info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Sämsta bygget 2018

Trafikverket: "Arbetsplatsen i dag är jättefin"

Johan Brantmark, Trafikverket, projektchef för Förbifart Stockholm, svarar på frågor om utnämningen av Lovön till Årets sämsta bygge.

Johan Brantmark, Trafikverket. Foto: Anna Simonsson

Ert byggprojekt på Lovön blir utsett till sämsta bygget i år. Kommentar?

– Från min sida är det en besvikelse, jag tycker inte att vi förtjänar det som arbetsplatsen ser ut i dag . Jag uppfattar och är övertygad om att vi har säkra arbetsplatser på alla Förbifart Stockholms projekt, inklusive Lovön.

Läs också Det här är Årets sämsta bygge 2018: "Allvarliga problem"

En arbetsmiljöinspektör skadades i tryckvågen efter en sprängning, varför följde man inte reglerna?

–  Du nämner något som omskrivits som en sprängolycka. Men vi har inte fått någon rapport från Arbetsmiljöverket om det.  Min bild av det här är att arbetsmiljöinspektören befunnit sig på säker plats och att man utfört en sprängning enligt de regler som finns.

Det här sättet att använda en biltuta för att signalera, stöder ni det sättet att jobba?

–  Det var ett läge där jag uppfattade det som att man inte behövde signalera överhuvudtaget, då det var sprängning långt ner under jord. Men visst, gör man det, så ska man ju ha normala, brukliga sirener.

Det har varit flera allvarliga händelser och arbetsmiljörisker. Vilket ansvar tar ni som beställare för säkerheten?

Läs också Lovöns värsta problem: Farlig kross, flyktvägar och sprängolycka

– Genom att vi följer upp arbetsmiljön tillsammans med våra entreprenörer och säkerställer att man lever upp till de krav som ställs och där är vår kontroll en viktig del och Arbetsmiljöverkets tillsyn en viktig del. På Lovön har Arbetsmiljöverket tyckt att vi och entreprenören ska bli bättre, främst då det gäller kross- och bergtransportanläggningarna och brandskyddet i tunnlarna. Vi har då gjort förbättringar både här och på andra arbetsplatser på Förbifart Stockholm. Den arbetsplats vi har i dag tycker jag är jättefin.

 Arbetsmiljöverket tycker att ni skulle tagit ett större ansvar som byggherre för arbetsmiljön.

– Det har inte Arbetsmiljöverket gett uttryck för till mig i klartext. I arbetsmiljön på platsen har entreprenören som också är arbetsgivaren och samordningsansvarig, ett stort ansvar. Som byggherre har vi alltid vapnet kvar att vi kan stoppa jobbet och följa upp, som vi gjorde i augusti. Vi har inte särskilda viten kopplade till arbetsmiljö, men alla ska enligt kontraktet leva upp till arbetsmiljölagstiftningen.


Du läser: Trafikverket: "Arbetsplatsen i dag är jättefin"