info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Husbyggare pessimistiska – sticker ut negativt

Byggbranschen är den enda sektorn som rapporterar en nedgång, enligt senaste konjunkturbarometern. Framför allt är husbyggarna pessimistiska när det gäller orderstockar och anställningsplaner.

Bygg är enda sektorn som inte ökar, enligt senaste Konjunkturbarometern. Foto: Mostphotos

Konfidensindikatorn för näringslivet steg för femte månaden i rad i september. Både inom tillverkningsindustrin och detaljhandeln har nu företagen allt mer positiva förväntningar på framtida produktion, enligt den senaste barometern från Konjunkturinstitutet för september. Företagen rapporterar om minskad sysselsättning de senaste tre månaderna, men gör det i lägre utsträckning än tidigare.

Men bygg- och anläggningsverksamheten sticker ut och den enda sektor där indikatorn inte ökar. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggning föll från 93,9 till 89,5. En siffra på 100 anses vara normalnivå inom byggandet.

Läs också Tokras för konjunkturen – bygg står emot

Orsaken till nedgången inom bygg är husbyggarnas mer negativa omdömen om orderstockarnas storlek. De har också mer pessimistiska anställningsplaner. Anläggningsbyggarna är däremot mindre negativt inställda jämfört med föregående månad.

Företagen rapporterar sammantaget om ett minskat byggande men inte lika omfattande som man gjorde i augusti. Däremot har byggföretagen blivit mer pessimistiska om byggandet på tre månaders sikt.

Byggbranschen är en av de branscher som klarade sig bäst under den värsta perioden av Coronapandemin under våren. Visserligen var det en nedgång inom bygg men fallet var måttligt jämfört med andra sektorer, enligt konjunkturbarometern för april månad.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Husbyggare pessimistiska – sticker ut negativt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig