info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

USA öppnar dörren för asbest

Den amerikanska miljömyndigheten EPA lättar upp regelverket kring ämnen som asbest. Nu kan det hälsofarliga ämnet vara på väg tillbaka, menar kritiker.

Asbest på väg tillbaka i USA? Foto: Colourbox

Asbest har varit strikt reglerat i USA sedan 1989. Men i somras kom miljömyndigheten EPA med nya regler som enligt vissa bedömare gör det lättare att börja använda asbest igen. Nu ska myndigheten utvärdera användning från fall till fall.

Nya byggnadsmaterial som innehåller asbest kan nu komma att godkännas. Lim och tätningsmedel är några produkter där asbest framöver kan komma att ingå i tillverkningsprocessen, rapporterar NBC News.

Läs också Dramatisk ökning av dödsfall i asbestsjukdomar

Bakgrunden är att miljömyndigheten EPA, Environmental Protection Agency, under Trump-administrationen ändrat på regelverket för godkännande av kemikalier. EPA ska ta förnyad ställning till hundratals ämnen som redan är reglerade. Tidigare har EPA krävt att företag tecknar överenskommelser som reglerar användandet av potentiellt farliga kemikalier. Dessa försvinner delvis nu.

– EPA avvecklar uttryckligen ett verktyg som verkligen har varit en hörnsten i nya regleringar av kemikalier. Vi tror att EPA tar ett stort steg bakåt när det gäller att skydda hälsa och miljö, säger Bob Sussman, tidigare jurist på EPA, till NBC News.

EPA avvisar kritiken och menar att myndigheten med de nya reglerna istället skärper tillsynen och ”förbjuder företag att tillverka, importera och processa till de här nya användningsområdena, så länge de inte blir godkända av EPA”.

Donald Trump själv har länge varit skeptisk till hälsoriskerna med asbest. Han har till och med lånat ut sitt ansikte till en reklamkampanj för den ryska asbestproducenten Uralasbest. Texten till kampanjen löd: ”Godkänd av Donald Trump, USA:s 45:e president”.

Asbest är förbjudet i Sverige och ämnets hälsoskadliga effekter är vetenskapligt belagda. De vanligaste sjukdomarna är asbestos, lungcancer och tumörformen mesoteliom. Det tar vanligen minst 20-30 år från asbestexponering till att en sjukdom som asbestos upptäcks.

Läs också Kontroll av asbest och kvarts – arbetsmiljöverket granskar 1 850 byggen

Asbest får inte hanteras utan tillstånd men finns kvar i många byggnader och drabbar främst byggnadsarbetare som arbetar med renoveringar och ombyggnationer. Inom byggindustrin har mineralen använts som värmeisolator kring rör och vattenledningar, samt blandats med betong och bland annat använts vid golvgjutning.


Du läser: USA öppnar dörren för asbest