info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dramatisk ökning av dödsfall i asbestsjukdomar

230 000 människor beräknas dö i asbestrelaterade sjukdomar orsakade av jobbet. En ny rapport visar mycket högre tal än tidigare känt. ”Alarmerande”, säger Byggnads arbetsmiljöansvarige Ulf Kvarnström.

Drygt 230 000 personer dör varje år i olika asbestsjukdomar som orsakas av jobbet, enligt en ny studie. Det är dubbelt så många jämfört med de uppgifter som tidigare använts, bland annat av FN:s världshälsoorganisation WHO.
Bakom den nya studien står Internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, med 2 000 experter från hela världen, däribland Sverige.

Forskarna bygger sina bedömningar på ny kunskap om sambandet mellan asbest och sjukdomar och nya beräkningar globalt. Totalt beräknas cirka 250 000 människor dö av asbestrelaterade sjukdomar under ett år,  varav de flesta är orsakade av arbetet. Tidigare uppskattningar låg runt 100 000 dödsfall per år.

Läs också Asbest – en livsfara än i dag

Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström är djupt oroad över utvecklingen både utomlands och i Sverige. Han får ständigt nya rapporter om arbetare som oskyddade utsätts för de livsfarliga fibrerna.

– Bara i Sverige missköts asbesthanteringen allvarligt. Människor utsätts för asbest trots att det är förbjudet. Det måste ske ett uppvaknande, säger Ulf Kvarnström.
Ofta rivs asbest av utsatta arbetare som varken har kunskap om risker eller rättigheter.

I Sverige insjuknar varje år över 100 personer i lungsäckscancern mesoteliom, en sjukdom som är känd för att orsakas av asbest. Men det borde inte hända eftersom asbest är förbjudet sedan många år och arbete med asbest, exempelvis rivning, är strikt reglerat.

Det första svenska asbestförbudet kom 1976 och asbest totalförbjöds 1982.
Det kan ta mellan 30 och 50 år innan man blir sjuk efter att ha utsatts för asbest. 2011-2015 insjuknade 609 personer, däribland byggnadsarbetare, i mesoteliom.
Under samma period dog nära 700 personer av sjukdomen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dramatisk ökning av dödsfall i asbestsjukdomar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig