info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
BluebeamMAN V21-22

Fack och arbetsgivare vill begränsa strejkrätten: "Ett kirurgiskt ingrepp"

Flera fack och arbetsgivarorganisationer är överens om att begränsa strejkrätten. Idag presenterar de ett förslag till förändringar i lagen.

Bakgrunden är en utdragen konflikt i hamnen i Göteborg. Den ledde till att regeringen tillsatte en utredning för att se över konfliktreglerna.

– Vi vill värna den svenska modellen och utveckla den, har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sagt och menar att det behövs en ny lagstiftning.

Läs också Lindholm till angrepp mot regeringen: "Rör inte strejkrätten"

Det uttalandet fick Byggnads ordförande Johan Lindholm att gå i taket.

– Strejkvapnet är löntagarnas verktyg för att kunna ställa krav på bättre villkor på arbetsmarknaden. Våra politiker ska hålla sig borta från konfliktreglerna.

Nu presenterar alltså parterna, det vill säga LO, Svenskt Näringsliv samt tjänstemannafacken Saco och TCO ett förslag till hur medbestämmandelagen ska kunna ändras ”utan att skada kollektivavtalsmodellen”.

– Vi gillar inte den inriktning som regeringens utredning om strejkrätten gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning, det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Förslaget går ut följande:

Läs också Förslag om strejkrätten oroar

  • Det ska inte längre vara tillåtet att strejka – om det inte syftar till att få ett kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder, eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Den långvariga konflikten i containerhamnen i Göteborg gäller hamnarbetarna. Hamnarbetarförbundet, som inte är bundet till kollektivavtal och inte heller vill ha hängavtal på Transports kollektivavtal, vill förhandla på egen hand för sina medlemmar. Förbundet ingår inte i LO men vill komma överens med arbetsgivaren så att de får samma rättigheter som Transportarbetarförbundet att förhandla och bedriva skyddsarbete.

Peter Jeppson, vd på Svenskt Näringsliv är nöjd idag.

– Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen. Medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt, säger han.

Annons
Ejendals 640×240 V21
arrow_forward Senaste nytt