info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Öst och Väst golvar resten

Lönerna för landets golvläggare ligger väl samlat. Men två regioner sticker ut.

Här är nya lönsiffor för perioden juli till och med september för golvläggare. En period som innehåller en del semesterveckor, vilket innebär att underlaget när det gäller antalet timmar är lägre än vanligt. Ackordssnittet hamnade på 248:85 kronor i timmen under perioden. Och antalet ackordstimmar för hela landet var 29 000. I topp hamnade region Öst med en lön på lite drygt 300 kronor i timmen. I övrigt låg de andra regionerna nära varandra kring 240 kronor i timmen.

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Väst bäst på tidlön

När det gäller tidlönen så toppar golvläggarna i Väst med 203:71 kronor i timmen. I botten hittar vi MellanNorrland med en tidlön på 181:37 kronor. Snittet för de tre månaderna för hela landet blev 192:61 kronor och antalet timmar som ingår i statistiken landade på 610 000. Kolla nedan hur du ligger till i din region. Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 309:36
2. Stockholm-Gotland: 254:79
3. Småland-Blekinge: 252:50
4. Hela riket: 248:85
5. Väst: 245:52.
6. Mälardalen: 239:31
7. MellanNorrland: 238:84
8. Örebro-Värmland: 235:31
9. Västerbotten: 229:22
10. Skåne: 227:59

Lönesnitt tidlön
1. Väst: 203:71
2. Västerbotten: 194:54
3. Skåne: 194:31
4. Hela riket: 192:61
5. Stockholm-Gotland: 191:11
6. Mälardalen: 189:71
7. Småland-Blekinge: 186:95
8. GävleDala: 183:41
9. Örebro-Värmland: 183:01
10. MellanNorrland: 181:37 Källa: Byggnads

Tåget skenar för TBM på ackord

Ackordsloket rullar snabbt nu så i vissa regioner har tidlönevagnarna spårat ur.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 359 kB)

222:73 kronor i timmen i snitt. Det är nivån för TBM på ackord
i region Stockholm-Gotland för tillfället. Men det är inte bara de
i den regionen som kan glädjas, ackordet går starkt över hela landet. Snittet för perioden hamnade på 211:97. Det som driver på är bland annat det personalintensiva bostadsbyggandet. Och många ackordslag har som bekant lång erfarenhet och är väl intrimmade för att bygga just bostäder.
TBM på tidlön då? Ja, de ligger tätt samlade i en grupp betydligt längre ner. I topp region Stockholm-Gotland med 189:90 kronor i timmen och i botten Västerbotten med 177:88 kr. Och snittet landade på 186:25 kronor.

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Vagnarna ramlar av

En närmare granskning visar att det i vissa regioner nu är ett stort gap mellan de två löneformerna för TBM:arna. Kopplingen mellan det frustande ackordsloket och tidlönevagnarna har stretchats ut. Uttänjningen gäller stora delar av landet, men i vissa regioner verkar vagnarna till och med sladdat av i någon skarp kurva. Det gäller bland annat Stockholm. Där skiljer det nu nästan 33 kronor i timmen. Helt klart är att tidlönerna inte hänger med överallt för tillfället. Möjligen finns det en fördröjningseffekt som kan komma senare.

Stabilt upp för plattsättarna

Det går bra för plattsättarna. De har under det senaste året lyft prestationslönen med nästan tio procent och har nu en snittlön på 245 kronor i timmen. De har verkligen seglat upp som eventuella nya lönekungar på bygget. Även här har tidlönen svårt att hänga med. För ett år sedan var gapet mellan de två löneformerna 40 kronor i timmen. Nu är det uppe i hela 54 kronor i timmen.
I övrigt kan noteras att det är fortsatt problem när det gäller lönestatistiken för vissa yrkesgrupper. De är därför som just ditt yrke eller din löneform kanske inte finns med. Men håll ut – det kommer att bli bättre.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

Nya höjder för TBM-ackordet

Lönesnittet för TBM-gruppen på ackord fortsätter uppåt. Tidlönen ligger 25 kronor lägre

Lönesiffrorna gäller för perioden juni till och med augusti i år. Först ackordslönerna. Snittet för hela landet hamnade på 211:97 kronor i timmen.
Region Stockholm-Gotland som under en längre tid legat och stampat precis under 220 kronor i timmen tar nu ett litet skutt uppåt till nästan 223 kronor i timmen. Därmed befäster de rollen som lönekungar när det gäller ackord för TBM-gruppen. Avståndet är långt ner till Västerbotten på andra plats som noterar en snittförtjänst på 214 kronor under sommarmånaderna.
Det totala antalet ackordsarbetstimmar under perioden hamnade på 3,97 miljoner och jämfört med förra året så har ackordslönerna ökat med 1,94 procent.

Stockholm i topp även för tidlön

Tidlönesnittet ligger kring 25 kronor lägre än snittet för de med prestationslön. Region Stockholm-Gotland toppar med 189:90 kronor i timmen, men här är avståndet ner till de andra regionerna betydligt mindre. Det handlar om några kronor. På andra plats Norrbotten med 188:98 kronor i timmen och på tredje region Väst med 188:21 kronor.
Här följer hela listan:

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 222:73
2. Västerbotten: 214:86
3. Mälardalen: 212:37
4. Hela riket: 211:97
5. MellanNorrland: 209:93
6. Norrbotten: 208:76
7. Skåne: 207:18
8. Öst: 207:03
9. Väst: 206:31
10. GävleDala: 205:72
11. Örebro-Värmland: 204:30
12. Småland-Blekinge: 203:75

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gör som många andra och gå med i den här gruppen på Facebook:
Din lön på bygget

Lönesnitt tidlön
1. Stockholm-Gotland: 189:90
2. Norrbotten: 188:98
3. Väst: 188:21
4. Öst: 187:38
5. Mälardalen: 186:44
6. Örebro-Värmland: 186:41
7. Snitt riket: 186:25
8. MellanNorrland: 185:09
9. Småland-Blekinge: 184:84
10. GävleDala: 181:50
11. Västerbotten: 177:88
12. Skåne: *
Källa: Byggnads

Lönen på tomgång för maskinförarna

Lönesnittet för maskinförare som arbetar på tidlön är nu uppe i 180:19 kronor i timmen.

Statistiken gäller för perioden juni till och med augusti i år. För första gången tar maskinförarna klivet över 180 kronor i timmen. Snittet hamnade på 180:16 kronor och det totala antalet arbetstimmar i underlaget var 124 000. En timpeng på 180 kronor motsvarar en månadslön på 30 500 kronor beräknat på 169 arbetstimmar per månad.
Trots en ny nivå över 180 kronor så har utvecklingen för maskinförarnas tidlöner varit svag det senaste två åren. Uppgången jämfört med juni till augusti förra året är endast 1,52 procent. Det tickar på uppåt, men i långsam takt jämfört med flera andra yrkesgrupper på bygget.

Skåne hoppar upp ett pinnhål

Under våren var det maskinförarna i region Öst som tjänade bäst. Skåne låg då på andra plats men har nu tagit över förstaplatsen. Deras förtjänst hamnade på 186:16 kronor i timmen. Därefter kommer MellanNorrland och sedan region Öst.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet.
Här följer hela listan:

Vill du läsa mer om din lön och ersättningar på bygget. Gå med i den här gruppen: Din lön på bygget

1. Skåne: 186:16
2. Mellannorrland: 185:45
3. Öst: 184:65
4. Småland-Blekinge: 183:45
5. Mälardalen: 181:70
6. Hela riket: 180:19
7. GävleDala: 176:43
8. Västerbotten: 173:94
9. Stockholm-Gotland: 173:47
10. Väst: 173:20
11. Örebro-Värmland: 168:75
12. Norrbotten: *Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Skåne toppar bland ställningsbyggarna

Tidlönesnittet för landets ställningsbyggare är nu uppe i 178:55 kronor i timmen.

Ställningsbyggarna är en av de yrkesgrupper som i stor utsträckning arbetar på tidlön. Antalet redovisade ackordstimmar är ofta få, men de som ändå lämnas in brukar indikerar att förtjänsten ligger 15-20 kronor högre jämfört med tidlön. Till exempel så låg snittet för tidlön under hela 2015 på 174:41 medan snittet för de med prestationslön under förra året hamnade på 191:94 kronor i timmen.
Men åter till dagsaktuella siffor och tidlönen. I topp nu ligger region Skåne med ett snitt på 189:01 kronor. Siffran gäller för perioden juni till augusti i år. Långt upp hittar vi också Mälardalen och Västerbotten.

Snittet upp med 3,24 procent

Genomsnittet för hela riket under sommarmånaderna landade på 178:55, vilket innebär att lönerna stigit med 3,24 procent det senaste året. Antalet redovisade tidlönetimmar var 346 000.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Om det är markerat med en * efter din region så innebär det att uppgift saknas.
Vill du läsa mer om lönerna på bygget så gå med i denna Facebookgrupp – Din lön på bygget.

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 189:01
2, Mälardalen: 187:78
3. Västerbotten: 185:65
4. Norrbotten: 182:66
5. MellanNorrland: 182:42
6. Småland-Blekinge: 181:11
7. Hela riket: 178:55
8. Öst: 175:73
9. GävleDala:173:25
10. Väst: 165:85
11. Örebro-Värmland: 160:09
12 Stockholm-Gotland: *Källa: Byggnads

Lönen glöder för plattsättarna

Ackordssnittet för yrkesgruppen är nu uppe i 245 kronor i timmen.

Plattsättarna har haft en stark utveckling när det gäller både ackords- och tidlöner det senaste året. Prestationslönen har ökat med 9,43 procent och tidlönerna med 4,31 procent.
Under perioden juni till och med augusti i år toppas ackordslönelistan av plattsättarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 278:08 kronor i timmen. På andra plats hamnade region Mälardalen med 255:10 kronor. Totala antalet ackordstimmar över hela riket landade under perioden på 28 910.
För tidlönerna hamnade rikssnittet på 191:56 kronor i timmen och antalet inrapporterade timmar var 63 700.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Finns inte din region med så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 278:08 
2. Mälardalen: 255:10
3. Hela riket: 245:50
4. Småland-Blekinge: 244:42 
5. GävleDala: 231:94
6. Örebro-Värmland: 238:69
7. MellanNorrland: 234:35
8. Skåne: 231:51

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 197:30
2. Mälardalen: 193:53 
3. Öst: 193:16
5. Småland-Blekinge: 192:19 
6. Hela riket: 191:56
7. Väst: 188:59
8. GävleDala: 178:63 
9. MellanNorrland: 178:62Källa: Byggnads

Öst rattar maskinlönen bäst

Snittet för maskinförare på tidlön ligger nu på 175:10 kronor i timmen.

Statistiken gäller för perioden april till och med juni i år. Byggnads region Öst ligger i topp med 182:49 kronor i timmen. På andra plats hamnade region Skåne med 180:86 kronor och på tredje Mälardalen med 179:16 kr. Omräknat till månadsvis utbetalning så hamnade snittet för perioden för samtliga maskinförare på knappt 29 000 kronor i månaden. Totalt ingår 191 000 timmar i statistiken. Här följer hela listan:

Region Tidlön

1. Öst: 182:49
2. Skåne: 180:86
3. Mellannorrland: 179:16
4. Mälardalen: 178:95
5. Hela riket: 175:10
6. Småland-Blekinge: 174:75
7. GävleDala: 172:76
8. Stockholm-Gotland: 169:42
9. Västerbotten: 165:51
10. Väst: *
11. Norrbotten: *
12. Örebro-Värmland: *

Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Ackordrekord för TBM

Den goda arbetsmarknaden har nu pågått under en längre period vilket lett till upprepade lönerekord. Så även denna gång.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 315 kB)

Vill du ha den här statistiken och annat matnyttigt om ersättningar på jobbet direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Konjunkturen för byggsektorn är fortsatt stark. Enligt Konjunkturinstitutet tyder byggbolagens anställningsplaner på att sysselsättningen i byggsektorn under hösten kommer öka i större omfattning än normalt. Det innebär att byggföretagen även fortsättningsvis kommer ha problem med att få tag på arbetskraft, vilket i sin tur kommer bidra till att den gynnsamma löneutvecklingen för byggnadsarbetarna fortsätter.
För tremånadersperioden april till juni hamnar ackordssnittet för TBM-gruppen för första gången över 210 kronor i timmen. Närmare bestämt 210:64. Region Stockholm-Gotland ligger fortsatt i topp med 219:87 kronor i timmen. En nivå regionen legat på under nästan ett helt år vilket tyder på att det för tillfället verkar vara svårt att nå högre höjder i huvudstaden. I alla andra regioner har TBM-ackordssnittet däremot stigit under det senaste året. I flera fall med upp mot tio kronor i timmen. Region Västerbotten närmar sig nu med sina 213:31 kronor i timmen stockholmarna.
Även för plattsättarna fortsätter den goda utvecklingen för dem som arbetar på ackord. Nytt rekord med 235:78 kronor i timmen. Toppar gör plattsättarna i region Mälardalen med 255:82 kronor. För ett år sedan låg snittet för yrkesgruppen drygt tio kronor lägre, vilket innebär att lönen ökat med nästan fem procent på ett år. Samtidigt ökar gapet ner till plattsättarna på tidlön. Nu är skillnaden hela 50 kronor i timmen.

Telefon: 070-607 56 92.
Mejl: cn@byggarb.se
Twitter: @CeNiklasson

En guldpeng upp för plattsättarna

Snittet för plattsättare på prestationslön hamnade under perioden april till juni i år på 235:78 kronor i timmen.

Uppgången är i runda slängar tio kronor mer i timmen jämfört med samma period förra året. Bäst tjänade ackordsarbetarna i Byggnads region Mälardalen med 255:82 kronor i timmen. Därefter kom grannregionen Stockholm-Gotland med 252:16 kronor i timmen. Det totala antalet ackordstimmar för hela riket var 120 000 timmar.
Högst upp i toppen för de med tidlön ligger region Öst med ett snitt på 192:71. På andra plats hamnade region Småland-Blekinge med 189:32 kronor i timmen.
Nedan kan du se hur det gick för din region. De som inte är med har för få – mindre än 1000 timmar – registrerade för perioden eller så saknas det uppgifter helt.

Lönesnitt ackord
1. Mälardalen: 255:82
2. Stockholm-Gotland: 252:16
3. Hela riket: 235:78
4. Skåne: 228:15
5. Småland-Blekinge: 223:91
6. GävleDala: 222:65
7. Örebro-Värmland: 221:22

Lönesnitt tidlön
1. Öst: 192:71
2. Småland-Blekinge: 189:32
3. Skåne: 188:61
4. Stockholm-Gotland: 187:19
5. Hela riket: 185:94
6. Mälardalen: 180:59
7. Väst: 178:54
8. MellanNorrland: 178:11
9. GävleDala: 174:75Källa: Byggnads

Stabilt ackord för plåtslagarna

Ackordsförtjänsten för landets plåtslagare hamnade på 213:13 kronor i timmen under årets andra kvartal.

Snittet på 213 kronor i timmen innebär en uppgång med drygt sju kronor i timmen jämfört med andra kvartalet förra året. De sju kronorna motsvarar en ökning med 3,6 procent. Antalet ackordstimmar under perioden landade på 45 956. Motsvarande siffra för andra kvartalet 2015 var 29 494.
Jämfört med årets första kvartal så halkade ackordsförtjänsten ner med 44 öre i timmen.
Plåtslagarna i Uppsala län hamnade längts upp under kvartal två med en notering på 247 kronor i timmen. Näst bäst var de i Gävleborg med 241 kronor.
Statistiken gäller de som mäter sitt ackord via Plåt och Ventforum. De som har egna ackordsuppgörelser med företaget ingår inte i sifforna. Se nedan hur det gick i ditt län. Finns ditt län inte med så innebär det att inga ackordstimmar finns registrerade för perioden.

Uppsala
Lön:247:90  Timmar:3 595
Gävleborg
Lön:241:40  Timmar:666
Halland
Lön:237:18  Timmar:1 823
Västerbotten
Lön:221:53 Timmar:12 839
Södermanland
Lön:220:36 Timmar:584
Värmland
Lön:218:97  Timmar:1 073
Skåne
Lön:214:05  Timmar:14 448
Jönköping
Lön:190:91  Timmar:5 188
Västra Götaland
Lön:179:02  Timmar:2 553
Örebro
Lön:178:19  Timmar:2 223
Kalmar
Lön:172:41  Timmar:964Källa: Plåt och Ventforum

Stor löneskillnad bland plattsättarna

Nästan 50 kronor. Så stor är löneskillnaden mellan plattsättare på ackord och tidlön.

Snittet för plattsättare på prestationslön hamnade under perioden februari till mars i år på 231:39 kronor i timmen. Tidlönen landade på 183:50 kronor, vilket ger en skillnad på 47:89 kronor i timmen.
Bäst tjänar ackordsarbetarna i Byggnads region Mälardalen med 242:72 kronor i timmen. Därefter kommer kollegorna i region Örebro-Värmland som snittade på 237:89 kronor. Det totala antalet ackordstimmar för hela riket blev 38 400 för perioden.
Högst upp i toppen för de med tidlön ligger region Småland-Blekinge med ett snitt på 189:75. På andra plats hamnade region Skåne med 188:07 kronor i timmen.

Lönesnitt ackord*

1. Mälardalen: 242:72
2. Örebro-Värmland:
237:89
3. Småland-Blekinge:
235:54
4. Hela riket: 231:39
5. Stockholm-Gotland: 225:20
6. Skåne: 220:92
7. GävleDala: 205:44

Vill du ha den här statistiken framöver direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Lönesnitt tidlön*

1. Småland-Blekinge: 189:75
2. Skåne: 188:07
3. Mälardalen: 186:83
4. Stockholm-Gotland: 184:24
5. Hela riket: 183:50
6. MellanNorrland: 182:70
7. GävleDala: 176:75
8. Väst: 169:22

Källa: Byggnads
* De regioner som inte är med har för få – mindre än 1000 timmar – registrerade för perioden eller så saknas det uppgifter helt.

Skåne i topp bland maskinförarna

Snittet för hela riket ligger på 177:18 kronor i timmen.

Snittet för tidlönen bland maskinförarna över hela riket låg för perioden februari till april 2016 på 177:18 kronor i timmen. I Skåne som ligger i topp var förtjänsten 191:43 kronor i timmen. På andra plats hamnade region Öst med 182:68 kronor i timmen och på tredje Västerbotten med 182:13 kronor. Lägst lön bland maskinförarna har de som tillhör region Norrbotten. Här följer hela listan:

Vill du ha den här statistiken framöver direkt i ditt flöde på facebook så gå med i den här gruppen: ”Din lön på bygget”.

Region Tidlön

1. Skåne: 191:43
2. Öst: 182:68
3. Västerbotten:
182:13
4. Mellannorrland:
176:01
5. Stockholm-Gotland: 174:22
6. Väst: 173:99
7. GävleDala: 173:76
8. Mälardalen: 171:09
9. Småland-Blekinge: 169:73
10. Norrbotten: 169:22
11. Örebro-Värmland: *

Källa:Byggnads
*Uppgift saknas

Och här hittar vårens avtal för maskinförarna

Annons
Annons