info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nytt asbestlarm om fönsterkitt

Fack och arbetsgivare slår larm om att asbest i fönsterkitt är mer spritt än tidigare befarat.

Asbest påträffades i fönsterkitt i 7 av 45 prover. Det visar resultatet i en ny granskning. Proven har tagits i olika typer av fastigheter byggda mellan 1940 och 1982 då asbest totalförbjöds i Sverige.
– Det var betydligt värre än vad vi trott, säger Johnny Daveman ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland.
Han konstaterar att arbetare i branschen inte varit medvetna om riskerna, om att det kunde finnas asbest i fönsterkitt. Och trots att fastighetsägare är skyldiga att inventera miljörisker, är det ovanligt att det sker vid fönsterbyten. Det betyder att byggnadsarbetare av olika slag; glasarbetare, fönsterrenoverare och målare har utsatts för de farliga fibrerna utan att veta om det.
– Nu måste det bli en förändring. Fastighetsägarna måste göra miljöinventeringar och glasföretag och arbetare måste fråga efter inventeringar innan de startar ett jobb, säger Johnny Daveman.

Miljonpropgrammet risk

Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström är bekymrad över att medlemmar oskyddade utsatts för den farliga asbesten.
– Arbetarna måste omedelbart få veta vilka risker de utsätts för. Nu har vi dessutom påbörjat renoveringarna av miljonprogrammet. Då är det stor risk att arbetare exponeras, säger han.

LÄS MER: Asbest – en livsfara än i dag

Det första initiativet till provtagningarna kom från Johnny Daveman, som själv jobbat som glasarbetare i 20 år. Han visste inte då om att asbest kunde finnas i fönsterkitt, men efter att ha hört talas om det, samlade han i början av året in prover från åtta olika fastigheter. I ett av fallen påträffades asbest och i ytterligare ett fall var det oklart om det var asbest eller inte.

Påträffades i skolor och bostäder

Då beslöt sig branschens parter, Byggnads och Glasbranschföreningen, GBF, att gå vidare, inom ramen för Glasbranschens centrala arbetsmiljöråd. Även Målarnas fack och arbetsgivare kopplades in. De samlade in prover från fastigheter i hela landet och nyligen stod resultatet klart. Det oroar även arbetsgivarna. Ingrid Clementson är förhandlingschef på GBF och ordförande i Glasbranschens centrala arbetsmiljöråd.
– Vi tycker att resultatet av undersökningen är väldigt allvarligt och kunskapen om de här riskerna har inte varit spridd i branschen, säger hon.
Asbest påträffades bland annat i skolor och andra offentliga lokaler, liksom i olika bostadsfastigheter. Cirka 5 000 glasarbetare går på glasavtalet. Hur många av dem som exponerats vet ingen idag. Glasarbetare och fönsterrenoverare kommer bland annat i kontakt med de farliga fibrerna då man fräser eller hugger bort kittet. Det sker antingen på arbetsplatsen eller i verkstaden hos företagen.

”Ta asbestprover i verkstäder”

– Jag vill uppmana alla som arbetat med fönsterbågar inne på glasverkstäder att ta prover för att se om det kan finnas asbest i dammet, säger Johnny Daveman.

LÄS MER: Varnar för asbest i fönsterkitt

Läs också Dramatisk ökning av dödsfall i asbestsjukdomar

Glasbranschföreningen kommer nu att satsa på utbildning och information till medlemsföretagen och på glasskolan i Katrineholm där man utbildar glasarbetare kommer man att utbilda om asbest.
Fack och arbetsgivare planerar tillsammans olika informationsinsatser. Om risker, om provtagning, om vad man ska göra om man tror man blivit exponerad. Några sker akut, andra på längre sikt.

ASBEST OCH SJUKDOMAR
Asbestfibrer kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, däribland dödliga cancerformer:

  • Cancern mesoteliom i lungsäck eller bukhinna.
  • Lungcancer.
  • Lungsjukdomen asbestos.
  • Lungsäcksinflammation.
  • Pleuraplack, beläggningar på lungorna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nytt asbestlarm om fönsterkitt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig