info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Upptäckte asbest på bygget – trots att byggherren nekat: "Det är för jävligt"

Ett 15-tal personer har sänts på lungröntgen efter misstankar om att de kan ha utsatts för asbest på en arbetsplats i Karlskoga. På bygget hade byggherren felaktigt nekat till att det fanns asbest.

Två allvarliga misstag har begåtts i samband med en badrums- och stambytesrenovering på en arbetsplats i Karlskoga.
Vid uppstarten av jobbet försäkrade byggherren, Karlskogahem, att det inte fanns någon asbest i lokalerna. Men det gjorde det. Efter arbetare slagit larm om misstänkt asbest i en matta, har det tagits prover som visat på asbest i mattor i flera badrum.
– Det är helt fel att man först i efterhand, när vi börjat riva, fått veta att det fanns asbest. Byggherren som beställde jobbet är ju skyldig att göra en inventering innan bygget startar. Nu har ju folk blivit utsatta helt i onödan, säger Tobias Holmberg, skyddsombud på NA Bygg, som är totalentreprenör på bygget.
Ett problem har varit att det funnits asbest i materialet i vissa badrum men inte i andra.
– Proven visade på asbest i samband med att man rev en brunaktig matta. Vi vet att vi har rivit en likadan tidigare. Men vi är inte säkra på om det var asbest där eller inte, säger Tobias Holmberg.

Rev i asbestmaterial

Efter upptäckten av asbest har man kontinuerligt tagit prov i badrummen och rum med asbestmaterial har sanerats av specialutbildad personal, som också använder skydd för att hindra spridning av fibrerna.
Men i augusti revs asbest av en oskyddad arbetare. Enligt arbetskamrater var det ett misstag. Rivningen gjordes i en lägenhet där det var känt att det fanns asbest.
– Vi hade informerat om att det fanns asbest, ändå gick en av de anställda hos vår underentreprenör in och rev, säger Anna Lundh, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöansvarig på NA Bygg, som är totalentreprenör på bygget.
– Vi har sänt alla som vistats på arbetsplatsen på lungröntgen och spirometri. Det rör sig om ett 15-tal personer , säger hon.
Läs mer om asbest och exponering:
Asbest-en livsfara än idag

Dold asbest-byggarbetare exponerades vid rivning i Göteborg

”Vi frågade om det fanns asbest”

Ett problem har ju varit att byggföretaget inte från början fått veta att det fanns asbest i husen.
– Vi frågade byggherren om det fanns asbest i lokalerna och fick svaret att det fanns det inte. Det visade sig vara fel. Därför tar vi asbestprover och sanerar de badrum där det finns asbest, säger Anna Lundh.
Anders Zetterblad är fastighetschef på byggherren Karlskogahem AB. Byggherren är alltid ansvarig för att det görs en inventering av farliga material.
Har ni gjort någon inventering av farliga material, som ni är skyldiga till?
-Vi gjorde det inte i anslutning till det här projektet. Utgångsläget var att vi gjort det tidigare när det funnits kakel och kakelfix, för där vet vi att det kan finnas asbest. Här var det ju plastmattor i golv och på väggar, inget kakel.
Och då trodde ni inte att det var asbest
?
– Nej.
Men saknade ni kunskap om att det kunde finnas asbest i mattorna?

– Ja det kan man absolut säga.
Hur ser du på det då, att ni saknade den kunskapen?
– Ja det är naturligtvis jätteolyckligt.

Falsk tro

Byggnads regionala skyddsombud Niklas Nordlund tycker att man inte kan skylla på okunskap för att inventeringen inte blev gjord.
– Inventeringen ska ju göras just för att upptäckta dold asbest och asbest på ställen där man inte vet att det finns. Det är för jävligt att Karlskogahem invaggat arbetarna i falsk tro, säger han.
Arbetsmiljöinspektör Ulf Boström har granskat ärendet.
– Jag kom i stort sett in efter att ärendet var avslutat. Då fanns det inte så mycket att göra när allt material var bortforslat. Jag har träffat entreprenören och underentreprenören. På arbetsplatsen har man efter händelsen vidtagit åtgärder för att på ett bättre sätt märka upp var det förekommer asbest och var man ska sanera, säger han.

Mattor i flera lager

I flera av lägenheterna bor hyresgästerna kvar under renoveringen. I den aktuella lägenheten där man rev i augusti var hyresgästen utflyttad.
Tobias Holmberg, skyddsombudet på NA Bygg, tycker att det är viktigt att alla som vistats på arbetsplatsen, såväl arbetare som boende, får göra lungröntgen.
– Det vore inte mer än rätt. Just nu har vi stoppat ett jobb där vi skulle börja riva i en hall. Ingen inventering är gjord och nu har vi skickat iväg prov på material, innan vi går in och jobbar, eftersom där finns mattor i flera lager. Mitt i allt känns det bra att vår arbetsgivare tar problemen på allvar, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Upptäckte asbest på bygget – trots att byggherren nekat: "Det är för jävligt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig