info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dolda faran med semesterersättning

Semesterlön och semesterersättning är viktiga att ha koll på, inte minst om du har uppehållstillstånd. En snickare var nära att bli utvisad – för sin arbetsgivares misstag.

OBS! Bilden är inte från det aktuella fallet. Foto: Mostphotos

2017 ville Migrationsverket utvisa en man som arbetade som snickare. Han hade inte begått några fel – men det hade hans arbetsgivare.

Snickaren hade uppehålls- och arbetstillstånd i två sammanhängande omgångar mellan 2012 och 2016. Han arbetade hela tiden på samma företag och ansökte på nytt om uppehållstillstånd en tredje gång 2016, för att fortsätta arbeta på samma ställe.

Men ett och ett halvt år senare beslutade Migrationsverket om utvisning. Orsaken: Snickaren hade haft semester, utan semesterlön. Han fick endast semesterersättning, utbetalad var tredje månad. Mannens semesterförmåner följde alltså inte semesterlagen, och Migrationsverket får inte enligt lag bevilja tillstånd där lagstadgade anställningsvillkor kan snedvrida konkurrensen till förmån för oseriösa arbetstagare.  Eftersom snickaren hade sämre anställningsvillkor än vad kollektivavtalet och semesterlagstiftningen stadgar, skulle han inte beviljas vare sig uppehålls- eller arbetstillstånd, resonerade Migrationsverket.

Men mannen hänvisade till att han inte kan lastas för brister i lönebeskedet, utan att det är arbetsgivarens ansvar. Det framgick också tydligt av lönebesked att mannen tagit ut semester som han enligt lag var berättigad till, och därtill fått semesterersättning ”med betydande belopp”.

Byggnads har dessutom godkänt mannens anställning som likvärdig ett kollektivavtal. ”Det är alltså frågan om ett sådant uppenbart administrativt misstag som han inte ska behöva bära konsekvenserna av”, menade försvaret.

Snickaren överklagade beslutet och nu har Migrationsöverdomstolen beslutat att bevilja honom permanent uppehållstillstånd.

Mannen hade arbetat och haft uppehållstillstånd för arbete i fyra sammanhängande år och bedöms ha stark anknytning till svensk arbetsmarknad. ”Att enbart på grund av att han eventuellt inte fått rätt semesterförmåner, vägra honom fortsatt tillstånd att uppehålla sig och arbeta i Sverige och i stället utvisa honom, skulle därför inte tjäna syftet att motverka oseriösa arbetsgivare som missbrukar reglerna och utnyttjar arbetskraft”, skriver rätten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dolda faran med semesterersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig