info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny kritik mot Lovön – lång lista på brister

Arbetsmiljöarbetet hos Lovön Samverkan är otydligt och osystematiskt, skriver Arbetsmiljöverket i en ny kravlista för Förbifart Stockholms sträckning på Lovön.

Entreprenören Lovön Samverkan får nya krav på Lovön. (Bilden är från tunneln under Skärholmen.) Foto: Holger Ellgaard/CC BY-SA 4.0

Tunnelbygget på Lovön utsågs till årets sämsta bygge 2018 av tidningen Byggnadsarbetaren. Ett sextiotal tillbud och olyckor rapporterades till Trafikverket 2017-2018. Några punkter var särskilt allvarliga. På grund av brandriskerna stoppades tunnelbygget med hot om miljonvite för Trafikverket. Två stenkrossanläggningar fick omedelbart förbud och en inspektör från Arbetsmiljöverket skadade örat av tryckvågen vid en sprängning.

Under hösten 2018 blev arbetsmiljön bättre och den 18 december avslutade Arbetsmiljöverket ett ärende gällande brandrisker i tunneln. ”En fin julklapp”, konstaterar en tjänsteman på Trafikverket i ett mejl till Byggnadsarbetaren.

Läs också Lovöns värsta problem: Farlig kross, flyktvägar och sprängolycka

Vad tjänstemannen inte nämner är att en lång rad brister kvarstår. I en stor inspektion den 14 december listar Arbetsmiljöverket 17 punkter som Lovön Samverkan måste åtgärda. Punkterna gäller bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, ergonomi, fallskyddsutrustning, bristfälliga barriärer och vissa brandrisker:

  • Arbetsmiljöarbetet behöver systematiseras. Det saknas rutiner för ”regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön, upprättande av skriftliga handlingsplaner och kontroll av att genomförda åtgärder gett avsedd effekt”. Det är otydligt vem som har arbetsmiljöansvar och de som har det anses inte ha tillräckliga kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Belastningsskador måste förebyggas bättre genom kunskap och ändrade arbetssätt.
  • Smutsig, sliten och otydligt märkt fallskyddsutrustning upptäcks i tunnlarna. Dokumentation om regelbundna kontroller och bruksanvisningar på olika språk behöver finnas.
  • Fortfarande bristfälliga barriärer längs vissa transportvägar ovan jord. En del är ”undermåligt dimensionerade till den passerande trafiken” och dåligt förankrade.
  • Ett stort antal maskiner som inte används står i tunnlarna. Det ger en ”ökad och onödig brandbelastning”.
  • Det saknas också toaletter i en av tunnlarna och containrar som körs ner i tunnlarna kontrolleras inte alltid, konstaterar Arbetsmiljöverket.

En del av punkterna från inspektionsmeddelandet ska besvaras senast den 18 januari, andra senast den 28 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny kritik mot Lovön – lång lista på brister

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig