info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ställningsbyggare – fler regioner över 200 spänn

I fyra av Byggnads regioner har ställningsbyggarna nu ett tidlönesnitt över 200 kronor i timmen.

Löner för ställningsbyggare

De fyra regionerna är Skåne. Småland-Blekinge, Stockholm-Gotland och Mälardalen. I topp Stockholm-Gotland med 209 kronor.

Snittlönen över hela landet låg under det sista kvartalet förra året på 197:25 kronor. Jämfört med fjärde kvartalet ett år tidigare har tidlönen ökat med 3,11 procent (5:94 kronor).

Läs också 400 spänn för 5 liter saft: ”Är det färdigblandad grogg?”

Underlaget när det gäller tidlönen bygger på 517 000 arbetstimmar.

Under perioden finns det inga timmar redovisade för ackordsarbeten.

Vill du hålla koll på din lön och andra ersättningar på bygget. Gå med i Din lön på bygget.

Ackordet upp + 5 procent för plattsättarna

Ackordet sticker och tidlönen följer efter. En plattsättare med prestationslön tjänar nu i snitt 272 kronor i timmen.

Lönestatistiken denna gång gäller för kvartal 4 2021. Högst tidlön hade man i regionerna Småland-Blekinge och Öst med en snittlön på 212 kronor i timmen. Tidlönesnittet för samtliga plattsättare i landet var nästan 210 kronor. Det innebär att tidlönen ökat med 3,91 procent jämfört med det sista kvartalet 2020. Antal timmar som ingår i underlaget var 194 000.

Ackordet då? Ja där ligger region Stockholm-Gotland i topp med 296 kronor i timmen fördelat på 10 670 timmar. Medellönen för samtliga ackordsjobb i landet landade på 272 kronor. En ökning med 5,24 procent jämfört med 2020. Och antalet ackordstimmar för hela landet var 69 000.

Läs också 400 spänn för 5 liter saft: ”Är det färdigblandad grogg?”

TBM-snittet nu klart över 230

Sakta men säkert tickar lönen för bygglagen uppåt. Tidlönen ligger nu över 200 kronor i alla regioner. Samtidig har de flesta en ackordsförtjänst över 230.

Statistiken denna gång gäller för det sista kvartalet förra året. Bäst gick ackordet för bygglagen i region Stockholm-Gotland. Medellönen där hamnade på 241 kronor. I sju av elva regioner gav prestationslönejobben över 230 kronor. Snittlönen för samtliga regioner blev 232 kronor vilket innebär att ackordslönen ökat med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Antal timmar som ingår i underlaget stannade på fyra miljoner.

Som vanligt är det betydligt fler timmar gjorda på tidlön. Denna gång 13,4 miljoner under perioden. Snittlönen för samtliga landade på drygt 205 kronor vilket innebär att tidlönen ökat med 2,27 procent det senaste året. I topp ligger region Norrbotten med 209 kronor i timmen.

Läs också De tjänade mest på Byggavtalet – kolla in ditt yrke för 2021

Minimilöner i EU kan bli en stjärnsmäll för den svenska modellen

Just nu pågår EU-förhandlingar som hotar ett svenskt system som många anser har fungerat bra i över 100 år

Nyår och nyårsraketer är nu passé. Som tur är börjar även januari, årets fattigaste månad, lida mot sitt slut. Det betyder påfyllning på ett sannolikt ganska magert lönekonto. Återigen går det att vara kung i baren.

Känslan av cash is king förstärks den 1 maj. Då kommer lönehöjningen från avtalet som skrevs 2020. Något som förhandlades fram i god anda mellan parterna i byggbranschen, enligt den svenska modellen. För er som går på byggavtalet ska den utgående lönen då upp med 4:19 kronor i timmen. Och det ser ungefär likadant ut på samtliga avtals-områden.

Men samtidigt, just nu, pågår det förhandlingar inom EU som kan ge den svenska modellen en riktig stjärnsmäll. Det handlar om minimilöner. I dag har 21 länder i EU lagstadgade minimilöner. I sex länder, bland annat Sverige, regleras lönen i stället via kollektivavtal.

