info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×240 v 4

Ackordslönen – GävleDala ”nockar” resten

Tidlönen har ökat med nästan tre kronor det senaste året för landets takläggare. Ackordet har backat med 4 kronor.

Siffrorna denna gång gäller för sista kvartalet 2019. Bäst när det gäller prestationslönen gick det för region Gävle-Dala. Där tjänade ackordsarbetarna 268 kronor i timmen. Men precis som för många av de mindre yrkesgrupperna är det få timmar på ackord. Speciellt om man tittar på enbart en region. För GävleDala handlar det om 1 680 timmar under kvartalet. Det totala antalet ackordstimmar över hela landet för prestationslön var 22 220.

Skillnaden är stor jämfört med tidlönen. Där ingår 118 000 timmar i statistiken. Högst var lönen i region Mälardalen med 201 kronor. Medellönen för samtliga som gick på tid var 1956 kronor.

Läs också Byggavtalet – här är nya lönekravet

Öst golvar resten – ackordslön över 300 kronor

Medellönen för golvläggare på tidlön var 203 kronor under sista kvartalet förra året.

Det innebär att tidlönen ökat med 3:31 kronor det senaste året. Högst tidlön betalades ut i region Väst med 215 kronor. Antal arbetstimmar som ingår i statistiken under kvartalet var 801 000.

När det gäller ackordet var region Öst bäst med en förtjänst på 328 kronor. I sammanhanget är det bra att veta att antalet timmar som ingår i underlaget för regionen var 3 730, vilket innebär jobb för nästan sex golvläggare på heltid under kvartalet.

Läs också Byggföretagens avtalskrav – mer flexibel arbetstid

Totalt för hela landet orkade golvläggarna med 51 600 ackordstimmar och snittlönen landade på 256 kronor. En uppgång med 8:66 kronor jämfört med kvartal 4 2018.

Senaste året – tidlön straffar ackordet

Under sista kvartalet förra året hade plattsättarna ett genomsnitt för tidlönen på 204 kronor i timmen.

Men vi börjar med prestationslönen. Där blev medelförtjänsten nästan 254 kronor. I topp region Stockholm-Gotland med 285 spänn. Värt att notera är att ackordsförtjänsten låg lägre under kvartal 4 2019 jämfört med motsvarande period 2018. Nedgången är 0,09 procent. Samtidigt är det bra att ha i bakhuvudet att det är ganska få timmar det handlar om på den här löneformen, 68 000 timmar denna gång, vilket gör att lönen lätt kan slå upp och ner. Flest timmar hade man i region Mälardalen med 23 000.

Tidlönen har däremot gått upp och ligger nu 3,99 procent högre än för ett år sedan, vilket motsvarar en uppgång med nära 8 kronor. Här ingår 190 000 timmar i underlaget.

Läs också "Årets byggmiss" avgjord – Micke fick var fjärde röst

Missa inte den här gruppen på Facebook – Din lön på bygget

Upp fyra spänn för ställningsbyggarna

Medellönen för ställningsbyggarna ligger nu på drygt 190 kronor i timmen.

Det innebär att lönen ökat med 2,17 procent, 4 kronor, det senaste året.

Snickarnas nya topplön

Högst lön nu har ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge. För övrigt den enda regionen med en förtjänst över 200 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 366 000.

Snickarnas nya topplön – ny rekordnivå

Den stora TBM-gruppen där snickarna dominerar har satt ett nytt lönerekord.

Det var under det fjärde kvartalet förra året som TBM:arna på på ackord arbetade ihop till den högsta lönenivån någonsin. Snittet hamnade på 225 kronor för hela landet. Det på sammanlagt 5,7 miljoner arbetstimmar, vilket är något fler timmar än normalt. Bäst gick det i region Stockholm-Gotland där man gnetade ihop 236 spänn i timmen. Ytterligare en region hamnade över 230 kronor när det gäller ackordet.
Genomsnittet för de som gick på tidlön blev 199 kronor i timmen. I sex av de elva regionerna ligger tidlönen nu över 200 kronor i timmen. Antal timmar i underlaget för tidlön var under kvartal fyra 10,6 miljoner.

Missa inte Snickare på bygget

Takläggarna – tre regioner med tidlönesnitt över 200 spänn

I allt fler regioner närmar sig takläggare med tidlön en medellön på 200 kronor. Tre regioner har bränt på lite extra, de har redan passerat den magiska nivån.

Men vi börjar med prestationslönen. Fyra av Byggnads elva regioner redovisar timmar på ackord. Totalt handlar det om 22 000 arbetstimmar under tremånadersperioden. I topp Gävle-Dala där man mätte upp 262:65 kronor på drygt 2 000 timmar. Överlägset flest ackordstimmar hade man i region Öst med 12 300.

Tidlönen då? Ja där var antalet timmar 135 000 för hela landet och högst lön betalades ut i Örebro-Värmland med 203 kronor. Ytterligare två regioner, Mälardalen och MellanNorrland, hade en tidlön över 200 kronor.

Yrket med enorma lönegapet – så mycket mer ger ackordet

Plattsättarnas prestationslön ligger nu på 256 kronor i timmen. Medellönen på tidlön är 204 kronor.

Den här gången gäller lönestatistiken för perioden sep-nov 2019. Bäst när det gäller ackordet är region Stockholm-Gotland med ett snitt på 283 kronor i timmen. Antalet ackordstimmar för hela landet som ingår i underlaget var lite mer än vanligt. Nämligen 60 000.

Högst tidlön hade plattsättarna i region Öst med 215 kronor. Totala antalet arbetstimmar på tid var 200 000.

Skillnaden mellan genomsnittslönen för prestations- och tidlön ligger nu på 52 kronor i timmen. Utslaget på en månad är skillnaden nästan 9 000 kronor.

Läs om ditt yrke här.

En region klättrar över 200 kronor

Lönen för ställningsbyggarna har ökat med 4:38 kronor i timmen det senaste året.

Medellönen för ställningsbyggare som går på tidlön ligger nu på 191 kronor i timmen. Bäst tjänar ställningsbyggarna i region Småland-Blekinge. Antal timmar som ingår i underlaget denna gång, för perioden september till och med november förra året, var 373 000.

Läs också ID06-bytet: "De blir insläppta av kompisar, trycker ihop sig, blir uppgivna"

Yrket som lyfter tidlönen till nya höjder

Med ett genomsnitt på 204 kronor i timmen för tidlönen ligger golvläggarna bra till i lönetoppen. Allra högst är tidlönen i region Väst.

Tidlönen för landets golvläggare har ökat med nästan 5 kronor i timmen det senaste året. I flera regioner ligger nivån nu över 200 kronor. I tre regioner över 210 kronor.

Antalet timmar som ingår i underlaget för tidlönen var 670 000.

Genomsnittet för prestationslönen blev 257 kronor. Det innebär att ackordet ökat med drygt 9 kronor det senaste året. I topp region Öst. Ackordstimmar som ingår denna gång var 47 000.

Den som prutar bäst tar hem spelet

Nu är det dags! Ridån ska upp och strategier blottas. För förhandlingsdelegationerna är det tre år sedan sist. Möjligen har de varit på träningsläger på någon basar, ty skillnaden är inte speciell stor.

I början av februari ska fack och arbetsgivare växla avtalskrav för de fem kollektivavtalen i byggsektorn. Först då vet vi vad som konkret finns på bordet och först då börjar förhandlingarna på allvar.

Men vad krävs då för att vinna framgång i denna tvekamp? Egentligen inte mycket. Handlar mest om att vara lagom fräck, ha ett bra sittfläsk och om det behövs – visa att man menar allvar. I mångt och mycket är skillnaden mellan avtalsdiskussioner och förfarandet när det ska prutas på en basar inte speciell stor. Det handlar om samma slags spel mellan två parter som i grund och botten vill eller måste komma överens.

De flesta av oss har någon gång prutat. Det gäller att vara fräck men absolut inte oförskämd. Då blir det ingen uppgörelse. Samma sak gäller avtalskraven. Det är viktigt att lägga sig på en bra nivå. Det får gärna svida lite för motparten när avtalskraven presenteras, men sedan ska den första reaktionen ersättas med en känsla av att ”det kanske är möjligt att komma överens”. Att däremot salta kraven för mycket ger enbart motpartens förhandlingsdelegation extra energi. En kraft som sedan kan användas för att elda upp de egna leden. Så lite svenskt lagom är en bra strategi till en början.

Sedan infaller fas nummer två – sittfläsksperioden. En förhandlare som kan sitta länge på rumpan och vara lagom ointresserad når troligen störst framgång. Samma sak på marknaden. Den av köparen och säljaren som verkar minst engagerad kommer sannolikt segrande ur spelet.

Och till slut, när marknaden stänger för dagen eller avtalet löper ut, funkar det inte att vänta. Nu når skådespelet sitt crescendo. Sura miner på marknaden, ilskna avtalsförhandlare, skoförsäljare som gestikulerar vilt och varsel om strejk. Här gäller det att vara övertygande och inte vika sig. Och att vara en slipad strateg när vapen ska väljas. Som sagt – den som vågar visa att man menar allvar tar hem spelet.

Lycka till!

TBM - en region dominerar både tid och ackord

En region dubblerar genom att ligga högst både när det gäller ackord och tidlön för landets snickare, betongarbetare och murare. Och det handlar inte överraskade om Stockholm-Gotland.

Vi börjar med ackordet. Snittet i landet är nu 223 kronor i timmen och den siffran bygger på totalt 5,8 miljoner ackordstimmar under perioden september till och med november 2019. Under det senaste året har ackordsförtjänsten ökat med 0,97 procent. Stockholm-Gotland ligger i topp med 236 kronor.

Medellönen för tidlönen blev 199:39 kronor vilket innebär att tidlönen ökat med 2,77 procent jämfört med sep-nov 2018. Antalet timmar på tidlön under perioden var 10,2 miljoner.

Läs också Så mycket tjänar topparna i Byggnads

Missa inte den nya Facebookgruppen – Snickare på bygget.

Platsbyte på golvtoppen

Region Väst har petat ner den starka golvläggarregionen Västerbotten till andra plats.

Medellönen för golvläggare på tidlön ligger nu på 207:10 kronor i timmen. Foto: Mostphotos

Högst medellön bland landets golvläggare med tidlön har man nu i region Väst. De hade under tredje kvartalet en snittlön på 212:37 kronor. Tidlönesnittet för hela landet hamnade på 207 kronor i timmen, vilket motsvarar en ökning med nästan fyra procent. Antal timmar som ingår i underlaget var 492 000.

Antal timmar på ackordet var betydligt lägre. Bara 29 640 finns redovisade för kvartal tre. Högsts lön hade man i region Öst med 346 kr/tim fördelat på 3 750 arbetstimmar. Medellönen över hela landet blev 263 kronor, vilket innebär att ackordet ökat med 5,52 procent senaste året.

Läs också Sämre tider – så många byggare är nu utan jobb

Löner golvläggare

Tidlön kvartal 3 2019

1. Väst: 212:37
2. Västerbotten: 211:83
3. Norrbotten: 210:40
4. Öst: 207:42
5. Hela riket: 207:10
6. MellanNorrland: 206:77
7. Mälardalen: 205:57
8. Skåne: 204:38
9. Småland-Blekinge: 203:30
10. Örebro-Värmland: 199:51
11. Stockholm-Gotland: 199:49
12. GävleDala: *

Är du med i Facebookgruppen ”Din lön på bygget”?Om inte så kan du gå med här.I gruppen får du allt om din lön och andra förmåner på bygget.

Prestationslön kvartal 3 2019

1. Öst: 346:12
2. Småland-Blekinge: 274:88
3. Stockholm-Gotland: 263:56
4. Hela riket: 263:42
5. Västerbotten: 261:79
6. Mälardalen: 258:75
7. MellanNorrland: 252:51
8. Örebro-Värmland: 249:20
9. Väst: 239:03
10. Skåne: 227:41
11. GävleDala: *
12. Norrbotten: *

Annons
test