info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Orsaken till hissolyckan klarlagd – Haverikommissionen släpper film

Haverikommissionen har nu lämnat en slutrapport efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg förra året då fem byggnadsarbetare omkom. Det brast i de kontroller som skulle kunnat upptäcka att det saknades skruvförband. Myndigheten har nu släppt en film på hela förloppet.

Olyckshissen och exempel på skruv som saknades. Foto: Statens haverikommission

Det var den 11 december förra året som hissolyckan inträffade på ett bostadsbygge i Ursvik, Sundbyberg, utanför Stockholm. Fem personer omkom när en hiss av typen Scando 650 FC rasade från våning nio. Ansvarig entreprenör på plats var Andersson Company. Tre av de som omkom jobbade för underentreprenören Nordecon, två för stomföretaget Rosell Prefab.

Hissen var beställd från ABC Bygghissar och Bygg­maskiner AB.

Saknades skruvförband

Sedan olyckan har Haverikommissionen (SHK) utrett vad som hänt och har nu lämnat sin slutrapport. Det har sedan tidigare kommit fram att det saknades skruvförband på hissmasten. Bland annat saknades alla fyra skruvförband mellan två av mastsektionerna.

I dagens slutrapport skriver SHK att ”olyckan orsakades av att de kontrollåtgärder som var avsedda att fånga upp monteringsfel inte tillämpades. De uteblivna kontrollerna har lett till att avsaknaden av skruvförband inte har upptäckts”.

Våningen från där bygghissen föll ner. Foto: Från Statens haverikommissions utredning

Enligt rapporten saknades skruvförbanden redan vid en tidigare höjning av masten, den 1 november, vilket inte upptäckts. I själva verket användes hissen i en månad utan skruvförbanden innan den till slut rasade ner. I utredningen har man utfört prover med hiss på mast utan skruvar, för att undersöka hur hissen kunnat fungera så pass länge utan att falla.

Höll – till en viss gräns

Testen visar att mastsektioner kan hålla ihop utan skruvförband. ”Masten hölls endast ihop av friktionen i skarvarna mellan maströren och av den sekundära strukturen”, skriver SHK.

Men bara till en viss gräns.

  • ”Det första provet visar att det går att lyfta en sammansatt mastsektion från horisontellt läge till vertikalt läge, där masten hänger i luften, trots att samtliga skruvförband saknas mellan två av mastsektionerna”.
  • ”Det andra provet visar att masten kunde hålla för en last på upp till 2 674 kg. Detta överstiger lasten vid olyckstillfället som var 2 500 kg. Den last som konstruktionen kunde hålla varierade dock vilket framgår av tabellen. Detta bedöms bero på variationer på masttoleranserna och stålrörens yta.”

Allt om hissolyckan i Sundbyberg

SHK slår fast att gällande krav på kontroller för bygghissar inte är tillräckliga för att säkerställa betryggande säkerhet för användarna. Myndigheten lämnar i samband med rapporten flera nya säkerhetsrekommendationer.

Arbetsmiljöverket rekommenderas att

  • utreda hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan stärkas. Inom ramen för tillsynen på byggarbetsplatser särskilt granska hur risker med bygg­hissar hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andersson Company Byggnads AB rekommenderas att

  • integrera risker med bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

ABC Bygghissar och Byggmaskiner AB rekommenderas att

  • förtydliga rutinerna för egenkontroll av montage och andra serviceåtgärder för att minska risken för montagefel. Vidta åtgärder för att säkerställa att uppställda rutiner följs och att avvikelser rapporteras och hanteras.

Här finns haverikommissionens film om händelsen.  

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Orsaken till hissolyckan klarlagd – Haverikommissionen släpper film

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig