info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
Sämsta bygget 2018

Det här är Årets sämsta bygge 2018: "Allvarliga problem"

Jobbet i tunnlarna har stoppats flera gånger.

En brand kunde fått förödande följder. Krossarna var farliga och en arbetsmiljöinspektör skadades av en tryckvåg från sprängning.

Trafikverkets byggen har tidigare utsetts till årets sämsta. Nu händer det igen – på Förbifart Stockholms projekt Lovön.

Mängder av arbetsmiljöproblem har funnits på storbygget. Bilden tagen i november 2018 efter att förändringar skett. Foto: Anna Simonsson

På Citybanan dog sex personer under byggtiden. I Ludvika skadades tolv personer när en broform rasade förra året. I båda fallen var Sveriges största byggherre, statliga Trafikverket, beställare.

Och för Förbifart Stockholms delprojekt Lovön har rubrikerna om faror och problem hopat sig under våren och sommaren 2018. Vid flera tillfällen har arbetare utsatts för så allvarliga risker för skador och olyckor att Arbetsmiljöverket lagt omedelbara förbud på arbetena. Verket har mer eller mindre punktbevakat byggets arbetsplatser sedan förra året.

Läs också Trafikverket: "Arbetsplatsen i dag är jättefin"

I somras stoppades jobbet i tunnlarna, bland annat efter hot om miljonvite. Arbetsmiljöverket radade upp fel på fel. Osäkra flyktvägar belamrade med material, räddningskammare på för långa avstånd, omärkta håligheter, dålig koll på vilka som var nere i tunnlarna och var de var. Det fanns inget fungerande utrymningslarm.

Arbetsmiljöinspektör Anna-Carin Nordlund skrev förbuden.

– Det var allvarliga risker. Arbetarna kan få svårt att ta sig ut eller sätta sig i säkerhet vid en brand eller explosion. Det kan leda till att räddningspersonal inte vet var folk befinner sig och därmed får svårt att undsätta dem, säger hon.

”Det är bara en tidsfråga innan någon dör”, sa Byggnads representant om byggena på Lovön tidigare i år. Foto: Anna Simonsson

Vilka situationer är man rädd för?

– Det kan vara brand och explosioner, man hanterar ju sprängmedel och det är långa avstånd i tunnlarna.

Läs också Lovöns värsta problem: Farlig kross, flyktvägar och sprängolycka

Tunnelarbetena, då i arbetstunnlarna, stoppades först av Arbetsmiljöverket i två dagar i juni. I ett senare skede stoppades arbetet i flera dagar av Trafikverket och huvudentreprenören Lovön Samverkan AB, eftersom de inte var klara med åtgärder i tid.

Kraven på förbättringar har förutom mot entreprenören också riktats mot byggherren, Trafikverket, som hotades med miljonvite. Verket har ett mycket stort ansvar i samordningen, konstaterar Anna-Carin Nordlund.

Har de levt upp till det?

–  Det har funnits brister i det.

Hur då?

Läs också Förbifarten kan bli halv miljard dyrare än beräknat

– Det har varit upprepade allvarliga arbetsmiljöproblem under en längre tid. I vissa skeden har de inte agerat förrän vi har lagt de här förbuden. De har därmed inte agerat på ett sätt man kan önska av en byggherre.

På Lovön sprängs det för tunnlar och det är två stora, komplexa anläggningar där cirka 150 personer och ett femtiotal permanenta entreprenörer arbetar i dag. Arbetsmiljöverket har återkommit gång på gång under mer än ett års tid och nya, allvarliga brister har hela tiden dykt upp. En av inspektörerna blev själv skadad vid ett besök i april.

Tidigare granskning: Här är skräckbygget på Lovön

Han skulle granska en farlig krossanläggning utanför tunnlarna när han plötsligt hörde en biltuta, därefter en otrolig smäll. Sedan kom en gigantisk tryckvåg. Inspektören fick en skada på trumhinnan av tryckvågen. Hörseln har återhämtat sig men skadan tog en månad att läka.

”Arbetare riskerade att inte kunna ta sig i säkerhet”. Arbetsmiljöverkets Anna-Carin Nordlund satte flera förbud för att få stopp på farorna. Foto: Alexander von Sydow

I olycksfallsanmälan kritiseras händelsen. Man konstaterar att en biltuta felaktigt använts som varningssignal istället för ett signalhorn.

Händelsen belyste även andra säkerhetsbrister. Efter olyckan hölls ett krismöte på arbetsplatsen.

”Projektledaren på Trafikverket säger att de inte säkrar berget efter sprängning och att hon tror att det bara är en tidsfråga innan vi har en eller flera dödsolyckor”, står det i olycksfallsanmälan, skriven av en chef på Arbetsmiljöverket.

Även Byggnads representant Johnny Daveman, som lagt två skyddsstopp på arbetsplatsen under byggtiden, var oroad. ”Det är bara en tidsfråga innan någon dör”, sa han tidigare i år.

Del av Förbifart Stockholm
  • Bygget: Byggprojektet på Lovön är en del av trafikprojektet Förbifart Stockholm.
  • Byggherre: Trafikverket.
  • Entreprenör: Arbetsplatsen drivs av Lovön Samverkan AB, som bildats av två italienska bolag. På plats finns ett femtiotal underentreprenörer.
  • Kostnad: 3,7 miljarder.

Vid sprängningen granskade inspektören en krossanläggning, en av två som fått omedelbart förbud med vite för att den var för farlig. I stenkrossarna krossas sten från sprängningen i tunnlarna och för dem med långa transbortband till hamnarna på norra och södra Lovön. Krossarna hade oskyddade maskindelar som rörde sig. I värsta fall kan armen dras in och slitas loss ifrån kroppen. Man kan dras in i transportbanden och få material på sig om man går under, om det saknas skydd och inhägnader.

I dag har inspektören bytt arbete och väljer att låta andra uttala sig för Arbetsmiljöverkets räkning. En del av hans uppgifter har gått över till inspektören Thomas Ekström. Även han har åtskilliga synpunkter på arbetsplatsen och är uppe i fem lagda förbud.

Läs också Trafikverket kastar ut företag i jättebygge

– Man bryter mot regler ganska rejält, vi är ju flera som stoppat olika arbetsuppgifter, säger han.

Han lade bland annat förbud mot sprängämnen som förvarades felaktigt i en container nära byggbodarna, i stället för i en sprängkista. Han har lagt förbud mot fordon och arbete med kvartsdamm där arbetarna utsattes vid borrning. På bygget har nära ett sextiotal tillbud och olyckor rapporterats till Trafikverket från 2017 och till november i år.

– Det är ändå Sveriges största beställare, man kan ju fundera över varför det inte fungerat bättre, säger Thomas Ekström.

På senare tid vittnar både Arbetsmiljöverket och Byggnads om att det skett förbättringar på arbetsplatsen. Vi åker dit.

Fordon kör i skytteltrafik med rasmassor från senaste sprängningen. Spränggaser kan fortfarande anas i luften när vi åker ner i arbetstunneln från FSE 302, en av Lovöns två arbetsplatser.

Läs också Stor konkurs – 100 jobb i fara

På vägen passerar vi räddningskammare som installerats och stannar till vid inpasseringen där ett digitalt inpasseringssystem strax ska komplettera det manuella.

Vi får träffa den nye projektchefen Andrés L. Guevara Kluxen, senast med erfarenhet från tunnelbyggande i Israel. Han är inne på sin tredje vecka.

– Om det har varit några frågetecken tidigare, är jag här för att ändra på det. Det är ett av mina mål för arbetsplatsen. Hälsa, säkerhet och miljö måste respekteras fullt ut, säger han.

Han har viss kunskap runt tidigare frågor om krossen, händelsen med signalering vid sprängning, och säkerheten vid evakuering i tunnlarna.

– Jag vet att det har gjorts förbättringar och att vi i dag uppfyller allt enligt svensk lag och regler, säger han.

Läs också Efter stora konkursen – byggbemanning vill ha arbetarna

Enligt Trafikverkets kontrakt ska alla entreprenörer leva upp till arbetsmiljövillkor, men kontrakten har i det fallet inga viten.

Under året har arbetare utsatts för allvarliga risker på en arbetsplats som borde vara ett föredöme. Trafikverket är både statligt och landets största beställare och borde från start ha kontroll över entreprenörer och verksamhet. Företagen på plats är skyldiga att ta sitt samordnings- och arbetsgivaransvar. På grund av de risker arbetare utsatts för utses Förbifart Stockholms projekt på Lovön till årets sämsta bygge.

Så utses sämsta bygget:
Årets sämsta bygge är en utnämning som Byggnadsarbetarens redaktion gör. Den baseras på vår bevakning under året. Den kompletteras med en rundringning till bland annat Byggnads regioner och Arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Det här är Årets sämsta bygge 2018: "Allvarliga problem"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig