info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud hindrades av Arbetsmiljöverket – nu rasar facket: "Otroligt allvarligt"

Nu riktas skarp kritik både mot Veidekke och Arbetsmiljöverket efter att regionala skyddsombudet Robert Nilsson hindrades komma in på Veidekkes arbetsplats efter dödsolyckan i Hyllie.

Arbetsmiljöombudsmannen Johan Torstensson Aas och arbetsrättsjuristen Bo Ericson är starkt kritiska mot att regionala skyddsombudet hindrades från att komma in på Veidekkes arbetsplats efter dödsolyckan. Foto: Byggnads, Margite Fransson, Privat

Det var efter dödsolyckan på Veidekkebygget i Hyllie i Malmö den 27 maj, där en 23-årig byggnadsarbetare omkom efter ett fall från hög höjd, som det regionala skyddsombudet Robert Nilsson hindrades att komma in på byggarbetsplatsen. 

Ingen får hindra ett skyddsombud. Det är grunden i arbetsmiljölagstiftningen.

Byggnads arbetsmiljöombudsman Johan Torstensson Aas:
– Jag är jätteförvånad både över Veidekkes och Arbetsmiljöverkets agerande. De har till uppgift att främja samverkan och de ska vara väl medvetna om skyddsombudets tillträdesrätt. Istället har de aktivt hindrat det regionala skyddsombudet från att komma in på en arbetsplats där det skett en dödsolycka. Det är otroligt allvarligt och helt i strid med reglerna.

– Då det gäller hur vi ska agera mot Veidekke så hanterar Byggnads region det lokalt medan vi på förbundet funderar över hur vi ska agera gentemot Arbetsmiljöverket, säger han.

Byggnadsarbetaren föll och avled den 27 maj. Foto: Patrick Persson/pppress.se

”Ska kontakta”

Enligt Johan Torstensson Aas har Veidekke begått lagbrott och avtalsbrott genom sitt agerande.

– Och Arbetsmiljöverket har misskött sitt uppdrag och brutit mot arbetsmiljöförordningen. De ska på eget initiativ kontakta skyddsombudet och erbjuda dem att delta i allt de gör på arbetsplatsen. Inget av det har de gjort.

Jag begriper inte mig på Veidekkes och Arbetsmiljöverkets attityd

Också Bo Ericsson arbetsrättsjurist i över 40 år på LO-TCO Rättsskydd reagerar starkt. Han har på senare år engagerat sig allt mer i Arbetsmiljölagen och dess regelverk.

– Jag begriper inte mig på Veidekkes och Arbetsmiljöverkets attityd. När det regionala skyddsombudet kommer ska han ju naturligtvis ha tillträde, få delta i utredningen och de skulle ha en positiv inställning till att han är där. Istället verkar de ha pratat ihop sig om att han inte skulle komma in, säger Bo Ericson.

Hänvisade till avspärrning

Både Arbetsmiljöverket och Veidekke har hänvisat till att arbetsplatsen var avspärrad vid verkets besök, dagen efter olyckan.
– Men både verket och entreprenören fick ju gå omkring där, skyddsombudet verkar vara den ende som inte fick gå med. Samtidigt har ju skyddsombudet rätt till insyn, i egenskap av tillsynsman för arbetstagarna, som är de som utsätts för risker, dör och skadas på arbetsplatserna, säger Bo Ericson.

Avspärrningarna släpptes strax efter lunchtid samma dag.

Negativ attityd

Han säger att han upplevt en alltmer negativ attityd gentemot skyddsombud och facket, från vissa arbetsgivare men även från vissa arbetsmiljöinspektörer.

Veidekke som är huvudentreprenör och samordningsansvarig har ett eget huvudskyddsombud på plats. Den omkomnes arbetsgivare är underentreprenör och har kollektivavtal men inga egna medlemmar. Därför är Robert Nilsson i egenskap av regionalt skyddsombud företrädare för de anställda.

Just det här regionala skyddsombudet är ett av de mest erfarna vi har i Sverige

Johan Torstensson Aas menar att tilltaget drabbar byggnadsarbetarna.
– Våra skyddsombud har en otrolig kompetens i arbetsmiljöfrågor och just det här regionala skyddsombudet är ett av de mest erfarna vi har i Sverige. Han kan tillföra enormt mycket i en olycksutredning.

Enligt såväl honom som Bo Ericson är det viktigt att skyddsombudet omedelbart får se olycksplatsen för att kunna sköta sitt uppdrag.

Lina Boyd sektionschef på Arbetsmiljöverket. Foto: Pressbild

Arbetsmiljöverkets företrädare har dock en annan syn. Lina Boyd är sektionschef i region Syd. Vi ber om en telefonintervju men hon väljer att svara via mail.

Arbetsmiljöverkets inspektör bad regionala skyddsombudet att vänta utanför. Är det verkligen verkets uppgift att hindra ett skyddsombud med tillträdesrätt från att komma in?

”Polisen hade spärrat av området. Beslutet om vem som får komma in bakom avspärrningarna äger inte Arbetsmiljöverket.”

Verket och företaget kunde ju frågat polisen om det var ok att skyddsombudet kunde komma in. Varför gjordes inte det?

”Vårt fokus så här snabbt inpå händelsen var en initial inspektion av själva olycksplatsen.”

Fackliga företrädare har reagerat över att verket gick omkring vid olycksplatsen tillsammans med huvudentreprenören vars jobb man ska granska, medan skyddsombudet inte släpptes in för att få insyn, bidra med kunskap och kunna ställa frågor. Kommentar?

”Att en arbetsgivare släpper in oss på en arbetsplats är norm. Inspektörerna gjorde ett snabbt besök/första inspektion denna dag och en mer ingående inspektion bokades in ett par dagar senare. Denna medverkade skyddsombud på.”

Räddningstjänst var snabbt på plats men mannens liv gick inte att rädda. Dagen efter hindrades det regionala skyddsombudet att komma in. Han bjöds inte heller in senare. Foto: Patrick Persson/pppress.se

Lina Boyd svarar också att det är arbetsgivaren som säkerställer att arbetstagare/skyddsombud involveras i arbetsmiljöfrågor. Om detta har Byggnadsarbetaren fler frågor men får inga svar från Lina Boyd.

Till slut svarar Kristina Gavare, regionchef på Arbetsmiljöverket i region Syd, i en telefonintervju.

Kristina Gavare, Regionchef syd. Fotograf: Sören Andersson

Enligt arbetsmiljöförordningen ska Arbetsmiljöverket kontakta skyddsombuden som är kopplade till ett arbetsställe. Hur kommenterar ni det?
– Vi tycker också det är väldigt viktigt att skyddsombud deltar på våra inspektioner. När det gäller en planerad inspektion skickar vi alltid ut en föranmälan till arbetsgivaren och där uppmanar vi arbetsgivaren att se till att det deltar skyddsombud på inspektionen. I vissa fall kan inspektionen behöva genomföras även om skyddsombud inte finns på plats.

Kallar ni både skyddsombuden på arbetsplatsen och regionala skyddsombud till inspektion?
– Kallelsen går via arbetsgivaren och vi har en standardskrivning i föranmälan om att skyddsombud ska delta och om det inte finns ett lokalt skyddsombud ska ett regionalt bjudas in.

Ni ska ju granska arbetsgivaren. Är det rimligt att arbetsgivaren bestämmer vilka som är med?
– Ofta är det arbetsgivaren som har koll på vem det är som behöver bjudas in. Det är det arbetssättet vi har idag att gå via arbetsgivaren.

Bo Ericson anser att Arbetsmiljöverket inte följt regelverket, däribland arbetsmiljöförordningen.
– Det är ingen tvekan om att skyddsombuden skulle varit med vid verkets första besök. Att säkerställa information direkt efter en olycka är otroligt viktig, säger Bo Ericson.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fakta: Regler om skyddsombuden

Ur Arbetsmiljöförordningen:
16 §
Vid en förrättning på ett arbetsställe ska tillsynsmyndigheten eller ett besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens föreskrift, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

Ur Arbetsmiljölagen: 

6 kapitlet § 10  Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter. ”Om ett skyddsombud företräder en arbetstagare som utför arbete på ett arbetsställe över vilket dennes arbetsgivare inte råder är den arbetsgivare som råder över arbetsstället skyldig att låta skyddsombudet få tillträde dit i den omfattning som ombudet behöver för att fullgöra sitt uppdrag.”

7 kapitlet § 14 Tillsynsmyndighet ska till skyddsombud och studerandeskyddsombud lämna var sin kopia av de skriftliga meddelanden i arbetsmiljöfrågor som lämnas till ett arbetsställe.

 

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud hindrades av Arbetsmiljöverket – nu rasar facket: "Otroligt allvarligt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig