info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

58 utsattes för asbest på sjukhus

58 arbetare har utsatts för asbest vid universitetssjukhuset i Umeå. Det visar en sammanställning Byggnads gjort. -Det är fruktansvärt, säger regionala skyddsombudet Anders Morin. (uppdaterad)

I tre omgångar har arbetare utsatts för asbest vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Nu finns svart på vitt om hur många som drabbats. Totalt har 58 arbetare exponerats i en av omgångarna, 24 av dem har utsatts i två omgångar och 12 alla tre gångerna. Dock finns fortfarande risk för ett visst mörkertal.
-Nu ska vi ta tag i frågan för det här får absolut inte sopas under mattan. Det måste till förändringar så att det inte händer igen, säger Byggnads regionala skyddsombud Anders Morin.
Han har samlat in material om hur många som drabbats, det vill säga de som arbetat i lokalerna med asbestdamm. Av de exponerade är 44 medlemmar i Byggnads, medan övriga tillhör andra fackförbund. Han och Thomas Rolén, ordförande i Byggnads Västerbotten, har också träffat medlemmar från arbetsplatser vid sjukhuset, för att kunna driva medlemmarnas frågor.

Förbannade och oroliga

Många är upprörda.
-Överlag är folk förbannade över det som hänt, säger en av de drabbade byggnadsarbetarna, som vill vara anonym.
Många är oroliga eftersom asbest bland annat kan ge flera allvarliga cancersjukdomar som lungcancer och mesoteliom. De ställer nu sitt hopp till att få hjälp från facket.
-Vi vill att man ska få veta vem som är ansvarig för detta, för någon måste vara ansvarig. Vi vill också att det blir en annan inställning hos landstinget och företagen så att detta aldrig kan hända igen, säger byggnadsarbetaren.
Bland de utsatta finns också krav på skadestånd.

”Vem tar ansvar?”

Facket kommer nu att agera på flera plan. Dels reda ut hur det är möjligt att gå vidare med ansvarsfrågan rent rättsligt. En annan fråga blir att ställa krav mot företagen på läkarundersökning och dokumentation. Anders Morin kommer också att kräva att de byggnadsarbetare som behöver, får hjälp med krishantering.
-Vissa kan må väldigt dåligt, säger han.
Han uppmanar alla att anmäla sin skada till försäkringskassan. Skulle någon utveckla en sjukdom är det viktigt att kunna gå tillbaka och se hur man blivit exponerad.
Flera av de exponerade är unga, några födda så sent som på 1990-talet.
-Vem tar ansvar vid en skada i framtiden, när man kanske har bytt arbetsgivare flera gånger? säger Anders Morin.
I samtliga fall har byggnadsarbetare uppmärksammat och sett till att jobben stoppats och han är kritisk till såväl landstinget som inblandade företag.
– De har inte gjort vad de ska. Hade de gjort det, hade detta gått att förhindra. Det räcker inte att erbjuda läkarundersökning i efterhand och skylla på rutiner. Det måste till mer, säger han.

Åtgärdar

Representanter för två av de inblandade aktörerna, Skanska och landstinget, har i intervjuer med Byggnadsarbetaren uppgett att de vidtar olika åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen. Skanskas representant, distriktschef Mats Eriksson, har bland annat hänvisat till att detta är en emellanåt komplex arbetsplats där asbest visat sig förekomma i vissa rum, där de tidigare tagit prov med negativt resultat. Han har beklagat att medarbetare utsatts för risker, samt berättar att egenkontrollen är en av de saker företaget ska gå igenom när det nu ser över sina rutiner.
-Jag har ännu inte klart för mig exakt var det brustit när det gäller till exempel saneringen, men vi förstärker de rutiner vi har, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 58 utsattes för asbest på sjukhus

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig