info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Minskade byggutsläpp? Cementfabrik ska fånga koldioxid

Den stora cementfabriken i Slite på Gotland släpper i dag ut drygt 3 procent av landets koldioxid. År 2030 ska fabriken vara klimatneutral.

Cementfabriken i Slite på Gotland ska bli klimatneutral 2030. I dag står den för drygt 3 procent av koldioxidutsläppen i landet. Foto: Cementa

Byggbranschen orsakar stora koldioxidutsläpp. Det handlar om allt från transporter till arbetsplatser, tillverkning och val av material, energiförbrukning, kemikalier och avfall. Till exempel står branschen för 30 procent av alla avfall i landet.

2018 tog branschen fram en gemensam vision om hur byggsektorn kan bli fossilfri. Och de senaste åren har det kommit fram flera klimatsmarta initiativ.
Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om bland annat grön asfalt, trähus och hållbara byggprojekt.

Och nu är det alltså dags för cementfabriken på Gotland att ställa om. Målet är att en ny anläggning ska stå klar 2030 och då ska tillverkningen vara klimatneutral. Fabriken står idag för 75 procent av all cement som används vid betongtillverkning i Sverige. Och den ligger alltså bakom 3 procent av utsläppen i landet.

Just cementindustrin är för övrigt en av de största miljöbovarna i världen. Den står ensamt för 7 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen som bildas när kalkstenen hettas upp.

Hur ska då utsläppen minskas i Slite? Jo genom en lösning där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden. Fabriken i Slite siktar på att bli först i världen med den här metoden och målet är att fånga in all koldioxid från tillverkningen. Totalt 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

Utsläpp från byggen
  • Energi Uppvärmning av byggnader står för den enskilt största delen av de inhemska utsläppen, cirka 61 procent. Därför har många bolag  börjat bygga mer energieffektivt. Solceller blir vanligare och i flera aktuella projekt används växter och jord för att förbättra isoleringen.
  • Betong När kalksten omvandlas till cement frigörs stora mängder koldioxid. Tillverkning av betong står för mer än halva klimatpåverkan vid bygget av ett modernt, energieffektivt flerbostadshus. Betongindustrin arbetar för att ta fram nya produkter, men det tar tid.
  • Avfall Branschen genererar 31 procent av allt avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt avfall, enligt Boverket. Omkring hälften återvinns. Byggbolag och fastighetsägare söker nu olika lösningar för att öka återanvändningen och se avfallet som en resurs.
  • Kemikalier Bygg- och fastighetssektorn står för 11 procent av den inhemska användningen av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, till exempel färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Tillverkningen av cement är inte inräknad, inte heller tjära och asfalt
  • Transporter Utsläppen från inhemska transporter (framför allt på väg) står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Ungefär en fjärdedel av den transporterade vikten i Sverige beräknas gå till och från byggarbetsplatser.

Källa: Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Miljömål, Fossilfritt Sverige.

Cenneth Niklasson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Minskade byggutsläpp? Cementfabrik ska fånga koldioxid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig