info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här är skräckbygget på Lovön

En kraftig explosion, brand i en elstation, risk för ras och stängda utrymningsvägar. Tunnelbygget på Lovön har haft allvarliga problem med arbetsmiljön. Trots flera förbud och hot om höga böter upphör inte bristerna.

Tunneln på Lovön är en del av Förbifart Stockholm. Grävmaskinen från Vsm Entreprenad har inget med tunnelbygget att göra. Foto: Anna Simonsson

Varje onsdag det senaste året har Johnny Daveman tagit bilen ut till natursköna Lovön i Mälaren för att gå skyddsrond. Vid kungliga slott och fornlämningar från järnåldern ligger två byggarbetsplatser som har kantats av allvarliga problem sedan start.

Johnny Daveman är regionalt skyddsombud på Byggnads Stockholm-Gotland och tycker att tunnelbygget på Lovön är värre än många andra arbetsplatser. Han läser högt ur sin loggbok från ronderna och talar snabbare och alltmer upprört.

Läs också Trafikverket om Lovön: "Tillräckligt säkert"

– Det är bara en tidsfråga innan någon dör. De är inte villiga att göra ett seriöst arbetsmiljöarbete och utför inte det de lovar, säger Johnny Daveman.

Johnny Daveman, regionalt skyddsombud på Byggnads.

En del punkter borde vara lätta att åtgärda men återkommer gång efter gång. Det saknas avspärrningar, vägkanter är omärkta och oskyddade. Det saknas skyddsmasker och första hjälpen. Annat har varit direkt livshotande. Dolor (odetonerat sprängmedel) som hittas ovan jord. Rasrisk för tunga fordon och usel brandsäkerhet. Maskiner som används trots risk för allvarliga olyckor.

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av ön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Huvudentreprenör är Lovön Samverkan AB, bildat av de två italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna.

Johnny Daveman har lagt skyddsstopp på Lovön vid två tillfällen. I december var det en maskinhall med svetsverkstad som saknade ventilation.

– De sa: ”Okej, vi slutar. Vi svetsar utomhus i stället.” Det gjorde de i flera veckor. Mitt i vintern. I stället för att göra något åt problemet.

Läs också Nytt tunnelstopp på Förbifarten

När en grävmaskinist lastade av sten i krossen i höstas utlöstes plötsligt en kraftig explosion. Det fanns dolor bland stenarna. I februari blev det kortslutning i ett ställverk.

– Plötsligt gick det ut en eldkvast på flera meter därifrån. Om någon hade gått förbi just då hade det varit tack och hej, berättar Johnny Daveman.

Efter hot om miljonvite stoppades tunnelbygget tillfälligt i augusti. Redan i juni förbjöd Arbetsmiljöverket arbetet i två dagar och i mitten av augusti stod arbetet i tunnlarna helt stilla under en vecka.

När vi frågade visste de inte hur många eller vilka som är i tunnlarna.

Anneli Lundh, Arbetsmiljöverket

Anneli Lundh är ställföreträdande regionchef på Arbetsmiljöverket och var med om att fatta beslutet. Trafikverket kan tvingas betala en miljon kronor varje gång arbete utförs utan att samtliga brister är åtgärdade.

– De måste ha ett system där de har koll. De uppgav först att de hade det, men när vi frågade närmare visste de ändå inte hur många eller vilka som är i tunnlarna. Utrymningslarmet via kommunikationsradion fungerade inte heller. Då betyder det att systemet inte fungerar, säger Anneli Lundh.

Arbetsmiljöverket listar tolv punkter som måste åtgärdas. Förutom det Anneli Lundh nämner handlar det om blockerade utrymningsvägar, otydlig skyltning och dålig belysning. Utrymningsvägen ur tunneln är minst 1,6 kilometer lång. Därför behöver det finnas räddningskammare på vägen, men det är för långt mellan dem.

Arbetsmiljöverket har hotat med vite tidigare, men eftersom problemen inte upphör riktar man denna gång kravet mot byggherren Trafikverket i stället för mot huvudentreprenören, vilket är ovanligt. Det berättar arbetsmiljöinspektör Anna-Carin Nordlund som har besökt arbetsplatsen ett par gånger inför beslutet.

Är det ovanligt illa på Lovön om du jämför?

– Ja, det har återkommande varit allvarliga brister. Det handlar om ganska långa sträckor under jord och man måste ha säkerheten med sig från början, säger Anna-Carin Nordlund.

Läs också Förbifartens tunnelproblem stoppar nyfikna

Trafikverket och entreprenören anser sig nu uppfylla alla villkor för att få återuppta arbetet i tunneln. Men än är inte säkerheten hundraprocentig.

I ett mejl till Arbetsmiljöverket från i juli visar entreprenören upp åtgärder för att kontrollera in- och utpassering av personal. Företagets ”loggbok” är ett handtecknat, rutigt A4-papper. I förbudsbeslutet specificerar Arbetsmiljöverket att systemet ”ska vara anpassat till teknisk utveckling”. Men i slutet av augusti är ett elektroniskt system ännu inte på plats, uppger Trafikverket. Ändå väljer man att fortsätta med tunnelarbetet.

En orsak till arbetsmiljöproblemen på Lovön är ett ointresse för arbetsmiljöfrågor hos huvudentreprenören, anser Johnny Daveman. Trafikverkets egen personal har uttryckt samma sak.

– Bara fläktarna i maskinhallen dröjde månader, säger Johnny Daveman.

Samtidigt har dialogen med arbetsmiljösamordnarna varit bra, tycker han, men de står maktlösa inför ledningen:

Läs också Lovöns värsta problem: Farlig kross, flyktvägar och sprängolycka

– De får inte gehör när de vill ha pengar till åtgärder. Företaget är inte intresserat av arbetsmiljön. De tittar inte ens på oss när vi kommer dit.

Alla kan göra fel, men om viljan finns så hade vi inte behövt hamna här. Men de vill inte åtgärda något som kostar pengar.

Johnny Daveman, skyddsombud

Entreprenören Lovön Samverkan invänder mot kritiken.

– Att möta arbetsmiljökrav är aldrig en kostnadsfråga, säger Mats Pettersson, vd för Lovön Samverkan AB.

Enligt Mats Pettersson har LSAB alltid tagit arbetsmiljöfrågorna på stort allvar och engagemanget finns på alla nivåer i företaget.

Men håller du med om att det har varit många tillbud?

– Vi har haft många besök från Arbetsmiljöverket, men det är en stor arbetsplats. Det är ett ständigt utbyte mellan oss, Trafikverket och Arbetsmiljöverket, på ett bra sätt.

De vi talat med uttrycker att det finns ett djupt ointresse för arbetsmiljön hos ägarna.

– Det är precis tvärtom. Hela organisationen är väldigt fokuserad och jag hoppas att de du talat med kan bekräfta det de säger. Och jag hoppas och tror att de verkligen känner att det blivit en förbättring.

En förklaring som återkommer är att bristerna har handlat om okunskap. När Arbetsmiljöverket i våras granskade en krossanläggning påstod sig företaget ha gjort en riskbedömning. Ändå upptäcktes så allvarliga brister att verket lade ett omedelbart förbud. Inspektören såg också någon åla på maskinen – trots att den inte var avstängd med huvudströmbrytaren.

I april fick Arbetsmiljöverkets inspektör örat skadat efter en sprängning som skedde utan annan förvarning än en biltuta. ”Plötsligt hör vi en otrolig smäll. Tryckvågen ut ur tunneln var gigantisk. Jag fick ont i huvudet och i öronen efter smällen”, berättar inspektören i en incidentrapport. Signalhornet som brukar användas ”har tappats bort”.

I april får en stenkrossanläggning nedslag på en rad punkter. Bristfälliga skydd, lösa kablar och för korta skyddsavstånd gör att Arbetsmiljöverket lägger ett omedelbart förbud.

