Publicerad 18 april 07:24

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen under 2016 varit trög. Men i år kan proppen släppa och lönerna lyfta.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 142 kB)

Förra året var det milt uttryckt bra drag i byggbranschen. Historiskt hade det inneburit en rejäl skjuts uppåt för lönerna. Visst – löneutvecklingen för dem som arbetar på ackord har varit god – speciellt för några av de mindre yrkesgrupperna – men någon hallelujastämning à la Klondike har det knappast varit. Under det sista kvartalet förra året tenderade uppgången dessutom att tappa tempo.
Frågan är då hur det kommer att gå med lönerna 2017? Konjunkturen kommer fortsätta att vara het, vilket innebär en god arbetsmarknad. Speciellt inom det personalkrävande bostadsbyggandet som dessutom är lönedrivande då det lämpar sig utmärkt för ackordsarbete. Det finns många bygglag runt om i landet som under lång tid förfinat lagarbetet för att maximera lönen. Men samtidigt har vi en avtalsrörelse där Byggnads sitter i klorna på LO-samordningen där industrin sätter märket för hur höga löneökningarna blir. Ett faktum som hämmar löneutvecklingen.
Jag tror ändå att lönerna i år kommer att utvecklas starkare än de senaste åren. Vi har haft ett par år av intensivt byggande och en situation med arbetskraftsbrist som knappt gett något avtryck i form av högre löner. Till slut släpper den proppen och lönerna lyfter. Därför tror jag att årets avtalsuppgörelse kommer spela mindre roll för löneutvecklingen under året.
2017 börjar starkt för TBM-gruppen på ackord. För flera regioner noteras nya rekordnivåer och i region Stockholm-Gotland ligger snittet nu på 224:19 kronor i timmen. Snittet över hela landet är uppe i 214:15 kronor i timmen och jag skulle bli förvånad om vi inte når ett rikssnitt på över 220 kronor under året. På tidlönesidan är snittet nu 186:68 kronor i timmen för TBM-gruppen.
Bland övriga yrken fortsätter plattsättarna att sticka ut. För dem har den starka konjunkturen de senaste två åren verkligen gett genomslag på lönen. Och utvecklingen verkar fortsätta 2017. De börjar året med ett ackordssnitt på 239:94 kronor i timmen och de med tidlön tjänade 193:90 kronor.

Publicerad 5 april 11:21

Plattsättarsnittet för de med ackord ligger nu på 239:94 kronor i timmen.

Under januari och februari i år var det tätt i toppen bland plattsättare som arbetar på ackord. Mellan de fyra regioner med högst förtjänst skiljer det endast 5:40 kronor i timmen. Högst upp denna gång region GävleDala med 251:19 kronor i timmen. Antal timmar denna gång blev 23 000.

193:90 för de med tidlön

Tidlönen kryper upp lite jämfört med sista kvartalet förra året. Då låg snittet på 189:32 mot snittet på 193:90 för årets två första månader. I toppen som vanligt Skåne. Denna gång med en genomsnittsförtjänst på 196:18 kronor i timmen.
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 251:19
2. Stockholm-Gotland: 247:96
3. Örebro-Värmland: 246:90
4. Västerbotten: 245:79
5. Hela riket: 239:94
6. Mälardalen: 239:70
7. Småland-Blekinge: 237:72
8. Skåne: 225:06
9. MellanNorrland: 221:47

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 196:18
2. Mälardalen: 195:15
3. Öst: 194:12
4. Hela riket: 193:90
5. Småland-Blekinge: 191:56
6. Örebro-Värmland:183:18
7. Stockholm-Gotland: 181:82
8. GävleDala: 180:47Källa: Byggnads

Publicerad 30 mars 08:28

Stor löneskillnad mellan ackord och tidlön för takläggare.

Här lönestatistik för takläggarna för årets två första månader. Snittet för ackordet hamnade på 212:19 kronor i timmen. En uppgång med 1,03 procent jämfört med motsvarande period 2016. Antal ackordstimmar stannade på 22 380.
I topp denna gång region Småland-Blekinge med ett snitt på 230:43 kronor i timmen. Antalet timmar där var dock väldigt få. Flest timmar på ackord redovisas från Skåne med 12 000 timmar. Snittet där blev 209:51 kronor i timmen.
Rikssnittet när det gäller tidlönen blev denna gång 184:03 kronor. En ökning med 3,68 procent jämfört med januari och februari förra året. Antal redovisade arbetstimmar var 127 290.

Skiljer 5 000 kronor i månaden

Detta innebär att lönegapet mellan takläggare på ackord och de med tidlön under denna period var 28:16 kronor per timme. Utslaget på en månad med en arbetstid på 173 timmar så innebär det en skillnad i förtjänst på 4 871 kronor.

Lönesnitt ackord
1. Småland-Blekinge: 230:43
2. Mälardalen: 217:72
3. GävleDala: 215:72
4. Hela riket: 212:19
5. Skåne: 209:51
6. Öst: 208:72

Lönesnitt tidlön
1. Örebro-Värmland:193:54
2. Småland-Blekinge: 193:15
3. Mälardalen: 192:66
4. MellanNorrland: 185:87
5. Hela riket: 184:03
6. Väst: 183:84
7. Västerbotten: 181:74
8. Skåne: 179:80
9. Öst: 179:25
10. GävleDala: 177:66
11. Stockholm-Gotland: 176:69Källa: Byggnads

Publicerad 28 mars 08:13

Snittlönen ligger nu på 177:58 kronor i timmen.

Tidlönen för ställningsbyggarna börjar året med att lägga sig på samma nivå som under stora delar av förra året. Med andra ord ett par kronor under 180 i timmen. Snittet för hela riket har haft svårt att klättra över den nivån, men med årets avtalsrörelse kommer det bli verklighet. Frågan är hur ni ställningsbyggare kan få upp lönen ytterligare?

Västerbotten i topp - igen

Lönestatistiken denna gång gäller årets två första månader. Snittet blev alltså 177:58 och det är i princip oförändrat jämfört med samma period förra året. I topp hittar vi region Västerbotten med 184:44 kronor i timmen. En region som för övrigt ofta ligger på första plats. Tvåa kom region Mälardalen och trea region Skåne. Totalt antal arbetade timmar under perioden var 234 000.
Kolla nedan hur du ligger till i din region. Är din region inte med beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 184:44
2. Mälardalen: 183:58
3. Skåne: 182:52
4. Småland-Blekinge: 182:01
5. MellanNorrland: 179:39
6. Hela riket: 177:58
7. Väst: 175:98
8. Öst: 174:83
9. GävleDala:171:59
10. Örebro-Värmland: 166:88Källa: Byggnads

Publicerad 3 mars 09:49

Tidlön upp. Ackordet upp. Här siffror för golvläggarna sista kvartalet 2016.

Under förra årets sista kvartal hamnade tidlönesnittet på 191:14 kronor och ackordet på 238:99 kronor i timmen för golvläggarna. Jämfört med sista kvartalet 2015 har tidlönerna gått upp med 3,2 procent och ackordet har ökat med 3,49 procent. Uppgången ligger i linje med flera andra yrkesgrupper på bygget.
Region Öst toppar listan när det gäller prestationslön med ett snitt på 299:94 kronor. Där handlade det om drygt 5 000 arbetstimmar. Totala antalet arbetade timmar för löneformen över hela riket blev denna gång 55 000.
När det gäller tidlönen så toppar region Norrbotten. Snittet hamnade på 201:36 kronor i timmen och antalet arbetade timmar för hela riket uppgår till 599 000.
Är inte din region så saknas uppgift.

Lönesnitt ackord
1. Öst: 299:24
2. Väst: 251:58
3. Stockholm-Gotland: 247:40
4. Mälardalen: 242:68
5. MellanNorrland: 239:52
6. Hela riket: 238:99
7. Västerbotten: 231:27
8. Örebro-Värmland: 230:14
9. Skåne: 223:94
10. Småland-Blekinge: 213:13

Lönesnitt tidlön
1. Norrbotten: 201:36
3. Västerbotten: 199:84
4. Mälardalen: 197:69
5. Öst: 196:48
6. Stockholm-Gotland: 194:55
7. Skåne: 192:61
8. Hela riket: 191:14
9. Örebro-Värmland: 190:63
10. Småland-Blekinge: 186:68
11. GävleDala: 186:36
12. MellanNorrland: 182:08Källa: Byggnads

Publicerad 27 februari 07:05

Om några år riskerar avtalsrörelsens förhandlingsordning – den som säger att industrin ska sätta märket – att kollapsa. Detta om man får tro Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport.

LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF-dokument, 124 kB)

Orsaken är följande: Den svenska exportindustrin går svagt och måste därför hålla nere lönepåslagen för att behålla konkurrenskraften. Samtidigt glöder flera branscher på hemmaplan. Enligt rådet kommer den här situationen bestå under flera år framöver och därför riskerar det att uppstå spänningar mellan förbunden som till slut leder till att samordningen rasar samman.
Är den utvecklingen möjlig? Ja, kanske, men ändå inte sannolik. I alla fall inte om förbundsledningarna får bestämma. De har visat sig att de ogärna vill splittra förbundens lönesamarbete. Inte ens förra året när det inte fanns någon samordning. Industrin satte ändå ett märke som alla följde.
Men om frågan börjar pyra bland medlemmarna kan utvecklingen gå åt ett annat håll. Då kan Arbetsmarknadsekonomiska rådets farhågor om en kollaps bli verklighet.
En av de branscher som går bäst nu är byggsektorn. Där flödar pengarna! Byggbolagen visar upp rejäla vinster, har orderstockar på rekordnivåer, höjer sina utdelningar till ägarna och det är gott om jobb. Det har gått bra för branschen i ett par år och utsikterna är utmärkta de närmaste åren. Ni på bygget har redan gjort vissa uppoffringar då ni inte fått löneökningar de senaste avtalsrörelserna som varit i paritet med konjunkturen. Orsaken är samordningen.
Ni på bygget är ju vana vid att driva på lönen när det är goda tider och är säkerligen inte nöjda med höjningar kring två procent mitt under en högkonjunktur. Om ni under ytterligare flera år måste ta hänsyn för att rädda jobben inom industrin finns det en uppenbar risk att det börjar knorras ute i byggbodarna. Detta kommer sätta press på förbundsledningen i Byggnads och i andra fack där konjunkturen är stark. Och det blir en delikat uppgift för de förhandlingsansvariga att förklara för medlemmarna varför en pressad industrin ska styra era löner. Hur det blir får framtiden utvisa och det är ni medlemmar i respektive förbund som har makten.
Lönerna denna gång. Sista kvartalet förra året. Och ja – det finns tendenser till att löneuppgången stannar av. Många ligger kvar på samma nivåer som tidigare under hösten 2016.

Publicerad 7 februari 13:45

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Här kommer maskinförarlönerna för det sista kvartalet förra året. Det handlar om tidlön och snittet hamnade på 177:17 kronor i timmen. Det är ungefär samma nivå som tidigare under hösten 2016. Men jämfört med sista kvartalet 2015 så är det en uppgång med 5 procent.
I topp även denna gång maskinförarna i region Stockholm-Gotland med ett snitt på 186:38 kronor. Totalt antal timmar denna gång var 53 000.
Siffrorna gäller maskinförare som går på entreprenadmaskinavtalet. Är inte din region med så finns det inga uppgifter för perioden.
Här följer hela listan:

1. Stockholm-Gotland: 186:38
2. Öst: 183:68
3. Väst: 183:55
4. Skåne: 180:83
5. Hela riket: 177:17
6. GävleDala: 175:63
7. Småland-Blekinge: 170:15
8. Mälardalen: 168:81Källa: Byggnads

Publicerad 3 februari 11:40

Lönenivån för TBM-gruppen som helhet ligger i princip stilla. I sex av de elva regionerna är TBM-snittet nu över 210 kronor i timmen.

Denna gång redovisas lönenivåer för det sista kvartalet förra året. Först ackordet och där ligger snittet för riket i princip stilla jämfört med tidigare under sensommaren och hösten 2016. Noteringen denna gång stannade på 212:03 kronor i timmen, vilket är en uppgång med 1,42 procent jämfört med sista kvartalet 2015.
Två regioner sticker ändå ut. Det handlar om region Öst som lyfter från åttonde till femte plats i lönetoppen. Även region MellanNorrland går starkt och avancerar från plats tolv till sex.
Antal arbetade ackordstimmar stannade denna gång på 5,44 miljoner.

Västerbotten tar spets bland tidlönarna

Västerbotten ligger med en snittlön på 193 kronor i timmen bäst till när det gäller tidlönen. Snittet för hela landet 186:47 kronor. En uppgång med 3 procent jämfört med samma period 2015. Antal timmar denna gång summerades till 8,6 miljoner. Region Stockholm-Gotland ingår inte denna gång när det gäller tidlönerna på grund av fel i statistiken.

Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 225:19
2. Västerbotten: 215:48
3. Mälardalen: 215:18
4. Hela riket: 212:03
5. Öst: 212:01
6. MellanNorrland: 210:26
7. Norrbotten: 209:90
8. Skåne: 208:46
9. Örebro-Värmland: 208:06
10. GävleDala: 206:26
11. Småland-Blekinge: 206:22
12. Väst: 204:95

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 193:13
2. Mälardalen: 189:90
3. Norrbotten: 188:77
4. Öst: 188:06
5. Skåne: 186:90
6. Snitt riket: 186:47
7. Småland-Blekinge: 185:46
8. Väst: 185:14
9. MellanNorrland: 185:12
10. Örebro-Värmland: 183:46
11. GävleDala: 182:02Källa: Byggnads

Publicerad 27 januari 08:30

Både ackordslön och tidlön pekar uppåt.

Här kommer lönestatistik för det sista kvartalet förra året. Snittet för takläggare med tidlön blev 182:88 kronor i timmen. Det innebär att timpengen gått upp med 6,05 kronor jämfört med sista kvartalet 2015, vilket motsvarar en uppgång med 3,42 procent. I topp när det gäller tidlönen ligger även denna gång region Västerbotten med 190:96 kronor i timmen. Antal arbetade timmar stannade på 188 000.

Stabilt ackord

Ackordssnittet ligger stabilt på lite över 200 kronor i timmen. Snittet blev 204:93 vilket motsvarer en uppgång med 1,63 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Även här toppar samma region som senast. Nämligen GälveDala som nådde upp till 230:66 kronor. Antalet ackordstimmar summerades denna gång till 32 000.

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 190:96
2. Örebro-Värmland:189:71
3. Mälardalen: 185:88
4. MellanNorrland: 185:17
5. Väst: 184:74
6. Hela riket: 182:88
7. Småland-Blekinge: 182:41
8. Stockholm-Gotland: 180:82
9. Öst: 178:35
10. Skåne: 179:69
11. GävleDala: 177:51

Lönesnitt ackord
1. GävleDala: 230:66
2. Småland-Blekinge: 230:18
3. Öst: 210:74
4. Hela riket: 204:93
5. Skåne: 200:19Källa: Byggnads

Publicerad 25 januari 09:41

Efter en starkt utveckling för ackordet det senaste året så vänder lönenivån nu ner för plattsättarna.

Ackordet för plattsättarna hamnade på 239:59 kronor i timmen under förra årets sista kvartal. Det är förvisso en ökning med 4,46 procent jämfört med samma period 2015. Men samtidig har snittet fallit tillbaka något jämfört med månaderna direkt efter semestern förra året. Under perioden augusti till oktober 2016 låg snittet på 246 kronor i timmen.
I topp denna gång region MellanNorrland med 300:94 kronor i timmen. Dock var timmarna få där – endast 700. Totalt under hela perioden var antalet ackordstimmar 50 160.

Tidlönesnitt nära 190 kr

Snittet för tidlönen blev 189:32 kronor i timmen, vilket motsvarar en uppgång med 1,8 procent jämfört med sista kvartalet 2015. I toppen hittar vi regionerna Skåne och Mälardalen och i botten MellanNorrland och GävleDala. För övrigt så ligger plattsättarna tillsammans med golvläggarna högst när det gäller tidlönen. Exempelvis så ligger snittet för TBM-gruppen på 186 kronor i timmen
Finns inte din region med i tabellerna nedan så beror det på att uppgift saknas.

Lönesnitt ackord
1. MellanNorrland: 300:94
2. Stockholm-Gotland: 247:07
3. Västerbotten: 246:36
4. Mälardalen: 243:29
5. Örebro-Värmland: 242:63
6. GävleDala: 235:65
7. Hela riket: 239:59
8. Småland-Blekinge: 227:99
9. Skåne: 217:90
10. Öst: 192:03

Lönesnitt tidlön
1. Skåne: 199:77
2. Mälardalen: 199:06
3. Öst: 196:75
4. Småland-Blekinge: 190:58
5. Hela riket: 189:32
6. Väst: 185:03
7. Örebro-Värmland:183:32
8. MellanNorrland: 179:75
9. GävleDala: 179:10
Källa: Byggnads


Flera artiklar

Gå till sida: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .

Bloggarkiv