info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter Ludvikaraset – öppet brev till justitieministern

Haverikommissionen borde utrett formraset i Ludvika där 12 personer skadades. Det anser Hans Gleimar, kommunpolitiker i Ludvika. Nu skriver han ett öppet brev till justitieministern för att han ska se över reglerna.

Den 13 juli 2017 rasade konstruktionen till gjutformen vid byggandet av järnvägsbron i Ludvika. 12 arbetare skadades, sex allvarligt. Den exakta orsaken till olyckan har inte fastslagits av någon instans och åklagaren har lagt ner förundersökningen.
Hans Gleimar, civilingenjör och kommunpolitiker för Centerpartiet i Ludvika, har nu skickat ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson. Han vill få en översyn av reglerna för när man kan tillsätta en haveriutredning.

Varför skriver du ett öppet brev till justitieministern?

Läs också Inget åtal efter formraset: "Vi känner en stor besvikelse"

– Jag tycker att det ska bli lättare att starta en haverikommission, en utredning, efter en olycka som den i Ludvika, för att dra lärdom av det som hänt. Idag tillsätts haverikommissioner efter olyckor med flyg med automatik. I Ludvika hade vi en olycka med lindriga skador med ett motorsegelflygplan och en tågurspårning utan personskador. I båda fallen tillsattes haveriutredningar. Men när det gällde raset, den svåraste olyckan, tillsattes ingen.

Vad tycker du om att det inte blev någon utredning?

– Jag tycker att det är fel. Om man inte tar reda på vad som hänt är det större risk att en liknande olycka händer igen. Det innebär att man utsätter både de som jobbar på de här byggena och de som vistas i närheten för risk för skador. Jag tycker därför att man behöver se över reglerna och hur de tillämpas.

Hur kom det sig att det inte blev någon haveriutredning i Ludvika?

– Enligt Statens haverikommission hade ingen anmälan gjorts. Jag har frågat Transportstyrelsen och de har svarat mig att de saknade anmälan från byggherren Trafikverket och att ingen tågrörelse var inblandad. Men ett tåg hade ju passerat minuter före raset.

Läs också Efter broraset – fritt fram för räknefel på bygget

I Ludvika blev det svåra personskador, gör det en utredning viktigare?

– Ja, det tycker jag. Konsekvenserna av denna händelse hade kunnat bli ännu mycket större än tolv skadade, om tåget passerat när olyckan hände. Dessutom innebär olyckan stora samhällskostnader.

Vid vilka byggolyckor tycker du att det ska tillsättas en kommission?

–  Jag tycker infrastrukturjobben är en stor fara eftersom de är så mycket i kontakt med annan verksamhet som exempelvis järnvägsverksamhet. Då ökar risken för skador. Jag tycker att haveriutredningar ska startas efter byggolyckor där järnvägs- eller fordonstrafik varit inblandade.

Arbetsmiljöverket och åklagaren har båda utrett olyckan utan att exakt fått veta vad som hände. Vad kunde Haverikommissionen gjort?

Läs också Inget åtal efter rasolyckan i Ludvika

– Jag tycker inte detta i första hand är en brottsutredning, utan detta handlar om att göra en teknisk utredning och slå fast vad man ska göra för att det inte ska hända igen.

Läs hela brevet till justitieministern

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter Ludvikaraset – öppet brev till justitieministern

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig