info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få ut din lön med nya lagen – så funkar det

Många tror att den nya lagen om entreprenörsansvar, som träder i kraft efter nyår, kan förändra svenska byggen. Vi tog hjälp av advokaten Jaana Nilsson och redde ut begreppen. Här är fem viktiga saker att veta om lagen för dig som vill ha ut din lön:

Jaana Nilsson guidar till den omstridda lagen. Foto: Motphotos/Privat

1 Rätten till lön

  • Lagen innebär att om en byggnadsarbetares lön inte betalas av arbetsgivaren blir den entreprenör som anlitat det företaget ansvarigt att betala lönen. Byggnadsarbetaren måste då skicka ett skriftligt meddelande till entreprenören. Betalningsskyldigheten för den entreprenör som anlitat arbetsgivaren startar sju arbetsdagar efter att entreprenören fått lönekravet.

2 Lönekrav mot tre olika företag

  • Om inte arbetsgivaren eller den entreprenör som anlitat arbetsgivaren (uppdragsgivaren) betalar lön finns ytterligare ett alternativ. Krav på lön kan även ställas mot huvudentreprenören. Lönekravet måste ställas inom vissa tider för att vara giltigt.

3 Arbete måste ha utförts i entreprenaden

  • För att lön ska betalas måste arbete ha utförts i entreprenaden åt arbetsgivaren. Det är inte möjligt att få lön för sådant som redan ersatts på annat sätt. En annan sak att tänka på är att om en arbetsgivare ansett sig ha skäl att inte betala ut lön får uppdragsgivare och huvudentreprenör neka att betala ut lön av samma skäl.

4 Kontaktuppgifter måste lämnas ut

  • Lagen är ett skydd för arbetstagare. Därför måste entreprenörerna inom fem arbetsdagar lämna kontaktuppgifter till företagen i avtalskedjan, så att byggnadsarbetaren får veta vart kravet på lön kan skickas. Om entreprenörerna inte lämnar kontaktuppgifter blir de som regel skyldiga att betala skadestånd

5 Både positiv och negativ kritik om lagen

  • Tanken med lagen är att öka kontrollen av vilka företag som anlitas i byggprojekt. Oseriösa företag ska inte kunna bedriva byggverksamhet på bekostnad av seriösa. Lagstiftarna hoppas även att avtalskedjorna i byggprojekt ska bli kortare och att de företag som arbetar i byggprojekt ska prata mer och bättre med varandra.
  • Negativ kritik som förts fram har varit om det verkligen finns ett problem i Sverige med att byggnadsarbetare inte får lön. En annan sak har varit om en lag verkligen behövs eftersom det redan i svenska kollektivavtal finns regler som skyddar arbetstagares löner. Det finns även en oro hos företag inom byggbranschen att lagen kommer att göra det svårare att få nya uppdrag och att det blir dyrare att driva företag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få ut din lön med nya lagen – så funkar det

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig