info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag om strejkrätten oroar

Fackföreningsrörelsen reagerar nu starkt på ett EU-förslag gällande strejkrätten. Såväl Byggnads som LO i övrigt vänder sig emot att EU vill reglera utrymmet för stridsåtgärder.

EU-kommissionens förslag om en ny förordning är en del av svallvågorna från debatten om Lavaldomen, den dom där Byggnads blockad mot ett bygge i Vaxholm dömdes ut som olovlig. Den och andra domar har väckt en infekterad debatt om hur tungt sociala rättigheter väger inom EU, jämfört med ekonomiska intressen.
I förslaget som presenterades på onsdagen slår EU-kommissionen nu fast att de sociala rättigheterna och ekonomiska friheterna är likvärdiga. Enligt förslaget får en facklig stridsåtgärd inte påverka de ekonomiska friheterna mer än nödvändigt. I slutänden kan det vara upp till EU-domstolen att avgöra om en stridsåtgärd varit tillåten.

”Ska skötas nationellt”

Fackföreningsrörelsen har reagerat starkt, till att börja med på att EU alls går in och reglerar strejkrätten.
– Strejkrätten är en del av demokratins grundstommar. Detta är en fråga som ska regleras nationellt i demokratiska former, inte av en domstol i EU, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett uttalande.
Byggnads chefsjurist Mattias Landgren resonerar på samma sätt gällande EUs roll. Vidare är han upprörd över att kommissionen likställer de sociala rättigheterna med de ekonomiska friheterna. Han menar att de sociala rättigheterna ska väga tyngre än ekonomiska intressen och att det är fastslaget via FN-organet ILOs (International Labour Organisation) konventioner.
– Förordningen är oacceptabel så som den ser ut. Den svenska regeringen måste säga nej till den, annars tar man död på den svenska modellen, säger han.
För att förordningen ska gå igenom krävs att alla länder röstar ja i EUs ministerråd.

Ytterligare förslag om utstationering

Samtidigt presenterade EU-kommissionen under onsdagen också ett förslag om nya regler för tillämpningen av utstationeringsdirektivet. I den delen har de fackliga kommentarerna varit mer uppskattande, så även från Byggnads sida.
– Vi är uppriktigt positiva till förslaget, säger Mattias Landgren.
Utstationeringsdirektivet reglerar villkoren för arbetare som skickas mellan EU-länder på jobb. EU-kommissionen vill bland annat höja kraven på vad arbetare och företagare ska få för information om rättigheter och skyldigheter i respektive land.

Solidaransvar föreslås

Dessutom innebär andra delar i samma förslag att huvudentreprenörer i byggbranschen får ett ansvar, så kallat solidaransvar, för att deras underentreprenörer sköter sina löneutbetalningar. Det är i linje med det som vi tidigare i veckan rapporterat om på nationell nivå i Sverige; att regeringen ska utreda hur huvudentreprenörer kan hållas ansvariga för villkoren hos underentreprenörer.
Byggnads har länge drivit på för just den typen av regler. Men det positiva som Mattias Landgren ser med direktivförslaget väger ändå inte upp den negativa reaktionen på förslaget om förordning.
– Om båda förslagen går igenom är det som att kommissionen ger oss ett lillfinger men kapar av den andra handen, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag om strejkrätten oroar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig