info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dags att förnya Haverikommissionen

Broraset i Ludvika är en av de allvarligaste olyckorna på senare år. Ändå utreddes den aldrig av Statens haverikommission. Justitieminister Morgan Johansson måste revidera instruktionerna, skriver Hans Gleimar, civilingenjör.

Årets sämsta bygge 2017, enligt Byggnadsarbetaren. Foto: Malin Englund

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

Ett år försenad invigdes Kajbron över Bergslagsbanans järnvägsspår i Ludvika den 11 oktober 2018. Bygget rasade den 13 juli 2017 och skadade 12 personer, varav 6 svårt, och medförde stora materiella skador. Konsekvenserna kunde blivit avsevärt värre, om raset inträffat några minuter tidigare, då ett tåg passerade byggplatsen.

Huvudentreprenören hävdar att en underleverantör hade underdimensionerat gjutformen. Underleverantören hävdar å sin sida att huvudentreprenören hade kontrollerat och godkänt beräkningarna samt att dessa vid efterkontroll visat sig vara korrekta (Nya Ludvika Tidning 2017-12-16).

Arbetsmiljöverkets utredning ger heller inget besked. ”Det var någon typ av konstruktionsfel som orsakade raset. I vilken del av den tillfälliga konstruktionen som det brast och vem som är ansvarig, det kan vi inte med säkerhet säga i dag” (Byggnadsarbetaren 5/2018). Noteras att ingen av dessa adresserar ett uttalande från den vid raset närvarande betongpumpföraren, om att en olämplig gjutmetod användes med för stor mängd betong fylldes för snabbt på brons ena sida (Byggnadsarbetaren 14/2017).

Åklagare lägger ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott i augusti 2018. Orsaken till raset är alltså formellt okänd och ingen strukturerad kunskapsåterföring sker för att förebygga liknande händelser.

Statens haverikommission anger att ingen utredning startades på grund av att anmälan saknades. Statens haverikommission klassificerar olyckor i olika kategorier. Broraset tillhör kategorin ”Övriga olyckor”, där tröskeln för utredning är högre än för olyckor inom luftfart och sjöfart. Transportstyrelsen svarar att ingen anmälan gjordes till Haverikommissionen, då de i sin tur saknade anmälan från byggherren Trafikverket och att ingen tågrörelse var inblandad. Det bör noteras, att ett tåg passerade minuterna före raset!

Tre olyckor inträffade i Ludvika kommun inom loppet av 112 dagar under 2017 med olika hantering av Statens haverikommission. Den olycka som hade största negativa konsekvenser utreddes ej. Det illustrerar att justitiedepartementets förordning 2007:860 med instruktion till Statens haverikommission bör revideras.

Byggnation i närheten av trafik eller annan verksamhet mångfaldigar riskerna och de negativa konsekvenserna av en olycka för liv och egendom och följande intäktsförluster kan bli mycket stora. Ett varnande exempel är brohaveriet i Genua.

Jag uppmanar därför Sveriges justitieminister att initiera en revision av förordningen 2007:860 för att ge Statens haverikommission bättre förutsättningar till analys och kunskapsåterföring från olyckor.

FAKTA Statens haverikommission ska utreda allvarliga civila eller militära olyckor och tillbud och ge kunskap för liknande händelser inte ska inträffa igen.

Haverikommissionens hantering av tre olyckor i Ludvika 2017:

  • 22 juni. Skadat noshjul på motorsegelflygplan samt en lindrig personskada vid landning på Ludvika flygplats. Utredning av Statens haverikommission.
  • 12 oktober. Skadade järnvägsvagnar och lok men inga personskador vid urspårning vid plankorsning vid Ludvika stationsområde. Utredning av Statens Haverikommission med Diarienr J-22/17
  • 13 juli. Ras av bro under byggnation omedelbart efter passage av tåg, med omfattande materiella skador och tolv personer skadade varav sex med svåra skador. Ingen utredning av Statens haverikommission.
Hans Gleimar
Civilingenjör och ledamot (C) i Ludvika kommunfullmäktige
Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig