info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Det kan bli en blodig historia

Årets avtalsrörelse riskerar att bli långdragen.

Det är skillnad på avtalsrörelser och avtalsrörelser. Årets riskerar att bli utdragen. Arbetsgivarna har kört in en kniv rakt i hjärtat på Byggnads grundläggande fundament – makten över lönesystemet. För facket är den frågan oerhört viktig. Och det handlar absolut inte om storleken på lönen, om hur mycket byggnadsarbetarna i slutändan får in på lönekontot. Något båda parter i konflikten är väl medvetna om.
Istället handlar det om det engagemang och den lagkänsla som ackordet skapar ute på byggarbetsplatserna. Byggnadsarbetare arbetar som bekant på lagackord. De håller ihop. Ofta jobbar de med samma arbetskamrater under stora delar av livet. Alla gör sitt bästa på jobbet och sedan delar alla i laget solidariskt på de överskott de arbetat ihop tillsammans.
Får att nå dit krävs flera saker. Ackordsarbetarna måste ha kontroll på bygget, de vill kunna vara med och styra och planera. Vara med och bestämma och hela tiden försöka utveckla byggprocessen. Med andra ord – de blir engagerade. Och just engagemang, där flera gör något solidariskt tillsammans, leder till en högre grad av facklig medvetenhet. I grund och botten är ackordsarbetarna runt om i landet stommen i Byggnads. De driver på hela förbundet. Bland ackordsarbetarna är den fackliga anslutningen i princip hundraprocentig, betydligt högre än vad den är bland de som har tidlön.
Men om ackordet försvinner skulle engagemanget minska. På sikt skulle lagkänslan förtvinas. Gemenskapen försvinna. Detta skulle försvaga Byggnads då facket inte är starkare än deras egna medlemmar. Just därför är årets avtalsrörelse så viktig för facket. Varslet som kom idag är en signal till arbetsgivarna – en signal om att de måste dra ut kniven. Om inte kommer den här avtalsrörelsen bli blodig på allvar.

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig