info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så många byggjobb försvinner fram till 2020

Sveriges Byggindustrier skriver i en ny prognos att anläggningsbyggandet fortsätter att gå bra. Däremot ser det sämre ut för bostadsbyggandet. Foto: Mostphotos

Sveriges Byggindustriers (BI) nya prognos om konjunkturen i byggbranschen sträcker sig fram till och med 2020. I stora delar bekräftar arbetsgivarna de signaler som varit tydliga det senaste året. Bostadsbyggandet saktar in samtidigt som utvecklingen för anläggningsbyggandet är god.

Vi börjar med bostadsbyggandet. Där tror BI att produktionstakten fortsätter att bromsa in. I år räknar de med 34 500 bostäder i flerbostadshus och 9 500 i småhus. Och för 2020 är siffrorna 32 000 och 9 000.  Totalt alltså en nedgång från 44 000 lägenheter i år till 41 000 nästa år.  Inga stora skillnader men om man jämför med 2017 är fallet dramatiskt. Bostadsbyggandet har minskat med 40 procent från toppåret 2017 till 2019.

Det ser bättre ut för anläggningssidan. Där förväntar man sig en ökad aktivitet under 2020. Det som främst driver på är en starkt tillväxt av det offentliga byggandet av nya vägar och järnvägar.

Trots att anläggningsbyggandet går relativt starkt innebär nedgången av bostadsbyggandet att det sammanlagda byggandet minskar. BI tror att bygginvesteringarna minskar i år och nästa år. Totalt räknar de med att bygginvesteringarna går ner med 4 procent.

En lägre byggtakt påverkar sysselsättningen i branschen. I prognosen spår BI att antalet sysselsatta i byggindustrin minskar med 5 000 mellan 2018 och 2020. Främst är det byggbolag som arbetar mot husmarknaden som skickar signaler om att de kommer minska antalet anställda. På anläggningssidan ser det bättre ut. Där finns det möjligheter till ökad sysselsättning.

Är du snickare? Missa inte att gå med i Facebookgruppen ”Snickare på bygget”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så många byggjobb försvinner fram till 2020

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig