info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsfara på storbolagets bygge: "Chockad över det jag ser"

Riskerna på storbolagets bygge överraskar både arbetsmiljöombudsmannen och folk i omgivningen. Höga höjder utan minsta skydd, livsfarliga lyft över arbetares huvuden. Och det sker gång på gång.

– Jag är chockad över det jag ser. Det visar på en total brist på respekt för liv och hälsa. Här riskerar arbetare att skadas svårt och dö på grund av akuta fallrisker eller att man kan träffas av tung last, som lyfts över folks huvuden.

Johnny Rindebrant är arbetsmiljöombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland och är van att granska svåra arbetsmiljöer. Men när han får se ett drygt tiotal bilder från Sernekes bygge Patriam Torsvik på Lidingö reagerar han starkt. Bilderna är tagna från hösten 2022 till och med nu.

– Händelserna på i stort sett alla bilder hade lett till ett omedelbart stopp. Riskerna är så stora. Vi vet vilka förödande olyckor som kan hända.

På bild efter bild ses arbetare på hög höjd utan vare sig fast fallskydd eller sele och linor.

– Det förvånar mig att det förekommer i så stor skala. Varför griper ingen in och stoppar folk som jobbar på ett så här farligt sätt. Serneke borde agera men också arbetsgivare och arbetarna själva. Alla vet ju att saknar man fallskydd riskerar man sitt liv, säger Johnny Rindebrant.

Han är också mycket kritisk då han får se bilderna där last lyfts över folks huvuden. Däribland armering, på vilken det lagts annan last som kan komma i rörelse.

Lasten lyfts över en arbetare, vilket är förbjudet.

Daniel Ljubinovic är arbetschef på Serneke, men ansvarar inte för just detta projekt. Efter att ha sett bilderna från arbetsplatsen konstaterar han att det ser ut som situationer som skulle ha föranlett ett stopp i arbetet, men att de behöver få mer detaljer och diskutera med projektorganisationen vad det är som bilderna visar.

”Generellt sett har vi höga krav på säkerheten i våra projekt med regelbundna kontroller av att vi följer de rutiner och arbetsbeskrivningar som föreskrivs. Vi har hittills inte haft anledning att tro att detta inte är fallet på detta projekt”, skriver han i ett mejl till Byggnadsarbetaren.

Enligt Daniel Ljubinovic kommer Serneke att utreda det som bilderna tycks visa för att se vilka eventuella vidare åtgärder som ska vidtas. ”Säkerheten på våra arbetsplatser är högsta prioritet”, skriver han.

Arbetsmiljöombudsman Johnny Rindebrant anser att agerande han ser tyder på en dålig kunskap om säkerhet i alla led på bygget.

– Eller vågar folk inte säga ifrån? Dessa risker kunde planerats bort.

Farligt jobb på kanten av byggnaden.

Händelserna på i stort sett alla bilder hade lett till ett omedelbart stopp.

Byggnadsarbetaren har talat med en person som följt bygget sedan start. Också han är bestört över riskerna för arbetarna och vittnar om återkommande problem.

– Jag är rädd varje gång jag tittar på bygget, säger han.

Med stigande frustration och rädsla har han sett hur jobbet framskridit.

– Det händer hela tiden. Personer jobbar på hög höjd utan minsta fallskydd. Man lyfter tung last och lösa grejer över folks huvuden.

Inga skyddsräcken eller lina syns här.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsfara på storbolagets bygge: "Chockad över det jag ser"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig