info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Det här krävs för ett hållbart arbetsliv

Dödsolyckorna ökar och måste upphöra. Men de är långtifrån det enda priset människor betalar för att jobba i byggbranschen. Lägg till arbetsolyckor med skador och arbetssjukdomar för att se den verkliga kostnaden.

Nya bostäder byggs i Sundbyberg, Sverige. Foto: Mostphotos

Dödsolyckorna

Dödsolyckorna ökar. De ska inte få hända, inga liv ska släckas i förtid på jobbet men de händer ändå. Det orsakar stort lidande för familj, anhöriga, vänner och arbetskamrater. Det är en tragedi på varje bygge där det sker. Orsakerna till dödsfallen är många. Det kan vara okunskap, dålig planering, fel på maskiner och material, en arbetsorder som går snett. Ibland orsakas olyckan av andra, ibland gör den som omkommer fel. Byggbranschen är farlig och ett litet misstag kan leda till våldsamma förlopp.

Arbetsskadorna

Skadorna är ett annat pris för jobbet som byggnadsarbetare. Vissa skadas för livet, andra drabbas av långa sjukskrivningar. Spännvidden är hur stor som helst. Från en vrickad fot till en totalförlamad människa.
Varje år anmäls cirka 3 800 olyckor med sjukfrånvaro i byggbranschen, enligt Arbetsmiljöverket. Många skadar sig med maskiner och verktyg, andra faller från låg eller ingen höjd och bryter armar och ben. Byggbranschen är den mest skadedrabbade, enligt försäkringsbolaget AFA:s statistik.

Sjukdom och överbelastning

Till allt det andra kommer arbetssjukdomarna i byggbranschen. Orsakade av överbelastning, kemikalier, utslitning, ensidiga arbetsställningar, stress, vibrationer, asbest och damm. Vi talar om allvarliga sjukdomar som cancer och lungbesvär, eller kroniska hörselnedsättningar, ständig värk, eller skadade nervbanor i armarna orsakade av jobbet. 2017 anmäldes preliminärt runt 550 arbetssjukdomar i byggbranschen.
För att se den verkliga kostnaden behöver man lägga ihop såväl dödsolyckorna, som arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna. När det är klart och åtgärdat kan man få ett arbetsliv med hållbarhetsstämpel också för byggnadsarbetare.

Våren på väg. Och antalet anmälda arbetssjukdomar i byggbranschen sjunker, trots allt, enligt preliminära siffror.

Olyckstrenden som ser fortsatt dyster ut.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V42-43 PC