info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×240 v 4

Dött lopp på tidlönetoppen

Snittet för tidlönen hamnade över 200 kronor och ackordet steg med nästa 8 spänn. Läs det senaste om plattsättarnas löner.

Medellönen för plattsättare som har tidlön ligger nu över 200 kronor. Foto: Mostphotos

Denna gång gäller siffrorna för årets tredje kvartal. Vi börjar med tidlönen och där blev det denna gång delad seger mellan två regioner, Mälardalen och Öst. I båda regionerna tjänade plattsättarna i snitt 210:89 kronor under perioden. Medellönen för hela riket blev 200:59 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var 143 850.

När det gäller ackordet så är det tätt värre i tabellen. Det skiljer endast några kronor mellan de fyra regioner som ligger i topp. Bäst gick det för Gävle-Dala där plattsättarna fixade ihop 276:84 kronor. Genomsnittet över hela riket landade på 258 kronor. Det innebär att ackordslönen ökat med 3,11 procent senaste året. Underlaget bygger på 33 670 ackordstimmar.

Läs också Följ avtalsmatchen – period för period

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Lön plattsättare

Tidlön kvartal 3 2019

1. Mälardalen: 210:89
2. Öst: 210:89
3. Småland-Blekinge: 205:91
4. Skåne: 204:54
5. Hela riket: 200:59
6. GävleDala: 195:84
7. Väst: 191:86
8. Örebro-Värmland: 191:86
9. MellanNorrland: 190:12
10. Stockholm-Gotland: 186:39
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *

Prestationslön kvartal 3 2019

1. GävleDala: 276:84
2. Mälardalen: 275:32
3. Örebro-Värmland: 273:245
4. Stockholm-Gotland: 272:62
5. Väst: 262:67
6. Hela riket: 258:67
7. MellanNorrland: 239:28
8. Småland-Blekinge: 238:29
9. Skåne: 226:58
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Källa: Byggnads
*Uppgift saknas

Visst kan du höja lönen – så ruckar du på en naturlag

Det går att förändra löneläget för en region eller en grupp. Så här går det till.

Löner går att rucka med ett metodiskt arbete och goda relationer. Foto: Mostphotos

Skrev i en tidigare analys om att löneläget ofta ligger fast i förhållande till andra på bygget beroende på var i landet man bor. Som att det fanns en naturlag som ger snickarna i Stockholm, rörmokarna i Skåne och golvläggarna i Västerbotten högst lön. År efter år efter år. Att öka lönen i en region eller för en yrkesgrupp relativt andra på bygget är svårt. Men naturligtvis – det går.

Region Småland-Blekinge har under lång tid varit ett låglöneområde. Byggnadsarbetarna där, oavsett yrke, har genom åren sannolikt suckat djupt när de jämfört sin lön med kollegor i resten av landet. De verkade för evigt fångade i naturlagens lönefälla. Då är det lätt att ge upp. Men i stället påbörjades ett metodiskt arbete för att förändra situationen, som nu visar resultat.

Läs också Industrifacken kräver 3-procentig löneförhöjning – Så här tycker Byggnads

2014 låg ställningsbyggarna i regionen långt ner i löneligan. Nu har de näst högst lön i landet. Regionens TBM-lag hade 2014 lägst ackordslön i hela landet, men har segat sig upp till en femte plats. Förtjänsten i dag är nästan tio kronor högre i timmen jämfört med dem som nu ligger i botten. För att inte prata om regionens takläggare som nu tjänar bäst i landet. Samma utveckling har skett för flera andra yrkesgrupper.

Frågan är – vad ligger bakom denna anmärkningsvärda förändring? Tidningen ringde upp Morgan Nyberg, ordförande och avtalsansvarig för Småland-Blekinge.

– Vi har haft en långsiktig plan där fokus inte legat på att maximera lönen, utan på att lära lagbasar och arbetslag hur lönesystemet fungerar. Vi har även arbetat med företagen som använder tidlön och märker att allt nu börjar ge resultat.

Regionen har även klarat sig hyggligt ifrån segdragna lönekonflikter mellan arbetsgivare och facket. Relationen mellan regionens och företagens lönehanterare fungerar bra.

– Det spelar naturligtvis in, säger Morgan Nyberg.

Så hur förändrar man då en naturlag? Svaret verkar vara långsiktighet, engagemang, kunskap och bra relationer med arbetsgivaren.

Nya lönen – klättrar en femma

Under årets tredje kvartal tjänade en ställningsbyggare i genomsnitt 190 kronor i timmen.

Foto: Mostphotos

Lönen för ställningsbyggare har ökat med 3,08 procent det senaste året. Uppgången innebär att lönen gått upp med 5:70 kronor i timmen. Det gäller alltså tidlön, den absolut vanligaste löneformen för ställningsbyggare.

Bäst betalt har man i region Mälardalen med nästan 203 spänn i timmen. Lägst är lönen i Örebro-Värmland med 177 kronor.

Antal arbetstimmar som ingår i löneunderlaget för perioden, juli till och med september, var 380 000.

Endast region Örebro-Värmland redovisar ackordstimmar. De fick ihop 222 kronor i timmen som var fördelade på 340 timmar.

Snickarlönen hamrar på – ökar med typ en femma

Tidlönen för alla på bygget som ingår i TBM-gruppen, mestadels snickare och betongarbetare, har ökat med 2,39 procent det senaste året.

Foto: Mostphotos

Det innebär att medellönen för de som har en fast timlön nu ligger på 199:76 kronor i timmen. En uppgång med 4,66 kronor sedan kvartal 3 2018. Gissar att nivån 200 kronor kommer att passeras under pågående kvartal. Om det blir så får vi veta i början av nästa år.

Högst tidlön har man i region Stockholm-Gotland. Ytterligera fem regioner ligger över 200 spänn. Antal timmar som ingår denna gång var 8,4 miljoner.Prestationslönen för TBM-gruppen har ökat med 1,35 procent det senaste året. Snittlönen över hela riket ligger nu på 221:85 kronor.

Läs också Så många byggjobb försvinner fram till 2020

I topp även här region Stockholm-Gotland, en position som de nu haft i flera år. I huvudstaden gav ackordet i snitt 235:59 kronor. Avståndet ner till näst bästa region, Mälardalen, ligger som tidigare på ungefär 8 kronor.

Antal timmar som ingår i underlaget för prestationslönen var denna gång 4,7 miljoner.

Taklönen – tre regioner över 200 kronor

Medellönen för undertaksmontörer som arbetar på tidlön var 196:84 kronor i timmen under perioden juni till och med augusti.

Snitttlönen på tidlön ligger nu på 196 kronor för landets undertaksmontörer. Foto: Marta Bartosiak

Högst var lönen i region Västerbotten med 210 kronor. I ytterligare två regioner ligger snittet över 200 kronor. Det handlar om regionerna Väst och Öst.

Antalet timmar som ingår i underlaget för perioden var 85 000.

Läs också Ute på jobb? Så högt blir traktamentet 2020

Väldigt få undertaksmontörer kör på prestationslön. Det är i alla fall få timmar som redovisas i statistiken. Den här gången handlar det om totalt 5 730 timmar som gav ett snitt på 223:53 konor.

Lön undertaksmontörer

Tidlön jun – aug 2019

1. Västerbotten: 210:91
2. Väst: 209:45
3. Öst: 203:60
4. Småland-Blekinge: 199:67
5. Skåne: 197:31
6. Hela riket: 196:84
7. Mälardalen: 189:11
8.Örebro-Värmland: 187:37
9. GävleDala: 185:66
10. Stockholm-Gotland: 182:73
11. MellanNorrland: *
11. Norrbotten: *

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Motståndet har släppt – nu skördar golvläggarna

Lönerna för golvläggare har gått starkt det senaste halvåret. Det psykologiska motståndet mot en tidlön på över 200 kronor har nu definitivt rasat samman.

Medellönen för golvläggare med tidlön ligger nu på 205 kr i timmen. Foto: Mostphotos

Tio av elva regioner har nu ett tidlönesnitt över 200 kronor. Det gäller för perioden juni till och med augusti. Under årets första kvartal hade endast fyra regioner en tidlön över den nivå. Att många, som tidigare låg under 200 kronor, lyckats förhandla till sig extrapengar i samband med lönehöjningen den 1 maj märks tydligt på att rikssnittet nu ligger en dryg femma över 200 kronor. Lönen har ökat med 7:30 kronor det senaste året, vilket är nästan 4 kronor mer än senaste avtalshöjningen.
I topp denna gång region Västerbotten med en lön på 212 kronor. Antalet timmar för hela riket stannade på 499 000.

Ackordet då? Ja, även det går starkt men antalet timmar som redovisas är få. Det är bra att ha i bakhuvudet när man tittar på förtjänsten. Medellönen för hela landet blev 267 kronor. Mest tjänade man i region Öst med 342 kronor fördelat på 4 350 timmar. Antalet timmar för hela landet var 29 000.

Läs också Nytt löneavtal på Peab – arbetsmiljön i fokus

Löner golvläggare

Tidlön juni – aug 2019

1. Västerbotten: 212:53
2. Väst: 210:74
3. GävleDala: 208:33
4. Öst: 207:40
5. Hela riket: 205:57
6. Norrbotten: 205:53
7. Mälardalen: 204:55
8. Skåne: 203:93
9. Småland-Blekinge: 202:65
10. Stockholm-Gotland: 200:92
11. MellanNorrland: 204:01
12. Örebro-Värmland: 197:40

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Prestationslön juni – aug 2019

1. Öst: 342:15
2. Norrbotten: 311:15
3. Mälardalen: 275:47
4. Hela riket: 267:92
5. Västerbotten: 264:09
6. Örebro-Värmland: 263:90
7. Stockholm-Gotland: 258:27
8. MellanNorrland: 257:03
9. Småland-Blekinge: 247:25
10. Väst: 241:98
11. Skåne: 234:35
12. GävleDala: *

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Plattsättare – ackordet lyfter

Plattsättare som går på prestationslön hade en medellön på 258 kronor under perioden juni till och med augusti.

Ackordet lyfter för plattsättarna. Snittet ligger nu på 258 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Under det senaste året har ackordslönen ökat med 3,26 procent, vilket motsvarar drygt 8 kronor. Bäst snitt hade i region Stockholm-Gotland med 290 kronor. Antal timmar där var 5 700. Det totala antalet ackordstimmar för hela landet var 37 000.

Medellönen för tidlönen blev 197:31 kronor. Det innebär att lönen ökat med 2,71 procent, 5:21 kr,  det senaste året.
Precis som tidigare skiljer det mycket i tidlön mellan de olika regionerna. I topp hittar vi region Mälardalen med 210 kronor och i botten region MellanNorrland med 188 kronor. Lönegapet är alltså 22 kronor i timmen.

Missa inte facebookgruppen ”Din lön på bygget” där du får allt som rör din lön.

Lön plattsättare

Tidlön juni – aug 2019

1. Mälardalen: 210:11
2. Öst: 210:04
3. Småland-Blekinge: 206:26
4. Skåne: 205:41
5. Hela riket: 197:31
6. Väst: 195:42
7. GävleDala: 195:06
8. Örebro-Värmland: 191:86
9. MellanNorrland: 188:47
10. Stockholm-Gotland: 187:52
11. Norrbotten: *
12. Västerbotten: *

Prestationslön juni – aug 2019

1. Stockholm-Gotland: 290:69
2. GävleDala: 276:84
3. MellanNorrland: 268:31
4. Mälardalen: 259:60
5. Hela riket: 258:20
6. Väst: 257:66
7. Örebro-Värmland: 249:89
8. Skåne: 239:40
9. Småland-Blekinge: 235:28
10. Norrbotten: *
11. Västerbotten: *
12. Öst: *

Källa: Byggnads
*Uppgift saknas

Byggavtalet ­– kolla yrket med högst tidlön

Avtalsrörelsen rycker allt närmare. En fråga som ofta väcker mångas intresse är hur stort lönelyftet blir. Så här ser lönetoppen ut bland några av yrkesgrupperna på Byggavtalet just nu.

Gäller tidlön över hela riket för perioden juni till och med augusti i år.

Golvläggare: 205:57
TBM: 198:84
Plattsättare: 197:31
Undertaksmontörer: 196:84
Maskinförare: 196:44
Takläggare: 194:47
Ställningsbyggare: 190:97

Läs också Ställningsbyggare – en region över 200 kronor

Ställningsbyggare – en region över 200 kronor

Genomsnittslönen för ställningsbyggare med tidlön blev 190:97  kronor under perioden juni till augusti i år.

Tidlönen för ställningsbyggare ligger nu på 190 kronor i timmen. Foto: Cenneth Niklasson

Tidlönen för ställningsbyggare ligger nu på 190 kronor i timmen. Foto: Cenneth Niklasson

Toppen när det gäller tidlönen för ställningsbyggare har möblerats om en del det senaste året. Tidigare var det ofta ställningsbyggarna i Skåne som hade bäst betalt. Men skåningarna har halkat ner en del och högst tidlön betalas nu ut i region Mälardalen. Detta med en lön på 201 kronor.

Läs också Heta regionen – snickarna över 235 spänn

Snittet för hela riket blev alltså 190:97. Det innebär att lönen ökat med 2,39 procent det senaste året. I reda pengar handlar uppgången om 4:46 kronor i timmen.

Antalet arbetstimmar som ingår i underlaget för tidlönen stannade på 427 800.

En region redovisar även siffror för ackordtimmar. Det är ställningsbyggarna i Örebro-Värmland. De hade under perioden en ackordsförtjänst på 212:72 kronor i timmen fördelat på 260 timmar.

Lön ställningsbyggare

Tidlön  jun – aug 2019

1. Mälardalen: 201:00
2. Småland-Blekinge: 198:41
3. Stockholm-Gotland: 198:36
4. Skåne: 197:96
5. Hela riket: 190:97
6. GävleDala: 190:05
7. Västerbotten: 189:91
8. MellanNorrland: 188:69
9. Norrbotten: 188:47
10. Väst: 185:12
11. Öst: 184:16
12. Örebro-Värmland: 178:79
Källa: Byggnads

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”? Om inte så kan du gå med här. I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Heta regionen – snickarna över 235 spänn

Ackordet för TBM-gruppen ligger nu på 222 kronor. Samtidigt har fem regioner en tidlön över 200 kronor.

Ackordet i Stockholm går starkt för TBM-gruppen. Snittet ligger nu på 235 kronor. På bilden - ett bostadsbygge på Södermalm. Foto: Cenneth Niklasson

Det går bra nu. I alla fall för snickare och betongarbetare i huvudstadsområdet som arbetar på prestationslön. Deras medellön ligger nu på 235:84 kronor i timmen. Den siffran gäller för perioden juni till och med augusti i år. Starkt på frammarsch är även de nära kollegorna i region Mälardalen som nu snittar 228 kronor i timmen.

TBM-snittet för hela riket på 222:85 kronor innebär att lönen ökat med 2,20 procent jämfört med juni till augusti 2018. Det motsvarar en uppgång med 4:79 spänn i timmen. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång stannade på 3,54 miljoner kronor.

Läs också Kilovis med knark hos byggare – hoppade genom fönstret

När det gäller tidlönen har flera regioner tagit ett lite större skutt till över 200 kronor i timmen. Den främsta orsaken är att årets löneökning nu fått fullt genomslag i statistiken. Andra förklaringar kan vara att byggmästare runt om i landet börjat anpassa sig till en nivå över 200 kronor, att det psykologiska motståndet blivit allt svagare i takt med att 200 kronor blivit vardagsmat och att de snickare och betongarbetare som tjänar sämre också vill ha 200 kronor i timmen. Tillsammans skapar allt det här ett tryck uppåt och en gynnsam förhandlingsmiljö. Säkert var det en del som lyckades få någon eller några kronor extra i samband med avtalslyftet i våras enbart för att hamna på rätt sida om 200 kronor.

Under årets andra kvartal var tidlönen över 200 kronor i två regioner. Nu under denna period, juni till augusti, ligger lönen över den nivån i fem regioner. I topp region Stockholm-Gotland med 204 kronor.
Statistiken för tidlönen bygger på 9,2 miljoner arbetstimmar.

Löner TBM

Juni-aug 2019 Prestationslön

1. Stockholm-Gotland: 235:84
2. Mälardalen: 228:00
3. Västerbotten: 223:19
4. Norrbotten: 223:05
5. Hela riket: 222:85
6. Småland-Blekinge: 221:97
7. Öst: 220:77
8. Skåne: 219:67
9. GävleDala: 217:31
10. Väst: 216:79
11. Örebro-Värmland: 213:47
12. MellanNorrland: 213:24

Är du med i Facebookgruppen ”Snickare på bygget”? Om inte kan du gå med här.

Juni-aug 2019 Tidlön

1. Stockholm-Gotland: 204:38
2. Västerbotten: 203:68
3. Öst: 201:93
4. Småland-Blekinge: 200:79
5. Mälardalen: 200:49
6. Hela riket: 198:84
7. Väst: 198:15
8. Skåne: 197:52
9. Norrbotten: 197:42
10. MellanNorrland: 196:31
11. Örebro-Värmland: 194:63
12. GävleDala: 192:71
Källa: Byggnads

Mer semester eller pension? Vad vill du göra med pengasäcken?

Nästa vår är det dags för avtalsrörelse. Då ska fack och byggarbetsgivare förhandla fram nya avtal för dig på bygget.

Foto: Mostphotos

Resultatet kommer som vanligt påverka er byggnadsarbetare tämligen omgående. Kanske allra tydligast via det efterföljande lönepåslaget.

Men parterna kommer prata om mycket annat än bara lönen. Om andra ersättningar, arbetstidsförkortning, speciella låglönesatsningar, ordning och reda med mera. Exakt vilka punkter som blir heta denna gång är svårt att sia om redan nu.

Läs också TBM: 7 regioner över 220 kronor

En sak som många förslag har gemensamt under en avtalsförhandling är att de kostar pengar. Naturligtvis går den största delen till lönen, men allt som till slut ingår i pengasäcken måste rymmas inom det totala avtalsvärdet som parterna enas om. Här kommer det bollas fram och tillbaka med förslag och procentsatser på tiondelsnivå.

För att checka av hur folk i byggbranschen vill dela upp pengarna i säcken denna gång ställde Byggnadsarbetaren frågan ”Vad tycker du byggfacket ska driva i avtalsrörelsen?” i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”. I början av september hade knappt 500 personer svarat.

Allra flest, 27 procent, tycker att facket ska lägga fokus på att få till en extra avsättning till pensionen. En liknande satsning har funnits med i det nuvarande treårsavtalet som skrevs 2017. Det har gett omkring 1 procent under hela perioden för de olika byggavtalen. Möjligen indikerar omröstningen en oro för pensionssystemet och att facket borde fortsätta att satsa på något liknande framöver för att trygga medlemmarna.

Näst flest röster fick en fråga som tyder på att byggnadsarbetarna längtar efter mer ledighet. På andra plats med 22 procent hamnade nämligen ”Sex veckors semester”.

På tredje plats kom ”Satsa allt på högre lön” med 18 procent. Är det ett tecken på att många på bygget är nöjda med sin lönenivå?

Läs också Tradition avgör din lön – Stockholm, Tidaholm, Frövi …

Vad tycker du? Gå in på ”Din lön på bygget” på Facebook och säg din mening!

Snart avtalsrörelse = nya möjligheter.

Sämre tider på ingång?

4 kronor upp för takläggare med tidlön

Under årets första kvartal hade takläggarna ett tidlönesnitt på 191:43 kronor i timmen. Under det andra kvartalet hamnade snittet på 194:08 kronor.

Medellönen för takläggare som arbetar på tidlön var drygt 194 kronor i timmen under årets andra kvartal. Foto: Mostphotos

Nästan alla takläggare har tidlön. Under årets andra kvartal bygger lönestatistiken för takläggarna på 149 000 timmar. Av dem gäller 138 000 takläggare med fast timlön.

Under det andra kvartalet blev tidlönesnittet 194:08 kronor. Vilket innebär att lönen ökat med 3:87 kronor jämfört med andra kvartalet förra året. Det motsvarar en uppgång med 2,03 procent.

Högst tidlön betalades ut i region Öst med 202 kronor. Lägst var lönen i region Stockholm-Gotland med 187 kronor.

Antalet timmar på ackord var som sagt lågt. Endast 11 000. Högst lön hade takläggarna i Gävle-Dala som jobbade in 257:03 konor i timmen fördelade på drygt 1 000 timmar. Flest timmar hade man i region Mälardalen med 3 600. Där blev lönen 228:36 kronor.

Medellönen för hela riket blev 219:54 kronor när det gäller ackordet. En ökning med 7,65 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Lön takläggare

Tidlön kvartal 2 2019

1. Öst: 202:04
2. Örebro-Värmland: 199:12
3. Småland-Blekinge: 196:88
4. Mälardalen: 194:60
5. Västerbotten: 194:42
6. Hela riket: 194:08
7. MellanNorrland: 194:04
8. Skåne: 192:39
9. GävleDala: 191:15
10. Väst: 188:11
11. Stockholm-Gotland: 187:36
12. Norrbotten: *

Prestationslön kvartal 2 2019

1. GävleDala: 257:03
2. Mälardalen: 228:36
3. Småland-Blekinge: 222:66
4. Hela riket: 219:54
5. Skåne: 202:01
6. Öst: 192:39

Källa: Byggnads
* Uppgift saknas

Annons
test