info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Därför skadar byggmisären alla på bygget

Gång på gång berättar vi om misären på bygget. Arbetare som jobbar för 40 kronor i timmen i en livsfarlig miljö och sover under hemska förhållanden på jobbet. Men misären drabbar inte bara dem, utan på sikt alla på bygget.

Urholkar säkerheten

De kan jobba sida vid sida. På ena sidan byggnadsarbetare med trygga anställningar, avtalsenliga löner och en arbetsgivare som säger sig hålla hårt på skyddet. På den andra arbetare som utnyttjas, har en lön som inte går att leva på och som lever med ständig rädsla att förlora jobbet. Att de usla villkoren tillåts urholkar konkurrensen och flyttar gränsen för vad som är acceptabelt på ett bygge. Det gör att arbetsmiljö och säkerhet på sikt försämras. För vilken byggherre vill betala mer än nödvändigt?

Dubbelmoralen

Samtidigt som de stora byggbolagen talar alltmer om säkerhet säljer de ut jobben, ofta de farligaste, i långa kedjor med underentreprenörer. Det skapar osäkrare byggen för alla. Samtidigt slipper de ofta ifrån sitt ansvar. Nu finns ett huvudentreprenörsansvar men det täcker långtifrån allt. Ta arbetsmiljön och olyckor till exempel. Den svenska lagstiftningen bygger på ett arbetsgivaransvar och det fungerade i en tid då det stora bolaget också var arbetsgivaren. Men händer det en olycka på ett bygge, som orsakas av någon annan än arbetsgivaren, så kan det rättsligt rinna ut i sanden. Rättsläget är exempelvis en svårighet efter Ludvikaraset med tolv skadade, där Skanska är huvudentreprenör och de skadade arbetar åt underentreprenörer.

Ingen tar ansvar

Många etablerade företag slår ifrån sig när missförhållanden upptäcks. Att de saknat kännedom om dåliga löner och arbetsvillkor. Inte sällan upptäcks detta på arbetsplatser där de etablerade bolagen saknar eller har få egna anställda. Men den som driver byggverksamhet har en skyldighet att ha koll på sina arbetsplatser och det är ett anständighetskrav att alla arbetare har bra och lika villkor.
I samma ögonblick man ruckar på den principen kan det vara du som drabbas nästa gång.

Väg fram nås genom lagar och krav. Dessutom måste entreprenörer och byggherrar ta sitt ansvar.
Det är viktigt att en förändring sker snart – annars hotar försämringar för alla.

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig