info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tidlönen upp 2 procent för plattsättarna

Snittlönen för plattsättare på tidlön var 204 kronor under årets första kvartal.

En klar majoritet av alla plattsättare går på tidlön. Under det senaste året har den löneformen ökat med 2,04 procent, 4:09 kronor.

Högst tidlön har man nu i region Småland-Blekinge med 210 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget för det första kvartalet var 228 000.

Läs också Storrivare i konkurs – trots fina siffror i norr: "Blev bestörta"

Det är betydligt färre timmar som redovisas när det gäller ackordsarbete. Totalt denna gång 20 250 under hela kvartalet. Flest timmar var det i region Stockholm-Gotland med 6 430. Där gick även ackordet bäst. Snittlönen blev 310 kronor. Genomsnittet för hela landet stannade vid 276 kronor.

Är det läge för löneglid för ställningsbyggarna?

Medellönen för ställningsbyggare på tidlön är nu 198 kronor i timmen.

Siffran gäller för det första kvartalet 2021. Jämfört med motsvarande period 2020 så har tidlönen ökat med 3,13 procent. I faktiska tal handlar det om 6:01 kronor i timmen.

I tre regioner ligger tidlönen nu över 200 kronor. Det handlar om regionerna Småland-Blekinge, Skåne och Stockholm. Flera andra yrkesgrupper på bygget har när de närmat sig ett snitt på 200 kronor snabbt hoppat upp ytterligare några kronor. Utan tvekan utgör nivån ett psykologiskt motstånd hos arbetsgivarna, de vill inte betala över 200 kronor, men i takt med att nivån blir alltmer accepterad kommer medellönen glida upp ett snäpp. Inte minst beroende på att ställningsbyggarna själva kommer ställa krav på 200 kronor då ”alla andra har det”. Möjligen ser vi redan nu början på den effekten.

Läs också Oklarheter bakom dödsolycka med hjullastare – "ska ha skymt sikten"

Antal timmar som ingår i underlaget denna gång är 589 000.

Missa inte Facebookgruppen Din lön på bygget

TBM: Ackordet i huvudstaden når nya nivåer

Region Stockholm-Gotland hade under årets första kvartal ett snitt på ackordet på nära 242 kronor i timmen.

Medellönen för hela landet för TBM:are som går på ackord blev 228 kronor. En ökning med en dryg procent jämfört med första kvartalet 2020. I samtliga 11 regioner ligger nu ackordslönen över 220 kronor i timmen. Antalet timmar som ingår i underlaget för första kvartalet var 3,1 miljoner.

När det gäller tidlönen toppar region Västerbotten med 212 kronor i timmen. Medellönen för samtliga blev 204 kronor. En ökning med 2.34 procent jämfört med förra året. Statistiken bygger på 14,9 miljoner arbetstimmar.

Missa inte Facebookgruppen Snickare på bygget

Hur går ackordet på plåtavtalet? Här är svaret

Plåtslagare och ventilationsmontörer hade under det första kvartalet i år ett ackordssnitt på 234:46 kronor i timmen.

De lönesiffror som nu kommer från Byggnads gäller för både plåtslagare och ventilationsmontörer. Alltså de som går på plåtavtalet. Och det handlar enbart om ackordslönen.

 

Läs också Tullen stoppade smuggelliga – mängder av stulna verktyg

Statistiken är tillbaka efter ett långt uppehåll. Detta sedan facket tog över ansvaret för ett par år sedan. Läs mer om det här.

 

Men nu är alltså prestationslönerna tillbaka. När det gäller tidlönerna krävs det ytterligare tid innan det blir någon redovisning av tidlönen.

 

Tillbaka till prestationslönen som alltså snittade på 234 kronor under årets tre första månader. Totalt ingår 34 000 ackordstimmar i underlaget fördelat på 57 arbetsplatser.

 

Under perioden har det gjorts ackordsavstämningar i 7 av Byggnads 11 regioner. Högst lön hade plåtslagarna i region Mälardalen med 268 kronor.

Missa inte Facebookgruppen – Din lön på bygget.

Kan man snacka upp lönen eller räcker inte en stor käft längre?

Det har funnit ett slags bilsäljartänk inom bygg när det gäller lönen. Byggnadsarbetarna har ständigt varit redo att kohandla för att få ut så mycket som möjligt. Men den reflexen kan vara på väg att försvinna.

Byggnadsarbetarna har ständigt varit redo att kohandla om det mesta för att få ut så mycket som möjligt. Foto: Mostphotos

Har den skickligaste och mest ihärdiga byggnadsarbetaren den högsta lönen? Sannolikt inte. Hur mycket man tjänar på bygget beror på så mycket annat. Visst spelar yrkesskicklighet och flit roll, men det gör även löneläget geografiskt, år i yrket och liknande. Förutom allt detta finns det även en annan möjlighet: en stor käft. Eller i alla fall fanns, det verkar bli allt svårare att snacka upp lönen.

Det går historier från miljonprogrammets dagar att byggnadsarbetare kunde köpa en splitterny bil varje gång de fick ut överskottet.

Byggnadsarbetare har sedan lång tid arbetat på olika former av prestationslön. Det går historier från miljonprogrammets dagar att byggnadsarbetare kunde köpa en splitterny bil varje gång de fick ut överskottet. Sant eller ej, men den här typen av berättelser har naturligtvis genom åren triggat en hel yrkeskår att försöka tjäna ännu mer. Förr var det ett rakt ackord där varje detalj räknades. Då var också ackordet den dominerade löneformen. Det var ständiga uppgörelser och avstämningar. Vad gav det den här gången? Om för många var missnöjda kunde lagbasen ta hela laget och i stället välja en annan byggmästare. Det var möjligt då alla var objektanställda. På den tiden, med de förutsättningarna, gick det helt säkert att snacka sig till en högre lön.

Den mentaliteten har levt kvar i branschen. Det har funnit ett slags bilsäljartänk när det gäller lönen. Byggnadsarbetarna har ständigt varit redo att kohandla om det mesta för att få ut så mycket som möjligt.

Men möjligen är den ryggmärgsreflexen på väg att försvinna. Äldre på bygget går i pension och traditionen förs inte vidare. Dessutom arbetar allt fler på tidlön. Då blir det lönehöjning en gång om året där det möjligen går att snacka till sig en avrundning uppåt till jämna kronor. Snacket om lönen är helt dött under stora delar av året.

En annan förklaring är att prestationslönesystemet förändrats. Förr var överskottet en stor del av lönen. Nu handlar det mest om lite extrapengar till kommande helg. Något som ligger långtifrån en helt ny bil.

Sommar och sol ger mer flyt på jobbet.

Bygg klarade covid bra – vad händer nu?

Golvläggarlönen 2020 – hur gick det för dig?

Medellönen för ackordet blev 256 kronor. De på tidlön tjänade 208 kronor.

Under 2020 ökade prestationslönen för golvläggarna med 0,24 procent jämfört med 2019. Det motsvarar en uppgång med 0,61 kronor. Bäst gick det för golvläggarna i region Öst som under året hade ett snitt på 328 kronor i timmen fördelat på 15 000 arbetstimmar. Totala antalet ackordstimmar för samtliga golvläggare var under året 170 000.

Tidlönen ökade med 2,60 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar en uppgång med 5:28 kronor i timmen. Endast en region, Gävle-Dala hade under 2020 ett snitt under 200 kronor. I topp region Väst med 214:72.

Läs också Mattias bygge – fullträff eller ritningsmiss?

Antalet timmar på tidlönen var 3,4 miljoner.

Plattsättarlönen 2020 – hur gick det för dig?

Under förra året tjänade en plattsättare på ackord i genomsnitt 261:68 kronor i timmen. De med tidlön hade 201:61.

Jämfört med 2019 så ökade ackordslönen under 2020 med 2,98 procent för plattsättarna. I kronor räknat handlar det om 7:56 i timmen. Allra bäst gick det för region Stockholm-Gotland där plattsättarna i medeltal drog in 275 spänn varje timme. Antalet ackordstimmar för hela året var 185 000.

 

Läs också Byggbolag i knipa får ny ägare – stora förluster

Antalet tidlönetimmar var 1,04 miljoner Högst tidlön hade man i region Öst.

Ställningslönen 2020 – hur gick det för dig?

Medellönen för ställningsbyggare på tidlön blev 191:91 kronor under förra året. I topp ligger ställningsbyggarna i Skåne.

Längst i söder låg tidlönen på 198:83 kronor i timmen. Det var några ören mer än kollegorna i region Småland-Blekinge. Där låge hade ställningsbyggarna en genomsnittslön på 198:47.

Lägst lön hade ställningsbyggarna i region Öst.

Läs också Byggbolag i knipa får ny ägare – stora förluster

Antalet arbetstimmar som ingår i underlaget för hela året var 2,4 miljoner.

Snickarackordet upp 1,15 % 2020 – hur gick det för dig?

Medellönen för TBM:are med prestationslön blev förra året 226:20 kronor i timmen. Tidlönen hamnade på 200:21.

Jämfört med 2019 så ökade lönen för ackordsarbetarna, alltså de som tillhör TBM, med 1,15 procent under 2020. Det motsvarar 2:58 kronor i timmen.

Störst uppgång under året hade ackordslagen i region Västerbotten med en uppgång på 1,93 procent. Där ökade lönen med 4:43 kronor i timmen.

Läs också På väg gå om Stockholms-lönerna i bygg: "Galet mycket att göra"

Under samma period ökade tidlönen med 1,17 procent. Det motsvarar 2:31 kronor.

Antal arbetstimmar för hela riket när det gäller prestationslöner var 19,3 miljoner under året. Tidlönetimmarna summerades till 62,7 miljoner

Två regioner över 200 kronor

Medellönen för landets ställningsbyggare som går på tidlön ligger nu på 191 kronor i timmen.

I två av Byggnads elva regioner ligger tidlönesnittet över 200 kronor. Det handlar om region Skåne och region Småland-Blekinge där den sistnämnda ligger allra högst med 201:27 kronor.

Antalet arbetstimmar som ingår i underlaget denna gång är 702 000.

Läs också Nu sätts Sickan på prov – "kassaskåpssäker" bod

Golvläggarlönen: Tid upp – ackord ner

Tidlönen har ökat med drygt 2 procent. Samtidigt har ackordet gått ner med knappt 2 procent under det senaste året.

Under det fjärde kvartalet förra året hade golvläggare som jobbar på ackord en medellön på 251 kronor i timmen. Högst var lönen i region Öst med 326 kronor fördelat på 3 280 timmar. Totala antalet ackordstimmar för hela landet var 50 600 under de tre månaderna.

Snittet för tidlönen blev nästan 208 kronor i timmen. Bäst tjänade man i region Väst med 216 kronor. Antal timmar som ingår i underlaget var 943 000.

Läs också Höghusen, bron, skorstenen – 5 inte helt lyckade sprängningar

Stabilt läge för ackordet

Prestationslönen för landets plattsättare har under en längre tid legat och snurrat kring 255 kronor i timmen.

Under det sista kvartalet förra året blev snittet några kronor högre än så. Nämligen 258 kronor. Bäst denna gång gick det för plattsättarna i region Väst som fick ihop 277 kronor i timmen. Notera dock att det var få timmar – 1 280. Totala antalet timmar för hela landet var 59 000.

När det gäller tidlönen ligger region Öst i topp med nära 209 kronor i timmen. Fem regioner har ett snitt under 200 kronor. Antalet arbetstimmar under tremånadersperioden var 316 000.

Läs också Kraven för att få jobba innanför murarna – även matlådan kollas

Annons
Annons