info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rev asbest utan tillstånd

Ett byggföretag i Slöinge i Halland bröt mot ett flertal regler när två arbetare renoverade ett tak av asbestcement. Bolaget tvingas nu betala 160 900 kronor i straffavgift.

Två byggnadsarbetare renoverade ett tak av asbestcement, i Slöinge. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på arbetsplatsen den 29 oktober förra året. Vid inspektionen fann man flera brister som leder till att företaget nu tvingas betala flera sanktionsavgifter, eftersom renoveringsarbetet inte gjordes på rätt sätt.

Saknade tillstånd

Bland annat saknades tillstånd för hantering av asbest. Enligt asbestföreskriften ska man anmäla asbesthantering, till Arbetsmiljöverket och någon sådan anmälan hade inte gjorts av bolaget. Enligt regelverket måste företaget också låta sina anställda gå en utbildning om hur man hanterar asbest, för att eliminera alla de risker som är förknippade med materialet.

Ingen utbildning

En sådan utbildning hade de två arbetarna inte genomgått. Inte heller hade företaget gjort någon medicinsk kontroll av arbetarna innan arbetat påbörjades, vilket skulle ha gjorts enligt föreskriften om medicinska kontroller. Totalt tre brister upptäcktes vid inspektionen och sanktionsavgiften blev totalt 160 900 kronor. Uppgifterna är hämtade från tidningen Tema Arbetsmiljö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rev asbest utan tillstånd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig