår från en arbetstid på 172 arbetstimmar i månaden – motsvarar 29 876 kronor en timlön på 173:63 kronor.

Lönerna gäller alla som går på Entreprenadmaskinavtalet. Löneökningar för det avtalet kommer att genomföras den 1 juni i år. Då ska utgående lön höjas med 3:64 kr/tim eller 633 kr/mån.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Läs i faktarutan här under hur hög lönen är i din region.

Fakta

Månadslön för maskinförare 2017

1. Skåne: 30 803
2. MellanNorrland: 30 726
3. Hela riket: 29 876
4. Småland-Blekinge: 29 833
5. GävleDala : 29 777
6. Öst: 29 667
7. Väst: 29 591
8. Stockholm-Gotland: 29 157
9. Mälardalen: 28 904
10. Örebro-Värmland: 27 455
11. Västerbotten: 27 440
12. Norrbotten: 26 851

Källa: Byggnads 

Resultatlön ger sämre med pengar

Genomsnittet för TBM-gruppens resultatlön var under 2017 lägre än medellönen för samtliga prestationslöner. Region Öst ligger högst upp i resultatlönetoppen.

Foto: Colourbox

Under 2017 blev snittet för TBM-gruppens resultatlön 208:06 kronor i timmen. Det innebär att resultatlönen steg med 2,98 procent jämfört med 2016. I kronor räknat handlar det om ett lyft med 5:01 kronor i timmen.

I topp ligger region Öst där medellönen hamnade på 213:76 kronor. I botten Mälardalen med 199:34 kronor. Totalt ingår 3,5 miljoner timmar i statistiken. Noterbart är att region Väst står för 2,4 miljoner timmar.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Resultatlönen ligger generellt lägre än andra prestationslöneformer som bygger på inarbetning av tid och/eller olika parametrar. Genomsnittet för samtliga prestationslöner för TBM landade på 215:13 kronor i timmen under 2017. Alltså 7 kronor högre än resultatlönen.

Grunden i en resultatlön är en hög fast del och en rörlig del som styrs av projektets ekonomi eller av själva bolagets resultat. Vid ett bättre utfall än väntat blir lönen högre.  Löneformen har funnits med sedan 1990-talet.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som 6 000 andra byggnadsarbetare – gå med i gruppen.

Fakta

Resultatlön 2017 TBM (snickare, betongarbetare och murare)

1. Öst: 213:76
2. MellanNorrland: 210:64
3. Skåne: 209:87
4. Hela riket: 208:06
5. Väst: 207:62
6. Småland-Blekinge: 206:76
7. Västerbotten: 205:89
8. Örebro-Värmland: 204:91
9. Norrbotten: 204:75
10. GävleDala: 201:89
11. Mälardalen: 199:34
12. Stockholm-Gotland: –

Källa: Byggnads

Drygt fem kronor upp för anläggare

Under förra året steg prestationslönen för anläggningsarbetare med 2,56 procent. Högst lön hade anläggarna i region Väst.

Foto: Colourbox

Under 2017 tjänade en anläggare som går på prestationslön i genomsnitt 223:63 kronor i timmen. Det är en ökning med 5:58 kronor jämfört med 2016. Uppgången motsvarar 2,56 procent.

Medellönen på dryga 223 kronor innebär att anläggarna ligger något över genomsnittet för prestationslön för samtliga yrkesgrupper under 2017. Men det är ändå en bit upp till exempelvis plattsättare och golvläggare där snittet är en till två guldpengar högre, men samtidigt över genomsnittet för exempelvis TBM-gruppen.

Läs också Tony Rådberg, snickare, Örebro: ”Vi kör på 60/40”

Antal timmar som ingår i underlaget är 403 000.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Prestationslön genomsnitt 2017 fördelat på region

1. Väst: 250:52
2. Örebro-Värmland: 229:27
3. Stockholm-Gotland: 227:94
4. Mälardalen: 226:82
5. Hela riket: 223:63
6. GävleDala: 216:24
7. Västerbotten: 214:14
8. Norrbotten: 213:98
9. Öst: 211:00
10. Skåne: 210:65
11. Småland-Blekinge: 207:81
12. MellanNorrland: 204:87

Källa: Byggnads

Ackordslöner för landets murare 2017

Här är lönenivån för murare som arbetade på ackord förra året.

Foto: Colourbox

Förr ingick murarna traditionellt i TBM-lagets ackord. Men det blir allt vanligare att murarna kör själva. Dessutom är de ju ensamma på många projekt som exempelvis vid renoveringsarbeten då gamla fasader putsas om. Det är ofta vid de tillfällena som lönen ligger som allra högst.

Men här redovisas snittet för ackordet för 2017. I topp hamnade region Öst med en medellön på 248:29 kronor i timmen. Genomsnittet för hela landet blev 236 kronor. Totalt omfattar statistiken 550 000 timmar.

Läs också Dags för tjockare plånbok – några kronor till i timmen

Genomsnittlönen för samtliga på Byggavtalet som gick på prestationslönen under 2017 hamnade på 215:99 kronor i timmen. För ackordlag där snickare, betongarbetare och murare ingår blev snittet 213:04 kronor i timmen.

Finns inte din region med är förklaringen att inga timmar redovisats.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Prestationslön

1. Öst: 248:29
2. Mälardalen: 243:42
3. Stockholm-Gotland: 241:80
4. Väst: 240:69
5. Hela riket: 236:00
6. GävleDala: 226:60
7. Skåne: 223:71
8. Örebro-Värmland: 223:62
9. Småland-Blekinge: 215:46

Källa: Byggnads

Trots heta arbeten – inget glöd för ackordet

Ackordet backar svagt, men tidlönen pekar uppåt. Läs om senaste lönerna för takläggarna.

Foto: Colourbox

Denna gång gäller lönestatistiken perioden januari och februari i år. Genomsnittet för takläggare på ackord blev 210:13 kronor i timmen. Det innebär en marginell nedgång jämfört med motsvarande period 2017 då snittet låg på 212:19 kronor i timmen.

Ackordssiffror redovisas denna gång från fem regioner och antalet timmar stannade på låga 6 900. Möjligen beroende på att siffrorna gäller årets kallaste och snöigaste period.  I topp denna gång region Småland-Blekinge med en ett snitt på 235:42 kronor i timmen.

Läs också Här är årets lönekungar

Medellönen för tidlönen stannade på 186:76 kronor i timmen, vilket är några kronor högre än för januari och februari 2017. Antal timmar som ingår i siffrorna landade för perioden på 121 800. Bäst gick det denna gång för Örebro-Värmland med en medellön på 196:29 kronor i timmen.

Finns inte din region med så saknas statistik.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Småland-Blekinge: 235:42
2. Stockholm-Gotland: 230:20
3. GävleDala: 213:19
4. Hela riket: 210:13
5. Skåne: 197:74
6. Öst: 197:61

Lönesnitt tidlön

1. Örebro-Värmland:196:29
2. Västerbotten:188:20
3. MellanNorrland: 187:76
4. Hela riket: 186:36
5. Mälardalen: 184:10
6. Skåne: 182:38
7. Väst: 181:34
8. Stockholm-Gotland: 180:29
9. Öst: 179:84
10. GävleDala: 178:10

Törnrosasömnen över för plattsättarlönen

Möjligen håller ackordet på att vända uppåt för plattsättarna. Förtjänsten stiger rejält under årets två första månader.

Foto: Colorbox

Under det senaste dryga året har förtjänsten för plattsättare som arbetar på ackord legat i princip helt stilla. Trots gott om jobb och bra ackordsmöjligheter vid nyproduktion av lägenheter har lyftet uteblivit. Istället har nivån legat och harvat kring 240 kronor i timmen.

Men under årets två första månader har lönen börjat röra sig uppåt och genomsnittet ligger nu på 248:14 kronor i timmen. Det innebär att ackordet ökat med 8:20 kronor i timmen jämfört med januari och februari förra året,  vilket motsvarar en uppgång med 3,42 procent.

Läs också Här är årets lönekungar

I topp denna gång region Stockholm-Gotland med 305:89 kronor i timmen. Antal timmar som ingår i ackordsstatistiken denna gång är 26 860.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Medellönen för er med tidlön landade på 193:87 kronor under perioden. En uppgång med dryg 3 kronor – 1,54 procent – jämfört med januari och februari 2017. Denna gång omfattar statistiken 89 000 timmar.
Högst tidlön denna gång hittar vi som vanligt i region Mälardalen. Där blev genomsnittet 199:17 kronor i timmen.
Om din region inte finns med saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 305:89
2. MellanNorrland: 251:37
3. Hela riket: 248:14
4. Mälardalen: 247:83
5. Örebro-Värmland: 241:90
6. GävleDala: 233:38
7. Skåne: 233:06
8. Småland-Blekinge: 223:53

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 199:17
2. Väst: 194:98
3. Småland-Blekinge: 194:14
4. Hela riket: 193:87
5. Skåne: 193:70
6. Öst: 193:15
7. Örebro-Värmland: 189:14

Golvläggare – tidlön upp ackordet ner

Tidlönen för landets golvläggare har ökat med 1,93 procent det senaste året. Samtidigt har ackordet backat med över 2 procent.

Foto: Colourbox

Här kommer färska löner för golvläggare för det två första månaderna 2018. Medellönen för alla som arbetar på prestationslön blev 233,71 kronor. Det innebär att ackordet fallit tillbaka med 2,55 procent jämfört med januari och februari förra året. I topp denna gång region Öst med ett snitt på 297:35 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar denna gång stannade på 30 000.

Genomsnittslönen för tidlönen hamnade på 195:10 kronor i timmen under perioden, vilket innebär att lönen ökat med 1,93 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Tre regioner ligger över 200 kronor i timmen. Högst upp hittar vi region Västerbotten med ett snitt på 203:87 kronor. Även regionerna Väst och Öst orkade ta sig över 200 kronor. Antalet inrapporterade arbetstimmar denna gång var 499 000.

Läs också Välstädat bygge gav fetare plånbok

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Öst: 297:35
2. Mälardalen: 260:78
3. Väst: 247:27
4. MellanNorrland: 239:36
5. Örebro-Värmland: 235:37
6. Hela riket: 233:71
7. Skåne: 230:30
8. Stockholm-Gotland: 229:23
9. Västerbotten: 228:72
10. Småland-Blekinge: 204:59

Vill du få totalkoll på din lön och andra förmåner. Gå med i FB-gruppen Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 203:87
2. Väst: 203:25
3. Öst: 200:12
4. Norrbotten: 199:70
5. Skåne: 196:96
6. GävleDala: 195:25
7. Hela riket: 195:10
8. Mälardalen: 194:61
9. Småland-Blekinge: 193:83
10. MellanNorrland: 190:37
11. Örebro-Värmland: 189:23
12. Stockholm-Gotland: 188:29

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Foto: Colourbox

Här kommer lönesiffror för TBM. Alltså träarbetare, betongarbetare och murare. Statistiken denna gång gäller för de två första månaderna 2018.

Först prestationslöner. I topp och för första gången över 230 kronor i timmen hamnade region Stockholm-Gotland. Där landade snittet under perioden på 231:71 kronor.

Läs också Svag löneglidning trots högtryck i branschen

I två regioner, Småland-Blekinge och MellanNorrland, ligger förtjänsten kvar under 210 kronor i timmen.

Medellönen för hela riket blev 218:98, vilket motsvarar en uppgång med 2,36 procent det senaste året.

När det gäller rikssnittet så drar naturligtvis huvudstadsborna upp nivån en hel del. Bara en region till – Västerbotten (221:96 kr/tim) – har en lön som ligger över genomsnittet för hela landet.

Antal arbetade timmar under januari och februari stannade på 2,9 miljoner.

Västerbotten kvar i tidlönetoppen

Under det sista kvartalet förra året tog region Västerbotten över ledartröjan när det gäller tidlönen. Och västerbottningarna behåller den positionen i början av det här året med ett lönesnitt på 198:08. Medellönen för hela riket ligger nu på 193:37. Det innebär att tidlönen ökat med 2,78 procent det senaste året. I reda pengar pratar vi om en uppgång med 5:23 kronor i timmen. Antal timmar i underlaget denna gång blev 7,9 miljoner.

Fortsatt svag lönestegring

En löneutveckling på 2,38 procent för ackordet och 2,78 procent för tidlönen det senaste året skvallrar inte om någon högkonjunktur. Istället ligger uppgångarna i linje med avtalshöjningarna. Historiskt brukar goda tider ge några kronor extra i timmen i form av löneglidning. Men trots högtryck på bygget har löneglidningen i princip varit noll de senaste åren. Den tendensen verkar alltså fortsätta.

Fakta

Lönesnitt ackord

1. Stockholm-Gotland: 231:37
2. Västerbotten: 221:96
3. Hela riket: 218:98
4. Mälardalen: 218:85
5. Öst: 217:51
6. Norrbotten: 216:69
7. Skåne: 214:06
8. Väst: 211:84
9. Örebro-Värmland: 211:59
10. GävleDala: 211:53
11. Småland-Blekinge: 209:07
12. MellanNorrland: 208:89

Lönesnitt tidlön

1. Västerbotten: 198:08
2. Väst: 195:24
3. Mälardalen: 194:58
4. Småland-Blekinge: 194:12
5. Snitt riket: 193:37
6. Stockholm-Gotland: 193:29
7. Öst: 192:42
8. Skåne: 192:27
9. Norrbotten: 192:21
10. MellanNorrland: 191:34
11. Örebro-Värmland: 189:98
12. GävleDala: 188:27

Källa: Byggnads

En femma upp för ställningsbyggarna

Under det senaste året har tidlönen för ställningsbyggarna ökat med 3,28 procent.

Foto: Colourbox

Lönestatistiken gäller denna gång för januari och februari 2018. Genomsnittslönen för ställningsbyggare som arbetar på tidlön hamnade på 183,41 kronor i timmen, vilket är drygt tre procent mer än för motsvarande period 2017.

I topp denna gång Mälardalen med en medellön på 192:22 kronor. En region till – Skåne – hade ett snitt på över 190 kronor i timmen. Antal timmar om ingår i statistiken under perioden landade på 269 000.

Läs också Dagen efter kontrollen: ”Det var uppstädat”

Denna gång saknas uppgift för ställningsbyggarna i region Stockholm-Gotland.

Annons
Annons