info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ställningsbyggarna nu över 180 kronor

Medellönen för landets ställningsbyggare som arbetar på tidlön hamnade på 183:83 kronor i timmen under årets tredjekvartal.

Foto: Colourbox

I topp denna gång Skåne där snittet landade på 194:52 kronor i timmen. Även Mälardalen orkade upp över 190 kronor i timmen. Jämfört med tredje kvartalet förra året så har snittlönen ökat med drygt två procent.
Antalet arbetade timmar under årets tredje kvartal blev 334 000.
Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Fakta

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 194:52
2. Mälardalen: 190:91
3. Västerbotten: 184:68
4. Småland-Blekinge: 183:95
5. Hela riket: 183:33
6. MellanNorrland: 182:34
7. Öst: 180:73
8. Väst: 178:39
9. GävleDala:177:00
10. Örebro-Värmland: 169:45

Källa: Byggnads

Ackorden driver upp lönen för små yrkesgrupper på bygget

Plattsättare och golvläggare fortsätter att visa vägen när det gäller lönen. Båda yrkesgrupperna har haft en bra löneutveckling de senaste två åren. Och nya siffror för årets andra kvartal visar att trenden håller i sig.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 264 kB)

Snittet för plattsättare med prestationslön är nu uppe på 246:06 kronor i timmen. En ökning med 4,43 procent det senaste året. Motsvarande siffror för golvläggarna är 243:86 kronor och 8,54 procent.
Det som driver lönerna är den starka konjunkturen i kombination med att båda yrkesgrupperna har en förhållandevis stor andel som arbetar på ackord. Ni som tillhör något av de två skråna och arbetar på tidlön borde vid lämpligt tillfälle lyfta på hjälmen och säga tack till ackordsarbetarna. Deras insats har nämligen lyft tidlönerna till 195:97 kronor i timmen för plattsättarna och 192:77 för golvläggarna. Det är nivåer som står sig starkt mot övriga yrkesgrupper.
Den svaga löneutvecklingen för TBM-gruppen fortsätter. Trots bostadsbyggande i massor vilket lämpar sig väl för inarbetning så lyfter inte snittet. Medellönen för ackordsgängen blev under perioden 214:33 kronor, vilket endast är en uppgång med 1,78 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Det innebär inte att vissa gäng inte haft en stark utveckling. Redaktionen nås hela tiden av uppgifter om bygglag som ligger och plockar fina pengar på över 250 kronor i timmen. Något som i sin tur visar att det finns många arbetsplatser där lönen inte alls hängt med för TBM-gruppen.
Slutligen – Europarlamentets sysselsättningsutskott har röstat igenom ett förslag om samma lönenivå för utstationerade arbetare som för inhemska. Frågan ska upp för beslut i ministerrådet under våren. Möjligen kan en förändring på sikt påverka lönen för er på bygget här i Sverige.

186:71 i snitt för maskinförarna

Drygt fyra procent. Så mycket har maskinförarlönen ökat det senaste året.

Snittet för årets tredje kvartal hamnade på 186:71 kronor i timmen. Det är en uppgång med 4,46 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Totala antalet arbetstimmar som ingår i statistiken denna gång var 131 000.
Snittlönen på 186 kronor motsvarar en månadslön på 31 400 kronor vid en arbetstid på 169 timmar i månaden.
I topp denna gång region Stockholm-Gotland. Tätt därefter följer region Väst och Västerbotten. Det skiljer bara ett par kronor i timmen mellan de tre regioner som hamnade på pallen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.

Fakta

Tidlön

1. Stockholm-Gotland: 196:63
2. Väst: 194:56
3. Västerbotten: 194:23
4. Hela riket: 186:71
5. Mellannorrland: 183:02
6. Mälardalen: 182:91
7. Skåne: 181:99
8. Öst: 179:33
9. GävleDala: 176:09
10. Småland-Blekinge: 175:04

Källa: Byggnads

Ackordet tappar mark

Lönerna för golvläggarna går denna gång åt skilda håll. Ackordet svalnar, tidlönen lyfter.

Golvläggarna har under ett par år haft en stark utveckling när det gäller ackordet. Men lönestatistik för årets tredje kvartalet visar att uppgången stannat av. Medellönen för hela riket hamnade på 244:20 kronor i timmen under perioden, vilket är nästan fyra kronor lägre jämfört med tredje kvartalet förra året. Framtiden får utvisa om det är ett hack i kurvan eller om förtjänsten kommer fortsätta att drivas uppåt. Totalt denna gång ingår 38 700 timmar i prestationslönestatistiken.

Väst i tidlönetoppen

Tidlönen stiger däremot. Jämfört med tredje kvartalet 2016 så är uppgången 3:24 kronor i timmen till 195:40 kronor. I topp denna gång region Väst där medellönen för golvläggare med tidlön blev 202:95 kronor. Antal timmar som ingår i statistiken stannade på 445 000.
Är inte din region med så saknas uppgift.

Fakta

Lönesnitt ackord
1. Öst: 309:74
2. Mälardalen: 259:57
3. Örebro-Värmland: 252:30
4. Stockholm-Gotland: 251:02
5. Västerbotten: 247:88
6. Hela riket: 244:20
7. MellanNorrland: 242:39
8. Väst: 241:06
9. Skåne: 225:39
10. Småland-Blekinge: 214:22

Lönesnitt tidlön
1. Väst: 202:95
2. Öst: 199:76
3. Västerbotten: 198:94
4. Skåne: 198:78
5. Mälardalen: 197:59
6. Hela riket: 195:40
7. Småland-Blekinge: 190:42
8. Örebro-Värmland: 187:44
9. GävleDala: 182:39

Källa: Byggnads

Tre regioner över 220 kr i timmen

Snittet för TBM-gruppen på ackord har ökat med 4:39 kronor i timmen det senaste året.

Stockholm-Gotland har som region under flera år legat ohotad i lönetoppen när det gäller prestationslön för den stora TBM-gruppen. Tidigare har avståndet varit mer än tio kronor i timmen ner till regionen närmast, men nu har ett par andra regioner börjat närma sig. Det handlar om region Västerbotten och region Mälardalen som under årets tredje kvartal jobbat sig upp till 221:11 kronor respektive 221:06 kronor i timmen. Gapet upp till Stockholm-Gotland – 226:58 kronor – är därmed nere i drygt fem kronor.

Rekordhögt snitt för hela riket

Snittet för hela riket för de som arbetar på ackord hamnade denna gång på 216,19 kronor i timmen. Det är en uppgång med 2,07 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Nivån är också den högsta någonsin för ett enskilt kvartal.
Antalet arbetstimmar som ingår i statistiken denna gång blev 3,8 miljoner. Noterbart är även att samtliga regioner förutom två nu har en medellön på över 210 kronor i timmen.

Mälardalen i tidlönetoppen

Snittet för er med tidlön hamnade på 191:42 kronor. En uppgång med 3:95 kronor jämfört med kvartal tre 2016, vilket motsvarar 2,11 procent. Även för tidlönen handlar det om en ny rekordhög nivå. Antalet arbetstimmar var 8,8 miljoner. Denna gång hamnade region Mälardalen högst upp med ett snitt på 197:34.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 226:58
2. Västerbotten: 221:11
3. Mälardalen: 221:06
4. Norrbotten: 216:82
5. Hela riket: 216:19
6. Örebro-Värmland: 213:59
7. Skåne: 212:35
8. Öst: 211:97
9. Småland-Blekinge: 211:69
10. Väst: 211:52
11. GävleDala: 208:16
12. MellanNorrland: 204:16

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 197:34
2. Västerbotten: 195:29
3. Väst: 193:25
4. Öst: 192:60
5. Snitt riket: 191:42
6. MellanNorrland: 190:31
7. Skåne: 190:13
8. Örebro-Värmland: 187:83
9. Småland-Blekinge: 187:58
10. GävleDala: 182:77
11. Norrbotten: *
12. Stockholm-Gotland: *Källa: Byggnads

Lönen på tomgång för maskinförarna

Det går trögt för maskinlönerna. Det senaste året har de ökat med knappt tre kronor per timme.

Snittet för årets andra kvartal hamnade på 178:01 kronor i timmen. Det är en uppgång med en knapp krona jämför med årets första kvartal och med nästan tre kronor jämfört med andra kvartalet förra året.
Totala antalet arbetstimmar som ingår i statistiken denna gång var 132 000.
Maskinförare med månadslön ingår inte i siffrorna, men snittet på 178:01 kronor motsvarar en månadslön på 30 083 kronor om arbetstiden är 169 kronor per månad.

Norrland i topp

I topp denna gång region MellanNorrland med ett snitt på 188:86 kronor i timmen.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

Tidlön och ackord går hand i hand för TBM

1,78 procent – så mycket har lönerna ökat senaste året oavsett löneform.

Det är ingen nyhet att löneutvecklingen för TBM-gruppen har varit svag de senaste åren jämfört med många andra yrkesgrupper på bygget. Lönesiffror för årets andra kvartal befäster den tendensen. Ackordsnittet har det senaste året ökat med 1,78 procent för bygglagen. Samma siffra gäller för er med tidlön. Skillnaden mot andra yrken på bygget gäller främst ackordsarbeten, men även när det gäller tidlönen ligger TBM-gruppen lågt.

Rikssnitt på 214:33
Snittet över hela riket för TBM:are med prestationslön blev 214:33 kronor i timmen. En nedgång med 11 öre i timmen jämfört med årets första kvartal, men en uppgång med 3:75 kronor jämfört med kvartal två 2016. Det motsvarar en uppgång på 1,78 procent.
Det totala antalet ackordstimmar hamnade på 4.9 miljoner vilket var en halv miljon fler jämfört med kvartal ett i år.
I topp denna gång som vanligt Stockholm-Gotland. Denna gång med ett snitt på 224:70 vilket innebär en liten nedgång jämfört med året tre första månader då medellönen låg på 224:98 kronor i timmen.

Västerbotten i tidlönetoppen

Snittet för er med tidlön hamnade på 188:25 kronor. En uppgång med 3:29 kronor jämfört med kvartal två 2016, vilket motsvarar 1,78 procent. Antalet arbetstimmar var 11,4 miljoner. Det är tätt i tidlönetoppen. Denna gång hamnade Västerbotten högst upp med ett snitt på 194:50.


Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 224:70
2. Mälardalen: 217:69
3. Hela riket: 214:42
4. Västerbotten: 214:33
5. Norrbotten: 213:44
6. Öst: 211:51
7. Skåne: 210:47
8. Väst: 209:56
9. Småland-Blekinge: 208:77
10. Örebro-Värmland: 208:34
11. GävleDala: 206:16
12. MellanNorrland: 204:17

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 194:50
2. Stockholm-Gotland: 193:49
3. Öst: 191:79
4. Mälardalen: 191:56
5. Norrbotten: 191:02
6. Småland-Blekinge: 189:69
7. Snitt riket: 188:25
8. Skåne: 188:14
9. Väst: 185:48
10. GävleDala: 185:39
11. Örebro-Värmland: 184:24
12. MellanNorrland: 183:95

Nya löner för ställningsbyggarna

Lönerna pekar uppåt för ställningsbyggarna under årets första kvartal.

Medellönen för perioden hamnade på 179:90 kronor i timmen. Vilket innebär att lönen steg med 1:29 kronor i timmen jämfört med årets första kvartal och med knappt fyra kronor jämfört med andra kvartalet förra året.

Fler arbetade timmar

Antalet arbetade timmar under årets andra kvartal blev 445 000 vilket var 23 000 fler jämfört med kvartal ett.
Högst snittlön under perioden betalades ut till ställningsbyggarna i region Mälardalen där förtjänsten hamnade på 188:51 kronor i timmen.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Mälardalen: 188:51
2. Stockholm-Gotland: 188:05
3. Skåne: 186:60
4. Västerbotten: 184:68
5. Hela riket: 179:90
6. MellanNorrland: 179:35
7. Småland-Blekinge: 178:14
8. GävleDala:177:72
9. Öst: 176:12
10. Väst: 174:69
11. Örebro-Värmland: 167:83Källa: Byggnads

All time high för plattsättarna

Årets andra kvartal var starkt för plattsättarna. En snabb blick på statistiken visar att just plattsättarna har haft bäst löneutveckling av samtliga på bygget under perioden.

Snittet i hela landet för plattsättare med prestationslön är nu uppe i 246:06 kronor i timmen, vilken är den högsta nivån någonsin. Totalt handlar det om 39 560 ackordstimmar under perioden, vilket är 3 000 fler jämfört med årets första kvartal. I tre regioner ligger snittet nu över 260 kronor.

Å tidlönerna hänger med…

Även de med tidlön har haft ett bra andra kvartal. Årets avtalslyft påverkar samt att de som arbetar på ackord drar med sig även tidlönerna. Snittet denna gång blev 191:79 kronor.
Om din region inte finns med saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 268:41
2. Stockholm-Gotland: 269:10
3. Västerbotten: 263:29
4. Mälardalen: 253:28
5. Småland-Blekinge: 241:11
6. Hela riket: 246:06
7. MellanNorrland: 238:60
8. Örebro-Värmland: 241:23
9. Skåne: 224:43

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 194:74
2. Skåne: 194:56
3. Småland-Blekinge: 191:70
4. Mälardalen: 191:70
5. Hela riket: 191:79
6. Örebro-Värmland:186;87
7. GävleDala: 179:91
8. MellanNorrland: 179:21Källa: Byggnads

Svag utveckling för TBM

Lönerna har gått starkt för takläggare och plattsättare, samtidigt som TBM-gruppen tappar. Här är förklaringen.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 176 kB)

Löneskillnaden mellan olika yrkesgrupper på bygget ligger relativt fast år efter år. Ett yrke som ligger lågt i lön har en tendens att ligga kvar fastgjutna i botten. Ett exempel är glasmästeriarbetarna.
De har legat lågt länge och det finns i dag inga tecken på att de
ska börja klättra i löneligan. Samma sak gäller för dem som tjänar bäst. Rörmokarna har tillhört toppen under många år. För deras del finns det mycket som talar för en fortsatt bra löneutveckling. Många vvs-montörer jobbar på ackord som i sin tur lyfter tidlönen. Sedan har vi certifieringen Säkert Vatten som innebär höga trösklar in i branschen och till detta så tycks det ständigt vara brist på duktiga rörmokare.
Med det sagt – på flera års sikt sker det ändå förändringar i löneläge mellan yrkesgrupperna. Och den tydligaste rörelsen just nu är nog den nedåtgående trenden för den stora TBM-gruppen. Deras löneutveckling har under de senaste åren varit svagare än för många andra.
Exempelvis så lyftes ackordet för TBM:arna med 4,19 procent mellan 2014 och 2016. Under samma period steg takläggarnas ackord med 8,23 procent och plattsättarnas med 5,53 procent. Men TBM-gruppens dåliga utveckling har pågått längre än så. Det finns flera förklaringar då förutsättningarna för att tjäna pengar har förändrats. Bland annat har den internationella konkurrensen ökat och byggen styckas numer alltmer i mindre bitar som sedan säljs ut till underentreprenörer. Det innebär att inarbetade bygglag blir blåsta på godbitar i ackordet.
Samtidigt har det under många år pågått en lönekonflikt mellan arbetsgivarna och facket om vilken löneform som ska gälla för bygglagen. Allt detta har gjort att TBM-lönen tagit stryk. I stället har det gått något bättre för några av de förhållandevis små yrkesgrupper där konkurrensen är något lägre och trösklarna in i branschen är högre. Speciellt gäller det yrkesgrupper som har en högre andel som arbetar på prestationslön. Bästa exemplet där är plattsättarna som haft en starkare löneutveckling än många andra på bygget under de senaste tio åren.

Stort lönegap mellan ackord och tidlön

Hur mycket måste du tjäna för att ligga över lönesnittet för en byggnadsarbetare oavsett löneform och yrke? Här har du svaret.

Ni som gillar statistik – håll till godo. Enligt Byggnads lönesiffor för 2016 hamnade genomsnittslönen för samtliga byggnadsarbetare i landet på 191 kronor. I den siffran är alla yrken, löneformer och avtal inräknade förutom byggnadsarbetare med månadslön.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 132 kB)

Byggnadsarbetare med prestationslön nådde upp till 212 kronor i timmen och de med tidlön 184 kronor. Även här gäller det samtliga yrkesgrupper och löneformer. Snittet för alla med månadslön landade på 30 218 kronor.
Antalet timmar som ingår i statistiken är 82,5 miljoner där prestationslönetimmarna står för 22 procent och tidlönetimmarna för 78 procent. Med andra ord utgörs cirka en femtedel av arbetstimmarna på bygget av prestationslön. Fördelningen har legat stadigt kring den nivån under flera år, men det finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna. Exempelvis så arbetar rörmokarna gärna på ackord med en andel på nära femtio procent samtidigt som flera mindre yrkesgrupper som glasmästeriarbetare och plåtslagare knappt har några ackordstimmar alls. För den stora TBM-gruppen ligger ackordsnivån kring 20 procent.
Slående för siffrorna för 2016 är det enorma lönegapet i byggbranschen. Statistiken visar att det i snitt för samtliga byggnadsarbetare skiljer 28 kronor i timmen mellan dem med prestationslön och tidlön. I verkligheten är skillnaden många gånger betydligt större. Det är i dag inte ovanligt med ackordsjägare som gör löpande avstämningar på över 250 kronor i timmen. Nivån gäller till exempel rörmokare och vissa TBM-lag. Samtidigt finns det tidlönare i vissa yrken, exempelvis glasmästeriarbetare och maskinförare, som ligger långt under snittet på 184 kronor i timmen.
I lönestatistiken för 2016 ingår löneuppgifter från 5 211 olika byggföretag. 43 procent av dem har centrala avtal och 57 procent har hängavtal. Det finns även siffror på hur många personer som omfattas. Totalt handlar det om 91 482 personer. Av dem är 61 procent med i Byggnads och 39 procent är inte medlemmar.

Ett par kronor upp för TBM

Bra start på året för ackordsgängen.

Lönen för de som tillhör TBM steg under det första kvartalet med cirka två kronor i timmen jämfört med sista kvartalet förra året. Det gäller både för ackord och tidlön.
Snittet över hela riket för de med prestationslön blev 214:42 kronor i timmen. Motsvarande siffra för sista kvartalet förra året var 212:03 kronor. Det totala antalet ackordstimmar hamnade på 4,4 miljoner.
I topp denna gång som vanligt Stockholm-Gotland med ett snitt på 224:98 kronor, vilket var några ören lägre än förra kvartalet. Region Skåne lyckades för första gången nå upp till ett snitt på minst 210 kronor i timmen.

Tätt i tidlönetoppen

Lönesnittet för TBM:are med tidlön närmar sig nu 190 kronor. Alla regioner har nu ett snitt på minst 180 kronor och fyra regioner har tagit steget över 190 kronor i timmen. Snittet under det första kvartalet blev 188:42, vilket var knappt två kronor mer än för sista kvartalet förra året. Antal timmar på tidlön var 14,5 miljoner.
I topp Norrbotten följt av Stockholm-Gotland och Västerbotten.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 224:98
2. Mälardalen: 216:30
3. Norrbotten: 215:10
4. Hela riket: 214:42
5. Västerbotten: 214:20
6. Öst: 210:03
7. Skåne: 210:00
8. Småland-Blekinge: 209:77
9. Örebro-Värmland: 208:81
10. Väst: 208:81
11. MellanNorrland: 208:25
12. GävleDala: 207:28

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 194:46
2. Stockholm-Gotland: 194:05
3. Västerbotten: 192:55
4. Öst: 190:36
5. Mälardalen: 189:89
6. Väst: 189:10
7. Snitt riket: 188:42
8. MellanNorrland: 188:25
9. Skåne: 187:81
10. Småland-Blekinge: 186:41
11. Örebro-Värmland: 185:11
12. GävleDala: 182:71Källa: Byggnads

Annons
Annons