info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 v48

Byggyrket med ett lönegap på 65 kronor

Det är stor löneskillnad mellan plattsättare som går på tidlön och de som kör på ackord. Under årets tredje kvartal var lönegapet 65 kronor i timmen.

Plattsättare som har prestationslön tjänade under årets tredje kvartal i genomsnitt 266 kronor i timmen. Det innebär att ackordslönen ökat med nästan tre procent det senaste året.

Bäst betalt hade plattsättarna i Region Stockholm-Gotland med ett ackordssnitt på 287 kronor.

Läs också DOM STÅR FAST: "Upphandlande myndigheter kan hålla Belstroj utanför"

Antal timmar som ingår i underlaget för hela riket var denna gång 33 000.

Genomsnittslönen för de med tidlön hamnade på 201 kronor. Högst tidlön hade region Öst med 207 kronor. I fyra av de 11 regionerna låg snittet under 200 kronor.

177 000 timmar ingick i underlaget för tidlön.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
EHRAB 250×600 v48c
EHRAB 250×600 v48b
EHRAB 250×600 v48a