Samtidigt är problemen på Lovön inget enskilt fenomen. I en rapport, från fackförbunden i 6F, om Trafikverkets upphandlingar konstaterar författarna att kostnaderna i anbuden från utländska byggjättar sätts så lågt att de är omöjliga för seriösa företag att konkurrera: ”På två stora tunneletapper under Lovö, en Mälarö, har Vianini/CMC i sitt anbud satt priset på bergarbete under jord till 465 kronor per timme. Och i anbudets mängdförteckning är prislappen på bergschakt 168 kronor per kubikmeter. Det är priser som inte går att matcha enligt kalkylexperter i anläggningsbranschen”, skriver rapportförfattarna.

Prispressen påverkar både löner och arbetsvillkor. Lovön Samverkan AB har i sin tur tagit in en rad underentreprenörer med arbetare från bland annat Slovakien, Italien, Albanien, Lettland och Polen. Det försvårar facklig organisering. Byggnads har för närvarande inga medlemmar som arbetar på Lovön.

Lönedumpning och skattefusk tros också förekomma. Enligt sajten Stoppa fusket har flera av entreprenörerna som är verksamma på Lovön inte registrerat sig i utstationeringsregistret. Det framgår också i Arbetsmiljöverkets dokumentation att ID06 saknas hos en del arbetare.

Bygget på Lovön tog fart i mars 2017 och samma höst började Arbetsmiljöverket besöka arbetsplatsen regelbundet. I dag är mycket åtgärdat. Fler arbetar med arbetsmiljöfrågor och myndigheterna har skärpt tonen.

Arbetsmiljöverket ska följa upp åtgärderna kring tunneln och göra flera besök på Lovön under hösten. Arbetsmiljön är ”högsta prioritet”, säger Trafikverkets projektchef Erik Lindgren.

Johnny Daveman tycker också att det har blivit bättre, men är inte så säker på att viteshotet kommer att hjälpa.

– Hade Lovön Samverkan tagit arbetsmiljöarbetet seriöst så hade det inte behövt bli så här. Men de är ointresserade och kommer bara med ursäkter på ursäkter, säger han.

Allvarliga tillbud på Lovön

EXPLOSION En explosion utlöses i samband med att en grävmaskin lastar sten i krossen. Odetonerat sprängmedel har dolt sig bland bergmassorna. Vid ett annat tillfälle skadar en arbetsmiljöinspektör örat när man spränger utan att signalera ordentligt.

VENTILATION Ventilation saknas i en maskinhall där man svetsar. Arbetsgivaren flyttar svetsningen utanför maskinhallen.

FORTKÖRNING Dumprar och tjänstebilar kör för fort. Grävmaskinister är oroliga för att någon kan bli påkörd och dö.

RASRISK Återkommande bristfälligt avspärrat. Rasrisk för tunga fordon ner i minst 30 meters djup.

BRAND Kortslutning i ett ställverk, en ljuslåga på flera meter slår ut från byggnaden. Platsen är inte avspärrad och ligger precis vid tunnelmynningen.

ARBETSSTOPP Stopp för tunnelarbete om inte utrymningsvägar, säkra system för in- och utpassering och fungerande larm åtgärdas.

Förbifart Stockholm
  • Går i tunnel under Mälaren och Lovön och ska bli en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö. Drygt 18 av sträckans 21 kilometer går i tunnel, i två separata rör med tre körfält i respektive riktning. Omkring en kilometer arbetstunnel har hittills sprängts fram på Lovön.
  • Tunneln under Lovön blir sju kilometer lång och ska stå klar år 2023. Bygget äger rum på både södra och norra Lovön. Två arbetstunnlar har byggts. Nu går arbetet in i en ny fas, med bygget av huvudtunneln som går cirka 60 meter under jord. Man har också byggt två tillfälliga hamnar.
Kristian Borg
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här är skräckbygget på Lovön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig