info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vi måste få stopp på byggbranschens kriminella miljardrullning

Många företag i byggbranschen frestas att delta i en kriminell miljardrullning där man lurar utländsk arbetskraft på rätt lön och sociala avgifter. Men alla företag har ett moraliskt val. Ändå har BI:s etiska råd inte hittat ett enda fall av oetiskt agerande. Kan det verkligen vara möjligt, undrar insändaren Jessica Löfström, VD på Expandera Mera.

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

2017 var ett bra år för oss inom bygg. Regeringen har verkligen jobbat på med regleringar och lagar för att få till en sund byggsektor. Med de nya lagförslagen, bland annat månatlig rapportering av sociala avgifter på individnivå, borde vi komma till rätta med många av de stora problem vi har idag med osund byggsektor.
2017 gick Exapandera Meras julklappspeng och den årliga CSR-satsningen till organisationen stoppafusket.se, vars mission är att ta fram fakta om fuskande och kriminella byggföretag för att påvisa hur osund byggsektorn är idag.

Men det är nödvändigt med fler engagerade företag och personer som är insatta och har både energi och mod, att informera och föra fram hur det ser ut i byggsektorn idag. Tillsammans kan vi förändra!

Oseriösa bolag har alltid funnits, men idag är problemet mer systematiserat och organiserat än tidigare. Stora miljardbelopp som försvinner ned i kriminella fickor i Sverige liksom runt om i Europa. Detta är inte bara ett problem för byggsektorn utan också i högsta grad ett samhällsproblem. Om beställare och byggföretag slutade anlita fuskande bolag skulle våra skattepengar inte finansiera illegal verksamhet utan istället användas till mer välfärd samtidigt som skattetrycket kunde minska.

De kriminella och fuskande byggföretagen har som affärsidé att inte betala sociala avgifter och skatter samt att betala löner långt under kollektivavtalsnivå – så lågt som 15 kronor/timme är inte ovanligt.

Detta döljer de genom att de betalar ut löner i ett annat land där information om löner, skatter och sociala avgifter har svår att få fram. Att kringgå svensk lagstiftning ger dem samtidigt en stor konkurrensfördel. Beställaren får lägre kostnad och större vinst – och ställer inga obekväma frågor. Varför betala mer när man kan kringgå lagen och tjäna miljoner? De som drabbas är främst svenska skattebetalare när skattepengar hamnar i kriminella fickor istället för hos staten och i andra hand löntagare vars löner inte stiger.

Det är konstigt att stora byggföretag som är experter på regelverket, ibland är så okunniga (eller villigt ovetande) om statusen hos fuskande mindre byggföretag och hos de egna underleverantörerna.

De struntar helt enkelt i om de följer regelverk och lagar eller inte, framförallt gällande utstationeringsdirektivet. Det här är avsett för bolag som tillfälligt gör arbete i andra länder men har i praktiken förvandlats till ett system för organiserat fusk inom EU.

Den lavinartade ökningen av osund konkurrens hade sin början år 2014. Vi fick då förfrågningar om vi kunde skaffa utländsk personal för kunders räkning till lägre pris. Det var inte kompetens kunderna var ute efter utan enbart lägre kostnader. Dock förstod jag att jag i så fall var tvungen att kompromissa med mina krav på ordning och reda för att göra som många andra utländska bolag – det vill säga fuska. Min magkänsla sa: tack, men nej tack! Jag insåg att vi skulle få konkurrens från en ny typ kriminella byggbolag och med en kraft som vi aldrig sett tidigare. Så blev det också.

Trots en av de starkaste konjunkturerna i byggsektorns historia stannade tillväxt av för de seriösa bygg- och byggbemanningsbolagen som arbetar som underentreprenörer på de större byggprojekten runt om i landet.
Organiserat fusk i massiv skala frodas i lugn och ro samt ökar för varje år samtidigt som inga medlemsföretag hos BI (Sveriges byggindustriers branschorganisation) har blivit uteslutna för oseriös verksamhet.

BI:s etiska råd har inte hittat ett enda fall av oetiskt agerande, vilket är förbluffande när vi dagligen ser en annan verklighet. Dels när vi möter personalen från de fuskande bolagen ute på projekt, dels när de kommer till oss för att söka arbete och berättar hur det egentligen förhåller sig. Det kan också tyckas konstigt att BI försvarar medlemmar som gång på gång ertappas med att ha anlitat bolag som inte följer lagen. ”Hur skulle de kunna veta?”, brukar det låta. Förvånansvärt nog kommer kunnandet fram när man förlorat ett stort kontrakt till ett utländskt bolag. DÅ kan man plötsligt hela regelverket på sina fingrar.

BI hävdar de arbetar för en sund byggbransch, men av outgrundliga skäl misslyckas denna mäktiga branschorganisation gång på gång med att få till de regleringar de säger sig vilja ha. BI verkar framförallt ständigt missa att få till den avgörande punkten om huruvida regleringarna ska få kraft eller bara finns på pappret och blir tandlösa. Först trodde jag också att det var misstag på riktigt. Men många sådana senare börjar jag undra om det finns andra skäl, till exempel egenintresse bland mäktiga aktörer och en tjänstemannakår som indoktrinerats av ideologerna på Svenskt Näringsliv. BI har oavsett förklaring inte lyckats verka för branschen, löntagarna och skattebetalarnas gemensamma intresse att få bort det organiserade fusket.

Jag håller tummarna för att den nya VD:n Catharina Elmsäter-Svärd har kraften, kunskapen och förmågan att styra om BI till att bli den branschförening den borde vara – med en tydlig agenda och ärligt agerande med en egen integritet för branschens bästa.

Många företag i vår bransch frestas att delta i denna lönsamma miljardrullning, men alla företag har ett moraliskt val. Det finns enorma pengar i att göra sig blind för rådande regelverk, både som beställare och som leverantör av entreprenader eller personaluthyrning. Men övervinsterna kommer inte från att leverera en bra produkt utan istället indirekt plundra statskassan och hederliga löntagare i vårt samhälle.

Vi har i reportage sett det parallellsamhälle som organiserat fusk skapat; ett parallellt skuggsamhälle där människor utnyttjas på ett fruktansvärt sätt. Brottsförebygganderådet (BRÅ) uppskattar svinnet till cirka 50 miljarder per år, men menar även att mörkertalet är stort och att det kan vara så mycket som 100 till 200 miljarder som försvinner från statskassan. Detta skulle till exempel kunna ge Sveriges pensionärer ca 30 000  – 60 000 till om året. Byggbranschen kan inte, eller bör i varje fall inte, blunda för detta av kortsiktigt vinstintresse.

Vårt företag har valt att tydligt säga nej till organiserat fusk och kriminellt företagande, oavsett hur mycket snabba cash som man kan tjäna. Av ovanstående skäl kommer Expandera Mera även 2018 att stötta stoppafusket.se som en del i vårt CSR-arbete. Det är för vissa ett kontroversiellt val men också ett självklart sådant eftersom problemen bara fortsätter. Tack stoppafusket.se för att ni finns! Jag hoppas att fler väljer att stötta er och jobba för en sund byggbransch.

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig