info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v15

STREJKVARSEL AVBLÅST – BYGGAVTAL KLART

Det blir ingen strejk på byggarbetsplatser. Nytt avtal blev klart under torsdagen och båda parter beskriver sig som nöjda.

Idag blev det klart att det inte blir någon strejk, något som Byggnads varslat om skulle ske med start under fredagen om inte en överenskommelse nåddes. En fråga som för Byggnads var av stor vikt var den om ökade befogenheter för regionala skyddsombud. Enligt det nya Byggavtalet får nu Byggnads regionala skyddsombud tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, alltså även dom arbetsplatser som saknar fackliga medlemmar.

– Det här är ett historiskt avtal. Där lagstiftarna gick bet klev landets byggnadsarbetare in. Där politiken misslyckades visade Byggnads medlemmar vad ett starkt och enat fackförbund kan åstadkomma. Att ge de regionala skyddsombuden ökad tillträdesrätt kommer inte lösa alla problem i byggbranschen men det ger oss verktygen att göra skillnad på riktigt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads i ett pressmeddelande.

Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd på Byggföretagen:

– Vi har försvarat den framgångsrika svenska lönemodellen. Dessutom fortsätter vi vårt gemensamma arbete för en säkrare arbetsmiljö och ordning och reda. Det här är ett bra avtal för alla som jobbar i byggbranschen och för att kunna rusta Sverige ur den rådande pandemin.

Avtalet i korthet

Avtalets längd är på 29 månader där det sista året är uppsägningsbart.

När det gäller lönen så höjs den enligt det så kallade märke som industrin förhandlat fram tidigare. Det innebär löneökningar på 5,4 procent fram till den 30 april 2023. Den utgående lönen ska räknas upp med 5,49 kronor i timmen från den första löneperioden som infaller efter den sista november. Den första december höjs grundlönen höjs med 5,50 kronor till 169 kronor i timmen eller 29 406 kronor i månaden.

En andra lönehöjning blir det den 1 maj 2022. Då ska den utgående lönen upp med 4,19 kronor i timmen. Samtidigt blir den nya grundlönen 173 kronor i timmen eller 30 102 kronor i månaden.

Avtalet innehåller ingen retroaktiv lön för perioden från i våras fram till nu. Så här säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare i Byggnads om den saken:

– Om vi skulle tagit den kampen hade vi fått strejka ihjäl oss. Den frågan avgjordes redan tidigare inom ramen för LO-samordningen och vi följer helt uppgörelsen från industrin.

En annan överenskommelse som gäller lönen är en tydligare definition om vad som är lön och traktamenten vilket ska förhindra lönedumpning från utländska företag

Det ska införas en graviditetslön på 10 procent av lönen för alla som får graviditetspenning från Försäkringskassan.

Ytterligare en lönefråga gäller gränsen för när löneersättningen kan förhandlas av arbetslaget lokalt. Tidigare låg den på 900 timmar. Den nya nivån är 2 500 timmar. Facket har dock tolkningsföreträde och kan gå in i en förhandling även under den nivån om man anser det nödvändigt.

Två frågor som diskuterats mycket mellan parterna under avtalsrörelsen var fackets krav på ökade befogenheter för regionala skyddsombud och ett förstärkt huvudentreprenörsansvar. När det gäller skyddsombuden så kommer de få tillgång till alla arbetsplatser med kollektivavtal och när det gäller huvudentreprenörsansvaret införs en uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkta kollektivavtalsbrott.

Förhandlingsresultatet från den gemensamma prestationslönegrupp ska införas i det nya avtalet. Enligt arbetsgivarna innebär det en ”ökad frihetsgrad för Byggföretagens medlemmar, särskilt små och medelstora företag, att få inflytande om planering och arbetsvillkor på arbetsplatsen.

Extra pensionsavsättningar med 0,3% procent under avtalsperioden. En nyhet är att det nu gäller alla från 22 år och uppåt.

Det införs även nya regler när det gäller arbetsgivarens möjlighet att lägga ut arbetstiden. Detta under förutsättning att Byggnads lokala region går med på förändringen.

Parterna fattade även beslut om flera arbetsgrupper under avtalsperioden. Följande är aktuella:

  • Digitalisering
  • Jämställdhet, integration och mångfald
  • Rekommendation för arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier
  • Rekommendationer hanteringsregler angående felaktig utbetalad lön
  • Rekommendation gällande avskiljbart omklädningsutrymme, ”Bodar
    för alla”
  • Tidlönegruppen, S-listan, 6-årsreglen mm färdigställs
  • Villkor för kranföretag och kranförare
Annons
Bluebeam 250×600 v13-18 desktop

Du läser: STREJKVARSEL AVBLÅST – BYGGAVTAL KLART