Förslaget presenterades i höstas och då betonades det att inget land kommer tvingas in i ett system med minimilöner. Men det finns en rädsla över att EU-domstolen ändå kommer slå fast att minimilönerna ska gälla alla. Därför rasar nu facket som menar att lönerna skulle bli lägre om de sätts av politiker. Och ilskan förvärrades när den svenska riksdagens EU-nämnd före jul beslutade att regeringen skulle förhandla vidare om förslaget om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) menar att ett ja kan ge större möjligheter att påverka processen.

Facken vill ogärna att politiker ska nagga i kanten på ett system som de anser fungerat bra i över 100 år. Och där har de naturligtvis rätt – den svenska modellen har gett arbetare allt från mer semester och bättre arbetsmiljö till möjlighet att köpa sommarstuga eller husvagn.

Vad tycker du om den svenska modellen? Är den förlegad och inte anpassad till en alltmer internationell arbetsmarknad eller värd att slåss för i ytterligare ett sekel?

Hör gärna av dig till mig!

Byggboomen i norr bara växer!

Blir det reallönesänkning i år?

Uppåt för tidlönen – ackordet backar

Ny lönestatistik visar att prestationslönen för plattsättarna faller, men nedgången är marginell.

Plattsättarnas löner. Både ackord och tidlön.

Under perioden augusti till och med oktober 2021 fick landets plattsättare ihop 262:71 kronor på ackordet. Det var 0,20 procent, 53 öre, lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Bäst gick ackordet i region Stockholm-Gotland där plattsättarna lyckades mäta ihop 287 kronor. Antal timmar där var 5 300. Antalet timmar för hela landet under perioden var 33 000.

Läs också Därför är svenskt byggmaterial så dyrt: "Risk för högre priser"

Högst tidlön hade plattsättarna i region Småland-Blekinge med 218 kronor i timmen. Snittet för hela landet var 208 kronor, vilket innebär att tidlönen ökat med 3,47 procent under det senaste året.

Antal tidlönetimmar som ingår i underlaget för de tre månaderna var 199 000.

Golvackordet upp med en guldpeng

Snittet för golvläggare som mäter jobben ligger nu på 268 kronor i timmen.

Det innebär att ackordet ökat med 10 kronor (4,05 procent) i timmen jämfört med motsvarande period, augusti till och med oktober, förra året.

I ackordstoppen hittar vi region Öst. Där drog golvläggarna ihop 326 kronor fördelat på 3 450 timmar. Antalet ackordstimmar för hela landet var 33 300.

Läs också Lägsta TBM-ackordet nu +220 spänn

Medellönen för tidlönen är nu 211 kronor. En uppgång med 2,36 procent, 4,87 kronor, det senaste året. Bäst betalt har golvläggarna i region Väst med 220 spänn i timmen.

Statistiken för tidlönen bygger denna gång på 916 000 arbetstimmar.

Lägsta TBM-ackordet nu +220 spänn

Medellönen för ackordet för TBM:are ligger nu på 231 kronor. Detta efter en uppgång med nästan sju kronor i timmen det senaste året.

I toppen hittar vi som vanligt region Stockholm-Gotland där ackordet under augusti till och med oktober gav 242 kronor i genomsnitt. Sämst gick det i region MellanNorrland där förtjänsten stannade på 221 kronor. Något som innebär att medellönen nu är över 220 kronor i timmen i samtliga elva regioner. Antalet ackordstimmar som ingår i underlaget var 3,5 miljoner.

Genomsnittet för tidlönen blev 206 kronor. I topp region Västerbotten med 213 kronor. Antalet arbetade tidlöner under perioden var 17 miljoner.

Nära 200 pix för ställningsbyggare

Tidlönen för landets ställningsbyggare ligger nu i genomsnitt på 199:34 kronor i timmen.

Löner för ställningsbyggare
Det innebär att lönen under det senaste året ökat med 3,93 procent, vilket motsvarar en uppgång med 7:54 kronor i timmen. Högst är lönen i Skåne med 208 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång – augusti till och med oktober i år – var 519 000.

Lönegapet mellan byggyrkena - en svårlöst gåta

Är du glasarbetare får du vara glad för 185 spänn. En golvläggare fäller helst inte ut knivbladet för mindre än 215 kronor. Varför?

Inget verkar rubba lönegapet mellan byggyrkena. Foto: Mostphotos

Inom bygg är lönegapet både stort och stabilt. Att något yrke i det nedre löneskiktet plötsligt skulle göra en resa mot bygglönetoppen kommer inte att hända. Samtidigt är det något som skapat lönegapen. Frågan är vad?

Yrket brukar anges som den enskilda faktor som bäst förklarar löneskillnaden. Alla vet att en läkare tjänar mer än en lokalvårdare. Utbildning, produktivitet, stigande lön med ålder, kön och omvärlden är andra saker som påverkar.

Bara en sak av de här förklarar skillnaderna på bygget och det är själva yrkestiteln. Är du glasarbetare får du vara glad för 185 spänn. En golvläggare fäller helst inte ut knivbladet för mindre än 215 kronor.

De övriga punkterna har ingen relevans. De flesta på bygget har liknande utbildning och lika lång tid fram till yrkesbeviset. Sannolikt har alla yrken en likartad åldersstruktur och är lika produktiva. Samtidigt påverkas alla lika mycket av konjunkturen. Ett uppsving i byggandet gynnar alla, såväl dem som bygger grunden som dem som fixar finliret. Och när det gäller kön får det knappast något genomslag. Kvinnorna är för få.

Trots detta finns lönestämpeln där. Snickare 202 kronor rätt i pannan. Smack!

Lönegapen har växt fram under lång tid men det är svårt att hitta någon tydlig förklaring. Efterfrågan på ett yrke kan påverka men det är sannolikt något som jämnar ut sig över tiden. Vissa yrken har ett större inslag av ackord som möjligen driver upp lönen. Samtidigt har de bäst betalda på bygget en relativt liten andel ackordsarbetare.

Några av de yrkesgrupper som tjänar minst är ofta anställda på små företag. Men samma sak gäller för dem som tjänar mest. Vissa yrken kräver certifikat och licenser vilket gör att tröskeln in i yrket blir högre. Det går inte att ”plocka in vem som helst”. Men samtidigt, i hur många byggyrken är det möjligt i dag?

Tidlön över 200 kronor – det nya normala!

Varför tjänar en rörmokare mer än en glasarbetare?

Plåtslagarnas ackord – nära 300 bagis

Ackordet för plåtslagarna gick starkt under årets tredje kvartal.

För tremånadersperioden redovisar Byggnads ackordsavstämningar från 14 olika byggarbetsplatser. Totalt handlar det om 7 415 timmar som i snitt gav plåtslagarna 285 kronor i timmen.

Nio av mätningarna gäller vanligt byggnadsplåtslageri. Där hamnade ackordssnittet på 294 kronor. Fem mätningar för ventilationsarbete gav en medellön på 255 kronor.

Läs också Föll 10 meter från ett tak – klarade sig utan stora skador: ”Ett mirakel”

Ackordssiffror redovisas från 4 av Byggnads 11 regioner. Det handlar om regionerna Väst, Gävle-Dala, Småland-Blekinge och Västerbotten.

Tidlönen lyfter för golvläggarna

218 kronor i timmen. Så högt var snittet för golvläggare med tidlön från maj till juli i år.

Jämfört med motsvarande period 2020 så har tidlönen ökat med 3,57 procent. Det motsvarar i kronor en uppgång på 7:53. Antalet tidlönetimmar som ingår i underlaget är 663 000.

Ackordet gav 260 kronor i timmen under samma period. En ökning med en halv procent, 1:29 kronor, jämfört med förra året. Ackordsförtjänsten bygger på 61 000 timmar.

Läs också Ett helt gäng missar på rad: ”Är ändå spikrakt”

Tidlön plattar till ackordet

Tidlönen för landets plattsättare har ökat med 4,19 procent det senaste året. Ackordet med 1,54 procent.

Plattsättarnas löner. Både ackord och tidlön.

Medellönen för tidlönen blev under perioden maj till och med juni 206 kronor. Det innebär att lönen ökat 8 kronor i timmen under ett år. Antal timmar som ingår i underlaget var 192 000 denna gång.

När det gäller ackordet mätte plattsättarna i genomsnitt ihop 269 kronor i timmen. En uppgång med 4 kronor jämfört med motsvarande period förra året. Antal timmar där var 89 000.

Läs också Rekordtempo för Karlatornet – så snabbt går det nu

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget

Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig