info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbolag satsar på grön asfalt

Byggbranschen satsar nu på miljövänliga alternativ vid asfaltstillverkning. I asfaltsfabriken i Västberga i Stockholm ska biooljan minska koldioxidutsläppen avsevärt.

En lastbil tippar av de krossade stenarna ner i gallret till en markficka. Stenkrossen forslas via ett transportband och en hiss som lyfter upp materialet till stora silos för lagring. Processen för att tillverka asfalt har börjat i asfaltsfabriken i Västberga industriområde i Stockholm. Om allt flyter på som det ska kommer asfalt rinna ut från fickorna till lastbilarna cirka 20 minuter senare.

Valt att satsa på miljövänligare asfalt

Det är högtryck i byggbranschen och det behövs just nu mycket asfalt. Förra året spottade Peab Asfalts största asfaltsfabrik i Stockholm ut 300 000 ton asfalt, vilket är rekord. Men att tillverka asfalt orsakar en stor miljöpåverkan i form av stora koldioxidutsläpp. Därför har byggbolagen valt att satsa på miljövänligare asfaltsproduktion. Asfaltsfabriken i Västberga har byggts om, för att kunna producera miljövänligare asfalt under namnet Eco-asfalt.

Koldioxidutsläppet minskar

Här handlar det om att under torkprocessen byta ut den fossila eldningsoljan mot bioolja. Det är under denna process som stenarna värms och torkas. Biooljan är tillverkad av restprodukter från livsmedelsindustrin, exempelvis raps och soja. Koldioxidutsläppet minskar avsevärt med biooljan.
– Det ingår i vår hållbarhetsstrategi, att vi kan bidra till minskad miljöpåverkan, säger Mats Wendel, teknikchef på Peab Asfalt.

Liknande satsningar i andra bolag

Vid årets slut ska 50 procent av asfaltsproduktionen bestå av miljövänlig asfalt i Peab Asfalt. Liknande satsningar görs också inom andra byggbolag. NCC har Green Asphalt som innebär att asfalten kan blandas vid lägre temperaturer och att man på så sätt kan minska koldioxidutsläppen. Skanska har producerat biotillverkad asfalt sedan 2011, men har nu gjort investeringar i träpulverbrännare i tre fabriker.


Så blir asfalten grön:
1
. Sten sprängs och krossas vid bergtäkten i Huddinge. Det krossade stenmaterialet forslas i lastbilar till asfaltsfabriken i Västberga.
2
. Krossad sten hälls ner genom ett galler till en markficka. Stenkrossen förs via transportband till en hiss som lyfter upp materialet till silos, där stenmaterialet lagras.
3
. Det krossade stenmaterialet förs via transportband till en torktrumma, där stenarna värms upp och torkas. Det är under denna torkprocess som den fossila eldningsoljan byts ut mot bioolja.
4.
Stenkrossen lyfts sedan via en hiss upp till blandaren där bitumen tillförs. Bitumen är en oljeprodukt och det bindemedel som klistrar och packar ihop stenarna till asfalt.
5
. Även återvunnen asfalt torkas i torktrumman för att blandas med bitumen och ny stenkross.
6
. Asfalten rinner ner i lagringsfickor och sedan ner i lastbilarna.
7
. Asfalten transporteras ut från fabriken, till exempelvis ett vägbygge.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbolag satsar på grön asfalt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig