info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu införs hårdare krav på huvudentreprenören

Blåst på lönen? Nu skärps löneansvaret för huvudentreprenörer inom bygg och anläggning. Det här är vad som gäller.

Lagen om entreprenörsansvar ska förbättra villkoren för arbetstagarna, hoppas förespråkarna. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos

Den 1 januari infördes en ny lag som utvidgar löneansvaret för huvudentreprenörer. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare kan nu istället få betalt av företaget längre upp i kedjan, alltså det företag som har anlitat den underentreprenör där arbetstagaren är anställd. I nästa steg går löneansvaret vidare till huvudentreprenören. Byggnadsarbetaren förklarar vad som gäller.

Vad är syftet med lagen?

Läs också Få ut din lön med nya lagen – så funkar det

Att åtgärda den osunda konkurrens som präglar byggsektorn, där seriösa företag konkurreras ut av företag som dumpar löner och villkor. Man vill att lagen ska pressa huvudentreprenörer att kontrollera sina underentreprenörer och stärka den utstationerade arbetskraftens rättigheter.

När infaller huvudentreprenörens ansvar?

Om arbetsgivaren inte betalar vänder sig byggnadsarbetaren till uppdragsgivaren. Först måste uppdragsgivaren få en underrättelse om lönefordran från arbetstagaren eller facket. Om uppdragsgivaren inte betalar inom 7 helgfria vardagar, eller inte kan nås, går ansvaret vidare till huvudentreprenören. För att huvudentreprenören ska bli ansvarig måste arbetstagaren eller facket ha informerat denne om lönefordran inom sex månader från det att uppdragsgivaren underrättades.

Hur mycket kan huvudentreprenören behöva betala?

Arbetstagaren får begära ersättning för 3 månaders utebliven lön. Ansvaret gäller även skatt och sociala avgifter. Arbetstagaren har vid en tvist också rätt till skadestånd om inte uppdragsgivare och huvudentreprenör fullföljer vissa informationsskyldigheter.

Vad händer om en underentreprenör går i konkurs?
Om en UE går i konkurs vänder sig arbetstagaren till konkursförvaltaren för att sin lön utbetald via den statliga lönegarantin.

Vilka berörs av entreprenörsansvaret?
Lagen gäller både utstationerade arbetstagare och arbetstagare anställda i Sverige.

Vad tycker parterna?

Byggnads välkomnar ett lagstadgat entreprenörsansvar och hoppas att det ska leda till kortare UE-kedjor. Sveriges Byggindustrier anser att det kan leda till att småföretag slås ut och att nya företag får svårare att etablera sig.

När gäller inte lagen?

Lagen gäller inte om uppdragsgivaren eller huvudentreprenören redan har kollektivavtal som ger arbetstagare likvärdigt skydd och där ansvaret för lönefordringar i kedjan är reglerat. För företag som är bundna av byggavtalet gäller kollektivavtalets bestämmelser istället för lagen.

Lagen om entreprenörsansvar är en konsekvens av ett EU-direktiv från 2014 om utstationering.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu införs hårdare krav på huvudentreprenören